Varastonhallinta osio mahdollistaa tuotteiden varastomäärien seurannan ja osiosta näet varastoitavien tuotteiden varaston arvon per varasto. Kun asetukset ovat kunnossa myyntitapahtumat vähentävät varaston määrää varastoitavien tuotteiden osalta. 

Käyttöönotto

Erityishuomioita

Vinkkejä päivittäiseen käyttöön 

Palvelun kytkentä

Varastohallinan avaaminen vaatii  jatkossa yritykseen Premium -paketin. Yrityksen paketin voi vaihtaa Netvisor Storesta

 

Käyttöoikeuksien lisääminen

Varastonhallintaa käyttävällä pitää olla muokkausoikeus kohtaan varastonhallinta toimintokohtaisissa oikeuksissa. Tämä sisältyy mm. yritys käyttäjän profiiliin. Oikeudet määritellään käyttäjät ja roolit -kohdasta. Tästä löytyy ohjeistus täältä. Lisäksi pitäisi olla myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa muokkaus oikeus hankintahintaan. Provisio kohdalla ei ole merkitystä

Jos hankintahintaan ei ole oikeuksia, näkyy hinnan kohdalla * -merkki.

Varaston arvostusmenetelmien valinta

Valitaan mikä arvostusmenetelmä sopii parhaiten yritykselle. Valintoina on FIFO -laskenta, juokseva keskihinta ja painotettu keskihinta. Lisää arvostusmenetelmistä löytyy omasta ohjeestaan

Varastojen ja hyllypaikkojen luonti

Perustetaan yritykseen halutut varastopaikat ja mahdolliset hyllypaikat. Tästä löytyy lisää ohjeistusta varastot ohjesivusta

Varastotapahtumatyyppien valinta

Varastotapahtumatyyppejä käytetään tapahtumien ryhmittelyssä ja rajaamaan varastoraportteja.  Voit luoda tapahtumatyyppien käyttökohteille omia tyyppejä, jotka voit asettaa oletukseksi kyseille käyttökohteelle. Tätä ei ole pakko mennä muuttamaan, vaan voi myös käyttää oletusarvoja. Tapahtumatyypeistä löytyy oma ohjesivunsa.  

Tuotetiedot ja oletukset kuntoon

Määritellään tuoterekisteriin mitkä tuotteet ovat varastoitavia. Näille määritellään myös oikea myyntihinta ja oikea hankintahinta. Tuotteille asetetaan myös oletusvarasto. Mikäli tuotteita ei ole, nämä voidaan tuoda tietojen tuonnin kautta .csv -tiedostona yritykseen. Tietojen tuonnista löytyy oma ohjesivunsa. Mikäli tuotteet on tehty käsin tai olemassa niin alla olevasta ohjeesta löytyy ohjeistusta tuotteen tekoon ja varastotietoihin. Ohje löytyy täältä

Varaston alkusaldojen syöttö

Tuotteille voidaan lisätä varastosaldot tuotelistauksen inventoinnin avulla. Inventoinnista löytyy oma ohjesivunsa. Varmista vielä, että hankintahinta on syötettynä tuotteelle ennen inventoinnin tekemistä. Tai jos lisäät käsin tuotteen varastoon uuden varastotapahtuman kautta tyypillä hankinta.

Tämän jälkeen laskutus voidaan tehdä ja laskulla olevat varastoitavat tuotteet vähentävät tuotteiden määrää varastosta. 

Erityishuomioita käyttöönoton yhteydessä

Netvisor aloittaa kirjaamaan varastotapahtumia liiketapahtumilta myynnistä ja ostosta automaattisesti, kun palvelu on kytketty käyttöön. Tästä johtuen:

 1. Varmista, että liiketapahtumilla käsiteltävillä tuotteilla on vähintään hankintahinta määriteltynä, jotta saat varastonarvon menemään oikein. Arvojen korjaaminen tapahtumille jälkikäteen on turhaa manuaalista työtä. 
 2. Tee varaston alkusaldojen kirjaus mahdollisimman pian, jottei varastosaldosi mene myyntitapahtumista johtuen miinukselle. Tapahtumilla käytettävä keskihinta lasketaan tuotteelle vasta ensimmäisen alkusaldojen kirjauksen yhteydessä. Näin varmistat myös, että varastonarvo ja kate kirjautuvat oikein ja vältät turhaa manuaalista korjaustyötä. 
 3. Varmista, että syötät alkusaldoille hankintahinnan, josta tuotteen keskihinta lasketaan.

Tässä vinkkejä päivittäiseen käyttöön 

 1. Kirjaat varastotapahtumia helposti, kun oletusasetuksesi ovat kunnossa
  1. Tuotteen oletusvarasto tulee kaikille varastotapahtumille
  2. Tuotteen hankintahinta tai toimittajakohtainen hankintahinta tulee ostoihin mukaan
  3. Varastotapahtumatyyppien oletuksilla tapahtumilla käytettävä tyyppi tulee käyttökohteittain automaattisesti
  4. Tuotteen varastopuute on nähtävissä joka vaiheessa käsittelyprosessia tapahtumilla, kun tuotteelle on asetettu varaston hälytysraja
 2. Tee inventointi tai alkusaldojen kirjaaminen helposti usealle tuotteelle kerralla tuotelistauksen käsittelykorin inventointitoiminolla
 3. Muokkaa tuotekohtaisia varastoasetuksia helposti massana tuotelistauksen käsittelykorissa
 4. Käytä tuotelistausta hyödyksi varastoraportoinnissa. Näet mm. Varastokohtaiset saldot omina sarakkeinaan
 5. Ota kaikki irti varastoraporteista ja tallenna eniten käytetyt rajausehdot raporttipohjiksi
 6. Aseta yritykselle varastonarvostusmenetelmäksi FIFO-laskenta oletukseksi niin saat tuotteille käyttöösi eräseurannan ja linkitysautomaation
 7. Varmista tuotteiden saatavuus ja aseta tuotteille hälytysrajat. Käytä jatkossa hyödyksi varastonhallinnan raporteissa “Tuotteiden menekki” -raporttia, joka ehdottaa hälytysrajoja automaattisesti edellisen myyntikauden menekin mukaan.
 8. Raportoi varastonarvon muutos reaaliajassa tai esimerkiksi kuukauden päätteeksi helposti varastonarvostukseen osoitetuilla raporteilla

 

Jos laajennettu tuotehallinta:

 1. Teet varastovalmisteiden valmistuskirjaukset helposti tuotelistauksen käsittelykorissa, kun olet tehty alituoterakenteen. Alituotteet vähennetään rakenteen mukaisesti varastosta automaattisesti, kun teet valmistuskirjauksen.
 2. Saat rajattua varastoraporteille helposti pelkästään valmistustapahtumat, kun asetat koostetuotteille ja alituotteille omat varastotapahtumatyypit ja rajaat raportin näillä kahdella tyypillä

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.