Starta ett nytt ämne

Marja-Liisa Lohtander

Tuloverolomakkeet Netvisorissa

26-04-2018 11:52 am tekijä Marja-Liisa Lohtander

Olemme koonneet alla oleviin taulukoihin tietoa tuloveroilmoituslomakkeista ja liitelomakkeista sekä tiedon, mitkä lomakkeet ovat käytettävissä Netvisorissa. Oletuskaavat löytyvät päälomakkeilta 6B, 5 sekä 6A.

Tuloverolomakkeiden lähetyksen yhteydessä voidaan Netvisorista lähettää erilaisia tietoja myös pdf-muotoisina liitetiedostoina, tyypillisesti tilinpäätöstietoja, mutta myös muita tietoja. Aiemmin liitetietotyyppejä oli käytössä laajemmin, mutta näitä on verohallinnon toimesta poistettu käytöstä ja myös Netvisoriin tullaan päivittämään liitetietotyyppien sisältö. Alla tietoa liitetyyppien muutoksista.

Aiemmin tällaisilla liitetyypeillä oli mahdollista ilmoittaa myös liitelomakkeiden tietoja, mutta verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti liitelomakkeet (poislukien liitelomake 80, jolle on vielä oma liitetyyppi), tulee lähettää päälomakkeen yhteydessä sähköisesti tietuekuvauksen mukaisena liitelomakkeena. Mikäli siis on tarve lähettää liitelomake, jota järjestelmässä ei vielä ole, on sekä päälomake että liitelomake lähetettävä Ilmoitin.fi -palvelun kautta. Tämän johdosta Netvisoriin tullaan lisäämään liitelomakkeiden määrää vuoden 2018 verolomakkeille.

Oletuskaavat, jotka löytyvät tuloveroilmoituksilta 6B, 5 ja 6A, on muodostettu verolomakkeille siten, että ne palvelisivat käyttäjiä mahdollisimman laajalti. Oletuskaavojen toiminta perustuu muokkaamattomaan perustilikarttaan eli mikäli yhtiön tilikarttaa on muokattu, tulee kaavojen oikeellisuus varmentaa. Verolomakkeilla on myös jonkin verran kohtia, joihin ei suoraan ole mahdollista tuottaa järjestelmästä yksiselitteistä tietoa ja tällöin kaavaa ei ole kyseiseen kohtaan muodostettu. Esimerkiksi tuloverolomakkeen 6B liiketoiminnan muiden tuottojen kohdassa oleva käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkuvoitot -kohtaan ei oletustilikartassa ole yksiselitteistä tiliä, josta kaavan voisi muodostaa, sillä tili 3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot voi sisältää käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoittojen lisäksi myös muun käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Samoin joistakin verolomakkeen kohdista, joissa esitetään erästä veronalainen osuus, on jätetty kaava pois, jotta verotuskäsittelyn oikeellisuus tulee varmennetuksi. 

Tarkemmin tuloveroilmoitusten kaavojen käsittelystä löytyy tietoa ohjeistamme:

Tuloveroilmoittaminen  sekä oheisesta Community -kirjoituksesta:

Tuloveroilmoittaminen - lomake 6B

Suunnitteilla olevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen johdosta verohallinnon verolomakkeisiin on odotettavissa muutoksia ja tämän johdosta suurempia muutoksia ei nyt olla toteuttamassa Netvisorin lomakkeisiin. Lomakkeiden toimivuutta pyritään kuitenkin viemään eteenpäin ja otamme mielellämme vastaan palautetta ja ajatuksia tähän liittyen. Tulemme myös lisäämään liitelomakkeiden määrää ja myös tästä kuulisimme mielellämme, mitkä liitelomakkeet teidän mielestänne olisi tärkeintä saada Netvisoriin.Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar