Start a new topic
R

Riku Tarkiainen

KENELLE HENKILÖTIETOJANI JAETAAN?

12-11-2021 8:08 pm posted by Anonymous (Updated 12-01-2017 by Anonymous)

Hei Tuula,

niiden tietojen osalta, joissa Visma Solutions toimii rekisterinpitäjänä, käytämme tietojen käsittelyyn useita eri alihankkijoiden toimittamia pilvipalveluita (mm. asiakaspalvelun käytössä oleva Zendesk sekä tämä Community-työkalu Jive). Tietosuojavaltuutetun mukaan tätä pidetään henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisena (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/pilvipalvelut.html). Käytännössä tietoja ei siis luovuteta, mutta niitä käsitellään alihankkijan järjestelmässä. Tähän liittyen toimimme täysin henkilötietolain mukaisesti ja varmistamme aina alihankkijoidemme osalta tietoturvan tason. Lisätietoa tästä löytyy https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/alihankkijat-ja-henkilotietojen-vieminen/.

Tarkemmat tiedot liittyen Visma-konsernin sisäisiin tiedonsiirtoihin, henkilötietojen jakamiseen kumppaneidemme kanssa, tietojen jakamiseen viranomaisten kanssa sekä yrityskauppoja koskevien henkilötietojen luovuttamiseen ovat kuvattuna yksityisyydensuoja-sivullamme osoitteessa https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/visma-rekisterinpitajana/miten-luovutamme-henkilotietojasi/.


A

Anonymous

12-11-2021 8:08 pm posted by Anonymous

Nämä käyttöehdot pitäisi nähtävästi hyväksyä. En vielä sitä tehnyt koska minulle jäi epäselväksi kenelle henkilötietojani luovutetaan. Tässähän annetaan Vismalle lupa jakaa henkilötietojani. Saanko ilmoituksen joka kerta kun minun tietojani jollekin on jaettu? Ketkä ovat näitä alihankkijoita?

5. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Käyttäjä hyväksyy, että hänen Palvelun kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Visman toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin rekisteriselosteen mukaisesti (https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/>). Asiakkaan ja Käyttäjän etujen valvomiseksi ja Palvelun laadun varmistamiseksi Vismalla on oikeus jakaa Käyttäjän Palvelun kautta antamia henkilötietoja Visma-konsernin sisällä sekä valittujen Visman alihankkijoiden käyttöön. Visma käsittelee eri toimissaan, kuten asiakaspalvelussa, myynnissä ja laskutuksessa rekisterinpitäjän ominaisuudessa Asiakkaan ja Käyttäjän henkilötietoja. Osassa näitä toimia käytetään alihankkijoita ja tällöin joitakin henkilötietoja saatetaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Visma tekee alihankkijoidensa kanssa aina sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (Data processing agreement DPA). Tällä sopimuksella turvataan Käyttäjän yksityisyyden suoja. Lisää tietoa Visma-konsernin standardeista koskien turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa löytyy osoitteista:

R

Riku Tarkiainen

12-01-2017 9:38 am posted by Riku Tarkiainen

Hei,

henkilötietojen jakaminen Visman sisällä tarkoittaa nimenomaan tietojen jakamista eri Visma-yhtiöiden välillä, mutta toki konsernillamme on sisäiset ohjeistukset ja rajaukset liittyen siihen, että kuka tietoja ylipäätään pääsee käsittelemään. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin, jotka löytyvät sivulta https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/visma-rekisterinpitajana/miksi-kasittelemme-henkilotietojasi/. Pääsyy tietojen jakamisen tarpeeseen on varmistaa, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua ja että esimerkiksi eri Visma-yhtiöt eivät kontaktoi samaan asiaan liittyen samaa henkilöä useaan kertaan. Tämä on pitkälti hoidettu automaattisesti, mutta edellyttää tietojen jakamista yksiköiden välillä. Lisäksi myös mikäli asiakkaamme käyttää useamman Visma-yhtiön tuotteita, voidaan tietojen jakamisella varmistaa, että ongelmatilanteessa eri Visma-yksiköiden asiakaspalvelut saavat keskustella keskenään asiakkaan ongelmasta ja voivat näin löytää ratkaisun tehokkaammin.

A

Anonymous

12-01-2017 9:00 am posted by Anonymous

Hei

Yksityisyydensuoja sivustolla kerrotaan näin: Visma voi luovuttaa henkilötietojasi kumppaneilleen, jos liiketoiminta edellyttää sitä.

Kuitenkin meille tarjotaan hyväksyntää tähän lausekkeeseen:

Vismalla on oikeus jakaa Käyttäjän Palvelun kautta antamia henkilötietoja Visma-konsernin sisällä sekä valittujen Visman alihankkijoiden käyttöön.

Mielestäni voin allekirjoittaa tuon ylemmän lausekkeen mutta en lauseketta jossa annan luvan jakaa henkilötietoja vapaasti Visma konsernin sisällä. Pitäisikö tätä tarkentaa koska tuo lauseke, minkä pyydätte hyväksymään on liian kattava. Eihän viranomaistenkaan järjestelmästä saa katsella kenenkään tietoja ilman rikosseuraamusta, jos henkilön työtehtävä ei sitä vaadi.

T:Tuula Jehkonen

Login or Signup to post a comment