SISÄLTÖ

Palvelun tarjontaan liittyvät kysymykset

1. Minulla on käytössä Netvisorin tavallinen tuotehallinta. Milloin minun kannattaisi ottaa laajennettu tuotehallinta käyttöön?

2. Mitä tuoterakenne tarkoittaa käytännössä Netvisorissa?

3. Miten laajennettu tuotehallinta tukee olemassa olevia verkkokauppatoteutuksia?

4. Mihin viivakoodia käytetään Netvisorissa tuotehallinnan yhteydessä?

5. Voidaanko viivakoodiin sisällyttää muuta tietoa kuin itse tuotekoodi?

6. Minulla on tarve ryhmitellä ja raportoida tuotteita laajemmin, kuin pelkällä tuoteryhmäkäsittelyllä. Onko tämä mahdollista?

7. Miten voin hyödyntää laajennettua tuotehallintaa varastonhallinnassa?

8. Onko tuotteiden versiointi mahdollista laajennetussa tuotehallinnassa?

9. Tukeeko laajennettu tuotehallinta tuotannonohjausta ja –suunnittelua?

10. Tarvitaanko rahdinkäsittelyä varten laajennettua tuotehallintaa?

11. Tarvitaanko tapahtumapohjaista varastokäsittelyä (FIFO) varten laajennettua tuotehallintaa?

12. Voidaanko Netvisorissa hallita tuotteiden vuokraus ja huoltokäsittely?

Palvelun käyttöönottovaiheeseen liittyvät kysymykset

13. Haluaisin ottaa laajennetun tuotehallinnan käyttöön?

14. Mitä minun tulee ottaa huomioon käyttöönoton yhteydessä?

15. Miten voin tuoda toisessa järjestelmässä olevia tuotetietoja Netvisoriin?

16. Miten saan tuoterakenteet (malli- tai koostetuoterakanteet) luotua helposti järjestelmään?

17. Minulla on tarve muodostaa mallivariaatioita tuoterekisteriin. Miten tämä tulisi tehdä, ja mitä minun tulee tässä huomioida?

18. Minulla on tarve muodostaa koostetuotteita tuoterekisteriin. Miten tämä tulisi tehdä, ja mitä minun tulee tässä huomioida?

19. Voidaanko koostetuoterakenne luoda useammasta tasosta esim. puolivalmisteilla on oma rakenne, joka liitetään varsinaiseen päätuotteeseen?

20. Yksiköt (kpl, h, kg jne.) määritetään laajennetussa tuotehallinnassa joko desimaalilukuna tai kokonaislukuna. Miksi tämä valinta tulee tehdä?

Palvelun päivittäiseen käyttöön liittyvät kysymykset

21. Haluan saada koostetuotteen rakenteen raportoitua. Miten se tehdään käyttöliittymässä?

22. Haluan saada hälytysrajan saavuttaneista tuotteista raportin mahdollisimman helposti. Miten tämä tapahtuu laajennetussa tuotehallinnassa?

23. Minun pitää saada kopio tuoterekisterissä olevista tuotteista, järjestelmän ulkopuolista käsittelyä varten. Onko tämä mahdollista ja miten tämä tapahtuu?

24. Käsittelykorin valikosta löytyy ”Valmistuskirjaus”. Mikä tämä toiminto on?

25. Minun pitää saada poistettua useampia tuotteita tuoterekisteristä. Miten voin tehdä tämän mahdollisimman helposti?

26. En pysty muokkaamaan hankintahintaa tuotteille. Mistä tämä johtuu?

27. En pysty luomaan toimittajakohtaista hankintatietoa tuotteelle. Mistä tämä johtuu?

28. Miten saan koostetuotteen alituotteet näkyviin myyntitilaukselle ja -laskulle?

 

Palvelun tarjontaan liittyvät kysymykset

1. Minulla on käytössä Netvisorin tavallinen tuotehallinta. Milloin minun kannattaisi ottaa laajennettu tuotehallinta käyttöön?

V: Laajennettu tuotehallinta on suunniteltu vaativampaan tuote- ja materiaalinhallintaan, mutta sopii erinomaisesti myös pienempään käyttöön sen erinomaisten massakäsittely- ja raportointiominaisuuksiensa ansiosta. Laajennetussa tuotehallinnassa suurien tietomäärien hallinta ja päivittäminen on käyttäjälle helppoa ja selkeää. Lisäksi palvelussa on mahdollista muodostaa tuoterakenteet mallivariaatioista sekä pakettimyyntiä ja tuotannonohjausta tukevista koostetuotteista. Palvelu sisältää lisäksi helppokäyttöisen inventointityökalun sekä viivakoodikäsittelyn.

2. Mitä tuoterakenne tarkoittaa käytännössä Netvisorissa?

V: Tuoterakenteissa on vaihtoehtoina mallivariaatiot, jotka muodostetaan käyttäjän luomien ominaisuuksien ja niille annettujen arvojen mukaan. Lisäksi Netvisoriin on mahdollista luoda sekä pakettimyyntiä että omaa tuotantoa tukevia koostetuoterakenteita. Pakettimyynnissä järjestelmä osaa käsitellä myyntitapahtuman yhteydessä tuoterakenteessa olevat tuotteet yhden koostetuotenimikkeen takaa varastokirjanpitoon. Omassa tuotannossa järjestelmään on mahdollista tehdä valmistuskirjauksia, joissa järjestelmä osaa vähentää alituotteita, kuten raaka-aineet ja komponentit varastosta rakenteen mukaisesti.

3. Miten laajennettu tuotehallinta tukee olemassa olevia verkkokauppatoteutuksia?

V: Meillä on useampiakin verkkokauppoja, jotka ovat tehneet rajapintatoteutuksia Netvisoria vasten ja laajennetun tuotehallinnan ominaisuudet ovat suunniteltu silmällä pitäen yritysten verkkokauppatoteutuksia. 

4. Mihin viivakoodia käytetään Netvisorissa tuotehallinnan yhteydessä?

V: Viivakoodi sisältää Netvisorissa vain tuotenimiketiedon. Viivakoodikäsittelyyn ei esimerkiksi ole mahdollista sisällyttää hinta-, varasto-, tilauskäsittelyn tai laskutietoja. Viivakoodi on raportoitavissa tuoterekisterissä, jossa sitä voidaan käyttää hakunimikkeenä. Netvisorin tapahtumakäsittelyssä on tuki viivakoodille siten, että käyttäjä voi lukea koodin viivakoodinlukijalla ja järjestelmä löytää tämän perusteella oikean tuotteen tapahtumalle lisättäväksi. Netvisorissa voidaan tulostaa myös viivakoodit tarra-arkkeina pdf-formaatissa tuotteihin laitettavaksi. Sisäistä varastokäsittelyä varten viivakoodit piirretään varastotilaustulosteelle, josta varastomies voi lukea oikean tuotteen viivakoodinlukijalla.

5. Voidaanko viivakoodiin sisällyttää muuta tietoa kuin itse tuotekoodi?

V: Perinteisiä hinta- varasto- tilaus- tai laskutietoja ei voida, mutta Netvisor tukee myös QR-koodia, joten tuotteen viivakoodin on mahdollista sisällyttää käytännössä mitä merkkejä tahansa, jolloin esim. lisätiedot voidaan tarkastaa viivakoodinlukijalla.

6. Minulla on tarve ryhmitellä ja raportoida tuotteita laajemmin, kuin pelkällä tuoteryhmäkäsittelyllä. Onko tämä mahdollista?

V: Kyllä. Tähän on kaksi mahdollisuutta. Netvisorissa tuote voi kuulua vain yhteen tuoteryhmään, mutta tuoteryhmille voidaan rakentaa hierarkia, mikä tuo uusia ulottuvuuksia tuotteiden käsittelyyn. Lisäksi käyttäjän on mahdollista luoda tuoterekisteriin haluamansa määrän ryhmittelyperusteita, joilla tuotteet voidaan korvamerkata. Tuote voi kuulua Netvisorissa useampaan ryhmittelyperusteeseen. Ryhmittelyperusteita voidaan käyttää tuotehaussa hakuehtona, jolloin saadaan halutun ryhmän tuotteet näkyviin.

7. Miten voin hyödyntää laajennettua tuotehallintaa varastonhallinnassa?

V: Laajennettu tuotehallinta tukee varastokäsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • Varastoraportointi on esitetty selkeästi tuotelistauksessa reaaliajassa, joten erillisiä varastoraportteja ei tarvitse hakea varastonhallinnasta. Käyttäjä voi valita mitä tietoa varastosta tuotelistauksessa näytetään
 • Varastokohtaisten saldojen raportointi on mahdollista suoraan listausnäkymässä
 • Tuotelistausta voidaan käyttää keräämään halutut tuotteet ja viedä ne kerralla varastokäsittelyyn
 • Tuotteita voidaan poimia tuotelistauksen kautta olemassa olevalle varastotapahtumalle
 • Laajennettu tuotehallinta sisältää inventointityökalun, jossa käyttäjän ei itse tarvitse laskea varastonmuutoksia inventaariokirjausten yhteydessä vaan järjestelmä tekee sen käyttäjän puolesta
 • Tuotannonohjausta varten laajennettu tuotehallinta tarjoaa koostetuoterakenteet, jossa valmistuskirjausten yhteydessä järjestelmä osaa käsitellä automaattisesti alituotteiden, kuten raaka-aineiden ja komponenttien varastovähennykset varastokirjanpitoon
 • Mallivariaatioiden varastoraportointi on mahdollista nähdä varastoraportilla niiden ulottuvuusominaisuuksien mukaan

8. Onko tuotteiden versiointi mahdollista laajennetussa tuotehallinnassa?

V: On mahdollinen. Netvisorissa tuotteista voidaan tehdä useampiakin verisoita. Vain yksi versio voi olla julkaistussa tilassa kerrallaan, ja julkaisemattomia versioita ei voida viedä tapahtumakäsittelyyn. Tuoterekisterissä käyttäjä voi valita halutessa listaukseen mukaan myös julkaisemattomat versiot tai raportoida pelkästään niitä

9. Tukeeko laajennettu tuotehallinta tuotannonohjausta ja –suunnittelua?

V: Netvisorin laajennettu tuotehallinta on suunniteltu tukemaan nimenomaan tuotannonohjausta, mutta varsinainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä se ei ole. Koostetuoterakenteet ja alituotteiden automaattiset varastovähennykset tukevat yrityksen tuotantoprosesseja varastokirjanpidon näkökulmasta. Netvisorin hälytysrajakäsittelyllä voidaan myös ohjata varaston täydennysprosesseja tuotannon yhteydessä, kun tiedetään raaka-aineiden ja komponenttien reaaliaikaiset varastotilanteet.

10. Tarvitaanko rahdinkäsittelyä varten laajennettua tuotehallintaa?

V: Ei tarvita. Rahdinkäsittely on varastonhallinnan ominaisuus ja se toimii myös tavallisella tuotehallinnalla.

11. Tarvitaanko tapahtumapohjaista varastokäsittelyä (FIFO) varten laajennettua tuotehallintaa?

V: Ei tarvita. Varastonarvostusmenettely hallitaan myynnin perustiedoista käsin ja tapahtumapohjainen varastokäsittely toimii myös tavallisen tuotehallinnan kanssa.

12. Voidaanko Netvisorissa hallita tuotteiden vuokraus ja huoltokäsittely?

V: Tuote- ja varastonhallinnassa ei suoraan, mutta Netvisorin CRM palveluosio tarjoaa projektin hallintaan työkalut, joilla on mahdollista rakentaa vuokraus- ja huoltotoimenpiteitä kuvaavat tehtävänkulut. Vuokraus- ja huoltotoimenpiteiden käsittelyssä tulee haaste kuitenkin vastaan siinä tilanteessa, mikäli tuotteille vaaditaan esimerkiksi sarjanumerokäsittelyä ja tuotekohtaista seurantaa varastossa. CRM-käsittelyssä sarjanumerot voidaan kirjata tehtäville projekteittain, mutta varastonhallinnassa ei ole mahdollisuutta raportoida tuotteita sarjanumeroiden mukaan.

Palvelun käyttöönottovaiheeseen liittyvät kysymykset

13. Haluaisin ottaa laajennetun tuotehallinnan käyttöön?

Laajennettu tuotehallinta kuuluu Premium -pakettiin. Kyseisen paketin voi ottaa käyttöön Netvisor Storesta.

14. Mitä minun tulee ottaa huomioon käyttöönoton yhteydessä?

V: Tuotehallinta on sinänsä käyttövalmis, että asiakasyritys pääsee nopeasti vauhtiin. Jos asiakasyritys on Netvisorin vanha käyttäjä, ja käytössä on ollut myyntireskontran mukana tuleva tavallinen tuotehallinta, tuoterekisteri ja sen sisältämät tiedot konvertoidaan suoraan uuteen rakenteeseen.

Uuden käyttäjän tulee huolehtia ennen tuotevalikoiman luomista, että seuraavat asiat ovat tarpeen mukaan lisätty järjestelmään

 • Tuoteryhmät, ja tuoteryhmille rakennettu hierarkia (hierarkia ei pakollinen)
 • Ryhmittelyperusteet (ei pakollinen tieto, mutta hyvä olla etukäteen, jos meinataan käyttää tuotteilla)
 • Yksiköt
 • Mallivariaatioiden osalta rekisteriin on lisätty:
  • Ominaisuudet ja niille arvot, joista mallit on tarkoitus luoda
 • Hintaryhmät (ei pakollinen tieto)
 • Koostetuotekäsittelyä varten koostetuotenimike ja siihen liitettävät alituotteet luodaan ensin yksittäisinä tuotenimikkeinä rekisteriin, jonka jälkeen koostetuoterakenne luodaan koostetuotteen tuotekortilta käsin lisäämällä alituotteet rakenteeseen (Huom. sekä koostetuote että alituote voivat olla myös malleina järjestelmässä, jolloin mallirakenteet tulee luoda ensin)
 • Varastot tai varastopaikat on luotu varastonhallintapalvelun kautta, jotta tuotteelle voidaan määrittää oletusvarasto (ei pakollinen)

Vanhalle asiakasyritykselle konvertoidaan jo olemassa olevat tiedot, joten käyttöönoton yhteydessä tulee huolehtia vain seuraavat asiat tarpeen mukaan tuoterekisteriin:

 • Ryhmittelyperusteet
 • Mallirakenteet
  • Mikäli olemassa olevista tuotteista halutaan tehdä mallirakenne yksittäisistä tuotteista ei voida suoraan muodostaa mallijoukkoa, jos tuotteille on tehty mitä tahansa tapahtumakirjauksia järjestelmään
  • Tällöin tuotteesta tulee tehdä ensin uusi versio ja luoda mallit järjestelmään lisättyjen mallien ominaisuuksien ja niiden arvojen kautta
 • Koostetuoterakenteet

15. Miten voin tuoda toisessa järjestelmässä olevia tuotetietoja Netvisoriin?

V: Netvisoriin voidaan tuoda tuotetietoja csv-tiedostona yrityksen takaa löytyvällä tietojentuontipalikalla. Tietojen tuonti mahdollistaa vain samat tiedot kuin tavallisessa tuotehallinnassa. Voit katsoa tuotetietojen tuonnista lisää täältä.

Laajennetun tuotehallinnan tietojen tuontia varten on tehty oma Excel -pohja, johon asiakasyrityksen tulee syöttää tarvittavat tiedot oikeille paikoille. Tässä on mahdollista myös tuoterakenteiden ja varaston alkusaldojen tuonti varastokohtaisesti. Voit tiedustella tietojen tuonnista enemmän käyttöönoton yhteydessä Netvisorin edustajan kanssa.

16. Miten saan tuoterakenteet (malli- tai koostetuoterakanteet) luotua helposti järjestelmään?

V: Asiakasyrityksellä on tässä kaksi vaihtoehtoa. Rakenteet voidaan luoda manuaalisesti käyttöliittymässä tai Netvisorin edustajan kautta toimitettavalla Excel-pohjalla, johon yrityksen tulee kuvata ohjeiden mukaisesti rakenteet. Excelin käyttäminen tietojen tuonnissa on asiakkaalta erikseen tapauskohtaisesti laskutettavaa työtä tekniikan resurssien käytön johdosta.

