Marja-Liisa Lohtander

Visma

Vuoden 2017 veroilmoituslomakkeen 6B kaavat on päivitetty

11-04-2017 4:15 pm tekijä Marja-Liisa Lohtander

Yhteisön vuoden 2017 elinkeinotoiminnan veroilmoitus -lomakkeen 6B kaavat on päivitetty. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän veroilmoituslomakkeet (5 ja 6A) julkaistaan kun verohallinto on julkaissut vuoden 2017 verolomakkeet ohjeineen.

Alla muutamia huomioita lomakkeen 6B päivitettyjen kaavojen osalta. Verohallinnon lomakepohjassa ei ole enää näkyvillä solukohtaisia tunnistenumeroita. Netvisoriin tunnisteet on jätetty ja alla olevat numerot viittaavat Netvisorin veroilmoituslomakkeen kohtiin.

Liiketoiminnan muut tuotot:

Huomioithan, että Netvisorissa tili 3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot voi sisältää sekä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittoja että muun käyttöomaisuuden luovutusvoittoja. Muista eritellä nämä tarvittaessa verolomakkeella kohtiin 332 ja 334. Huomioi myös verotuksellinen käsittely käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin liittyen eli jos on kirjattu luovutusvoittoa vastaava poistoeron lisäys, kohdassa 334 ei tulouteta voittoa.

Rahoitustuotot:

Verolomakkeen kohdassa Saadut osingot ja ylijäämät tulee esittää osinkojen lisäksi kaikki muutkin voitonjaon luonteiset erät. Käy läpi kaavan automaattisesti tähän tuomat erät ja tarvittaessa siirrä ei-voitonjakoluonteiset erät rahoitustuottojen muiden erien kohtiin. Tilin 9210 Korkotuotot osakaslainasaamisista -sisältöä ei esitetä Muissa korkotuotoissa, vaan ne ovat yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloja. Verolomakkeen kohta Rahoitusomaisuuden luovutusvoitot muodostuu tilin 9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista.

Liiketoiminnan muut kulut:

Huomioithan, että Netvisorissa tilillä 8850 Käyttöomaisuuden luovutustappiot, voi sisältää käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioita ja/tai muun käyttöomaisuuden luovutustappioita. Erittele nämä tarvittaessa verolomakkeen vastaavissa kohdissa (372 ja 374).

Riville Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut muodostuu summa siten, että kirjanpidon liiketoiminnan muiden kulujen määrästä vähennetään kyseisen erän osalta erikseen verolomakkeella esitetyt kuluerät.

Varallisuuslaskelma:

Mikäli yhtiöllä on tilikartan ryhmiin 111 Kiinteistöjen vuokraoikeudet ja 115 Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet -ryhmiin kuuluvia aktivointeja, huomioi ne erikseen varallisuuslaskelmassa. Verolaskelmalla ei ole kaavoja kohdissa Käyttöomaisuusarvopaperit ja Muu käyttöomaisuus. Huomioi myös mahdolliset erät, jotka eivät ole EVL:n mukaan laskettavissa nettovarallisuuteen kuten esimerkiksi perustamismenot.

Oman pääoman kohdassa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston kohtaan on tuotu kaavalla tilin 2071 Muut rahastot (oy) saldo.

Lue lisää veroilmoituslomakkeista ja kaavojen hallinnasta aiemmasta julkaisusta:


A

Anonymous

12-04-2017 2:20 pm tekijä Anonymous

Itse en ainakaan löytänyt vielä 6B lomaketta. Valikosta löytyy vain pää- ja liitelomakkeet, joita ei voi valita.

Marja-Liisa Lohtander

Visma

12-04-2017 2:44 pm tekijä Marja-Liisa Lohtander

Hei Roni,

päivitetty 6B-lomake tulisi olla valittavissa vielä tämän päivän aikana.

A

Anonymous

13-04-2017 10:34 am tekijä Anonymous

Hei!

Koska lomake 62 tulee järjestelmään?

Marja-Liisa Lohtander

Visma

13-04-2017 1:18 pm tekijä Marja-Liisa Lohtander

Hei Mervi,

62-lomake on nyt myös julkaistu ja tulisi olla valittavissa. Ensi viikolla tulee myös muut liitelomakkeet.

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin