I vissa situationer börjar företag använda programmet mitt i räkenskapsperioden. Utöver föregående periods jämförelseuppgifter kan även aktuella redovisningsuppgifter överföras till löpande bokföring. Redovisningen kan göras med en memorialverifikation (Övrig) exempelvis vid föregående månadsskifte och sedan återuppta normal redovisning från början av innevarande månad.

Om du importerar jämförelseuppgifter från föregående räkenskapsperiod bokförs de på föregående räkenskapsperiods sista dag. Sedan, när redovisningen påbörjas mitt i räkenskapsperioden, importeras ändringssaldot från räkenskapsperiodens början till önskad dag, från vilken den löpande bokföringen påbörjas. Om det inte har skett någon förändring i kontots saldo bokförs inget ändringssaldo.

Om bokföring redan har hunnit bildas, exempelvis som ett resultat av användningen av reskontra, men du vill importera dessa saldon som ingångssaldon, kan redan skapade verifikationer massmakuleras. Det här sker via bokföringsrapporten, verifikationsbläddring. Sök verifikation för önskad period och tryck på Makulera verifikation. Välj alla och tryck på Makulera valda-knappen.

Om företagetexempelvisbörjar använda Netvisor i mars, men bokföring har gjorts i det gamla programmet fram till slutet av augusti. Avsikten är att importera saldona för löpande bokföring till den 31.8 dag och fortsätta användningen normalt från och med 1.9. Bokföraren listar alla verifikationer mellan 1.3 till 31.8 och massmakulerar dem. Härefter importerar hen ingångssaldon för dagen 31.8 med en memorialverifikation och ställer manuellt in momslåsningen för samma dag. Momslåsning kan göras under Hantera räkenskapsperioder.

Kundfordringar
Vi rekommenderar att vid öppningen bokföra det gamla kundfordringssaldot på ett annat konto än det kundfordringskonto som används av Netvisor i bokföringens basuppgifter. När referensbetalningar inkommer för fakturor som inte finns i Netvisor är det enkelt att bokföra betalningarna på kundreskontrakontot i fråga. Naturligtvis kan samma konto användas, men om det finns många öppna fakturor vid överföringen kommer det underlätta uppföljningen.

Leverantörsskulder
Samma rekommendation som för kundfordringar.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.