Aputoiminimien lisääminen mahdollistaa yrityksen aputoiminimille yksilöllisen käsittelyn myyntilaskujen pankkitilitietojen, logon ja käytettävän laskunumerosarjan osalta. Aputoiminimien hallintaan pääsee kohdasta Myynti > Perustiedot ja asetukset > Aputoiminimet

Uuden aputoiminimen lisääminen ja muokkaaminen

Aputoiminimien hallinta vaatii toimintokohtaisen oikeuden perustietojen hallintaan. Uuden aputoiminimen voi lisätä kohdasta "Uusi aputoiminimi".

Käytetään logoa 

Logo lisätään ensin kohdassa Yritysvalikko > Yrityksen perustiedot ja asetukset > Logo. Tämän jälkeen logon voi valita aputoiminimen tietoihin.

Käytetään pankkitilejä 

Valitaan aputoiminimen käytössä oleva pankkitili/pankkitilit. Tämä valinta vaikuttaa siihen mikä pankkitili aputoiminimen myyntilaskuille tulee.

Jos aputoiminimelle halutaan näkyviin vain tietyt pankkitilit, tulee kyseisten pankkitilien olla näkyvissä myös päätoiminimellä. Mikäli halutaan, että päätoiminimellä ei näy aputoiminimen pankkitilit, tulee päätoiminimelle muodostaa aputoiminimi ja sitten käyttää laskutuksessa näitä kahta. Mikäli myyntilaskulle ei tässä tapauksessa valita mitään aputoiminimeä, niin tulostuu myyntilaskulle kaikki tilit, joiden tiedoissa (Yritysvalikko > Pankkitilit) on valinta "Näytä laskulomakkeella". Aputoiminimen voi tallettaa asiakkaan lisätieto välilehden aputoiminimi -kenttään. Tällöin kyseinen aputoiminimi tulee suoraan valituksi, kun kyseiselle asiakkaalle tehdään uusi lasku. 

Laskunumerosarjat

Aputoiminimille on mahdollista määritellä omat laskunumerosarjat. Kun laskunumerosarja on otettu käyttöön yhdellä aputoiminimellä, on muille aputoiminimille nähtävissä käytössä olevat laskunumerosarjat. Uudet sarjat on siis helppo määrittää ja päällekkäisten sarjojen luominen on estetty.

Kun käytössä on aputoiminimiä, joille on määritetty omat laskusarjat, vaihtaa järjestelmä laskunumeroa kun aputoiminimi valitaan käyttöön myyntilaskulle.

Huom! Laskunumerosarjojen minimiväli on 2 000 000 numeroa. Aputoiminimellä voi olla vain yksi laskunumerosarja, joten sarja kannattaa määritellä riittävän suureksi.

Kun laskunumerosarjat otetaan käyttöön, kannattaa huomioida että laskut joita ei veloiteta aputoiminimien kautta (menevät perusyrityksen kautta), saavat numerokseen suurimman laskunumerosarjan mukaan seuraavan numeron. Tämä voi aiheuttaa ison välin laskunumerointiin aiemmin laskutettujen laskujen kanssa.

Aputoiminimen oma laskunumerosarja ja integraatio

Erillisiä laskusarjoja voidaan käyttää apuna tuotaessa myyntilaskuja integraatioaineistona Netvisoriin. Aputoiminimen tuonti on tuettuna rajapinnassa, joten integraation kautta tuoduille laskuille voidaan määrittää laskunumerosarja, johon liittymän kautta tuotavat laskut Netvisorissa luodaan. 

Mikäli yrityksellä on käytössä useampia liittymiä, joista laskuja tuodaan, saadaan kaikki aineisto pidettyä omassa sarjassaan.

Esimerkki:

Myyntilaskujen tuontiin liittyen löytyy vielä tarkempi ohje täältä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.