KÄYTTÖÖNOTTO 
 Käyttöönoton vaiheet 1/2 - perustavalaatua olevat määritykset
 Käyttöönotonvaiheet 2/2 - tuotevalikoiman luominen

Käyttöönotto

Laajennetun tuotehallinnan käyttöönotto uusiin yrityksiin vaatii Premium -paketin käyttöön. Paketin voi ottaa käyttöön Netvisor Storesta

 

Käyttöoikeudet

Ennen varsinaisia käyttöönoton vaiheita tulisi miettiä kuka saa tehdä mitäkin ja määritellä vastaavat käyttöoikeudet.

Suunnittelu

Käyttöönotto ja uudet tuotteet kannattaa suunnitella huolella. Tähän menee tietysti aikaa, mutta myöhemmin, kun uudet tuotteet ovat olleet jo käytössä, voivat muutokset olla hankalia. Kartoita (tuleva) tuotevalikoimasi eli mieti tuotteistasi miten ne voisi rakentaa uutta tuotehallintaa hyödyntäen, luo sen mukaisesti ominaisuuksia ja anna näille tarvittavia arvoja.

Käyttöönoton vaiheet

Alta pääset tutustumaan varsinaisiin käyttöönoton vaiheisiin. Mittaathan ainakin kahdesti ennen leikkaamista, eli käytäthän aikaa suunnitteluun ennen varsinaista toteutusta.


 Käyttöönoton vaiheet 1/2 - perustavalaatua olevat määritykset

Ennen tuotevalikoiman luomista käyttäjän tulee tehdä tarvittavat määritykset, joita tullaan tarvitsemaan tuotevalikoiman luomisessa.

Yksiköt

Luo tarvittavat yksiköt. Määritä mitataanko niitä desimaaleissa vai kokonaisluvuissa. Tämä määritys vaikuttaa koostetuotteiden saatavuuslaskentaan (onko alituotteista koostettua tuotetta varastossa esim. 0,5 vai 1 kappaletta).

Ominaisuudet, arvot ja arvojoukot

Luo tarvittavat ominaisuudet ja määritä niiden nykyiset arvot. Luo tarvittaessa arvioida pienempiä arvojoukkoja. Ominaisuuksia ja arvoja tarvitaan tuotteen mallien luomista varten - mallithan ovat tuotteen eri ominaisuuksien arvojen yhdistelmiä (sininen S, sininen XL, punainen S, punainen XL jne). Oletusominaisuuksia mahdollisine arvoineen voidaan asettaa myös tuoteryhmille, jolloin siihen luotu tuote saa valmiiksi asetetut oletusominaisuudet nopeuttaen näin tuotteen luomista.

Tuoteryhmät

Tuoteryhmät tulisi luoda ennen tuotteita, koska tuotteelle valitaan tuoteryhmä, johon se kuuluu. Valinta määrittää millainen tuote on ja tuo luodulle tuotteelle oletusominaisuuksia, jos sellaisia tuoteryhmälle on määritelty. Laajennettu tuotteiden hallinta mahdollistaa hierarkisten ryhmien rakentamisen.

Ryhmittelyperusteet

Tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään, mutta sille voidaan määrittää tekstitietona erilaisia ryhmittelyperusteita, joita voidaan käyttää tuotteiden hakemiseen ja ryhmittelyyn. Näin tuotteita voidaan ryhmitellä ristiin rastiin haluttujen kriteereiden mukaisesti.

Lisätietokentät

Jos yrityksellä on CRM kytkettynä päälle, voi käyttäjä luoda tarvittavia lisätietokenttiä, joita voidaan valita käytettäväksi tuotteella. Näin tuotteelle voidaan lisätä tarvittavia tietoja yksiköllisten tarpeiden mukaisesti.

Hintaryhmät

Luodaan hintaryhmät. Tämän jälkeen luotuja tuotteita voidaan liitää luotuihin ryhmiin halutuilla kertoimilla.

Asiakaskohtaiset hinnat

Asiakaskohtaisilla hinnoilla voidaan suoraan määrätä tuotteen hinta tietylle asiakkaalle (tietyssä hintaryhmässä). Tämä voidaan tehdä antamalla suoraan haluttu hinta tai käyttämällä kertoimia. Hinnat voidaan asettaa tuotteen luomisen jälkeen, mutta määritystä varten käytetään samoja hintaryhmiä kuin edellisessä kohdalla, joten jos hintaryhmiä halutaan käyttää, tulee ne olla luotuina etukäteen.

Hankintatiedot

Määritetään toimittajarekisteri kuntoon (loput tiedot voidaan syöttää tuotteen luomisen yhteydessä)

Varastonhallinta

Varastonhallintaa varten on tietysti luotava vähintään yksi varasto. Varastopaikalle voidaan luoda "hyllypaikkoja" (tuotteen sijainti varastossa) tietoja voidaan asettaa tuotteelle. Tietoa hyödynnetään esim. keräilylistalla.


 Käyttöönotonvaiheet 2/2 - tuotevalikoiman luominen

Tuotevalikoiman luominen

Kun tarvittavat perustavalaatuiset määritykset on tehty, voidaan siirtyä varsinaiseen tuotevalikoiman luomiseen.

Tuoterakenteen mahdollistamat vaihtoehdot tuotevalikoiman luomisessa

Yksittäisten tuotteiden ohella laajennettu tuotehallinta mahdollistaa tuotteiden muodostamisen malleiksi käyttämällä ominaisuuksia ja niiden arvoja yksilöimään tuotteen eri variaatioita. Lisäksi laajennettu tuotehallinta mahdollistaa lopputuotteen eli koostetuotteen muodostamisen useista siihen liitettävistä alituotteista, joita voidaan ajatella esimerkiksi lopputuotteen komponentteina, raaka-aineina tai tuotepaketin kokoavina yksittäisinä tuotteina tai tuotteen malleina.

Tuotevaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Yksittäinen tuote
 • Tuotteesta muodostetut mallit
 • Alituotteista muodostettu itsessään varastoitava koostetuotenimike. Esim. raaka-aineet+komponentit => valmistustuote, jolloin valmistuskirjauksen jälkeen koostetuotetta käsitellään itsenäisenä tuotenimikkeenä käyttöhetkellä (myynti)
 • Alituotteista muodostettu ei itsessään varastoitava (virtuaalinen) koostetuotenimike. Esim. useammista tuotteista muodostettu tuotepaketti, jolloin varastotapahtumissa käsitellään koostetuotteeseen liitetyt alituotteen koostetuotenimikkeen käyttöhetkellä (myynti)
 • Koostetuotenimikkeet voidaan muodostaa myös olemassa olevista malleista liittämällä tuotteen malleille alituotteita
 • Koostetuotenimikkeitä voidaan liittää alituotteiksi myös toiseen koostetuotteeseen, jolloin useamman käsittelytason sisältämä monimuotoinen koostetuoterakenne on mahdollista rakentaa

Mallien rakentaminen, esimerkkejä

Esimerkkituote ja mahdolliset mallit, eli miten erimerkkituotteet voisi rakentaa uudessa modulaarisessa tuoterakenteessa.

Alkutilanne (uuteen rakenteeseen lisättävät tuotteet)

Käyttäjällä on erilaisia tuotteita esim. 8 kappaletta, joissa väri ja korkeus vaihtelevat. Uusi rakenne mahdollistaa näiden rakentamisen mallien avulla.

Esimerkki tuotteina käytetään alla olevia hyllyköitä.

Hyllyköistä voidaan poimia yhteisiä ominaisuuksia ja niiden arvovaihtoehtoja alla olevalla tavalla:

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 100 tai 50
 • Korkeus: 40 tai 20
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 8 kpl.

