SISÄLTÖ

Liukumaseurannan aloitus

Jotta liukumaa voidaan seurata on työajan kirjauksen oltava käytössä. Työajan kirjaus kuuluu palkanlaskenta -lisäpalveluun, ei -pakettiasiakkkailla tulee olla matkat -lisäpalvelu käytössä.

Palkansaajalle asettaa liukuman seurannan aloitusajankohta sekä liukumasaldo aloitushetkellä. Tiedot tallennetaan palkansaajan perustiedot -välilehden ajanhallinnan tiedot kohdasta.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > ajanhallinnan tiedot

 

Säännöllisen viikkotyöajan määritteleminen

Säännöllinen työaika voidaan määritellä joko palkansaajan työsuhteen tiedoissa ja/tai palkkamallin työajan kirjaus -välilehdellä. Palkkamallille asetettu työaika koskee kaikkia ko. palkkamalliin liitettyjä palkansaajia. Palkkamallille asetettu säännöllinen viikkotyöaika voidaan yliajaa asettamalla säännöllinen viikkotyöaika -tieto palkansaajan työsuhteen tietoihin.

Palkkamallin asetuksiin pääset näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa kaavat-kuvaketta palkkamallirivillä > työajan kirjaus -välilehti

Säännöllinen työaika tallennetaan säännöllinen viikkotyöaika -sarakkeeseen.

Palkansaajan työsuhteen tiedot löytyvät täältä: Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimeä > työsuhteet -välilehti Kun avaat voimassa olevan työsuhteen muokattavaksi, voit määrittää säännöllisen viikkotyöajan (katso kuva alla, kohta 1).

Lue lisää Osa-aikaisen palkansaajan työajan kirjaus ja liukumien seurannasta.

Kirjauslajien vaikutus liukumaan

Kirjauslajilla tulee olla valinta kohdassa "käytä liukuman laskennassa", muutoin kirjauslaji ei vaikuta liukumiin tuntikirjauksia tehdessä. Kirjauslajin asetukset löytyvät Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > klikkaa haluttua kirjauslajia 

Mikäli halutaan luoda uusi kirjauslaji, klikataan toimintoa "lisää uusi kirjauslaji".

Mikäli työaikaa kirjataan, jossa ei ole valinta "käytä liukuman laskennassa"aktiivisena, tulee huomioida, etteivät kirjaukset vaikuta liukumien laskentaan.

Liukuma työajansyötössä

Työaikaa kirjataan työajan kirjaus -toiminnossa Työaika > Työajan kirjaus

Päiväkohtainen liukuma

Mikäli palkansaajalla on liukuman seuranta päällä, liukuma lasketaan päiväkohtaisesti Työajan kirjaus -toiminnossa. Ohjelma vertaa automaattisesti työpäivälle kirjattuja tunteja palkkamallin tai palkansaajan asetuksissa olevaan säännöllisen viikkotyöajan määrään.

Esimerkissä työpäivän kesto on 7,5 tuntia (= säännöllinen viikkotyöaika 37,5 tuntia jaettuna viidellä työpäivällä), jolloin tiistain 9,5 tunnin työpäivä lisää liukumaa 2 tuntia ja keskiviikon 6 tuntia vähentää liukumaa 1,5 tuntia.

Mikäli lisätty kirjauslaji ei vaikuta liukumaan, näkyy valitun kirjauslajin vieressä info -merkki, josta saa lisätietoa viemällä hiiren tämän päälle.

Liukumasaldo

Kertynyt liukumasaldo näkyy työajansyöttönäkymän oikeassa yläreunassa, mikäli palkansaajalla liukuman seuranta päällä.

 

Liukumien seuranta ja raportointi

Liukumia voi seurata työaika raporteissa kohdassa Työaika > Työaikaraportit > raportin muoto: päiväkohtainen työaikaraportti

Liukumasaldot näkyvät raportilla eriteltynä käytetystä työajasta ja normaalista poikkeavat työaikakirjaukset on selkeyden vuoksi esitetty punaisella. Raportista näkee helposti myös liukumasaldon valitun päivämäärävälin alkaessa sekä liukumasaldon valitun päivämäärävälin päättyessä.

Liukumavapaan kirjaaminen

Mikäli palkansaaja on kokonaisen päivän liukumavapaalla, jonka tulee vähentää palkansaajan liukumasaldoa kokonaisen päivän työaika, tarvitaan uusi "Liukumavapaa" kirjauslaji, joka ei vaikuta liukumasaldoon. Kirjauslajille ei siis valita aktiiviseksi toimintoa "käytä liukuman seurannassa".

 Liukumavapaa kirjataan työajan kirjaukseen kahdella kirjauslajilla: 

 - Normaali tuntityö 0,00 h 

 - Liukumavapaa 7,5 h 

Normaali tuntityö vähentää palkansaajan liukumasaldoa 7,5 tuntia ja Liukumavapaa -kirjauslajilla tallennettu liukumavapaa täydentää työaikakirjanpitoa. Pidettyjen liukumavapaiden seurannan ja raportoinnin kannalta on tärkeää, että liukumat kirjataan omalla kirjauslajillaan työajan kirjaukseen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.