M

Mika Karjalainen

Visma

Päivitys resurssiin payment.nv / Update in resource payment.nv

15-07-2022 4:02 pm posted by Mika Karjalainen

Lisäsimme mahdollisuuden maksaa useita ulkoisia tilisiirtoja yhdessä maksuerässä. Voit myös niputtaa normaaleja ja ulkoisia tilisiirtoja keskenään. Kaikki yhtä aikaa maksuun viedyt saman maksutilin ja maksupäivän tilisiirrot maksetaan yhdessä maksuerässä. Ennen muutosta tuotuja ulkoisia tilisiirtoja niputus ei koske. Rajapinnan kautta tuotuja tilisiirtoja on nyt myös mahdollista muokata tuonnin jälkeen Netvisorissa.


Tämä ei vaadi muutoksia integraatiototeutuksiin.

We added the option to pay several external payments in one installment. You can also bundle normal and external payments together. All payments of the same payment account and payment date taken into payment simultaneously are paid in one installment. External payments imported before the change are not bundled. It is now also possible to edit payments imported via the API after import in Netvisor.


This does not require any changes to integration implementations.


Login or Signup to post a comment