17. Minulla on tarve muodostaa mallivariaatioita tuoterekisteriin. Miten tämä tulisi tehdä, ja mitä minun tulee tässä huomioida?

V: Mallien luonti tapahtuu Netvisorissa seuraavasti:

 • Järjestelmään on ensin lisättävä mallivariaatioille tarkoitetut ominaisuudet (esim. koko, väri) ja niiden arvot (esim. XL, punainen) ominaisuuksien hallinta -palikasta käsin
 • Tämän jälkeen tuoterekisteriin lisätään tuotenimike, josta mallit halutaan muodostaa järjestelmään ominaisuuksien arvoista
 • Mallivariaatiot luodaan tuotekortilta "Ominaisuudet ja mallit" -välilehdeltä lisäämällä tuotteelle halutut ominaisuudet arvoineen
 • Tämän jälkeen käyttäjä valitsee mitä arvoja halutaan käyttää ja järjestelmä luo malliston käyttäjän tekemien valintojen perusteella

18. Minulla on tarve muodostaa koostetuotteita tuoterekisteriin. Miten tämä tulisi tehdä, ja mitä minun tulee tässä huomioida?

V: Koostetuoterakenne voi olla kahdenlainen, joko valmistusprosessia tukeva varastonimike tai pakettimyyntiä tukeva pelkkä myyntinimike (ei-varastoitava tuotenimike) tuoterekisterissä. Alituotteiden käsittely eroaa tämän tuotekortilta valittavan varastoitava -asetuksen mukaan järjestelmässä.

 1. Varastoitaville koostetuotteille (valmistustuote) tehdään valmistuskirjaukset järjestelmään, joiden yhteydessä koostetuotteen määrää lisätään varastossa ja siihen kuuluvia alituotteita vähennetään varastosta rakenteen mukaisesti
 2. Virtuaaliselle koostetuotteelle (pakettinimike) ei tehdä vastaavia valmistuskirjauksia kuin varastoitavalle koostetuotteelle, vaan se viedään sellaisenaan myyntikäsittelyyn ja myyntitapahtuman varastotapahtumalle kirjataan suoraan alituotteista varastoa vähentävät kirjaukset koostetuoterakenteen mukaisesti.

Koostetuotetuoterakenne luodaan kummassakin tapauksessa samalla tavalla alituotteista. Erottava tekijä on ainoastaan koostetuotenimikkeen "Varastoitava" -asetus sen tuotekortilla, mikä määrittää kummalla tavalla käyttäytyvästä koostetuotteesta on kyse.

Koostetuoterakenne luodaan seuraavasti:

 • Tuoterekisterissä tulee olla luotuna sekä itse koostetuotenimike että siihen halutut alituotteet omina nimikkeinään. Näitä ei voida lisätä rekisteriin järkevästi rakenteen luonnin aikana, joten niiden on oltava valmiina
 • Koostetuotteen tuotekortilta löytyy "Alituotteet" -välilehti
 • Välilehdeltä löytyy toiminto, jolla alituotteet haetaan ja poimitaan koostetuotteen tuotekortille
 • Kun halutut tuotteet on poimittu, tulee ne asettaa rakenteeseen välilehdeltä löytyvän toiminnon kautta
  • Asettamisen yhteydessä määritetään, monta kappaletta alituotetta käsitellään varastossa, kun koostetuotteelle tehdään tapahtumia
 • Kun rakenne tallennetaan, koostetuote on valmis käsittelyyn

19. Voidaanko koostetuoterakenne luoda useammasta tasosta esim. puolivalmisteilla on oma rakenne, joka liitetään varsinaiseen päätuotteeseen?

V: Kyllä voidaan. Puolivalmisteen päätuote tulee tällöin liittää alituotteeksi lopputuotteen koostetuoterakenteeseen, kuten edellisessä kohdassa on kuvattu. Näitä tasoja voidaan myös rakentaa tarpeen mukaan useampiakin.

20. Yksiköt (kpl, h, kg jne.) määritetään laajennetussa tuotehallinnassa joko desimaalilukuna tai kokonaislukuna. Miksi tämä valinta tulee tehdä?

V: Desimaali/kokonaislukuasetuksella on kaksi merkitystä ja asetus määrittää seuraavat asiat:

 1. Käsitelläänkö tätä yksikköä käyttäviä tuotteita varastossa kokonaisina yksiköinä vai voidaanko varastokirjauksia tehdä tuotemäärän osalta myös desimaaleina
 2. Raportoidaanko tuotemäärät kokonaislukuina vai desimaaleina


Palvelun päivittäiseen käyttöön liittyvät kysymykset

21. Haluan saada koostetuotteen rakenteen raportoitua. Miten se tehdään käyttöliittymässä?

V: Tuotelistauksessa tuotenimikkeen perään lisätään ikoni, josta koostetuotteen alituotekaavion saa näkyviin. Tässä kaaviossa ei raportoida kuin ylin alituoterakenteen taso. Lisäksi tuotekortilla on vastaava ikoni tuotenimikkeen perässä, josta saa kaavion näkyviin. Tässä kaaviossa on kuvattuna rakenteen kaikki alituotetasot.

22. Haluan saada hälytysrajan saavuttaneista tuotteista raportin mahdollisimman helposti. Miten tämä tapahtuu laajennetussa tuotehallinnassa?

V: Perinteisen varastoraportin hakemisen sijaan laajennetun tuotehallinnan tuotelistausnäkymästä löytyy listauksessa näytettävien valikko. Valikosta löytyy valinta "Näytä hälytysrajan saavuttaneet tuotteet". Toiminto rajaa listausnäkymään automaattisesti vain ne tuotteet, joiden hälytysraja on varastossa alittunut. Tästä listasta on helppo viedä halutut tuotteet suoraan hankintakäsittelyyn ostotilaukselle.

23. Minun pitää saada kopio tuoterekisterissä olevista tuotteista, järjestelmän ulkopuolista käsittelyä varten. Onko tämä mahdollista ja miten tämä tapahtuu?

V: Tuoterekisteri voidaan tulostaa Excel -formaatissa listauksen etusivulta löytyvän toiminnon kautta.

24. Käsittelykorin valikosta löytyy ”Valmistuskirjaus”. Mikä tämä toiminto on?

V: Tämä on asiakasyrityksen tuotantokäsittelyä tukeva toiminto. Varastoitaville koostetuotteille tulee tehdä ns. valmistuskirjaus Netvisorissa, jossa alituotteita vähennetään automaattisesti koostetuoterakenteen mukaisesti varastosta, kun tuotetta valmistetaan.

25. Minun pitää saada poistettua useampia tuotteita tuoterekisteristä. Miten voin tehdä tämän mahdollisimman helposti?

V: Käsittelykorissa on toiminto "Päivitä tuotteiden julkaisutilaa". Tuoterekisteristä voidaan poistaa massana tässä osiossa kaikki käsittelykorissa toimintohetkellä olevat tuotteet.

26. En pysty muokkaamaan hankintahintaa tuotteille. Mistä tämä johtuu?

V: Todennäköisesti reskontraoikeuksista käyttäjällä ei ole asetettuna hankintahinnan muokkausoikeutta. Oletuksena uudella käyttäjällä on hankintahintaan vain lukuoikeus. Käyttäjähallitsija (KH) -oikeudella tämä oikeustaso voidaan muuttaa.

27. En pysty luomaan toimittajakohtaista hankintatietoa tuotteelle. Mistä tämä johtuu?

V: Tämä johtuu todennäköisesti samasta syystä kuin edellä mainitun hankintakäsittelyn kohdalla. Reskontraoikeuksista käyttäjällä ei ole asetettuna hankintahinnan muokkausoikeutta. Oletuksena uudella käyttäjällä on hankintahintaan vain lukuoikeus. Toimittajakohtaisessa hankintatiedossa käsitellään toimittajakoodin ja -nimikkeen lisäksi toimittajakohtainen hankintahinta, mikä on oletuksena uudelta käyttäjältä estetty.

28. Miten saan koostetuotteen alituotteet näkyviin myyntitilaukselle ja -laskulle?

V: Alituotteita ei enää myyntitilaus- tai -laskurivillä näytetä. Myyntidokumentilla käytetään pelkkää koostetuotenimikettä

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.