Ostolaskun tuonnista rajapinnan yli peritään aina verkkolaskun transaktiomaksu.

Ostolaskujen ja ostotilausten käsittelyyn liittyvät seuraavat resurssit:

IntegraatioSuuntaResurssiDTDSkeemaEsimerkki
Ostolaskulistan noutoGETpurchaseinvoicelist.nv  Lataa
Ostolaskun noutoGETgetpurchaseinvoice.nv  Lataa
Ostolaskun liitteiden noutoGETgetattachments.nv   
Poistettujen ostolaskujen noutoGETdeletedpurchaseinvoices.nvOstolaskun tuontiPOSTpurchaseinvoice.nvpurchaseinvoice.dtd Lataa
Ostolaskun hyväksynnän
tilan päivittäminen ja tiliöinti
POSTpurchaseinvoicepostingdata.nvpurchaseinvoice
postingdata.dtd
 Lataa
Ostolaskun asiatarkastus- ja hyväksyntäkierron tuontiPOSTpurchaseinvoicecirculation.nv
purchaseinvoicecirculation.xsdLataa
Kiertolistojen nouto
GETgetcirculationlists.nv

Lataa
Ostolaskun jaksotusPOSTpurchaseinvoiceaccrual.nv
purchaseinvoiceaccrual.xsdLataa
Toimittajan tuontiPOSTvendor.nv vendor.xsdLataa
Toimittajan noutoGETgetvendor.nv   

 

KuvausSkeema
Netvisor-skeematyypityksetnetvisorgeneraltypes.xsd
Ostojen skeematyypityksetpurchasegeneraltypes.xsd

Ostolaskulistan nouto

Resurssi: purchaseinvoicelist.nv 

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
begininvoicedate0...1Ostolaskut alkaen päivämäärästä2019-05-20
endinvoicedate0...1Ostolaskut päivämäärään asti2019-05-30
invoicenumber0...1Ostolaskun numerorajaus1001
invoicestatus0...1Ostolaskun statusrajaus
- Open, Approved = hyväksynnässä
- Accepted = hyväksytty
Open
lastmodifiedstart0...1Hakee ostolaskut, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen. Tulee antaa muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-05-15T12:00:00
lastmodifiedend0...1Hakee ostolaskut, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää. Tulee antaa muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-05-15T18:30:00
purchaseinvoicebatchid 0...1Rajaa ostolaskuerässä tuodut ostolaskut annetun erä ID:n mukaisesti. Katso ostolaskuerän käsittelyn kuvaus.123
paymentstatus0...1Rajaa ostolaskut maksutilalla, unpaid tai paidunpaid

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1PurchaseInvoiceListAggregaatti1  
2PurchaseInvoiceAggregaatti0...n  
3NetvisorKeyNumeerinen1Laskun tunniste Netvisorissa 123
3InvoiceNumberMerkkijonoLaskun numero345
3InvoiceDatePäivämääräLaskun päivämäärä2021-10-23
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansi ansi
3VendorMerkkijonoToimittajan nimiVendor Oy Ab
3VendorOrganizationIdentifierNumeerinen1Toimittajan y-tunnus1234567-8
3SumNumeerinenLaskun kokonaissumma 100,00
3PaymentsNumeerinenLaskun maksettu summa 30,50
3OpenSumNumeerinenLaskun avoin summa 69,50
3UriMerkkijonoURI josta voi hakea laskun täydelliset tiedot  /getpurchaseinvoice.nv?netvisorkey=123

Ostolaskun nouto

Resurssi: getpurchaseinvoice.nv 
Noutaa halutun ostolaskun yksityiskohtaiset tiedot.

Kyselyssä käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Laskun tunniste Netvisorissa. 123
netvisorkeylist0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot ostolaskuista, max. 500 ID:tä.
Pyynnön URI:n maksimi pituus 2115 merkkiä. 
1,2,3
version0...1Palauttaa yksittäisen laskurivin (PurchaseInvoiceLine) laskentakohteet laskurivin elementin sisään
1 = Laskentakohteet laskurivien ulkopuolella, käytetään vakiona tai jos parametria ei anneta
2 = Laskentakohteet laskurivien sisällä
2
include0...1 - actions = Palautetaan mitä ostolaskulle voi tehdä (asiatarkastaa, hyväksyä, hylätä, maksuvalmis)
- handlinghistory = Palautetaan ostolaskun käsittelyhistoria
- previewimage = Palautetaan ostolaskun esikatselukuva

- invoiceimage = Palautetaan ostolaskun alkuperäinen PDF-liite tai sen puuttuessa verkkolaskusanomasta generoitu PDF
actions
omitattachments0...1True = Ei palauteta ostolaskun liitteitä
False = Palautetaan ostolaskun liitteet
Jos parametria ei anneta tai arvo on tyhjä = False
true