Esim. vaihtoehto: Kahdeksi tuotteeksi yhden ominaisuuden mukaan

Voidaan poimia jokin ominaisuus, jonka pohjalta luodaan tuote. Tässä esimerkissä vaihtoehtoja on esim. leveys tai korkeus. Tällä tavoin saadaan järkevästi vähennettyä tuotteen mallien määrää. Yhden vaihtoehdon vähentäminen puolittaa tässä tilanteessa mahdollisten mallien määrän. Esimerkki alla.

Tuote: Hyllykkö, korkeus 20

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 100 tai 50
 • Korkeus:20
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 4 kpl.

Tuote: Hyllykkö, korkeus 40

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 100 tai 50
 • Korkeus:40
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 4 kpl.

Esim. vaihtoehto: neljäksi tuotteeksi kahden ominaisuuden mukaan

Luodaan neljä tuotetta, niin että vain väri jää valittavaksi. Esimerkki alla.

Tuote: Hyllykkö, leveys 100, korkeus 20

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 100
 • Korkeus:20
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 2 kpl.

Tuote: Hyllykkö, leveys 50, korkeus 20

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 50
 • Korkeus:20
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 2 kpl.

Tuote: Hyllykkö, leveys 100, korkeus 40

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 100
 • Korkeus:40
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 2 kpl.

Tuote: Hyllykkö, leveys 50, korkeus 40

Ominaisuudet: arvovaihtoehdot

 • Leveys: 50
 • Korkeus:40
 • Syvyys: 30
 • Väri: ruskea tai harmaa

Mahdollisia malleja (yhdistelmiä) on siis 2 kpl.

Näin voidaan hyödyntää rakenteellisia tuotteita ja kahdeksan tuotteen sijaan varsinaisia tuotteita olisi esim. vain 2 tai 4, ja näillä erilaisia malleja. 

Alituotteet ja koostetuotteet

Laajennettu tuotehallinta mahdollistaa tuotteiden hierarkisen rakentamisen, eli jokin tuote voi muodostua muista tuotteista.

Koostetuote = tuote/malli, joka koostuu muista tuotteista/malleista (nimike, joka niputtaa muita tuotteita/malleja yhteen)

Alituote = tavallinen tuote/malli, joka on mukana rakentamassa jotain koostetuotetta

Koostetuote

Koostetuotteella tarkoitetaan tuotetta/mallia, johon on kytketty muita tuotteita. Jos esim. hyllykön osat halutaan mieltää erillisinä tuotteita (esim. hyllylevy, runko, taustalevy ja jalka), voidaan ne luoda omiksi tuotteiksi (mahdollisine malleineen) ja tämän jälkeen luoda hyllykkö-tuote, joka koostuu näistä edellä luoduista osista. Näin hyllykkö on koostetuote, joka koostuu muista tuotteista (alituotteet).

Koostetuote voi olla virtuaalinen tai varastoitava (fyysinen).

Varastoitava/fyysinen

Koostetuote, joka on koottu alituotteista ja alituotteiden varastomäärää on vähennetty jo rakennushetkellä, eikä sitä tehdä enää käyttöhetkellä (varastonhallinnan kannalta koostetuote on siis jo muodostettu)

Virtuaalinen

Koostetuote, jonka alituotteet ovat varastoitavia, mutta tuotenimike itsessään ei ole varastoitava, vaan tuote kootaan muista tuotteista käyttöhetkellä vähentäen alituotteiden varastomääriä vasta käyttöhetkellä

Alituotehierarkia

Hierarkian syvyyttä ei ole rajoitettu, joten myös koostetuotteita voi halutessaan niputtaa uusiksi koostetuotteiksi. Valmis hyllykkö voisi kuulua isompaan kokonaisuuteen, joka koostuisi vaikka vitriinistä, tästä hyllyköstä ja seinähyllystä. Vastaavasti onkin alituotteena olevan tuotteen voi koostaa pienemmistä osista, kuten vaikka vitriinin kattoon kiinnitettävän valaisimen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.