S

Sini Alamäki

Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus automaattisesti

26-04-2018 4:07 pm tekijä Sini Alamäki

Lomalaskennan toiminnallisuudet ovat kehittyneet entisestään. Olemme muuttaneet työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen käsittelyä niin, että tämä näkyy jatkossa palkkalaskelmalla suoraan lomakorvauksena.

Kun olet maksamassa palkansaajalle työsuhteen päättyessä kertyneet lomat, päätä ensin palkansaajan työsuhde palkansaajan tiedoissa. Sen jälkeen muodosta palkkalaskelma.

Tämän jälkeen palkkalaskelman muokkausikkunassa valitse "Laske lopputili" sekä se, miten lomaraha käsitellään.

Palkkalaskelmalle muodostuu automaattisesti palkkalajit lomakorvauksesta eriteltyinä siten, että laskelmalta käy ilmi lomapalkan ja lomarahan osuudet.

Kun palkkaprosessi on valmis, siirry normaalisti velvoitteisiin. Lomapalkkajaksotuksen osalta nollataan kyseisen palkansaajan lomakertymät kirjanpidosta automaattisesti, jos maksettu lomakorvaus ei täsmää aiemmin tehtyihin jaksotuksiin. Näin kirjanpito on automatisoitu huomioimaan työsuhteen päättymisen. Lomapalkkojen sivukulujen osalta käsittely toimii kuten normaalia lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa. Maksettu lomapalkkavelan sivukulu puretaan automaattisesti kuukauden seurantanäkymässä.

Muutos vaikuttaa lomalaskentatavan asetuksiin. Kunkin lomalaskentatavan "Maksettavat"-osioon on lisätty kaavat "Lomakorvaus lomapalkasta..." ja "Lomakorvaus lomarahasta...". Muutokset tulevat näkyviin automaattisesti eikä kaavamuutoksia tarvitse tehdä. Näitä kaavoja käytetään lopputilin laskennassa. Kaavat näkyvät myös palkkamalleilla palkkalajien listauksessa ja ovat oletuksena näkyvissä palkkalaskelmalla.

Huomaathan, että toiminnallisuutta ei löydy vanhasta lomalaskennasta. Mikäli yrityksessä on käytössä vielä vanha lomalaskenta ja haluatte hyötyä tästä toiminnallisuudesta, kannattaa siirtyä uudistettuun lomalaskentaan. Tähän ohjeistus löytyy tukisivultamme.

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin