Kirjanpitoaineistojen käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDSkeemaEsimerkki
Kirjanpitoaineiston noutoGETaccountingledger.nv 
Lataa
Kirjanpitoaineiston tuontiPOSTaccounting.nvLataa
Lataa
Kirjanpitoaineiston muokkausPOSTaccountingedit.nv
Lataa
Poistettujen kirjanpitoaineistojen noutoGETdeletedvouchers


Budjetin tuontiPOSTaccountingbudget.nvLataa
Lataa
Laskentakohdebudjetin tuontiPOSTaccountingbudgetdimensionbudget.nvLataa
Lataa
Tilibudjetin tuontiPOSTaccountingbudgetaccountbudget.nvLataa
Lataa
Budjetin nouto tiliryhmittäinGETaccountingbudgetyearbudget.nv

 


Lataa
Budjetin nouto vuoden, tiliryhmän ja laskentakohdeotsikon mukaanGETaccountingbudgetdimensionyearbudget.nv

 


Lataa
Budjetin tilien ja tiliryhmien noutoGETaccountingbudgetaccountlist.nv 
Lataa
Koko tililuettelon noutoGETaccountlist.nv 
Lataa
Tilikausien noutoGETaccountingperiodlist.nv 
Lataa
Tositelajien noutoGETvouchertypelist.nv

Lataa

Kirjanpitoaineiston nouto

Resurssi: accountingledger.nv

Resurssilla voidaan noutaa kirjanpitoaineistoa erilaisia rajauksia hyödyntäen.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
startdate1Hakee tositteet, jotka on päivätty annetun päivämäärän jälkeen2012-10-23 
enddate1Hakee tositteet, joita on päivätty ennen annettua päivämäärää2013-10-24 
accountnumberstart0...1Hakee tositteet, joiden tilinumero on sama tai suurempi kuin annettu3000
accountnumberend0...1Hakee tositteet, joiden tilinumero on sama tai pienempi kuin annettu3500
changedsince0...1Hakee uudet ja annetun päivän jälkeen muuttuneet tositteet (tätä käytettäessä ei tarvitse antaa startdate ja enddate)2013-01-01 
lastmodifiedstart0...1Hakee tositteet, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen2015-09-01
lastmodifiedend0...1Hakee tositteet, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää2015-09-02
showgenerator0...1Palauttaa tositteelle tiedon kenen toimesta tosite on muodostunut
1
voucherstatus0...1Hakee kaikki, vain voimassaolevat tai poistetut ja mitätöidyt tositteet. <Voucher> -aggregaatin status-attribuutti kertoo missä tilassa tosite on: "valid", "invalidated" tai "deleted"1 = kaikki
2 = vain voimassaolevat
3 = poistetut ja mitätöidyt

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1VouchersAggregaatti1  
2VoucherAggregaatti0...n  
Attr.statusMerkkijono0...1Tositteen tila"valid", "invalidated" tai "deleted"
3NetvisorKeyNumeerinenTositeen Netvisor-avain 5
3VoucherDatePäivämääräTositteen päivämäärä 2013-12-05
3VoucherNumberNumeerinenTositenumero515144
3VoucherDescriptionMerkkijonoTositteen kuvaus  
3VoucherClassMerkkijonoTositteen lajiMyyntilasku
3LinkedSourceNetvisorKeyNumeerinen1Osto- tai myyntilaskun linkitystieto (laskun Netvisor Key)
123
Attr.typeMerkkijono1Laskun tyyppipurchaseinvoice tai salesinvoice
3VoucherNetvisorUriMerkkijono1Linkki tositteeseen Netvisorissa 
3VoucherLineAggregaatti0...n  
4NetvisorKeyNumeerinen1Tositerivin Netvisor-avain6
4LineSumNumeerinenRivin summa150,22
4DescriptionMerkkijonoRivin kuvaus 
4AccountNumberNumeerinenKirjanpidon tilinumero 1701
4VatPercentNumeerinenALV-prosentti 24
4VatCodeMerkkijonoALV-koodi 
4AccountDimensionMerkkijono0...1SeurantakohdeSeurantokohde 1
Attr.netivsorkeyNumeerinen1Seurantakohteen netvisorkey2
4DimensionAggregaatti0...1   
5DimensionNameMerkkijonoLaskentakohdeotsikko 
5DimensionItemMerkkijonoLaskentakohde  

Kirjanpitoaineiston tuonti

Resurssi: accounting.nv

Tositteen liitteen tuonnista rajapinnan yli peritään transaktiomaksu (e-scan veloitus).

Kirjanpitoaineiston tuonnilla voi tuoda tositteita, tositerivejä, rivien laskentakohteita ja tositteiden liitteitä. Tositepyyntö tulee osoittaa Accounting.nv –resurssiin ilman parametreja. Yhdessä pyynnössä kulkee aina vain yksi tosite. Mikäli tositteen numerotietoa ei ole annettu, hakee järjestelmä luodulle tositteelle seuraavan numeron juoksevasti valitulta tositelajilta.

Järjestelmän luomat tositelajit:

 • Myyntilasku (ML)
 • Myyntisuoritus (MS)
 • Pankki (PT)
 • Kassa (KT)
 • Tuodut tapahtumat (PUMP)
 • Automaattiset tilinpäätöskirjaukset (T)
 • Järjestelmän muodostamat (AT)
 • Muut (MU)
 • Ostolasku (OL)
 • Ostosuoritus (OS)
 • Jaksotukset (JK)
 • Palkka (PA)

Tositelaji täytyy tuoda sanomalla koko nimellä, ei tositelajin lyhenteellä. Käyttäjä voi lisätä uusia tositelajeja järjestelmään manuaalisesti.

Tositerivin summan muoto - veroton vai verollinen - valitaan tositekohtaisesti. Mikäli tositteen laskentatyyppi on veroton, ei järjestelmä laske enää itse arvonlisäverorivejä ja pyöristyseroja tositteen loppuun, vaan tositteesta tulee täysin aineistoa vastaava. Bruttolaskennassa alv-rivit ja pyöristyserorivit lasketaan aina automaattisesti järjestelmän toimesta.

Tositeriville valitun tilin tulee löytyä järjestelmästä, muutoin palautetaan INVALID_DATA –virhe selitteineen. Alv-koodi haetaan annetun tilin takaa mikäli sitä ei ole erikseen annettu. Mikäli käyttäjä syöttää alv-koodin, joka on ristiriidassa riville valitun alv-prosentin kanssa, ohjelma palauttaa virheen selitteineen. Katso lista sallituista alv-koodeista täältä.

Tosite tulee tuoda aina kaksipuoleisesti. Positiivinen rivisumma kirjataan debet-puolelle ja negatiivinen kredit-puolelle. Mikäli debet- ja kredit-kirjaukset eivät täsmää, erotus kirjataan automaattisesti pyöristyseroihin.

Yhteen tositeriviin voi liittyä useita laskentakohteita. Mikäli annetun laskentakohteen otsikko- tai kohdetietoja ei löydy järjestelmästä, rajapinta luo ne uutena.

Tositteen tuonnin yhteydessä sille voi tuoda useita liitetiedostoja. Liitteet kuljetetaan xml-sanomassa base64-enkoodattuna.

Tuotavan aineiston tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymätKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1voucherAggregaatti1  
2calculationmodeMerkkijono1Tositteen laskentatapa. Käsitelläänkö tositteen rivejä netto- (net) vai brutto- (gross) käsittelyllä. Nettokäsittelyssä järjestelmä ei laske automaattisesti alv- ja pyöristyserorivejänet
2voucherdatePäivämäärä1Tositteen päiväys2009-1-1
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2numberNumeerinen, max. 90...1Tositenumero. Jos numeroa ei anneta, järjestelmä hakee seuraavan numeron valitulta tositelajilta1
2descriptionMerkkijono0...1Tositteen kuvaus. Kentän maksimi merkkimäärä 255 -merkkiä.
Kuvaus
2voucherclassMerkkijono1Tositelaji. Katso mahdolliset tositelajit yllä (Netvisoriin voi lisäksi luoda omia tositelajeja).Myyntilasku
2checkedMerkkijono
0...1Nouseeko tosite tarkastamattomiin tiliöinteihin vai ei. True tai false, oletuksena false.false
2voucherlineAggregaatti0...n  
3linesumNumeerinen1Rivisumma, Negatiivinen kirjataan kredit-puolelle ja positiivinen debet-puolelle. Summa käsitellään kahden desimaalin tarkkuudella.-100,00
Attr.typeMerkkijono0...1Summan tyyppi, net (veroton) gross (verollinen)net
3descriptionMerkkijono0...1Tositerivin kuvaus. Kentän maksimi merkkimäärä 255 -merkkiä.Kuvausteksti
3accountnumberNumeerinen1Kirjanpidon tilinumero (tulee löytyä järjestelmästä)1701
3vatpercentNumeerinen1ALV-prosentti, Ei saa olla ristiriidassa valitun alv-koodin kanssa24
Attr.vatcodeMerkkijono0...1ALV-koodi, Jos ei anneta, haetaan ALV-koodi tilinumeron takaa. Jos annetaan, käytetään annettua aina. *1)KOMY
3accountdimensionMerkkijono0...1Tositteen seurantakohdeSeurantokohde 1
Attr.typeMerkkijono1Seurantokohteen tyyppi, netvisorkey tai name
Jos annetaan arvo "netvisorkey", tulee elementtiin antaa seurantakohteen ID. ID:tä ei voi noutaa rajapinnan kautta, vaan ID näkyy Netvisorissa.

