J

Jani Korhola

Viikkopäivitys 3.6.2021 - julkaisutiedote

03-06-2021 2:55 pm tekijä Jani Korhola

Tuotteet

 • Päivitimme tuotetietojen CSV-tuonnin päivittämään tuotteen nettohinnan lisäksi myös bruttohinnan vastaamaan tätä päivitettyä nettohinnan arvoa niillä tuotteilla, joilla on oletuksena käytössä bruttoarvoinen perushinta.
 • Lisäsimme tuotteen noutamiseen käytettävän rajapintaresurssin "getproduct.nv" palauttamaan uutena tietona tuotteen varastoitavuuden tiedon "IsStorageProduct" arvona.
  Esimerkki rajapintasanomasta:
  ....
  <PurchasePrice>10,5000</PurchasePrice>
  <TariffHeading />
  <ComissionPercentage>0</ComissionPercentage>
  <IsActive>1</IsActive>
  <IsSalesProduct>1</IsSalesProduct>
  <IsStorageProduct>1</IsStorageProduct>

 

Myyntitilaukset

 • Lisäsimme uuden, oletuksena käytettävissä olevan lähetepohjan "Lähete hinnoilla (brutto)". Lähetteellä brutto á-hinta on omana sarakkeenaan tulosteella arvonlisäverottoman yksikköhinnan lisäksi.

 

Asiakasrekisteri

 • Helpotimme asiakasrekisterin hallintaa lisäämällä uuden asiakkaan luontiin ilmoituksen asiakasrekisteristä jo mahdollisesti löytyvistä asiakkaista, joilla on sama y-tunnus (yritysasiakkailla), henkilötunnus (henkilöasiakkailla) tai nimi kuin nyt luotavalla uudella asiakkaalla.

 

Ostotilaus

 • Korjasimme ostotilauksella rajapinnan kautta lisättyjen osatoimitusrivien hintojen yhteenlaskennassa havaitun ongelman.

 

Kirjanpidon täsmäytys

 • Tehostimme kirjanpidon täsmäytysnäkymässä siirtymistä edelliseen ja seuraavaan päivään sijoittamalla ko. toiminnot näkymään alkuun.

 

Palkanlaskenta

 • Korjasimme virheen, jonka takia palkanlaskennan tositteelle muodostui aina ALV-tunnisteeksi KOOS, jos palkkalajin "Laskentakohteiden lähde" -asetuksessa oli jotain muuta kuin "Jakokäyrä". Nyt ALV-tunniste haetaan suoraan tilin asetuksista, ellei "Laskentakohteiden lähde" ole "Jakokäyrä".
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar