Start a new topic
A

Anonymous

kuitti skanneri

11-07-2016 4:18 pm posted by Anonymous

Hei,

Tarkistus, pitääkö jokainen sähköpostiosoite lisätä erikseen eScan-aineistotuonnin sähköpostiosoitteet listalle?

Eli jokaisen henkilökohtainen sähköpostiosoite ja silloin jokainen näkee omat henk.koht. skannaukset ja he pääsevät tuonne eScan-aineiston käsittelynäkymään?

Ja oliko niin, että jos henkilöllä on jo resurssinhallinta käytössä niin skannaus toiminto ei maksa erikseen?

Kiitos

Satu Miettunen


T

Teija Marttila

12-07-2016 12:45 pm posted by Teija Marttila

Hei Satu,

ennenkuin aineistoa voidaan lähettää sähköpostitse Netvisoriin eScan-aineistotuontia käyttäen, tulee käyttäjän lisätä oma sähköpostisoitteensa Netvisoriin. Ne sähköpostiosoitteet, joista aineistoa on aikomus lähettää, tulee olla lisättynä eScan-aineistotuonnin sähköpostiosoitteiksi.

Mikäli puolestaan aikomus on käyttää Visma Scanner -mobiilisovellusta, tulee ennen sovelluksen lataamista käyttäjän kirjautua Netvisoriin ja luoda itselleen käyttäjätunnus ja salasana mobiilisovellusta varten.

Mikäli käyttäjällä on kytkettynä Netvisorin resurssienhallintapalvelu, kuittien skannaaminen on veloituksetonta sekä sähköpostin kautta lähetettynä, että Visma Scanner sovelluksen kautta tuotuna. Muussa tapauksessa jokaisesta tuodusta kuitista veloitetaan transaktiomaksu 50 senttiä/tuonti tuontitavasta riippumatta. Huomaathan, että voit tuoda useita kuitteja yhdessä kuvassa.

eScan-aineiston käsittelynäkymään pääsevät kaikki yrityksen käyttäjät. Näytettävät aineistot rajataan näkyville yrityshierarkiaoikeuksien puitteissa. Jokainen näkee siis vain omansa, tai mahdollisten alaistensa tuomat dokumentit. Kuitenkin kirjanpitäjä, käyttäjänhallitsija sekä tilitoimistonpääkäyttäjä -rooleilla näkee aina kaikki dokumentit. Ennen päivitystä 20.5.2015 tulleet dokumentit eivät ole kirjautuneet kenellekään käyttäjälle, jolloin niihin pääsee käsiksi yrityksen perustietojen muokkausoikeudella, kuten ennenkin.

eScan - Kuittien ja dokumenttien skannaamisesta suoraan Netvisoriin löydätte ohjeistuksen täältä.​

A

Anonymous

11-10-2016 9:18 am posted by Anonymous

Hei,

Tarkennatko miten perustetaan käyttäjä, jolla on vain resurssienhallinta oikeus NV:hen. Eli kun lisään osoitekenttään tiedot, niin ko. henkilöä ei löydy sähköpostiosoitteen käyttäjä valikosta, koska hänellä ei ole tunnuksia NV:ssä. Perustanko vain osoitteen ja pystyykö ko. henkilö silloin skannaamaan kuittia? mobiililla ja sähköpostilla? Ja muokkaamaan escan-näkymästä kuitteja?

T

Teija Marttila

11-10-2016 2:29 pm posted by Teija Marttila

Hei,

voit kyllä perustaa uuden eScan-aineistotuonnin sähköpostiosoitteen siitä huolimatta, että henkilö on oikeutettu vain resurssienhallintaan. eScan aineiston lähetys sähköpostitse onnistuu tällöin normaaliin tapaan.

Huomioitavaa kuitenkin on, että mikäli tällaista henkilöä ei ole perustettu varsinaiseksi käyttäjäksi Netvisoriin, ei häntä ole valittavissa lähettävän sähköpostiosoitteen käyttäjäksi uutta eScan-aineistotuonnin sähköpostiosoitetta lisättäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että eScan-aineiston käsittelynäkymässä lähettäjänä ja käsittelijänä näkyy sähköpostiosoitteen lisänneen Netvisor -käyttäjän nimi.

Mikäli kuitteja halutaan tuoda sähköpostivälityksen lisäksi myös Visma Scanner –mobiilisovelluksella, pitää henkilöllä olla oikeus Netvisoriin. Ennen sovelluksen lataamista käyttäjän tulee kirjautua Netvisoriin ja luoda itselleen käyttäjätunnus ja salasana mobiilisovellusta varten.

Login or Signup to post a comment