Laajennettu tuotehallinta on tarkoitettu yritysten vaativampaan tuote- varasto- ja hintatietojen hallintaan. Laajennettu tuotehallinta kuuluu mukaan Premium-pakettihinnastoon, ja se yhdistää koko ketjun varastosta kirjanpitoon yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Huom! Siirryttäessä käyttämään laajennettua tuotehallintaa, tuotekoodista tulee pakollinen tieto tuotekortilla.

LAAJENNETUN TUOTEHALLINNAN SISÄLTÖ

Kielituki

Laajennetussa tuotehallinnassa tärkeimmät tiedot voidaan tallentaa suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi. Kieliversiot huomioidaan käyttäjän käyttöliittymän kielessa sekä tilaus- ja laskukäsittelyssä asiakkaiden ja toimittajien kielimääritysten mukaan.

Kieliversiointia tukevia tietoja ovat:

 • tuotenimike
 • tuotteen kuvaus
 • tuoteryhmä
 • ryhmittelyperuste
 • yksikkö
 • ominaisuuden nimi, sen arvot sekä arvojoukot

Rakenteellinen tuote

 • Tuotteella voi olla useita erilaisia ominaisuuksia, kuten väri tai koko
 • Tuotteen eri ominaisuuksista voidaan tuottaa ominaisuuksien mukaisia malleja, kuten:
 • punainen L, sininen XL
 • Ominaisuudet voivat vaikuttaa summamuutoksella tai kertoimella mallin loppuhintaan

Alituotteiden tehokas hallinta

 • Rakenteellinen tuote voidaan koostaa muista tuotenimikkeistä eli tässä yhteydessä puhuttaessa alituotteista, joita käytetään varastotilanteen laskennassa, varastotapahtumien automatisoinnissa, ja joita voidaan käyttää myös valmistusprosessin tehtäväsuunnittelussa
 • Alituotteet voidaan asettaa vaikuttamaan summamuutoksella koostetuotteen loppuhintaan

Lisätietojen asettaminen tuotteelle

 • Viivakoodikäsittely, jossa Netvisor tukee seuraavia standardeja:
  • 1D-muodossa, lineaarisena viivakoodina:
   • EAN8
   • EAN13
   • EAN13 + EAN2
   • EAN13 + EAN5
   • Code128
  • 2D-muodossa, matriisikoodina
   • QRCode
 • Hyllypaikka varastonhallinnan yhteydessä
 • Kuvien asettaminen päätuotteelle sekä mallille
 • Asiakkaan omien lisätietokenttien määrittäminen (jos CRM on käytössä)
 • Liukuluku, päivämäärä, tekstikenttä tai listatietoja voidaan määrittää tuotteelle, joiden perusteella tuotteita voi ryhmitellä ja hakea
 • Tuotteelle voidaan määrittää useita hierarkisia tuoteryhmiä
 • Tuotteella voi olla useita eri versioita
 • Samankaltaiset ja liittyvät tuotteet

Hinnoittelumahdollisuudet

 • Tuotteita tai malleja voidaan hinnoitella tuote- ja asiakaskohtaisesti joko määrittelemällä kerroin tai määrittelemällä euromääräinen loppuhinta

Tilausten- ja laskujen käsittely

 • Rakenteellisia tuotteita voidaan hakea ja käsitellä ominaisuuskartan perusteella
 • Tuotteet voidaan esittää tiivistetysti yksikköhinnoittain tai päätuotteittain tilauksilla tai laskulla
 • Tilauksella ja laskulla on mahdollisuus EAN viivakoodillisten tuotteiden massasyöttö viivakoodien kera

Tuotelistauskäsittely

 • Tuotelistausnäkymään on tehty verkkokauppa -malliin perustuva interaktiivinen tuotehaku, jolla käyttäjä voi ryhmitellä listausta tuoteryhmittäin haluamillaan tuoteryhmillä
 • Tuotelistauksesta löytyvät käsittelytila -kohtaiset massatoiminnot sekä itse tuotteiden kokonaisvaltainen käsittely ja raportointimahdollisuus mm. alituotekaaviot ja varastoraportointi

Raportointi

 • Rakenteellisten tuotteiden raportointi onnistuu myynnin raportoinnissa kahden yhtäaikaisen ominaisuusulottuvuuden perusteella. Lisäulottuvuudet kerrotaan toiselle ulottuvuusakselille

Varastonhallinta

 • Rakenteellista tuotetta voidaan raportoida myös varastonhallinnassa kahden yhtäaikaisen ominaisuusulottuvuuden perusteella
 • Alituotteiden varastotapahtumat on automatisoitu varastonhallintaan koostetuotteiden käytön ja käsittelyn yhteyteen
 • Inventaariomuutosten tekeminen onnistuu tuotteiden käsittelykorista massana varastokohtaisesti syöttämällä suoraan inventoitu määrä, järjestelmän laskiessa käyttäjän puolesta varastomuutoksen varastokirjanpitoon
 • Varastomäärityksen lisäksi tuotteelle voidaan määrittää tuotepaikka varastossa
 • Varastoraportointi nähdään tuotelistausnäkymässä reaaliajassa, jossa saldot on mahdollista saada näkyviin varastoittain
 • Varastomäärityksen lisäksi tuotteelle voidaan määrittää tuotepaikka varastossa
 • Lisäksi varastojen täydentämisen ohjaaminen on mahdollista tuotelistauksen kautta hyödyntämällä tuotteiden hälytysrajaraportointia

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.