SISÄLTÖ

Arvonlisäveron käsittely Netvisorissa

Netvisor-kirjanpidon järjestelmä pohjautuu nettokirjausmenettelyyn, jossa kirjanpidon tapahtuma päätyy aina nettokirjaukseen ja jossa alv-osuudet on kirjattu omina tapahtumariveinään. Näin kirjanpidon tulos- ja taseraportointi on aina käytettävissä ilman mitään ALV-kauden käsittelyn yhteydessä tapahtuvia oikaisuja.

Netvisorissa on käytössä tapahtumariveillä ALV-tunniste ja veroprosentti. Niiden avulla ohjataan arvonlisäveron laskentaa ja raportointia. ALV-tunnisteen perusteella tapahtuma tulee oikeaan ryhmään ALV-laskelmassa ja valvontailmoituksessa. Mikäli et tiedä mihin kohtaan haluat tapahtuman nousevan ALV-laskelmalla ja -ilmoituksella niin varmistathan sen esim. suoraan Verottajalta. Alla olevat ohjeet auttavat sinua valitsemaan tämän tiedon perusteella oikean tunnisteen Netvisorissa.

Kirjanpidon tililuettelossa voidaan asettaa tileille oletus ALV-tunnisteet, joita myös järjestelmän oletustiliöintitoiminnot käyttävät. Tililuettelossa ei tarvita ALV-kantakohtaisia tilejä.

ALV-tunnisteet

Tästä saat kaikki alv-koodit PDF-muodossa: ALV-koodit 

Here are the vat codes in Visma Netvior in pdf: VAT codes

Käytössä olevat ALV-tunnisteet ovat kiinteät ja järjestelmän toimittajan toimesta asetetut. Käytettävissä ovat seuraavat ALV-tunnisteet:

Ei ALV-käsittelyä (-)

 • Tapahtuma ei näy ALV-laskelmassa eikä kausiveroilmoituksessa. 
 • Järjestelmä tallentaa aina ALV-kannaksi 0%.

KOMY Kotimaan myynti

 • Veron määrä kirjataan ALV-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa 301, 302 tai 303 "Vero kotimaan myynnistä". 
 • Jos tapahtumalla on valittu 0% ALV-kanta, niin se kerryttää kohtaa "309 0-verokannan alainen liikevaihto".

EUMY EU-myynti

 • Ei aiheuta kirjausta ALV-saamis- eikä -velkatileille. 
 • Näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "311 Tavaran myynti muihin EU-maihin". 
 • Järjestelmä tallentaa aina ALV-kannaksi 0%.

EUUM EU:n ulkopuolinen myynti

 • Ei aiheuta kirjausta ALV-saamis- eikä -velkatileille. 
 • Näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "309 0-verokannan alainen liikevaihto". 
 • Järjestelmä tallentaa aina ALV-kannaksi 0%.

KOOS Kotimaan osto

 • Veron määrä kirjataan ALV-saamistilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "307 Kohdekuukauden vähennettävä vero".

EUOS EU-osto

 • Veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "305 Vero tavaraostoista muista EU-maista" sekä "307 Kohdekauden vähennettävä vero". 
 • Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "313 Tavaraostot muista EU-maista". 
 • HUOM! Jos veroa ei saa vähentää, käytä koodia EVTO.
   

EUPO EU-palveluosto

 • Veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "306 Vero palveluostoista muista EU-maista" sekä "307 Kohdekauden vähennettävä vero". 
 • Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "314 Palveluostot muista EU-maista". 
 • HUOM! Jos veroa ei saa vähentää, käytä koodia EVPO.

EUUO EU:n ulkopuolinen osto

 • Ei aiheuta kirjausta ALV-saamis- eikä -velkatileille. 
 • Ei näy kausiveroilmoituksessa. 
 • Järjestelmä tallentaa aina ALV-kannaksi 0%.

