Siirtonäkymä
Yksittäisen ostolaskurivin muokkaus
Ostolaskurivien muokkaus massana
Severa ostolaskujen siirtohistoria

Valuutta laskut

Ostolaskurivien siirtoliittymällä voidaan siirtää Netvisoriin saapuneiden ostolaskujen kulu- tai jälleenlaskutustiedot kätevästi Visma Severaan töille. Ostolaskurivien siirtämiseksi Visma Severaan, tulee käyttäjällä olla Ostoreskontran perustoimintoihin muokkausoikeus sekä oikeus kyseiseen ostolaskuun. Tämän lisäksi Visma Severan työt tulee myös olla siirrettynä Netvisoriin laskentakohteiksi ennen kuin ostolaskurivejä voidaan siirtää järjestelmien välillä. Huomaathan että ALV-koodi tulee ostolaskuriveille oletustilin perusteella. Esim. jos ALV-koodi on “-” (Ei ALV-käsittelyä), Netvisorin ostolaskulta summa viedään verollisena Severaan ja jos ALV-koodi on “KOOS” (Kotimaan osto), Netvisorin ostolaskulta summa viedään verottomana Severaan. 

Vaadittavat oikeudet ostolaskurivien siirtoon: "Accounting:" ostoreskontran perustoimintoihin muokkausoikeus.

Tietoja voidaan siirtää kolmesta eri paikasta: 

  1. Yksittäisen ostolaskun rivit voi siirtää "Ostolaskun toiminnot" -valikon "Vie ostolaskurivit Visma Severaan" -valinnalla.
    2017-10-30_severa_osto_toiminnot.jpg
  2. Valitsemalla Ostot > Avoimet ostolaskut -näkymästä siirrettävät ostolaskut ja painamalla "Siirrä Severaan" -painiketta.2017-10-30_severa_osto_avoimet.jpg
  3. Mikäli ostolaskujen laskurivit kohdistetaan ensin Visma Severan töille, voidaan rivien siirto tehdä massatoimintona avaamalla Laajennokset > Severa > Ostolaskurivien siirto -valinta.
    2017-10-30_severa_osto_siirtonakyma.jpg

Siirtonäkymässä voidaan kohdistaa kaikki valitut laskurivit yhdelle Severan työlle tai kohdistaa ostolaskurivit eri töille rivikohtaisesti. Kaikki ostolaskurivit, joille on asetettu ostolaskun laskentakohteisiin jokin Severa-työ, näytetään massatoimintonäkymässä. Ostolaskukohtaisessa siirtonäkymässä näytetään ainoastaan kyseisen laskun ostolaskurivit.  

Siirtonäkymä

Ostolaskurivien siirtoliittymässä "Severa ostolaskujen siirto" -välilehdellä voidaan tarkistaa ja muokata ostolaskurivejä ennen niiden siirtoa Visma Severaan. "Severa ostolaskujen siirtohistoria" -välilehdellä voi seurata ostolaskurivien siirtoja reaaliaikaisesti tai tarkastaa vanhoja siirtoja.
"Severa aineistosiirtojen asetukset" -näkymässä voi määrittää oletusasetuksia siirrettävistä tiedoista, mm. ostolaskurivillä käytettävästä Severan oletustuotteesta tai miten muodostetaan siirrettävälle kuluriville kuvaustieto. Lue lisää artikkelista Aineistosiirtonäkymä ja siirtoasetukset: Ostolaskut.

"Severa ostolaskujen siirto" -näkymä on jaettu kahteen taulukkoon. Sinisellä taustalla olevassa taulukossa näytetään Netvisorissa olevien ostolaskujen tiedot ja tämän taulukon tietoja voi muokata ennen tietojen siirtämistä Visma Severaan. Punaisessa taulukossa näytetään Severan työn esikatselu -näkymä. Punaisen taulukon tiedot on tarkoitettu ainoastaan tietojen oikeellisuuden tarkastamiseen. Mikäli yrityksessä ei ole siirrettäviä ostolaskurivejä, tästä ilmoitetaan erillisellä viestillä siirtoliittymässä. 

Siirtonäkymän Netvisor -taulukossa näytetään ostolaskun ja ostolaskurivien tiedot. Ostolaskurivien tietoja voi muokata näkymässä joko rivikohtaisesti "Kynä" -kuvakkeesta (katso kuva alla, kohta 1) tai valitsemalla useamman ostolaskurivin ja muokata valittujen rivien tietoja "Käsittele valitut" -valikon massatoiminnoilla (2). Ostolaskurivin tietojen muokkaamista ollaan rajoitettu siirtoliittymässä, mikäli ostolasku on jo hyväksytty. Hyväksytyn ostolaskun riveille tulee Severa-työ ja riviselite käydä muokkaamassa ostolaskun muokkausnäkymässä, koska Netvisorissa hyväksytylle ostolaskulle on jo muodostunut tosite kirjanpitoon, jolloin siirtoliittymän tietojen ei haluta eriävän tositetiedoista. Siirtoliittymässä valittujen ostolaskurivien siirto tapahtuu "Siirrä valitut rivit Severaan" -painikkella.

Siirtoliittymässä näytetään ostolaskun tiedoista laskun numero, toimittaja, päivämäärä sekä laskun tilatieto (3). Laskunumero -linkistä avautuu ostolaskunäkymä, josta pääsee tarkastamaan ostolaskun tietoja. Ostolaskun rivitiedot saadaan piilotettua miinus -merkistä tai avattua plus -merkistä.

Yksittäisen ostolaskurivin muokkaus

"Severa ostolaskujen siirto" -välilehdellä voi muokata yksittäisen ostolaskurivin tietoja rivin "Kynä"-kuvakkeesta. Rivin muokkaus avautuu erilliseen ikkunaan, joka on jaettu myös kahteen osioon; Netvisorin muokkaus -näkymään ja Visma Severan esikatselu -näkymään. Esikatselun tiedot päivittyvät samalla, kun tietoja muokataan Muokkaus -näkymässä. Muokkaus -näkymässä näytetään muokattavan rivin ostolaskulta perustiedot: numero, toimittaja, päivämäärä sekä ostolaskun tila (katso kuva alla, kohta 1).

Näkymän kautta voi muokata "Severa-työn" joko kirjoittamalla työn nimen tekstikenttään tai valitsemalla työn suurennuslasista avautuvasta pudotusvalikosta. "Riviselite"-kenttään voi kirjoittaa vapaata tekstiä ja "Severa-tuote" -kentän tuotteen valitset joko kirjoittamalla tuotteen nimen kenttään tai valitsemalla tuotteen pudotusvalikosta (2). Huomioi, että näiden tietojen muokkaus heijastuu myös ostolaskun rivitietoihin eli tallentamasi tiedot muuttuvat ostolaskuriveille. Mikäli ostolasku on jo Hyväksytty-tilassa, ei "Severa-työ" ja "Riviselite" -tietoja pääse enää muuttamaan siirtonäkymässä.

"Muodosta kuvaus" -valinnalla voi määrittää Visma Severassa näytettävän "Kuvauksen"-tietoja. Visma Severassa näytettävä kuvaus muodostetaan Muokkaus-näkymässä valituista vaihtoehdoista: " Severan tuotenimestä", "Ostolaskurivin tuotenimestä, "Riviselitteestä" ja/tai "Laskun tiedoista" (3).

