Ennusteen syöttö

Ennuste on työkalu, jolla voidaan arvioida tilikauden tuloja ja kuluja perustuen toteutuneisiin ja budjetoituihin arvoihin tai tuotuihin kirjanpidon tietoihin.  Ennusteen teko aloitetaan kohdasta Luo uusi. Luo uusi-kohdassa annetaan ennusteelle nimi valitaan joko Rullaava ennuste tai Ennuste ajalle. Rullaava ennuste elää alv-lukituspäivän mukaan eli ennuste lähtee liikkeelle aina alv-lukkopäivää seuraavasta kuukaudesta. Ennuste ajalle lähtee liikkeelle valitusta aloituspäivästä ja näyttää ennusteella toteuman arvoja yrityksen alv-lukituspäivään asti.

Ennusteen pohjaksi voidaan valita valmiit luvut tai käyttää tyhjää pohjaa. Kun valitaan käytettäväksi valmiit luvut, niin valitusta aineistosta valitaan kullekin ennusteen kuukaudelle uusimmat kuukausiarvot. Eli mikäli pohja-aineisto tai luotava ennuste on yli vuoden pituinen, tulee eri vuosien kuukausille samat arvot. 

Valintaa Rullaava ennuste tai Ennuste ajalle ei voi muuttaa enää ennusteen luonnin jälkeen, mutta ennusteen kestoa voidaan muokata. Ennusteen voi poistaa, kopioida tai valita ensisijaiseksi kolmen pisteen kautta. Ensisijainen ennuste näkyy esim. Raportilla vertailusarjan valinnassa ensimmäisenä.
Ennuste voi olla tilassa Valmis tai Kesken. Jotta ennustetta voidaan muokata täytyy sen olla tilassa "Kesken." Valmis tilassa olevaa ennustetta ei voida muokata. 

Jos ennusteen yhteensä sarakkeeseen syötetään arvo, vähennetään ensin ennusteella oleva toteuman summa, ja jäljelle jäävä arvo jaetaan tasan ennusteen kuukausille. Jakojäännös asetetaan ennusteen ensimmäiselle kuukaudelle.

Ennustetta on mahdollista syöttää samaan aikaan useamman käyttäjän toimesta. Jokaisen ennusteen arvon syöttämisen jälkeen ennusteelle päivitetään kaikki muuttuneet arvot. Näin myös mahdollisesti muiden käyttäjien samanaikaisesti syöttämät arvot tulevat näkyviin.

Ennusteen syötössä voidaan hyödyntää näppäimistön pikakomentoja. Valituilla soluille voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:
Copy (Ctrl + c) -> Ottaa talteen valittujen solujen arvot.

Paste (Ctrl + v) -> Tallentaa kopioidut arvot valittuun soluun ja siitä eteenpäin muille kopioinnin perusteella.

Cut (Ctrl + x) -> Poistaa valittujen solujen arvot ja ottaa valittujen solujen arvot talteen leikepöydälle.

Fill (Ctrl + k) -> Syöttää valitun solun (yksi solu) arvon taulukon kyseisen rivin lopuille soluille. Komento tulee tehdä solusta joka sisältää kopioitavan arvon.

Delete -> Poistaa valituilta soluilta arvot.


Ennusteen import/export

Ennusteen arvot voi tuoda/viedä exceliin. Ainoastaan ennustearvot viedään exceliin, toteuma-arvot jätetään pois. Arvoja voi muokata excelissä ja tuoda muokatut arvot takaisin controlleriin.  Tilit kohdistetaan numerolla ja laskentakohteet sekä otsikot nimellä.

Tiliryhmälle syöttäminen

Tiliryhmälle syötettäessä arvo tallennetaan tiliryhmän ensimmäiselle tilille. Tiliryhmälle syöttäminen yliajaa tilin alla olleet aiemmat arvot.


Laskentakohteelle syöttäminen

Ennuste voidaan syöttää myös laskentakohteelle. Syöttäminen tapahtuu valitsemalla laskentakohde laskentakohde filtteristä. Arvoja voidaan syöttää laskentakohdeyhdistelmälle, valitsemalla ne molemmat jolloin arvot menevät molemmille laskentakohteille. Laskentakohdeotsikon kohdistamaton arvo on summa kaikista arvioista joille ei ole asetettu laskentakohdetta kyseisen otsikon alta.

Laskentakohdehierarkiassa arvoja voi olla kaikilla tasoilla. Tällöin hierarkian alempien tasojen arvot lasketaan mukaan ylemmillä tasoilla olevien arvojen kanssa.

Tilinäkymä

Yksittäiselle tilille voidaan syöttää laskentakohdearvoja tehokkaammin tilinäkymän kautta. Näkymään pääsee ennustenäkymästä tilin nimeä klikkaamalla tai valitun solun vierestä nuolipainikkeella. Tilinäkymässä valittua tiliä voi vaihtaa taulukon yläosan valikosta. 

Laskentakohteille kohdistaminen

Kohdistamattomat kertoo tilille syötetyn arvon jota ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle. Jos kohdistamattomat on muuta kuin 0, vähentävät laskentakohteille syötetyt arvot automaattisesti kohdismatonta arvoa. Vastaavasti laskentakohteelle syötetyn arvon poistaminen siirtää arvon kohdistamattomiin.

Oletusotsikon valinta

Oletusotsikon laskentakohteille lisätään taulukkoon koontirivit joilta näkee kaikkien kyseisen laskentakohteen sisältävien laskentakohdeyhdistelmien summan. Oletusotsikon valinta on käyttäjäkohtainen eikä se vaikuta tallennettaviin arvoihin joten sitä voi muuttaa tarpeen mukaan.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.