100% 100% vähennettävä vero

 • Kirjataan kokonaan ALV-saamistilille. 
 • Näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "307 Kohdekuukauden vähennettävä vero".
 • Järjestelmä tallentaa aina ALV-kannaksi 0%, mutta summa kokonaisuudessaan näkyy veron perusteena.

EUPM 312 EU-palvelumyynti

 • Käännetty verovelvollisuus kohdemaassa, tulee kausiveroilmoituksen kenttään 312. 
 • ALV-prosentin käyttö ei sallittua.
 • Palveluiden ostaja suorittaa näistä palveluista veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU-maassa, johon palvelu luovutetaan.

EUPM 309 EU-palvelumyynti

 • Ei käännettyä verovelvollisuutta, tulee kausiveroilmoituksen kenttään 309. 
 • ALV-prosentin käyttö ei sallittua.
 • Palvelun myynti kuluttajalle toisessa EU-maassa, kiinteistöön kohdistuvat palvelut, ravintola- ja ateriapalvelut sekä kuljetusvälineen vuokraus.

EVTO Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvoton

 • Veron määrä kirjataan ALV-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "305 Vero tavaraostoista muista EU-maista" mutta EI kohdassa "307 Kohdekauden vähennettävä vero". 
 • Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "313 Tavaraostot muista EU-maista". 
 • HUOM! Jos veron saa vähentää, käytä tunnistetta EUOS.

EVPO Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvoton

 • Veron määrä kirjataan ALV-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "306 Vero palveluostoista muista EU-maista" mutta EI kohdassa "307 Kohdekauden vähennettävä vero". Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "314 Palveluostot muista EU-maista". HUOM! Jos veron saa vähentää, käytä tunnistetta EUPO

EVKV Ei vähennyskelpoinen käännetty verovelvollisuus

 •  Veron määrä kirjataan ALV-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "301-303 Vero kotimaan myynnistä verokannoittain" mutta EI kohdassa "307 kohdekauden vähennettävä vero".

KÄVE Käänteinen verovelvollisuus

 • Veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdissa "301-303 Vero kotimaan myynnistä verokannoittain" ja "307 kohdekauden vähennettävä vero".

(Vanha tunniste) MUUL Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310) 

 • Käytetään tapahtumien erittelemiseen niistä arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävistä, Suomessa tapahtuvista verottomista myynneistä, joihin liittyviin ostoihin sisältyviä arvonlisäveroja ei ole oikeutta vähentää. 
 • Nämä tapahtumat eivät tule kausiveroilmoituksen kohtaan 309 "0-verokannan alainen liikevaihto".
 • Mikäli 0-verokannan alaiseen myyntiin liittyvät ostot ovat vähennyskelpoisia, käytä ALV-tunnisteena KOMY Kotimaan myynti ja valitse tapahtumalle 0 % ALV-kanta, jotta tapahtuma kerryttää kausiveroilmoituksen kohtaa 309 "0-verokannan alainen liikevaihto".
 • HUOM! Arvonlisäveron tiedoista poistui 1.1.2011 alkaen tieto "310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto." Tietoa voi välittää edelleen vuoden 2010 kohdekausille.

RAMY – Rakentamispalvelun myynti

 • 4.2011 käyttöön otettu rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus
 • Ei aiheuta kirjausta ALV-saamis- eikä -velkatileille.
 • Näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "319 Rakentamispalvelun myynnit". 
 • Järjestelmä tallentaa aina alv-kannaksi 0%.
   

RAOS – Rakentamispalvelun osto

 • 1.4.2011 käyttöön otettu rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus
 • Veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdissa "318 Vero rakentamispalvelun ostoista" sekä kohdassa "307 kohdekauden vähennettävä vero" ja lisäksi veron peruste tulee kausiveroilmoituksen kohtaan "320 Rakentamispalvelun ostot".

EVRO – Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun osto

 • 4.2011 käyttöön otettu rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus
   Veron määrä kirjataan ALV-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdissa "318 Vero rakentamispalvelun ostoista"
 • Lisäksi veron peruste tulee kausiveroilmoituksen kohtaan "320 Rakentamispalvelun ostot".