Jos annetaan arvo "name", tulee elementtiin antaa seurantakohteen nimi. Seurantakohde tunnistetaan nimen perusteella kaikista seurantakohteen nimistä.
name
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono, max. 501Laskentakohdeotsikko
Jos otsikkoa ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen
Projekti 1
4dimensionitemMerkkijono, max. 2001Laskentakohde
Jos kohdetta ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen
Palkanlaskenta
2voucherattachmentsAggregaatti0...1  
3voucherattachmentAggregaatti1...n  
4mimetypeMerkkijono1Liitteen mime-typeApplication/pdf
4attachmentdescriptionMerkkijono, max. 1001Kuvaus 
4filenameMerkkijono, max. 2551Liitetiedoston nimiKuvaus.pdf
4documentdataMerkkijono1Liitetiedosto base64-enkoodattuna 

*1) ALV-tunnisteet: NONE|KOOS|EUOS|EUUO|EUPO|100|KOMY|EUMY|EUUM|EUPM312|EUPM309|MUUL|EVTO|EVPO|RAMY|RAOS|EVRO|EVKV

Katsothan myös Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteet

ALV-tunnisteALV-koodiALV-prosentti
Ei alv-käsittelyäNONE0
Kotimaan myyntiKOMY0, 10, 14, 24
EU-myyntiEUMY0
EU:n ulkopuolinen myyntiEUUM0
Kotimaan ostoKOOS0, 10, 14, 24
EU-ostoEUOS0, 10, 14, 24
EU-palveluostoEUPO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen ostoEUUO0, 10, 14, 24
100%1000
312 EU-palvelumyyntiEUPM3120
309 EU-palvelumyyntiEUPM3090, 10, 14, 24
Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310)MUUL0, 10, 14, 24
Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVTO0, 10, 14, 24
Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVPO0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen käännetty verovelvollisuusEVKV0, 10, 14, 24
Käänteinen verovelvollisuusKAVE0, 10, 14, 24
Rakentamispalvelun myyntiRAMY0
Rakentamispalvelun ostoRAOS0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun ostoEVRO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALVMAAL0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelpEVMA0, 10, 14, 24
KOMY 0%KOMY00

Kirjanpitoaineiston muokkaus

Resurssi: accountingedit.nv

Kirjanpitoaineiston muokkauksella voi muokata Netvisorissa olevaa tositetta, tositerivejä, rivien laskentakohteita ja tositteiden liitteitä. Tositepyyntö tulee osoittaa accountingedit.nv –resurssiin ilman parametreja. Yhdessä pyynnössä kulkee aina vain yksi tosite. Kirjanpitoaineiston muokkauksella voi muokata tositteen päätietoja sekä tositerivejä, mutta päätiedoista ei toistaiseksi jää muokkaustietoa historia. Tositteen päätietoja ei ole tarvitse antaa sanomalla, mikäli muokataan ainoastaan tositerivejä. Kirjanpitoaineiston muokkauksella mitätöidään tositteella olevat tositerivit ja tuodaan muokkaussanomalla annetut rivit uusina tositeriveinä tositteelle. Mikäli muokkaussanomalla ei anneta tositerivitietoja, niitä ei käsitellä lainkaan. 

