Netvisor-palvelun aputoiminimien hallinta mahdollistaa yrityksen aputoiminimille yksilöllisten käsittelyn myyntilaskujen pankkitilitietojen, logon ja käytettävän laskunumerosarjan osalta. Aputoiminimien hallintaan pääsee myynnin perustiedoista: Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Aputoiminimet

Aputoiminimen voi tehdä ohjelmaan, jos omaa oikeuksissa muokkausoikeuden perustietojen hallintaan.


Mikäli aputoiminimellä on käytössään oma, erillinen logonsa, tulee se ensin lisätä Yrityksen perustietojen hallintasivulla käytössä oleviin logoihin, jotta se tulee myös aputoiminimen tulosteille.

 

Aputoiminimen pankkitilit

Aputoiminimellä voi olla käytössään yksi tai useampia pankkitilejä. Aputoiminimen asetuksissa voit valita rastimalla tilit, joita haluat käyttöösi:

Nämä valinnat vaikuttavat vain aputoiminimen laskuun.

Jos halutaan aputoiminimelle näkyviin tietyt pankkitilit, pitää ne olla myös näkyvissä päätoiminimellä. Jos halutaan tilanne, että päätoiminimellä ei haluta nähdä aputoiminimen pankkitilejä, pitää tehdä kaksi aputoiminimeä ja sitten käyttää laskutuksessa näitä. Päätoiminimen tiedot laitetaan näkyviin toiselle aputoiminimelle.  Jos mitään aputoiminimeä ei valita tulostuu laskulle kaikki tilit, joissa on valinta "Näytä laskulomakkeella".  Jos käyttää aputoiminimiä tulostuu laskuille sitten ne tilit, jotka on määritelty aputoiminimen taakse. 

Aputoiminimen laskunumerosarjan määrittely

Aputoiminimille on nyt mahdollista määritellä omat laskunumerosarjansa kyseisen aputoiminimen muokkausnäkymässä:

Kun aputoiminimien laskusarja on otettu käyttöön yhdellä aputoiminimellä, on muille aputoiminimille nähtävissä käytössä olevat laskunumerot. Uudet sarjat on siis helppo määrittää, ja päällekkäisten sarjojen luominen on estetty.

Mikäli yrityksellä on käytössä aputoiminimiä joille on määritetty omat laskusarjat, vaihtaa järjestelmä laskunumeroa, kun aputoimini valitaan käyttöön myyntilaskulle.

Käyttäjälle ilmoitetaan laskusarjan vaihdosta seuraavasti:

Huomioitavaa

Laskunumerosarjojen minimiväli on 2 000 000 numeroa.
Aputoiminimellä voi olla vain yksi laskunumerosarja, joten määrittele sarjat riittävän suuriksi.

Mikäli otat laskunumerosarjat käyttöön, niin huomioithan että laskut joita ei veloiteta aputoiminimien kautta (menevät perusyrityksen kautta), saavat numerokseen suurimman laskunumerosarjan mukaan seuraavan numeron. Tämä voi aiheuttaa ison välin laskunumerointiin aiemmin laskutettujen laskujen kanssa.

Aputoiminimen oma laskusarja ja integraatio

Erillisiä laskusarjoja voidaan käyttää apuna tuotaessa myyntilaskuja integraatioaineistona Netvisoriin. Aputoiminimen tuonti on tuettuna rajapinnassa, joten integraation kautta tuoduille laskuille voidaan määrittää laskunumerosarja, johon liittymän kautta tuotavat laskut Netvisorissa luodaan. 

Mikäli yrityksellä on käytössä useampia liittymiä joista laskuja tuodaan, saadaan kaikki aineisto pidettyä omassa sarjassaan.

Esimerkki:

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.