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1PurchaseInvoiceAggregaatti1  
2PurchaseInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID1025
2PurchaseInvoiceNumberMerkkijono1Laskun numero345
2PurchaseInvoiceDatePäivämäärä1Laskun päiväys2021-10-02
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2
PurchaseInvoiceEventDate
Päivämäärä
1
Laskun kirjauspäivä
2021-10-02
Attr.
format
Merkkijono
1
Kirjauspäivän muoto, aina ansi
ansi
2PurchaseInvoiceDeliveryDatePäivämäärä1Laskun toimituspäivä2021-10-04
Attr.formatMerkkijono1Toimituspäivän muoto, aina ansiansi
2PurchaseInvoiceDueDatePäivämäärä1Laskun eräpäivä2021-10-31
Attr.formatMerkkijono1Eräpäivän muoto, aina ansiansi
2PurchaseInvoiceValueDatePäivämäärä1Laskun arvopäivä2021-10-15
Attr.formatMerkkijono1Arvopäivän muoto, aina ansiansi
2PurchaseInvoiceReferencenumberMerkkijono1Laskun viitenumero12594
2PurchaseInvoiceAgreementIdentifier
Merkkijono1Sopimustunnus123
2PurchaseInvoiceVendorBankAccountNumber
Merkkijono1Toimittajan pankkitilinumero
2IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountDeleted
Merkkijono1True tai False. Kertoo, onko pankkitili poistettu.
False
2IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountFromSEPARegion
Merkkiono1True tai False. Kertoo, onko pankkitili SEPA-alueelta.
True
2PurchaseInvoiceAmountNumeerinen1Laskun summa kahdella desimaalilla123,45
2PurchaseInvoicePaidAmountNumeerinen1Laskusta maksettu summa kahdella desimaalilla100,00
2ForeignCurrencyAmountNumeerinen1Laskun valuuttasumma123,45
2ForeignCurrencyNameIDMerkkijono1ValuuttakoodiEUR
2InvoiceStatusMerkkijono1Laskun tila
Huom: palauttaa tällä hetkellä aina avoin/open, keskeneräinen toiminnallisuus
avoin/open
2ApprovalStatusMerkkijono1Laskun hyväksynnän tila:
uusi lasku = open
asiatarkastuksessa = infactualverification
hyväksynnässä = approved
hyväksytty = accepted
hylätty = acceptorrejected
open
2PurchaseInvoiceOurReferenceMerkkijono1Viitteemme012594
2PurchaseInvoiceYourReferenceMerkkijono1Viitteenne112594
2PurchaseInvoiceDescriptionMerkkijono1Laskun lisätieto 
2VendorNetvisorKeyNumeerinen1Toimittajan NetvisorKey123
2VendorOrganizationIdentifierMerkkijono1Toimittajan y-tunnus1234567-8
2VendorCodeMerkkijono1Toimittajakoodi23
2VendorNameMerkkijono1Toimittajan nimiVendor Oy Ab
2VendorAddressLineMerkkijono1Toimittajan osoite 
2VendorPostNumberMerkkijono1Toimittajan postiosoite 
2VendorTownMerkkijono1Toimittajan postitoimipaikka 
2VendorCountryMerkkijono1Toimittajan maakoodi 
2FingerprintMerkkijono1Laskun tunniste606F6527D9CAF4BB7B69E4D616FAA78637552960A810FD3B5CC04BFEB6757D4C
2VoucherIDNumeerinen1Ostolaskun tositteen NetvisorKey. Palauttaa tyhjän tagin, jos laskua ei ole vielä tiliöity ja tositetta ei ole muodostunut.1123
2IsAccountedMerkkijono1Onko ostolasku tiliöityTrue
2PreviewImageMerkkijono0...nKun käytössä parametri include = previewimage
 
Attr.AttachmentNetvisorKey
Numeerinen1Laskun kuvan liitteen tunniste123
2InvoiceImageMerkkijono0..nBase64-enkoodattu laskun kuva PDF-muodossa, kun käytössä parametri include = invoiceimage
Attr.
AttachmentNetvisorKey
Numeerinen
1Laskun kuvan liitteen tunniste
123
2AttachmentsAggregaatti0...1  
3AttachmentAggregaatti1...n  
4AttachmentBase64DataMerkkijono1Liitteen Base64 enkoodattu data 
4FileNameMerkkijono1Liitteen tiedostonimiLasku12594.pdf
4ContentTypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppiApplication/pdf
4CommentMerkkijono1Kommentti liitteelle 
2InvoiceLinesAggregaatti0...1  
3PurchaseInvoiceLineAggregaatti1...n  
4NetvisorKeyNumeerinen1Rivin NetvisorKey 
4LineSumNumeerinen1Rivisumma verollinen
 
4LineNetSumNumeerinen1Rivisumma veroton 
4UnitPriceNumeerinen1Yksikköhinta (verollinen) 
4VatPercentNumeerinen1Alv-prosentti  
4VatCodeMerkkijono1Alv-koodi  
4DescriptionMerkkijono0...1Riviselite 
4UnitMerkkijono0...1Mittayksikkö  
4OrderedAmountNumeerinen1Tilattujen tuotteiden määrä  
4PurchasePriceNumeerinen1Vanhentunut elementti, ei palauta mitään
 
4DeliveredAmountNumeerinen1Toimitettujen tuotteiden määrä  
4ProductCodeMerkkijono1Tuotekoodi  
4DiscountPercentageNumeerinen1Alennusprosentti  
4ProductNameMerkkijono1Nimike 
4AccountingSuggestionBookkeeping
AccountNetvisorKey
Merkkijono0...1Tiliöntiehdotuksen tilin Netvisorkey 
4AccountingSuggestionBookkeepingAccountMerkkijono0...1Tiliöntiehdotuksen tili 
4PurchaseInvoiceLineDimensionsAggregaatti0...1Tasot 4 -5 -6 kun version parametri on 2
Muussa tapauksessa tasot 3-4-5
 
5DimensionAggregaatti1...n  
6DimensionNameMerkkijono1LaskentakohdeotsikkoProject
6DimensionNameNetvisorKeyMerkkijono1Laskentakohdeotsikon Netvisor ID2
6DimensionDetailNameMerkkijono1LaskentakohdeProject 1
6DimensionDetailNameNetvisorKeyMerkkijono1Laskentakohteen Netvisor ID95
2LinkedPurchaseOrdersAggregaatti0...1Jos ostolaskulle on liitetty ostotilauksia, niiden numerot ja ID:t palautetaan 
3PurchaseOrderAggregaatti1...n  
4OrderNumberMerkkijono1Ostotilauksen numero123
4NetvisorKeyMerkkijono0...1Ostotilauksen NetvisorID
Huom. Jos ostotilauksen numero on syötetty ostolaskulle ennakkoon, ei ostotilausta vielä löydy järjestelmästä
10

Kun käytössä parametri actions lisätään sanoman loppuun seuraava rakenne:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
2PostingLinesAccessAggregaatti1Ostolaskun tiliöinti 
3CanEditPostingLinesMerkkijono1 True
3CanUserPostInvoiceMerkkijono1 False
3SuggestPostingByDefaultMerkkijono1 True
3CanEditAccountingSuggestionMerkkijono1 False
2ActionsAggregaatti1Mitä laskulle käyttäjän oikeuksilla voi tehdä
 
3ActionAggregaatti1...n  
4IdMerkkijono1Mahdolliset arvot:
approved
accepted
reject
pay
accepted
4TypeMerkkijono1Annetaan käytettävä resurssi jolla action voidaan suorittaa
purchaseinvoicepostingdata
4DescriptionMerkkijono1Toiminteen seliteHyväksy lasku
2AlertsAggregaatti1Jos hälytyksiä ei ole näytetään pelkkä ylätason tag 
3AlertAggregaatti1  
4HeadingMerkkijono1OtsikkoLasku on lukitulla kaudella
4DescriptionMerkkijono1SeliteLaskun hyväksyminen ei päivitä laskun tietoja, koska lasku kuuluu lukitulle kaudelle
2NotificationsAggregaatti1Jos ilmoituksia ei ole näytetään pelkkä ylätason tag 
3NotificationAggregaatti1  
4HeadingMerkkijono1Otsikko 
4DescriptionMerkkijono1SeliteToimittajan pankkitili on poistettu, päivitä pankkitili 

Kun käytössä parametri handlinghistory lisätään sanoman loppuun seuraava rakenne:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
2HandlingHistoryAggregaatti1Laskun käsittelyhistoria 
3HandlingHistoryLineAggregaatti1...n  
4TypeMerkkijono1TapahtumaInvoiceCreated
4HeadingMerkkijono1OtsikkoLuotu
4DescriptionMerkkijono1SeliteLasku luotu järjestelmään
4TimestampPäivämäärä1Aikaleima2022-01-01 09:45:49.200
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansi ansi
4UserNameMerkkijono1Kenen toimesta toiminne suoritettuAssi Asiatarkastaja
4UserEmailMerkkijono0...1Edellisen käyttäjän sähköpostiosoite yrityksessä, mikäli se on määritelty ja käyttäjänä ei ole "Järjestelmä"assi.asiatarkastaja@yritys.fi.esimerkki
4UpdatedInformationFieldsAggregaatti0...nPäivitetyt tiedot 
5FieldNameMerkkijono1TietoTiliöity
5OldValueMerkkijono1Vanha arvoEi
5NewValueMerkkijono1Uusi arvoKyllä

Ostolaskun liitteiden nouto

Resurssi: getattachments.nv

Palauttaa ostolaskun liitteet.
Palauttaa myös ostolaskun finvoice-tyyppisen liitteen kuvatiedostona, jolloin laskun "kuvan" saa näytettyä myös verkkolaskuista.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
attachmentsource1Aina purchaseinvoice
purchaseinvoice
netvisorkey1Haettavan ostolaskun Netvisor ID123
convertpdfstoimages0...1Arvolla true konvertoidaan ostolaskun pdf-liitteet png kuviksi.
Jokainen pdf sivu omana kuvanaan
true

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1AttachmentsAggregaatti1  
2AttachmentAggregaatti1...n  
3AttachmentNetvisorKeyNumeerinen1Liitteen Netvisorissa oleva ID 123
3AttachmentPageNumberNumeerinenSivunumero1
3FileNameMerkkijonoLiitteen tiedostonimi
Testikuva.jpg
3FileTypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppi
application/pdf
3ContentMerkkijonoBase64 enkoodattu tiedosto
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB

Poistettujen ostolaskujen nouto

Resurssi: deletedpurchaseinvoices.nv

Resurssilla voi hakea Netvisorista poistettujen ostolaskujen tunnistetiedot 7 päivää taaksepäin.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
deletedsince1Pakollinen. Hakee tapahtumat, jotka poistettu annetun päivämäärän jälkeen. Tapahtumia voi hakea enintään 7 päivän takaa historiasta
2022-06-08

Vastaus:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
1rootAggregaatti1  
2
DeletedPurchaseInvoicesAggregaatti1

3DeletedPurchaseInvoiceAggregaatti0...n


4
NetvisorKeyNumeerinen1Ostolaskun Netvisor-avain5
4DeleteDatePäivämäärä1Ostolaskun poistopäivämäärä2022-06-08 15:14
Attr.
formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppiansi

Ostolaskun tuonti

Resurssi: purchaseinvoice.nv

Ostolaskun tuonnista rajapinnan yli peritään verkkolaskun transaktiomaksu.

Huomaathan seuraavat rajoitukset suunnitellessasi ostolaskujen käsittelyä rajapinnan yli:

  • Ostolaskuille voidaan tuoda rajapinnan yli vain yksi liite, jota käsitellään ostolaskun kuvana.
  • Toimittajatiedot eivät päivity automaattisesti ostolaskun tietojen perusteella.

Ostolaskuja voi tuoda myös suuremmissa erissä. Ohjeet erätuontiin löydät täältä.

Ostolaskulle voi tuoda myös liitetiedostoja dokumentaation mukaan. Liitteen InvoiceSource -kentän arvo täytyy olla finvoice, jotta liitetiedosto voidaan tuoda.

Ostolaskun tuonnin yhteydessä luodaan toimittajakortti, jos toimittajatietoa ei löydy Netvisorista. Ostolaskun tuonnissa toimittajan kohdistus tapahtuu seuraavasti:

  1. Haetaan toimittajat, joissa nimi täsmää saapuneen laskun kanssa ja Y-tunnus on sama kuin laskulla.
  2. Haetaan toimittajat, joissa Y-tunnus täsmää saapuneen laskun kanssa.
  3. Haetaan toimittajat vendorcode:n perusteella
  4. Haetaan toimittajat, joissa nimi täsmää saapuneen laskun kanssa.

Mikäli mikään näistä ei täyty, luodaan järjestelmään uusi toimittaja.

Ostolaskun toimittajatiedot eivät päivity automaattisesti tuonnissa toimittajakortilta, vaikka toimittaja löytyisi Netvisorin toimittajaluettelosta. Ostolaskusanomalla on siis annettava kaikki toimittajatiedot erikseen.

Tuotavan ostolaskun tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1purchaseinvoiceAggregaatti1  
2invoicenumberMerkkijono 1Laskun numero 152212
2invoicedatePäivämäärä1Laskun päiväys2019-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
Attr.findopendateMerkkijono0...1Vain true true
2invoicesourceMerkkijono0...1finvoice tai manual, täytyy olla finvoice jotta liite voidaan tuoda. Jos käytetään finvoice, on tuonnissa noin minuutin viive, koska lasku kierrätetään Finvoice-käsittelijän kautta.manual
2valuedatePäivämäärä0...1Arvopäivä, tällä hetkellä tämä tarvitaan laskujen tuontiin, vaikka on merkitty vaihtoehtoiseksi DTD:ssä2019-01-15
Attr.formatMerkkijono1Arvopäivän muoto, aina ansiansi
2eventdatePäivämäärä0...1Kirjauspäivä, jonka perusteella laskun tosite muodostuu.2018-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2duedatePäivämäärä 1Laskun eräpäivä2019-01-31
Attr.formatMerkkijono1Eräpäivän muoto, aina ansiansi
2purchaseinvoiceonroundMerkkijono0...1Laskun tila, open, approved,  tai acceptedopen
Attr.typeMerkkijono1Tilan tyyppi, aina netvisornetvisor
2vendorcodeMerkkijono0...1Jos annettu ja luodaan uusi toimittaja tuonnin yhteydessä, tallentuu myös toimittajan taakse. Ei päivity olemassa oleville toimittajille12345
2vendornameMerkkijono, maks. 2500...1Toimittajan nimiVendor Oy Ab 
2vendoraddresslineMerkkijono, maks. 800...1Toimittajan osoite Pajukuja 5 
2vendorpostnumberMerkkijono, maks. 500...1Toimittajan postinumero 53100
2vendorcityMerkkijono, maks. 500...1 Toimittajan postitoimipaikka Lappeenranta
2vendorcountryMerkkijono, maks. 500...1Toimittajan maakoodi FI
2vendorphonenumberMerkkijono, maks. 800...1Toimittajan puhelinnumero 
2vendorfaxnumberMerkkijono, maks. 800...1 Toimittajan fax-numero  
2vendoremailMerkkijono, maks. 800...1 Toimittajan sähköpostiosoitesupport@vendor.fi 
2vendorhomepageMerkkijono, maks. 800...1 Toimittajan www-osoite www.vendor.fi 
2amountNumericLaskun summa kahdella desimaalilla100,00
2accountnumberMerkkijono0...1Toimittajan tilinumero. Käytä IBAN-muotoa aina, kun kyseessä on IBAN-maa. Lisätietoja.FI000111234567
2organizationidentifierMerkkijono 0...1 Toimittajan Y-tunnus 123456-7 
2
sellerorganizationtaxcode
Merkkijono
0...1
Toimittajan VAT-tunnus

2deliverydatePäivämäärä0...1 Toimituspäivämäärä2019-01-01
Attr.formatMerkkijonoToimituspäivämäärän muoto, aina ansi ansi
2overduefinepercentNumeerinen 0...1 Myöhästymismaksuprosentti 
2bankreferencenumberTeksti, maks. 70 0...1 Pankin viitenumero tai ostolaskun viesti011234
2ourreferenceTeksti, maks. 200 0...1 Viitteemme 111234 
2yourreferenceTeksti, maks. 200 0...1Viitteenne 211234
2currencycodeTeksti 0...1 Valuuttakoodi, valuuttakoodin lisäksi sanomalla täytyy tuoda pankkitilitieto, jotta valuuttalaskenta tapahtuu oikein.GBP
2deliverytermsTeksti, maks. 255 0...1 Toimitusehdot  
2deliverymethodTeksti, maks. 2550...1 Toimitustapa  
2commentTeksti, maks. 255 0...1 Kommentti, laskun lisätieto kenttä 
2checksumTeksti 0...1 Tarkiste  
2pdfextrapagesNumeerinen 0...1  
2readyforaccountingNumeerinen0...1Mikäli annetaan arvo 1, niin Netvisor muodostaa tositteen automaattisesti, kun ostolaskun tila on approved tai accepted. Jos arvoa ei anneta, tehdään tiliöinti manuaalisesti Netvisorissa 
1
2
agreementidentifier
Merkkijono
0...1
Sopimustunnus
123
2primaryvendormatchtypeMerkkijono0...1Voidaan asettaa ensisijainen toimittajakohdistus arvon mukaan.
Sallitut arvot:
- code
- name
- organizationid
Mikäli annetun arvon kentän perusteella ei löydy toimittajaa, noudatetaan normaalia toimittajakohdistuksen järjestystä.

2purchaseinvoicelinesAggregaatti1
  
3purchaseinvoicelineAggregaatti1...n  
4productcode Teksti, maks. 500...1Tuotekoodi15243
4productname Teksti, maks. 200 Tuotteen nimi
Voidaan jättää myös tyhjäksi
Esimerkkituote
4orderedamount Numeerinen 0...1 Tilattujen tuotteiden määrä 15
4deliveredamount Numeerinen Toimitettujen tuottedien määrä 10
4unitname Teksti0...1 Mittayksikkö. Ei näy Netvisorissa ostolaskulla mutta palautetaan jos ostolasku haetaan Netvisorista resurssilla getpurchaseinvoice.nvkpl
4unitprice Numeerinen Tuotteen verollinen yksikköhinta 5,48
4discountpercentage Numeerinen 0...1 Alennusprosentti 1,5
4vatpercent Numeerinen ALV-prosentti 24
4linesum Numeerinen 1Rivisumma. Pyöristys kahteen desimaaliin.125,25
Attr.typeTeksti 1Aina brutto
brutto
4description Teksti, maks. 200 0...1 Kuvaus  
4sortNumeerinen0...1Tuotavan rivijärjestysnumero1
4accountingsuggestionNumeerinen0...1Tiliöintiehdotus. Jos ei annettu, käytetään  toimittajan oletustiliöintitiliä. ALV-tunnus määrittyy tiliöintiriveille sen mukaan, mikä on asetettu Netvisorissa kyseisen tilin taakse.4000
4dimension 0...n  
5dimensionnameTeksti, maks. 501Laskentakohdeotsikko. Jos otsikkoa ei löydy, järjestelmä perustaa sen
Projektit
5dimensionitemTeksti, maks. 2001Laskentakohde. Jos kohdetta ei löydy, järjestelmä perustaa sen
Projekti 1 
2
purchaseinvoicesublines
Aggr.
0...1


3
purchaseinvoicesubline
Aggr.
1...n


4
productcode
Merkkijono
0...1
Tuotekoodi

4
productname
Merkkijono
0...1
Tuotteen nimi

4
orderedamount
Numeerinen
0...1
Tilattujen tuotteiden määrä

4
deliveredamount
Numeerinen
0...1
Toimitettujen tuotteiden määrä

4
unitname
Merkkijono
0...1
Mittayksikkö. Ei näy Netvisorissa ostolaskulla.

4
unitprice
Numeerinen
0...1
Tuotteen verollinen yksikköhinta

4
discountpercentage
Numeerinen
0...1
Alennusprosentti

4
vatpercent
Numeerinen
0...1
ALV-prosentti

4
linesum
Numeerinen
0...1
Rivisumma. Pyöristys kahteen desimaaliin.

Attr.
type
Merkkijono
1
Aina brutto
brutto
4
description
Merkkijono
0...1
Kuvaus

4
sort
Numeerinen
0...1
Tuotavan rivijärjestysnumero
1
2purchaseinvoiceattachmentsAggregaatti0...1Netvisor käsittelee liitettä laskun kuvana. Vain PDF-muotoiset tiedostot sallittu. 
3purchaseinvoiceattachmentAggregaatti1...n
 
4mimetypeMerkkijono1Liitteen mime-type Application/pdf
4attachmentdescriptionMerkkijonoLiitteen kuvaus Lasku 11234
4filenameMerkkijonoLiitteen tiedostonimi Lasku11234.pdf 
4documentdataMerkkijonoLiitteen data Base64 muodossaS89O3Ly1Lr59NBAttr.
Attr.documenttype
Merkijono0...1
Liitteen tyyppi. invoiceimage (laskun kuva) tai otherattachment (muu liite)Oletuksena invoiceimage. Useista invoiceimage-tyyppisistä liitteistä näytetään vain ensimmäinen. Mikäli laskulle halutaan tuoda useampi liite, on ne oltava tyyppiä otherattachment.otherattachment
2
purchaseinvoicerelatedpurchaseordernumbers
Aggr.
0...1


3
purchaseinvoicerelatedpurchaseordernumber
Aggr.
1...n


4
purchaseordernumber
Merkkijono
1
Ostolaskuun linkitetyn ostotilauksen numero

2
partialpaymentdetails
Aggr.
0...n


3
paidamount
Numeerinen
1
Laskuun liittyvän suorituksen summa

Attr.
amountcurrencyidentifier
Merkkijono
1
Suorituksen valuutta
EUR

Ostolaskun hyväksynnän tilan päivittäminen ja tiliöinti

Resurssi: purchaseinvoicepostingdata.nv

Resurssia voi käyttää ostolaskun hylkäämiseen, asiatarkastamiseen tai hyväksyntään sekä tiliöinnin tekemiseen. Tuonnin yhteydessä voi antaa myös tiliöintirivit uudelleen, eli rivejä voi tätä kautta muokata ja ostolaskurivi voidaan tiliöidä tällä useammaksi tiliöintiriviksi.

Resurssia kutsuttaessa tarkistetaan sanomalla määriteltyjen ohjelmistorajapintatunnusten omistajan tiliöintioikeudet.

Ostolasku jota halutaan asiatarkastaa, hyväksyä tai hylätä pitää olla tilassa avoin. Rivitiedot ovat samat kuin ostolaskusanomassakin, tuotavat rivitiedot korvaavat ostolaskulla olevat rivitiedot. Rivitiedoissa olevat summat pitää vastata ostolaskun summaa, muutoin tuonti jää virheeseen.

Ostolaskun voi tiliöidä ilman tilan muuttamista, kun annetaan IsReadyForAccounting-elementtiin 1 ja jätetään Status-elementti pois. Riippuen ostolaskun tilasta, niin tämä joko esitiliöi tai tiliöi laskun, kuten käyttöliittymän kautta.

Ostolaskun tiliöintirivejä voi muokata, lisätä ja poistaa, jos lasku on tilassa: Uusi lasku, Asiatarkastettu, Hyväksytty tai Tiliöity. Tiliötintirivien summa tulee olla sama kuin laskun alkuperäinen summa. Lasku ei saa olla lukitulla kaudella. 

Jos ostolasku halutaan asiatarkastaa, hyväksyä tai tiliöidä, tai halutaan muokata ostolaskun tiliöintirivejä, tulee ohjelmistorajapintakäyttäjällä olla tarvittavat oikeudet. Käyttäjällä tulisi olla vähintään Ostoreskontran käyttäjän profiili sekä myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa ostolaskujen asiatarkastus- ja hyväksyntäoikeudet.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1purchaseinvoicepostingdataAggregaatti1  
2purchaseinvoicenetvisorkeyNumeerinen1Ostolaskun ID
31646
2statusMerkkijono1Ostolaskun tilat (status) missä järjestyksessä ne voidaan antaa:
contentsupervisorrejected = hylätty asiatarkastuksessa
approved = asiatarkastettu
acceptorrejected = hylätty hyväksynnässä

accepted = hyväksytty

Ostolaskun tilaa ei voi enää päivittää aiempaan tilaan tai antaa ostolaskulla jo olevaa tilaa.
approved
2eventdatePäivämäärä0...1Kirjauspäivä2019-01-15
Attr.formatMerkkijono1Kirjauspäivän muoto, aina ansiansi
2isreadyforaccountingNumeerinen1Mikäli annetaan arvo 1, niin Netvisor muodostaa tositteen automaattisesti.
Jos arvoa ei anneta, tehdään tiliöinti manuaalisesti Netvisorissa
1
2commentMerkkijono, max 3000 merkkiä0...1Ostolaskun kommenttiKommentti
2
purchaseinvoicepostinglineAggregaatti0...n  
3
purchaseinvoicelinenetvisorkeyNumeerinen0...1Ostolaskurivin NetvisorID12345
3
productcodeMerkkijono0...1Tuotekoodi123
3
productnameMerkkijonoTuotteen nimi. Voidaan jättää pois antamalla elementti tyhjänä, mutta jos ostolaskun rivillä on nimike niin tämä ylikirjoittaa arvon tyhjäksi.
Esimerkkituote
3
orderedamountNumeerinen0...1 Tilattujen tuotteiden määrä  
3
deliveredamountNumeerinenToimitettujen tuotteiden määrä  
3
unitnameMerkkijono0...1 Mittayksikkö kpl
3
unitpriceNumeerinenYksikköhinta  
3
discountpercentageNumeerinen0...1 Alennusprosentti  
3
vatpercentNumeerinenAlv-prosentti  
Attr.vatcodeMerkkijono1ALV-tunnus 
3
linesumNumeerinen1Pyöristys kahteen desimaaliin 
Attr.typeMerkkijono1Vain gross = "brutto"gross
3
descriptionMerkkijono, max 200 merkkiä0...1Kuvaus  
3
sortNumeerinen0...1Tuotavan rivijärjestysnumero1
3
accountingsuggestionNumeerinen0...1Tiliöintiehdotus, jos ei anneta, käytetään yrityksen oletustiliöintitiliä 
3
dimensionAggregaatti0...n  
4
dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko 
4
dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde 

Ostolaskun asiatarkastus- ja hyväksyntäkierron tuonti

Resurssi: purchaseinvoicecirculation.nv

Resurssilla voidaan asettaa, muokata tai poistaa ostolaskun asiatarkastus- ja hyväksyntäkierto. Kierto asetetaan joko kiertolistan perusteella tai henkilöittäin.

Kiertoon asetettavien henkilöiden identifiointi tapahtuu sähköpostiosoitteen perusteella. Jos henkilölle on asetettu sähköpostiosoite Netvisorin omissa perusasetuksissa kohdassa Yrityskohtaiset poikkeukset, käytetään kyseistä sähköpostia. Henkilön sähköpostiosoitteen on oltava uniikki yrityksessä.

Kiertoon asetettavalla henkilöllä on oltava Netvisorissa riittävät reskontraoikeudet kyseisessä roolissa toimimiseksi. Lisäksi mahdollinen toimittaja- tai summaraja ei saa olla asettamisen esteenä. HUOM! Rajapintakäyttäjältä vaaditaan kierron asettajan reskontraoikeus.

Rajapintaresurssilla voidaan asettaa useamman ostolaskun kierto samanaikaisesti. Mikäli resurssi palauttaa OK-vastauksen, kaikkien kiertojen asetus on onnistunut. Jos palautetaan virhe, yhtäkään kiertoa ei aseteta. Vastauksessa palautetaan ValidDataIdentifier-elementti jokaiselle laskulle, jolle olisi voitu asettaa kierto ilman virhetilannetta.

Kierron poistaminen tapahtuu jättämällä asiatarkastajat ja hyväksyjä laskulle tuomatta.

Viimeisestä asiatarkastajasta tulee laskun pääasiatarkastaja.

Jos ostolaskulla on jo kierto ja joku kierron henkilöistä on hyväksynyt tai asiatarkastanut laskun, kiertoa ei voi enää muokata rajapinnan kautta.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1purchaseinvoicecirculationsAggregaatti1

2purchaseinvoicecirculationAggregaatti1...nYhden ostolaskun kierto
3invoiceidentifierAggregaatti1Ostolaskun tunniste, joko ID tai laskunumero
4netvisorkeyNumeerinen0...1Ostolaskun ID123
4
invoicenumber
Merkkijono0...1Laskunumero123
3circulationlistidentifier
Aggregaatti
0..Kiertolistan tunniste. Jos tunniste on asetettu, ei voida tuoda henkilöitä ja päinvastoin.
4netvisorkey
Numeerinen
1Kiertolistan ID10
3factualverificatorAggregaatti0...nOstolaskun asiatarkastajat
4emailMerkkijono1Sähköpostiosoiteassi.asiatarkastaja@yritys.com
3approverAggregaatti0...1Ostolaskun hyväksyjä
4emailMerkkijono1Sähköpostiosoitehannu.hyväksyjä@yritys.com
3commentMerkkijono, maks. 2500...1Käsittelyhistorian kommenttiAsiatarkastajat ja hyväksyjä asetettu ulkoisen integraation X toimesta.

Kiertolistojen nouto

Resurssi: getcirculationlists.nv

Resurssilla noudetaan yrityksen ostolaskujen asiatarkastuksen ja hyväksynnän kiertolistat. Kiertolistan tunniste (NetvisorKey) tarvitaan, kun kiertolista asetetaan Ostolaskun asiatarkastus- ja hyväksyntäkierron tuonti -resurssilla (purchaseinvoicecirculation.nv). Resurssi palauttaa kaikki yrityksen kiertolistat aakkosjärjestyksessä. Rajausparametreille ei ole tukea.

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1

1CirculationLists
Aggregaatti1

2CirculationListAggregaatti0..n


3NetvisorKeyNumeerinen1Kiertolistan tunniste10
3NameMerkkijono1Kiertolistan nimiKesälomien kiertolista
3IsDefaultBoolean1
Onko kiertolista oletus, true tai falsetrue
3IsForcedBoolean1
Onko asiatarkastuskierto pakotettu, true tai falsefalse
3LastEditTimeStampDate0..1
Kiertolistan viimeisin päivitysaika
2023-05-02T09:30:59.247
3
VerifiersAggregaatti0..1

4
FactualVerifierAggregaatti0..n


5
NameMerkkijono1Asiatarkastajan nimiAnssi Asiatarkastaja
5
OrderNumeerinen0..1
Asiatarkastuksen järjestys, mikäli kierto on pakotettu
1
5
IsMainFactualVerifierBoolean0..1Onko pääasiatarkastaja. Elementti palautuu vastauksessa ainoastaan jos arvo on truetrue
4
ApproverAggregaatti0..1

5
NameMerkkijono1Hyväksyjän nimiHenni Hyväksyjä

Ostolaskun jaksotus

Resurssi: purchaseinvoiceaccrual.nv

Ostolasku voidaan jaksottaa antamalla jaksotukselle alku- ja loppuajankohta tai alkuajankohta ja jakokäyrä. Ajankohdat annetaan kuukausi-vuosipareina. Jaksotuksen loppuajankohta ei voi olla ennen alkuajankohtaa ja alkuajankohta voi olla aikaisintaan laskun kirjauspäivän kuukausi. Ostolaskua ei voi jaksottaa lukitulle kaudelle.

Mikäli käytetään jakokäyrää, jaksotukselle voidaan määrittää kuukausikohtaiset prosenttiarvot. Mikäli käytetään alku- ja loppuajankohtaa, jaksotetaan tasaprosentilla annetulle aikajaksolle. Esimerkiksi 3/2021 - 4/2021 jaksottaa laskun rivit maalis- ja huhtikuulle 50%:lla.

Rajapinta ei luo oletuksena jaksotusta, mikäli laskulla on olemassaoleva tosite tai jaksotus. Mikäli haluaa muokata olemassaolevaa jaksotusta tai jaksottaa jo tiliöidyn laskun, tulee käyttää parametria:

<removeexistingaccrual>true</removeexistingaccrual>

Mikäli ostolaskulla ei ole aiempaa tositetta tai jaksotusta, parametrilla removeexistingaccrual=true ei ole vaikutusta.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1purchaseinvoiceaccrualAggregaatti1Ostolaskun jaksotus
2invoiceidentifierAggregaatti1Ostolaskun tunniste, joko ID tai laskunumero
3netvisorkeyNumeerinen0...1Ostolaskun ID123
3
invoicenumber
Merkkijono0...1Laskunumero123
2accrualruleAggregaatti1Jaksotussääntö
3removeexistingaccrual
Boolean
0..1Yliajetaanko mahdollinen aiempi jaksotustrue
3startmonthNumeerinen1Jaksotuksen aloituskuukausi12
3startyearNumeerinen1Jaksotuksen aloitusvuosi2021
3endmonthNumeerinen0...1Jaksotuksen lopetuskuukausi12
3endyearNumeerinen0...1Jaksotuksen lopetusvuosi2021
3
divisioncurvename
Merkkijono maks. 250
0...1
Jakokäyrän nimi (oltava yksilöllinen)
Poistot

Toimittajan tuonti

Resurssi: vendor.nv

Voidaan tuoda uusi toimittaja ja muokata olemassa olevaa toimittajaa.

Toimittajan tuonnin yhteydessä rajapinta palauttaa vastaussanomalla toimittajan NetvisorKey:n. Suosittelemme ottamaan tämän talteen, mikäli toimittajatietoja on tarpeen muokata tai noutaa myöhemmin. Toimittajan NetvisorKey:n saa noudettua rajapinnan yli toimittajalistauksen avulla parametrilla changedsince. Netvisorin käyttöliittymässä toimittajan NetvisorKey:n saa tietoon avaamalla toimittajakortin ja katsomalla sen osoiteriviltä kohdasta 'id' (esim. id=123).

Sanomalla voidaan tuoda tieto toimittajan pankkitileistä. Pankkitilit on jaettu kotimaisiin ja ulkomaisiin pankkitilieihin. Pankkitileillä on erilaiset sisällöt:

  • Jos pankkitilin kehyksessä ei ole omaa NetvisorKey arvoa, lisätään toimittajalle uusi pankkitili. Mikäli NetvisorKey löytyy muokataan kyseistä pankkitiliä.
  • Pankkitilin IsDefault kentällä voidaan asettaa tili oletustiliksi. Jos annettu useampi True arvo, asetetaan järjestyksessä viimeinen tili oletustiliksi.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriMuotoIlmentymiäKuvaus
methodMerkkijono1Add Lisää uusi toimittaja
Edit Muokkaa olemassa olevaa toimittajaa
netvisorkeyNumeerinen0...1Toimittajan NetvisorKey
Pakollinen jos method = edit

Tuotavan toimittajan tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1vendorAggregaatti1  
2vendorbaseinformationAggregaatti1  
3codeMerkkijono0...1Toimittajakoodi123
3nameMerkkijono1Toimittajan nimiTestitoimittaja
3addressMerkkijono1OsoiteToimittajakatu 1
3postcodeMerkkijono1Postikoodi00100
3cityMerkkijono1KaupunkiHelsinki
3countryMerkkijono1MaakoodiFI
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi
ISO-3166
3organizationidMerkkijono0...1Y-tunnus123456-7
3groupnameMerkkijono0...1ToimittajaryhmäThe toimittajat
3vendorbankaccountsAggregaatti0...1Toimittajan pankkitilit
 
4vendordomesticbankaccounts Aggregaatti0...1  
5vendordomesticbankaccountAggregaatti0...8Suomalaiset pankkitilit
 
6netvisorkeyNumeerinen0...1Pankkitilin NetvisorKey
1
6ibanMerkkijono1Tilinumero IBAN muodossa
FI7536359370000661
6banknameMerkkijono1Pankin nimi
Testipankki
6isdefaultMerkkijono0...1Käytetäänkö oletuksenaTrue
4vendorforeignbankaccounts Aggregaatti0...1  
5vendorforeignbankaccountAggregaatti0...8Ulkomaalaiset pankkitilit
 
6netvisorkeyNumeerinen0...1Pankkitilin NetvisorKey2
6bbanMerkkijono1Tilinumero BBAN muodossaGB29NWBK60161331926819
6bicswiftMerkkijono1BIC numero
BUKBGB22
6banknameMerkkijono1Pankin nimiBarclays
6clearingcodeMerkkijono0...1Clearingkoodi
 
6clearingnumberMerkkijono0...1Clearingnumero
 
6bankaddresssMerkkijono0...1Pankin osoite
Bank Street 1
6countryMerkkijono1MaakoodiGB
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi ISO-3166
6currencycodeMerkkijono1ValuuttakoodiGBP
Attr.typeMerkkijono1Valuuttakoodin tyyppiISO-4217
6isdefaultMerkkijono0...1Käytetäänkö oletuksenaFalse
6includeaddresssinforeignpaymentsMerkkijono0...1Vie pankin osoitetiedot maksusanomalle BIC-koodin lisäksiTrue
2vendorcontactdetailsAggregaatti0...1Toimittajan yhteystiedot 
3phonenumberMerkkijono0...1Puhelinnumero+35850123456
3emailMerkkijono0...1Sähköpostitoimittaja@toimittajat.fi
3faxnumberMerkkijono0...1Faksi 
3contactpersonnameMerkkijono0...1Yhteyshenkilön nimi
Timo Testaaja
3contactpersonphonenumberMerkkijono0...1Yhteyshenkilön puhelinnumero
+35840987654
3contactpersonemailMerkkijono0...1Yhteyshenkilön timo.testaaja@toimittajat.fi
3homepageMerkkijono0...1Kotisivut 
3commentMerkkijono0...1KommenttiNo comments
2vendoradditionalinformationAggregaatti0...1  
3defaultvatpercentNumeerinen0...1Oletus ALV-kanta24
3ispartialvatreduceprivilegedMerkkijono0...1Vain osittainen ALV-vähennysoikeuFalse
3paymenttermdiscountpercentNumeerinen0...1Alennus prosentti
 
3paymenttermcashdiscountdaysNumeerinen0...1Alennus päivät
 
3paymenttermnetdaysNumeerinen0...1Oletusmaksuehto 
3currencycodeValuuttakoodi0...1OletusvaluuttaEUR
Attr.  typeMerkkijono 1Valuuttakoodin tyyppi ISO-4217
3vendordimensionsAggregaatti0...1Oletuslaskentakohteet 
4dimensionAggregaatti1...n

5dimensionnameMerkkijono1LaskentakohdeotsikkoProject
5dimensionitemMerkkijono1LaskentakohdeProject 1
3vendoraccountingaccountsAggregaatti0...1Toimittajan kirjanpidon tilit 
4vendoraccountingaccountAggregaatti1...n  
5accountnumberMerkkijono 1Kirjanpidon tili4000
5isdefaultMerkkijono 1Käytetäänkö oletuksenaTrue
3vendoracceptancedetailsAggregaatti0...1Asiatarkastajat 
4vendoracceptancedetailAggregaatti1...n  
5acceptancenameMerkkijono 0...1Asiatarkastajan nimiTaaki Tarkastaja
5isdefaultMerkkijono 0...1Käytetäänkö oletuksenaFalse
5isforcedMerkkijono 0...1  

Toimittajan tietojen nouto

Resurssi: getvendor.nv

Palauttaa toimittajan tiedot. Toimittajan tiedot noudetaan NetvisorKey:n tai muutosaikaleiman perusteella. Toimittajien NetvisorKey:t saa noudettua rajapinnan yli käyttämällä muutosaikaleima (changedsince) parametria.

Netvisorin käyttöliittymässä toimittajan NetvisorKey:n saa tietoon avaamalla toimittajakortin ja katsomalla sen osoiteriviltä kohdasta 'id' (esim. id=123).

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Toimittajan tunniste Netvisorissa.
Vastauksen juurielementtinä "vendor".
 1
netvisorkeylist0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä tiedot toimittajista.
Huomioithan, että kaikilla annetuilla ID:illä on löydyttävä toimittaja, muuten tulee vastauksena pelkkä virhe: "Toimittajaa ei löydy, netvisorkey NNN".

Vastauksen juurielementtinä on "vendors", jos annetussa listassa on useita ID:itä, mutta"vendor" jos annettu vain yksi ID.
1,2,3
changedsince0...1Suodattaa toimittajat, joissa muutoksia annetun päivämäärän jälkeen. Päivämäärällä annetaan muodossa YYYY-MM-DD tai aikaleimalla YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
Vastauksen juurielementtinä on "vendors" jos listassa on useita ID:itä. Jos muuttuneita toimittaja ei ole, vendors-elementin sisältö on tyhjä.
Mikäli halutaan noutaa koko toimittajalistaus, parametrin päivämääränä voi antaa: getvendor.nv?changedsince=1970-01-01

page0...1Numeerinen arvo, jolla voi hakea toimittajatietoja 500 toimittajan sivuissa. Jokainen sivu pitää hakea omalla kutsullaan.

Sivutuksen tiedot palautetaan rajapinnan vastaussanoman header-tiedoissa. Esim:
X-Netvisor-Pagination-Current-Page : 2
X-Netvisor-Pagination-Previous-Page : 1
X-Netvisor-Pagination-Next-Page : 3
X-Netvisor-Pagination-Limit : 100
X-Netvisor-Pagination-Total-Count : 1000
2

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1VendorAggregaatti1Juurielementti voi olla "vendor" tai "vendors", katso parametrien kuvauksista tarkemmat ohjeet. 
2NetvisorKeyNumeerinen1Toimittajan NetvisorKey123
2VendorBaseInformationAggregaatti1  
3CodeMerkkijono0...1Toimittajakoodi123
3NameMerkkijono1Toimittajan nimiTestitoimittaja
3AddressMerkkijono1OsoiteToimittajakatu 1
3PostCodeMerkkijono1Postikoodi00100
3CityMerkkijono1KaupunkiHelsinki
3CountryMerkkijono1MaakoodiFI
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi
ISO-3166
3OrganizationIdMerkkijono1Y-tunnus1234567-8
3GroupNameMerkkijono0...1ToimittajaryhmäThe toimittajat
3VendorBankAccountsAggregaatti0...1Toimittajan pankkitilit
 
4VendorDomesticBankAccounts Aggregaatti0...1  
5VendorDomesticBankAccountAggregaatti0...8Suomalaiset pankkitilit
 
6NetvisorKeyNumeerinen0...1Pankkitilin NetvisorKey
1
6IBAN
Merkkijono1Tilinumero IBAN muodossa
FI7536359370000661
6BankNameMerkkijono1Pankin nimi
Testipankki
6IsDefaultMerkkijono0...1Käytetäänkö oletuksenaTrue
4VendorForeignBankAccounts Aggregaatti0...1 Ulkomaalaiset pankkitilit
 
5VendorForeignBankAccountAggregaatti0...8Ulkomaalainen pankkitili 
6NetvisorKeyNumeerinen0...1Pankkitilin NetvisorKey2
6BBAN
Merkkijono1Tilinumero BBAN muodossaGB29NWBK60161331926819
6BicSwiftMerkkijono1BIC numero
BUKBGB22
6BankNameMerkkijono1Pankin nimiBarclays
6ClearingCodeMerkkijono0...1Clearing koodi
 
6ClearingNumberMerkkijono0...1Clearing numero
 
6BankAddresssMerkkijono0...1Pankin osoite
Bank Street 1
6CountryMerkkijono1MaakoodiGB
Attr.typeMerkkijono

1

Maakoodin tyyppiISO-3166
6CurrencyCodeMerkkijono1ValuuttakoodiGBP
Attr.typeMerkkijono1Valuuttakoodin tyyppiISO-4217
6IsDefaultMerkkijono0...1Käytetäänkö oletuksenaFalse
6IncludeAddresssInforeignPaymentsMerkkijono0...1Vie pankin osoitetiedot maksusanomalle BIC-koodin lisäksiTrue
2VendorContactDetailsAggregaatti0...1Toimittajan yhteystiedot 
3PhoneNumberMerkkijono0...1Puhelinnumero+35850123456
3EmailMerkkijono0...1Sähköpostitoimittaja@toimittajat.fi
3FaxNumberMerkkijono0...1Faksi 
3ContactPersonNameMerkkijono0...1Yhteyshenkilön nimi
Timo Testaaja
3ContactPersonPhoneNumberMerkkijono0...1Yhteyshenkilön puhelinnumero
+35840987654
3ContactPersonEmailMerkkijono0...1Yhteyshenkilön timo.testaaja@toimittajat.fi
3HomePageMerkkijono0...1Kotisivut 
3CommentMerkkijono0...1KommenttiNo comments
2VendorAdditionalInformationAggregaatti0...1
 
3DefaultVatpercentNumeerinen0...1Oletus ALV-kanta24
3IsPartialVatReducedPrivilegedMerkkijono0...1Vain osittainen ALV-vähennysoikeusFalse
3PaymentTermNumeerinen0...1Oletusmaksuehto
3VendorDimensionsAggregaatti0...1Oletuslaskentakohteet 
4DimensionAggregaatti1

5DimensionNameMerkkijono1LaskentakohdeotsikkoProjekti
5DimensionItemMerkkijono 1LaskentakohdeProjekti 1
3VendorAccountingAccountsAggregaatti0...1Toimittajan kirjanpidon tilit 
4VendorAccountingAccountAggregaatti1  
5AccountNumberMerkkijono 1Kirjanpidon tili4000
5AccountName5IsDefaultMerkkijono 1Käytetäänkö oletuksenaTrue
3VendorAcceptanceDetailsAggregaatti0...1Asiatarkastajat 
4VendorAcceptanceDetailAggregaatti1...n  
5AcceptanceNameMerkkijono 0...1Asiatarkastajan nimiTaaki Tarkastaja
5IsDefaultMerkkijono 0...1Käytetäänkö oletuksenaFalse
5IsForcedMerkkijono 0...1  xml
xml
(3.5 KB)
xsd
(7.87 KB)
xml
xml
(398 Bytes)
xml
xml
xml
(631 Bytes)
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.