MAAL EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV

 • Käytettävissä 1.1.2018 alkaen
 • Veron määrä kirjataan ALV-saamis- sekä -velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "304 Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta” sekä "307 Kohdekauden vähennettävä vero".
 • Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”.
 • HUOM! Jos veroa ei saa vähentää, käytä koodia EVMA

EVMA EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelp

 • Käytettävissä 1.1.2018 alkaen
 • Veron määrä kirjataan ALV-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "304 Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta” mutta EI kohdassa "307 Kohdekauden vähennettävä vero".
 • Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”.
 • HUOM! Jos veron saa vähentää, käytä tunnistetta MAAL.

Maahantuonnin ALV -koodien käyttämisestä löytyy ohjeistus alempana tältä sivulta.

KOMY 0% 

Tunnus käyttäytyy kuten KOMY käytettäessa ALV-prosenttia 0. Tämä nousee siis ALV-laskelmalle mukaan kohtaan "309 0-verokannan alainen liikevaihto". 

 • Lisäys on tehty EU-verkkolaskustandardin vaatimuksista johtuen, jotta kotimaan verottomalla myynnillä voidaan käyttää KOMY:sta poikkeavaa verkkolaskutuksen verokoodia.
 • Samalla laskulla ei voi EU-verkkolaskustandardin mukaan olla sekä verollista että verotonta myyntiä. Eli koko laskun pitää olla veroton tai verollinen.
 • KOMY:n oletus "S (normaali veroprosentti)" ei salli ALV:n arvoa 0%. Uuden ALV-tunnisteen oletusverokoodi on "O (veroton palvelu)".

ALV:n käsittely tapahtumilla

Ennen 27.1.2006 tallennettujen tapahtumien muokkauksessa alv-tunnistetta ei ole valittuna ja muokkauksessa se voitiin jättää valitsematta. Näiden vanhojen tapahtumien osalta noudatetaan edeltävän version käsittelyä. Jos vanhalle tapahtumalle valitsee alv-tunnisteen, niin tapahtuma noudattaa uutta menettelyä. Kaikille uusille tapahtumille Alv-tunniste on pakollinen.

Tapahtumariveille valitun, tai automaattisesti oletustiedoista määritetyn alv-kannan mukainen arvonlisäveron määrä lasketaan ja ehdotetaan kirjattavaksi. Käyttäjä voi muuttaa tapahtumarivin oletus ALV-tunnistetta tarpeen mukaiseksi.
Osto- ja myyntireskontrakirjausten yhteydessä arvonlisäverokirjaus suoritetaan automaattisesti kirjanpidon tapahtumarivinä netto-menetelmällä.
Tapahtumakohtaiset arvonlisäverot kirjataan ALV-saatava tai ALV-velka tilille ALV-tunnisteen mukaisesti. ALV-kirjaustilit voi määritellä kirjanpidon perustiedoissa kohdassa oletustiliöinnit.
Poikkeustilanteita:
Jos alv-kanta tapahtumarivillä on jäänyt merkitsemättä tai merkitään 0% sellaisilla ALV-tunnisteilla, joilla odotetaan ALV-kantaa, niin tapahtuma ei tule ALV-tilityslaskelmaan veron perusteeksi.

Jos tapahtuman ALV-tunnisteeksi valitaan Ei ALV-käsittelyä, niin järjestelmä tallentaa aina ALV-kannaksi 0% riippumatta siitä, mitä käyttäjä on ALV-kannaksi valinnut.

Jos tapahtumarivillä on merkitty ALV-kanta, mutta tapahtumaa muokattaessa ei nettomenettely ole toteutunut (ALV-saatavaa tai -velkaa ei ole kirjautunut tai rivi poistettu), niin ALV-kauden päättävän laskelman summat poikkeavat myöhemmin mainitun kauden päättävän tositteen summista. Tällaiset tapahtumat on korjattava.

Täsmäytys ja pyöristyseron käsittely

Laskettuja vero-osuuksia suoritettavan ja maksettavan veron osalta verrataan ALV-velka ja ALV-saamistileille kirjattuun veroon. Kun summat täsmäävät, niin voidaan varmistua, että kirjaukset ovat teknisesti tehty oikein. Kauden päättävään tositteeseen lasketaan ALV-perusteista kertyneet tositetapahtumakohtaiset ALV-summat. Päätöskirjauksen jälkeen kauden ALV-saamis- ja -velkatili nollautuvat ja näiden saldo siirretään verotilille.
Laskennasta johtuva mahdollinen muutaman sentin erotus voidaan kirjata pyöristyseroksi päätöskirjauksen yhteydessä. Pyöristysero onkin syytä käsitellä aina ALV-kirjauksen yhteydessä järjestelmän omalla toiminnolla.
ALV-laskelmaan kerrytetään ALV-tunnisteen ja -kannan mukaan veronperusteet, joista laskettu vero täsmäytetään kirjattuun veroon. Laskelmalla huomioidaan laskennallinen pyöristysero, joka syntyy tapahtumittain yhteenlasketun vero-osuuden ja veronperusteesta lasketun vero-osuuden välillä.
Mikäli eroa syntyy enemmän kuin muutama sentti, niin ero on selvitettävä. Mahdollisia virhetilanteen mukaisia tapahtumia voi etsiä ALV-laskelman apulinkeistä.

Maahantuonnin ALV-käsittely

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 ja maahantuonnista suoritettava vero ja veron peruste ilmoitetaan oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketapahtumia koskevat tiedot. Maahantuonnin arvonlisäveron perusteen laskennassa ei ole muutoksia aiempaan. Ajallisen kohdistamisen ratkaisee tullauspäätöksen tullauspäivä. Ahvenanmaalta tuontien osalta vero kuitenkin kohdistetaan kuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt, sillä Ahvenanmaan ja manner-Suomen välisessä tuonnissa Tulli ei tee arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen osalta tullauspäätöstä. Arvonlisäverotusmenettelyn muutos koskee kaikkia arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä tahoja.


Netvisoriin on lisätty kaksi uutta ALV-koodia, joilla maahantuonnin tapahtumat kirjataan ja jolloin ne raportoinnissa ohjautuvat alv-laskelmalle ja oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle:

 • MAAL: ‘EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV’
 • EVMA: ‘EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelp’

Alla esimerkkejä uusien koodien käyttämisestä sekä niiden perusteella oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle muodostuvista tapahtumista.

               

               

             

Kun maahantuontiin liittyvä ostolasku on jo kirjattu ja siihen saadaan myöhemmin tullauspäätös, suosittelemme, että alv-koodin muutos tehdään ensisijaisesti ostolaskun kautta, mikäli se on mahdollista. Tällöin ostolasku avataan muokkaustilaan ja vaihdetaan alv-koodiksi MAAL tai EVMA tilanteen mukaisesti. Toinen vaihtoehto on kirjata yllä kohdassa 2 tapaan manuaalinen kirjaus, jolla tullausarvo saadaan raportoitua oikealle kaudelle.  Lisätietoja Maahantuonnin arvonlisäverotusmenettelyn muutoksesta löytyy mm.: 

Verohallinnon ohjeesta:  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/61955/maahantuonnin-arvonlis%C3%A4verotusmenettelyst%C3%A4-1.1.2018-alkaen/


Tilisanomien artikkelista aiheeseen liittyen: https://tilisanomat.fi/verotus/maahantuonnin-arvonlisaverotus-muuttuu

                                               


Kausiveroilmoitus

Tammikuun 2010 tapahtumista alkaen annetaan kausiveroilmoitus entisen valvontailmoituksen sijaan, ja maksaminen tapahtuu verotilille vakioviitettä käyttäen. Vähentämättä jäänyttä arvonlisäveroa ei vähennetä enää seuraavan kohdekauden kausiveroilmoituksella, vaan se näkyy saldona verotilillä.

Ohjeen liitteet:pdf
pdf

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.