"Kulujen siirto Severaan" -valinnalla määritetään siirretäänkö rivin kulutiedot Visma Severaan kuluina vai jälleenlaskutusta varten (4). "Vain kulut" -valinnalla tiedot siirretään Visma Severaan ainoastaan työn kulujen seurantaa varten. "Läpilaskuta"-valinta siirtää ostolaskurivillä olleen kokonaishinnan Visma Severaan läpilaskutusta varten. Tämän lisäksi voidaan laskea jälleenmyyntihinta ennen tietojen siirtoa Visma Severaan valitsemalla "Laske jälleenmyyntihinta" -valinta. Valinta avaa muokattavaksi vaihtoehdot miten jälleenmyyntihintaa voidaan laskea. "Loppusumma"-valinnalla voi määrittää kokonaishinnan halutuksi. "Hintakerroin"-valinnalla voidaan laskea kokonaishinta halutulla kertoimella, kerroin voidaan antaa neljän desimaalin tarkuudella. "Tuotteen asiakashinnasta" -valinnalla valitaan asiakas, jolle on Netvisorissa määritetty hintaryhmä. Kokonaishinta määräytyy tuotteen hintaryhmällä olevan kiinteän hinnan tai hintakertoimen mukaan.

Ennen tietojen tallentamista voi "Siirry seuraavalle riville" -valinnalla valita halutaanko tallennuksen jälkeen siirtyä muokkaamaan seuraavan rivin tietoja, jolloin "Tallenna" -painikkeen painamisen jälkeen näkymään avautuu seuraava ostolaskurivi muokattavaksi (5).

Kun ostolaskurivit on muokattu ja siirrettävät tiedot on tarkastettu Severan työn Esikatselu -näkymästä, valitaan siirtonäkymästä ne ostolaskurivit mitkä halutaan siirtää Visma Severaan. Valitut ostolaskurivit siirretään Visma Severaan "Siirrä valitut rivit Severaan" -painiketta painamalla. Siirron jälkeen siirtoliittymä ilmoittaa ovatko ostolaskut siirretty onnistuneesti siirtojonoon sekä näyttää käyttäjäkohtaisesti siirtojonossa olevien ostolaskurivien määrän.

Ostolaskurivien muokkaus massana

Siirtoliittymässä voidaan kätevästi myös muokata useampaa ostolaskuriviä kerrallaan. Ensin valitaan siirtonäkymässä muokattavat ostolaskurivit ja valitaan tämän jälkeen "Käsittele valitut" -painikkeesta avautuvasta valikosta haluttu massatoiminto. "Käsittele valitut" -valikon toiminnot on kuvattu tarkemmin kuvan alla.

"Aseta Severa-työ" -valinta näyttää kuinka monelle riville muutosta ollaan tekemässä. "Severa-työn" -valinta tehdään joko kirjoittamalla työn nimi tekstikenttään tai valitsemalla oikea työ suurennuslasista avautuvasta pudotusvalikosta. Valinnan jälkeen muutokset tallennetaan painamalla "Tallenna"-painiketta.

"Aseta Severa tuote" -valinnan kautta asetetaan valituille ostolaskuriveille Severan tuote joko kirjoittamalla tuotteen nimi tekstikenttään tai valitsemalla oikea tuote suurennuslasista avautuvasta pudotusvalikosta. Valinnan jälkeen muutokset tallennetaan painamalla "Tallenna"-painiketta.

"Määritä kulujen siirtotapa" -valinnalla määritetään siirretäänkö valittujen ostolaskurivien kulutiedot Visma Severaan kuluina vai jälleenlaskutusta varten (4). "Vain kulut" -valinnalla tiedot siirretään Visma Severaan ainoastaan työn kulujen seurantaa varten. "Läpilaskuta"-valinta siirtää ostolaskurivillä olleen kokonaishinnan Visma Severaan läpilaskutusta varten. Tämän lisäksi voidaan laskea jälleenmyyntihinta hintakertoimella ennen tietojen siirtoa Visma Severaan valitsemalla "Laske jälleenmyyntihinta" -valinta ja määrittämällä haluttu kerroin "Hintakerroin"-kenttään. Valinnalla lasketaan ostolaskurivin kokonaishinta syötetyn kertoimen mukaan, kerroin voidaan antaa neljän desimaalin tarkuudella. Valinnan jälkeen muutokset tallennetaan painamalla "Tallenna"-painiketta.

"Määritä Severan kuvaus" -valinnalla määritetään, mitä tietoja ostolaskun ja ostolaskurivin tiedoista lisätään siirrettävän kulurivin kuvaukseksi Visma Severaan. Visma Severassa näytettävä kuvaus muodostetaan valituista vaihtoehdoista: " Severan tuotenimi", "Ostolaskurivin tuotenimi, "Riviselite" ja/tai "Laskun tiedot". Valinnan jälkeen muutokset tallennetaan painamalla "Tallenna" -painiketta.

Kun ostolaskurivit on muokattu ja siirrettävät tiedot on tarkastettu Severan työn Esikatselu -näkymästä, valitaan siirtonäkymästä ne ostolaskurivit mitkä halutaan siirtää Visma Severaan. Valitut ostolaskurivit siirretään Visma Severaan "Siirrä valitut rivit Severaan" -painiketta painamalla. Siirron jälkeen siirtoliittymä ilmoittaa ovatko ostolaskut siirretty onnistuneesti siirtojonoon sekä näyttää käyttäjäkohtaisesti siirtojonossa olevien ostolaskurivien määrän.

Severa ostolaskujen siirtohistoria

"Severa ostolaskujen siirtohistoria" -välilehdellä voi seurata ostolaskurivien siirtoja reaaliaikaisesti tai tarkastaa vanhoja sekä virheeseen jääneitä. Siirtohistoria -näkymässä voi hakea siirtotietoja tietyllä aikavälillä sekä muokata näkymää näytettävien sarakkeiden ja ryhmittelyjen osalta.

Siirtoliittymään on tuotu mahdollisuus siirtää ostolaskurivejä uudelleen Visma Severaan, mikäli siirron jälkeen huomataan tietojen siirrossa virheitä. Ennen uudelleen siirtoa on hyvä kuitenkin ensin poistaa Visma Severasta virheellisesti siirretyt tiedot ja vasta tämän jälkeen siirtää ostolaskurivit uudelleen. Ostolaskurivien uudelleen siirrossa valitaan "Siirtohistoria"-näkymästä uudelleen siirrettävät ostolaskurivit, painetaan "Siirrä valitut uudestaan" -painiketta ja valitut ostolaskurivit siirtyvät "Severa ostolaskurivien siirto" -näkymään muokkausta varten. Mikäli uudelleen siirtoon on valittu virheellisiä ostolaskurivejä, saadaan uudelleen siirrettävät rivit poistettua päivittämällä Severa ostolaskurivien siirto -näkymä.

Jos ostolaskurivin siirto jää virheeseen ja herjaa että "Tuotetta ei löydy", niin tällöin kannattaa tarkistaa, että löytyyhän tuote varmasti sekä Netvisorista että Severasta. Tuotteilla tulee olla molemmissa järjestelmissä yhtenevä tuotekoodi (Severassa tuotteen tunniste), jotta siirto onnistuu.

Valuutta laskut

Severan projektille, joka on dollareissa, voi siirtää Netvisorin ostolaskurivejä joko 'Vain kulut' tai 'Jälleenmyynti' kulujen siirtotavalla.  Siirtonäkymässä tulee ilmoitus, ettei kuluja voi läpilaskuttaa, koska siirrettävän rivin valuutta ei ole sama kuin Severan projektin valuutta. Virheelliset rivit voi muuttaa Kynä -painikkeesta joko 'Vain kulut' tai 'Jälleenmyynti' kulujen siirtotavalla ja tallentaa rivi uudelleen, niin siirto onnistuu järjestelmien välillä.

'Vain kulut' kulujen siirtotavalla laskuriviä ei voi suoraan laskuttaa Severassa, mutta rivin pystyy kyllä muuttamaan Severassa laskutettavaksi. 'Jälleenmyynti' -kululle tulee antaa Kynä-painikkeen kautta Loppusumma dollareissa ja tallentaa rivi ennen siirtoa. Tällöin kokonaishinta siirtyy Severan projektille sen mukaisesti mitä Netvisorissa on annettu kokonaishinnaksi Jälleenmyynti -kenttään. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.