Kuukausipalkkalaisen palkansaajan työsuhde on alkanut 1.4.2017. Hänelle on kertynyt vuosilomapäiviä ajalta 1.4.2017 - 31.3.2018 yhteensä 30 vuosilomapäivää, joita ei ole pidetty. Palkansaajalle on tehty lomalaskennan asetukset Lomaoikeuden hallinnasta.

 • Lomalaskentatapa: Kuukausipalkkalaisten lomalaskenta (Kuukausipalkkalaiset)
 • Lomapäivien kertymäsääntö: Vuosilomalain mukainen kertymä
 • Kuukaudessa kertyvä lomapäivät: 2,5 pv/kk
 • Palkkaperusteet: Kuukausipalkka 4000 €
 • Palkansaajan oletuslaskentakohde: Kustannuspaikka 1 (100%)

(Kuva 1 Lomaoikeuden hallinta)

Tässä esimerkissä esitetään uuden lomalaskenna käyttöä, miten lomia kirjataan Netvisorin työaikaan ja kuinka lomalaskenta käyttäytyy palkanlaskentaprosessissa sekä lomapalkkavelkajaksotuksissa.

Lomalaskennan alkusaldoihin on syötetty ajalle 1.4.2017 - 31.3.2018 lomapäiväkertymät ja lomapalkkajaksotukset. Palkansaajalla on 30 maksamatonta lomapäivää, lomapalkkaa ja lomarahaa.

Käyttöohje: Lomalaskennan alkusaldot

(Kuva 2 Lomalaskennan alkusaldot)

Esimerkissä palkansaaja pitää ensimmäiset kesälomat ja hänelle maksetaan 24 vuosilomapäivää ja lomarahat. Lomapäivät palkansaaja on kirjannut työajan kirjaukseen. Palkkajakson palkkalaskelmasta muodostetaan kuukausittaisissa velvoitteissa lomapalkkavelkajaksotus Netvisorin lomapäiväkirjanpitoon.

Lomalaskennan alkusaldoihin lisätyt tiedot esitetään Lomapäiväkirjanpidossa ja Lomatapahtumien raportilla. Käyttöohje: Lomatapahtumien raportti

(Kuva 3 Lomatapahtumien raportti)

Lomapäivien kirjaaminen työaikaan

Netvisorin kirjauslajeissa ei välttämättä ole valmiina omaa kirjauslajia vuosilomille. Tarvittaessa uuden kirjauslajin voi luoda kirjauslajien asetuksista.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Lisää uusi kirjauslaji

Vuosiloma-kirjauslaji voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Kirjauslajia käytetään vain lomapäivien kirjaamiseen työajassa. Kirjauslajilla ei ole palkkamallikohtaista kaavaa, koska vuosilomapäivän hintaa ei lasketa kirjauslajin kaavalla, vaan Lomalaskentatavan kaavalla.

Palkansaaja on lomalla heinäkuussa 2.7.2018 - 29.7.2018 yhteensä 24 päivää. Työajan kirjauksesta valitaan "Lisää loma/poissaolo"-työkalu. Työajan kirjauksessa näytetään "Kirjattavissa olevat lomapäivät" yhteensä 30 päivää, jotka tulevat Lomapäiväkirjanpidon tiedoista.

Kun avoimet tunnit kuitataan ja hyväksytään, siirtyvät lomapäivät maksuun palkanlaskentaprosessiin. Jäljelle jää vielä 6 pitämätöntä lomapäivää.

Palkanlaskija tarkistaa palkansaajan palkkaperusteet ennen palkkalaskelman muodostamista, jossa näytetään työaikaan kirjatut ja hyväksytyt vuosilomapäivät "Pidetyt lomapäivät", "Maksettavat lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät" -sarakkeissa.

Pidetyt lomapäivät

 • Pidetyihin lomapäiviin tuodaan (oletuksena) palkkajakson hyväksytyt lomapäivät
 • Jos tieto on jo työaikakirjauksissa, ei tietoa voi muokata suoraan sarakkeeseen, vaan lomapäivät tulee korjata työaikakirjauksista, jotta laskelman ja työaikanäkymän kirjaukset ovat yhtenevät.
 • Jos työaikakirjauksista ei ole haettavaa (lomapäiväkirjauksia ei ole tai Matkat -palvelu ei ole käytössä), voidaan pidetyt päivät antaa kenttään manuaalisesti

Maksettavat lomapäivät

 • Maksettaviin lomapäiviin tarjotaan oletuksena mitä on pidetyissä päivissä

Maksettavat lomarahapäivät

 • Maksettavat lomarahapäivät voidaan määrittää erikseen yrityksen toimintatapojen mukaisesti. Oletuksena pidettyjä päiviä tarjotaan myös maksettavaksi.

Mikäli palkansaajalle on aiemmilla palkkakausilla merkitty pidetyiksi tai/ja maksetuiksi liikaa lomapäiviä, voi "Pidetyt lomapäivät", "Maksettavat lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät" -sarakkeisiin merkitä negatiivisena liikaa maksettujen päivien määrän, jolloin lomat palautuvat takaisin pidettäviksi ja/tai maksettaviksi.

Palkkalaskelma muodostetaan ja palkkalaskelman muokkauksesta näkee maksettavat vuosilomapäivät. Vuosilomapäivän hinta lasketaan Lomalaskentatavan vuosilomapäivän hinnan kaavalla.

Palkkalaskelman tiedot ja tarkistaminen

Palkanlaskentaprosessissa palkkalaskelman muokkauksessa "Palkkalaskelman rivitiedot" -välilehdellä näytetään palkkalajitiedot, jotka näkyvät myös palkansaajan lopullisella pdf-tulosteella. Palkanlaskija voi "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä tarkistaa palkkalaskelmasta muodostuvan "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotuksen" eurot sekä laskentakaavat.

Lomapalkan laskemiseen vaikuttavat palkkalajit:

 • KK-palkan päivähinta
 • Ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Vuosilomapäivän hinta
 • Lomapalkka (Kuukausipalkkalaiset)
 • Lomarahapäivän hinta
 • Lomaraha (Kuukausipalkkalaiset)

Lomapalkan jaksotukseen vaikuttavat palkkalajit:

 • Jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Jaksotuspäivän hinta
 • Lomapalkkajaksotus
 • Lomarahajaksotus

Kaikkien palkkalajien laskentakaavan voi tarkistaa viemällä hiiren osoittimen palkkalajin nimen kohdalle. Samat laskentakaavat löytyvät ja voi tarkistaa Lomalaskentatavoilta:

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Kuukausipalkkalaisten lomalaskenta

Kuukausittaisiin velvoitteisiin muodostuu lomapalkkajaksotus heinäkuulle Lomapalkkajaksotus 400 euroa ja Lomarahajaksotus 200 euroa ja uudet lomakertymät 2,5 päivää, jotka lasketaan vasta palkkalaskelman maksamisen jälkeen.

Palkkalaskelman muokkauksessa "Palkkalaskelman lisätiedot" -välilehdellä näkyvät "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa lisätyt lomapäivätiedot "Palkkalaskelmalle kirjatut pidetyt lomapäivät", "Palkkalaskelmalla maksetut lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät".

Palkkalaskelman "Jakokäyrä" -välilehdeltä voi tarkistaa palkansaajan kustannuspaikan ja jakokäyrän. Palkansaajalle on perustietoihin tallennettu oletuslaskentakohteeksi "Kustannuspaikka 1", jonne palkkakulut kohdistuvat 100% automaattisesti. Myös lomapalkkajaksotuksen tositteen kustannuspaikka muodostuu samalla tavalla samalle laskentakohteelle.

Palkkalaskelman "Työaika, matkat ja poissaolot" -välilehdeltä voi tarkistaa työaikaan kirjatut vuosilomapäivät. 1 lomapäivä tarkoittaa 7,5h tässä näkymässä.

Palkkalaskelman pdf-tulosteesta näkee maksettavan lomapalkan ja lomarahat sekä tarvittaessa kuukausipalkan oikaisun, mikäli se on käytössä palkkamallilla. Palkkalaskelman pdf-tulosteen muotoilua ja palkkalajien järjestystä palkkalaskelman pdf-tulosteessa voi  muokata palkkamallin  muotoilusta.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kuukausipalkkalaiset (perusmalli) > Muotoilu

Palkkalaskelman pdf-tulosteessa esitetään "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä", jotka tulevat palkkalaskelmalle Lomapäiväkirjanpidosta.

Palkkalaskelman lomapäivät voi tarkistaa Lomapäiväkirjanpidosta lomanmääräytymisvuosittain.

Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

Käyttöohje: Lomapäiväkirjanpito

Kun palkkalaskelma on vielä maksamatta palkanlaskentaprosessissa, ei Lomapäiväkirjanpidossa vielä näytetä uusia lomakertymiä tai maksettuja lomapäivä.

Kuukausittaiset velvoitteet ja lomakertymät

Kun palkka on maksettu tai merkitty maksetuksi, muodostuu palkkalaskelma laskennan perusteeksi kuukausittaisiin velvoitteisiin lomakertymiin.

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Kuukausittaiset velvoitteet > Heinäkuu > Laskennan peruste > Lomakertymät

Palkkalaskelma on muodostunut laskennan perusteeksi palkanmaksupäivämäärän mukaan, mutta lomapalkkavelkajaksotus muodostetaan palkkajakson päivämäärien mukaan.

Lue tarkemmin käyttöohje: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa

Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Verottajalle tilitettävät muodostetaan edelleen palkamaksupäivämäärän mukaan, mutta lomakertymä noudattavat palkkajakson päivämääriä. Lomakertymät voidaan laskettaa työnantajan kuukausi-ilmoituksilla erikseen verottajalle tilitettävistä tiedoista.

Lomakertymät pitää ensimmäisen kerran päivittää valitsemalla "Uudelleenlasketa", jolloin uudet lomakertymät päivittyvät Lomapäiväkirjanpitoon.

"Uudelleenlasketa" avaa Lomapäiväkirjanpito -näkymän, jossa näytetään käsiteltävän kuukauden lomapalkkavelkakertymä sekä maksetut lomapäivät ja eurot. Lomapäiväkirjanpidosta voi myös avata palkkalaskelman näkyville, josta voi tarkistaa palkkalaskelman tiedot.

Kun lomakertymät on uudelleenlasketettu, ne tallentuvat kuukausittaisten velvoitteiden Lomakertymiin, josta voi avata kaikki palkansaajien tiedot näkyville. "Lomapalkkavelan sivukulut" ja "Maksetun lomapalkkavelan sivukulun purkaminen" -taulukoista voi tarkistaa palkkalaskelman Lomapalkkavelan sivukulut. Näillä perusteilla muodostetaan lomapalkkajaksotuksien ja sivukulujen tositteet.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.