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1voucherAggregaatti1  
2netvisorkeyNumeerinen1Muokkauksen kohteena olevan tositteen netvisorkey. Netvisorkeyn saa noudettua resurssilla accountingledger.nv resurssilla.
2calculationmodeMerkkijono0...1Tositteen laskentatapa. Käsitelläänkö tositteen rivejä netto- (net) vai brutto- (gross) käsittelyllä. Nettokäsittelyssä järjestelmä ei laske automaattisesti alv- ja pyöristyserorivejänet
2voucherdatePäivämäärä0...1Tositteen päiväys2009-1-1
Attr.formatMerkkijono0...1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2numberNumeerinen, max. 90...1Tositenumero. Jos numeroa ei anneta, järjestelmä hakee seuraavan numeron valitulta tositelajilta1
2descriptionMerkkijono, max. 2550...1Tositteen kuvaus.
Kuvaus
2voucherclassMerkkijono0...1Tositelaji. Katso mahdolliset tositelajit yllä (Netvisoriin voi lisäksi luoda omia tositelajeja).Myyntilasku
2voucherlineAggregaatti0...n  
3linesumNumeerinen1Rivisumma, Negatiivinen kirjataan kredit-puolelle ja positiivinen debet-puolelle. Summa käsitellään kahden desimaalin tarkkuudella.-100,00
Attr.typeMerkkijono0...1Summan tyyppi, net (veroton) gross (verollinen)net
3descriptionMerkkijono, max. 2550...1Tositerivin kuvaus. Kuvausteksti
3accountnumberNumeerinen1Kirjanpidon tilinumero (tulee löytyä järjestelmästä)1701
3vatpercentNumeerinen1ALV-prosentti. Ei saa olla ristiriidassa valitun ALV-koodin kanssa24
Attr.vatcodeMerkkijono0...1ALV-koodi, Jos ei anneta, haetaan ALV-koodi tilinumeron takaa. Jos annetaan, käytetään annettua aina. *1)KOMY
3accountdimensionMerkkijono0...1Tositteen seurantakohdeSeurantokohde 1
Attr.typeMerkkijono1Seurantokohteen tyyppi, netvisorkey tai name
Jos annetaan arvo "netvisorkey", tulee elementtiin antaa seurantakohteen ID. ID:tä ei voi noutaa rajapinnan kautta, vaan ID näkyy Netvisorissa.

Jos annetaan arvo "name", tulee elementtiin antaa seurantakohteen nimi. Seurantakohde tunnistetaan nimen perusteella kaikista seurantakohteen nimistä.
name
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono, max. 501Laskentakohdeotsikko
Jos otsikkoa ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen
Projekti 1
4dimensionitemMerkkijono, max. 2001Laskentakohde
Jos kohdetta ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen
Palkanlaskenta
2voucherattachmentsAggregaatti0...1  
3voucherattachmentAggregaatti1...n  
4mimetypeMerkkijono1Liitteen mime-typeApplication/pdf
4attachmentdescriptionMerkkijono1Kuvaus 
4filenameMerkkijono1Liitetiedoston nimiKuvaus.pdf
4documentdataMerkkijono1Liitetiedosto base64-enkoodattuna 

Poistettujen kirjanpitoaineistojen nouto

Resurssi: deletedvouchers.nv

Resurssilla voi hakea Netvisorista poistettujen tositteiden tunnistetiedot 7 päivää taaksepäin.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
deletedsince1Pakollinen. Hakee tapahtumat, jotka poistettu annetun päivämäärän jälkeen. Tapahtumia voi hakea enintään 7 päivän takaa historiasta
2022-06-08

Vastaus:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
1rootAggregaatti1  
2
DeletedVouchersAggregaatti1

3DeletedVoucherAggregaatti0...n


4
NetvisorKeyNumeerinen1Tositteen Netvisor-avain5
4DeleteDatePäivämäärä1Tositteen poistopäivämäärä2022-06-08 15:14
Attr.
formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppiansi


Budjetin tuonti

Resurssi: accountingbudget.nv

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1accountingbudgetAggregaatti1  
2ratioMerkkijono1Budjetoitava tili/tiliryhmä5000
Attr.typeMerkkijono0...1Ratio-elementissä olevan arvon tyyppi. Määrää onko ratio -elementissä tilinumeron vai tiliryhmän tieto. Tili: account, ryhmä: ratio. Toistaiseksi tuetaan ainoastaan tiliä (account)account
2sumNumeerinen1Tilin/tiliryhmän annetun kuukauden budjettisumma5000
2yearNumeerinen1Budjetoitava vuosi. Yhdessä sanomassa tuodaan ainoastaan yhden kuukauden tiedot2009
2monthNumeerinen1Budjetoitava kuukausi. Yhdessä sanomassa tuodaan ainoastaan yhden kuukauden tiedot1
2versionMerkkijono1Budjettiversio. Jos budjettiversiota ei löydy järjestelmästä, se perustetaan. Mikäli annetulle budjettiversiolle löytyy jo budjetti samalle kuukaudelle kuin aineistossa annettu, poistetaan se ja korvataan aineistossa olevalla budjetillaBudjetti 2009, versio 1
2vatclassNumeerinen0...1Alv-prosentti24
2
combinationsAggregaatti1  
3
combinationAggregaatti1...n  
4
combinationsumNumeerinen1Laskentakohteen tai laskentakohde yhdistelmän summa15000
4
dimensionAggregaatti1...n  
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa senProjekti 1
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde. Jos kohdetta ei löydy järjestelmästä, rajapinta perustaa sen.Palkanlaskenta
Attr.fatheridNumeerinen0...1Sen laskentakohteen id Netvisorissa, jonka alle tuotava laskentakohde halutaan lisätä. Mikäli kohdetta ei id:llä löydy, palautetaan INVALID_DATA virhe selitteineen32

Laskentakohdebudjetin tuonti

Resurssi: accountingbudgetdimensionbudget.nv

Tuotavan aineiston tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1accountingbudgetdimensionbudgetAggregaatti1  
2methodMerkkijono1Tapahtuman metodi, change tai replacechange 
2lockeddimensionAggregaatti0...n  
3dimensionnameMerkkijono 1LaskentakohdeotsikkoEsimerkkiprojekti
3dimensionitemnameMerkkijono 1Lakentakohde Palkanlaskenta
2accountidentifierAggregaatti1  
3accountnumberNumeerinen 1Tilin numero 1233
3accountnameMerkkijono1Tilin nimi Palkat
3accountgroupNumeerinen1Tiliryhmän tunnus 3
2budgetdimensionAggregaatti1...n  
3dimensionnameMerkkijono 1Laskentakohdeotsikko Esimerkkibudjetti
3dimensionitemnameMerkkijono 1Laskentakohde Budjettilaskenta
3budgetmonthAggregaatti1...n  
4sumNumeerinen1Budjetin summa 151200
4vatNumeerinen1Arvonlisävero24
4monthNumeerinen1Budjetin kuukausi 10
4yearNumeerinen1Budjetin vuosi 2014

Tilibudjetin tuonti

Resurssi: accountingbudgetaccountbudget.nv

Tuotavan aineiston tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1accountingbudgetaccountbudgetAggregaatti1  
2methodMerkkijono1Tuontitapahtuman tyyppi, change tai replacereplace
2lockeddimensionAggregaatti0...n  
3dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko Projekti 1
3dimensionitemnameMerkkijono 1Laskentakohde Palkanlaskenta
3budgetaccountAggregaatti1...n  
4accountidentifierAggregaatti1  
5accountnumberNumeerinen1Tilinumero 331
5accountnameMerkkijono1Tilin nimi  
5accountgroupNumeerinen 1Tilliryhmän tunnus  
4budgetmonthAggregaatti1...n  
5sumNumeerinen1Budjetin summa 151,25
5vatNumeerinen 1Arvonlisävero 24
5monthNumeerinen 1Budjetin kuukausi 12
5yearNumeerinen 1Budjetin vuosi 2013

Budjetin nouto tiliryhmittäin

Resurssi: accountingbudgetyearbudget.nv

Palauttaa budjetin valitulta vuodelta tiliryhmittäin.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
year1Budjetoitu vuosi2018
lockeddimensionitemid 0...1Rajataan vastaukseen rivitiedot joista löytyy parametrissa annetut laskentakohteet. Erotellaan pilkulla (,).
accountingbudgetyearbudget.nv?year=2018&lockeddimensionitemid=1

DimensionItemId:n eli laskentakohteen ID:n voi noutaa käyttämällä Laskentakohdelistan nouto -resurssia.
Vastauksessa palautuva:
<DimensionDetails>
<DimensionDetail>
<Netvisorkey>xxx</Netvisorkey> on DimensionItemId

Vastaus:

TasoElementin nimiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
1RootAggregaatti1  
2AccountingBudgetAccountBudgetAggregaatti1  
3BudgetAccountMerkkijono1  
4AccountNameMerkkijono1Tiliryhmän nimi 
4AccountNumberMerkkijono1Tilin numero 
4AccountGroupAggregaatti1Tiliryhmän numero 
4BudgetMonthMerkkijono12  
5SumMerkkijono1Budjetoitu summa 
5VatMerkkijono1Alv. % 
5YearMerkkijono1Vuosi 
5MonthMerkkijono1Kuukausi 

Budjetin nouto vuoden, tiliryhmän ja laskentakohdeotsikon mukaan

Resurssi: accountingbudgetdimensionyearbudget.nv

Palauttaa yritykseen määritetystä oletusbudjetin halutun vuoden, tiliryhmän ja laskentakohdeotsikon budjetin.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
Year1Budjetoitu vuosi2018
AccountID1Budjetoidun tiliryhmän id549
DimensionHeaderId1Budjetoidun laskentakohdeotsikon id1
LockedDimensionItemId 0...1Rajataan vastaukseen rivitiedot joista löytyy parametrissa annetut laskentakohteet. Erotellaan pilkulla (,).accountingbudgetyearbudget.nv?year=2018&lockeddimensionitemid=1

AccountId eli tiliryhmän ID:n voi noutaa käyttämällä Koko tililuettelon nouto -resurssia. Vastauksessa palautuva:
<Account>
<NetvisorKey>xxx</NetvisorKey> on AccountId.

DimensionHeaderId:n ja DimensionItemId:n eli laskentakohdeotsikon ja laskentakohteen ID:n voi noutaa käyttämällä Laskentakohdelistan nouto -resurssia.
Vastauksessa palautuva:
<DimensionName>
<Netvisorkey>2</Netvisorkey> on DimensionHeaderID

Vastauksessa palautuva:
<DimensionDetails>
<DimensionDetail>
<Netvisorkey>xxx</Netvisorkey> on DimensionItemId

Vastaus:

TasoElementin nimiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
1RootAggregaatti1  
2AccountingBudgetDimensionBudgetAggregaatti1  
3AccountNumberMerkkijono1  
3AccountNameMerkkijono1Tiliryhmän nimi 
4AccountGroupMerkkijono1Tiliryhmän numero 
4BudgetDimensionAggregaatti1  
5DimensionItemNameMerkkijono1Laskentakohde 
5DimensionNameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko 
5BudgetMonthAggregaatti12  
6SumMerkkijono1Budjetoitu summa 
6VatMerkkijono1Alv. % 
6YearMerkkijono1Vuosi 
6MonthMerkkijono1Kuukausi 

Budjetin tilien ja tiliryhmien nouto

Resurssi: accountingbudgetaccountlist.nv

Resurssi palauttaa sen hetkisen budjettitaulukon tiliryhmät ja tilit (tililuettelon määritystä mukaisesti) budjetointia varten.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
year1Vuosi tulee olla välillä 1950-20502018

Vastaus:

TasoElementin nimiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1AccountingBudgetAccountListAggregaatti1  
2AccountAggregaatti0...n  
4NetvisorKeyNumeerinen1Tilin Netvisor-tunnus123
4NameMerkkijono1Tilin nimiMyynti
4NumberMerkkijono1Tilin numero3003
4GroupMerkkijono1Tiliryhmän tunnus 300
5TypeMerkkijono1Tilin tyypin tunnus6

Koko tililuettelon nouto

Resurssi: accountlist.nv

Koko tililuettelon ja oletustiliöinneissä käytettävien tilien nouto.

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1AccountListAggregaatti1  
2CompanyDefaultAccountsAggregaatti1  
3TradePayablesNumeerinen1  
3PurchaseVATReceivableNumeerinen1  
3RoundingOffDifferenceNumeerinen1  
3VATpayableNumeerinen1  
3TaxAccountNumeerinen1  
3AdvancePaymentsNumeerinen1  
3SalesReceivablesNumeerinen1  
3SalesVATdebtNumeerinen1  
3InventoryNumeerinen1  
3SalesDiscountNumeerinen1  
3SalesExchangeRateDifferecesNumeerinen1  
3CollectionNumeerinen1  
3PurchaseDiscountsNumeerinen1  
3PurchasesExchangeRateDifferencesNumeerinen1  
3PurchaseInvoiceAccrualNumeerinen1  
3SalesInvoiceAccrualNumeerinen1  
3PurchaseDomesticDefaultNumeerinen1  
3PurchaseEUDefaultNumeerinen1  
3PurchaseOutsideEuDefaultNumeerinen1  
3SalesDomesticDefaultNumeerinen1  
3SalesEUDefaultNumeerinen1  
3SalesOutsideEUDefaultNumeerinen1  
3AccountsAggregaatti1  
4AccountAggregaatti1...n  
5NetvisorKeyNumeerinen1 Tietokanta ID 
5NumberNumeerinen1 Tilinumero 
5NameMerkkijono1  
5ForeignNameMerkkijono0...3Käytännössä tilin nimi ruotsiksi ja englanniksi 
Attr.ISO-3166Merkkijono1 fi|en|se 
5AccountTypeMerkkijono1Tilin tyyppi, joko account tai accountgroup 
5FatherNetvisorKeyNumeerinen1Minkä tilin alle tili kuuluu. Esim. tilinro 3000 isä on tiliryhmä 300 
5IsActiveNumeerinen1  
5IsCumulativeNumeerinen1Onko laskenta tilillä kumulatiivinen. Ts. tasetili 
5SortNumeerinen1  
5EndSortNumeerinen1  
5IsNaturalNegativeNumeerinen1esim. Osakepääoma 

Tilikausien nouto

Resurssi: accountingperiodlist.nv

Hakee yrityksen tilikaudet ja mahdolliset lukitukset.
Ei palauta tietoa mikä on aktiivinen kausi. Listaa kaikki järjestelmästä löytyvät tilikaudet järjestyksessä.

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1AccountingPeriodListAggregaatti1  
2PeriodLockInformationAggregaatti1  
3AccountingPeriodLockDatePäivämäärä1Kauden lukitus2014-12-31
AttribuuttiformatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3VatPeriodLockDatePäivämäärä1ALV-lukitus
2014-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3PurchaseLockDatePäivämäärä1Ostoreskontran lukitus2014-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3PeriodAggregaatti1...n  
4NetvisorKeyNumeerinen1Jakson Netvisor-tunnus123
4NameMerkkijono1Jakson nimi 
4BeginDatePäivämäärä1Jakson alkupäivämäärä 
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
4EndDatePäivämäärä1Jakson loppupäivämäärä 
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansi 

Tositelajien nouto

Resurssi: vouchertypelist.nv

Resurssilla voi noutaa yrityksen tositelajit ja oletustositelajit

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1VoucherTypeListAggregaatti1  
2DefaultVoucherTypesAggregaatti1 Oletustositelaji 
3SalesInvoicesAggregaatti1

4NetvisorKeyNumeerinen1Myyntilasku -oletustositelajin Netvisor-tunnus123
3SalesInvoicePaymentsAggregaatti1

4NetvisorKeyNumeerinen1Myyntisuoritus -oletustositelajin Netvisor-tunnus125
3PurchaseInvoicesAggregaatti1

4NetvisorkeyNumeerinen1Ostolasku -oletustositelajin Netvisor-tunnus128
3PurchaseInvoicePaymentsAggregaatti1

4NetvisorKeyNumeerinen1Ostosuoritus -oletustositelajin Netvisor-tunnus126
3OtherSystemGeneratedVouchersAggregaatti1

4NetvisorKeyNumeerinen1Muut järjestelmän generoimat tositteet oletuskirjauslajin Netvisor-tunnukset129
3BankStatementViewVouchersAggregaatti1

4NetvisorkeyNumeerinen1Tiliotenäkymästä muodostetut tositteet oletustositelajin tunnus122
3AccrualsAggregaatti1

4NetvisorKeyNumeerinen1Jaksotukset -oletuskirjauslajin NetvisorKey127
2VoucherTypesAggregaatti1Tositelajit
3VoucherTypeAggregaatti1...n

4NetvisorKeyNumeerinen1Tositelajin Netvisor-tunnus121
4AbbreviationMerkkijono1Tositelajin lyhenneML
4NameMerkkijono1Tositelajin nimiMyyntilasku
4ForeignNameMerkkijono0...3Tositelajin nimi ruotsiksi ja englanniksi
Attr.ISO-639-1Merkkijono1fi|en|svxml
xml
xml
xml
xml
(775 Bytes)
xml
(738 Bytes)
xml
(551 Bytes)
xml
xml
xml
(1.52 KB)
xml
xsd

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.