Start a new topic
A

Anonymous

Aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelma

27-03-2021 6:21 pm posted by Anonymous

KPA 3§ mukaisesti aatteellisen yhteisön tuloslaskelma  on esitetty jaettavaksi: Varsinainen toiminta, Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta...

 

Kaava ei nähdäkseni selkeästi ota kantaa siihen, esitetäänkö kussakin ryhmässä vain ko. ryhmän Tuotto/Kulujäämä vaiko siirtosummana siihenastinen jäämä. Ts. esitetäänkö varainhankinnan jäämänä vain varainhankinta itsenäisesti vaiko jäämä tuloslaskelman alusta saakka varanhankinta mukaan lukien. 

 

Netvisorin kaava esittää kunkin jäämän omanaan ja summaa jäämät yhteen vasta tilikauden yli/alijäämänä. Näin ovat asiakasyhdistystemme ammattitarkastajat toistaiseksi hyväksyneet esitetyt tilinpäätökset. 

 

Nyt uuden asiakkaan myötä tullut tarkastaja on sitä mieltä, että Netvisorin esittämistapa on väärin.

 

Onko kenelläkään kokemusta näistä erilaisista näkemksistä ja/tai selkeää tietoa siitä, miten KPA on tarkoitus tulkita?

 

 


A

Anonymous

29-03-2021 7:01 am posted by Anonymous

Jos oikein ymmärsin kysymyksesi, niin kirjanpitoasetus nimenomaan laskee yli-/alijäämän per ryhmä. Alla varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuloslaskelmakaava, mutta noin se jatkuu loppuun asti eli nähdäkseni Netvisorin esittämistapa on oikein. Meillä on erittäin paljon yhdistyksiä asiakkaina ja kukaan tilintarkastaja ei ole koskaan ollut sitä mieltä että Netvisorin esittämistapa olisi väärin. 

 

Varsinainen toiminta

1. Tuotot

2. Kulut

a) Henkilöstökulut

b) Poistot

c) Muut kulut

3. Tuotto-/Kulujäämä

 

Varainhankinta

4. Tuotot

5. Kulut

6. Tuotto-/Kulujäämä

 

 

A

Anonymous

31-03-2021 9:35 am posted by Anonymous

Hei Kati!  Tarkastaja kyseenalaisti kohdan 6. sisällön.  ts. hänen mielestään sen tulee sisältää myös tason 3. jäämä.  Olemme tehneet kuten tekin, mutta toisaalta asetuksen kaava ei suoraan minunkaan mielestäni ota kantaa siihen, miten tason 6. summa tulee muodostaa.  Asetuksen määräys on niin suppea että sitä voi tulkita kummin vaan. Tällä haavaa tp kelpasi, vuoden päästä pohditaan asiaa uudelleen ja tarpeen tullen muokataan tulos excelissä.

Login or Signup to post a comment