Ennen myyntilaskun noutoa on noudettava myyntilaskulista, josta poimitaan myyntilaskun tunniste. Tunnisteen avulla voidaan noutaa tarkemmat tiedot yhdestä myyntilaskusta kerrallaan. Myyntilaskujen, myyntitilauksien ja hyvityslaskujen tuonnissa on otettava huomioon asiakas- ja tuoterekisterien ajantasaisuus. Lue vinkki tietojen käsittelyyn täältä.

Myyntilaskuja voi tuoda suuremmissa erissä erätuonnilla. Ohjeet erätuontiin löydät täältä.

Myyntilaskujen käsittelyn jakautuu seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDSkeemaEsimerkki
Myyntilasku- tai tilauslistan noutoGETsalesinvoicelist.nv  Laskulista
Lataa
Tilauslista
Lataa
Myyntilaskun tai tilauksen noutoGETgetsalesinvoice.nv / getorder.nv  Lasku
Lataa
Tilaus
Lataa
Myyntilaskun, -tilauksen tai hyvityslaskun tuontiPOSTsalesinvoice.nvLataa Lataa
Myyjälistan noutoGETsalespersonnellist.nv  Lataa
Myyntilaskun poistoGETdeletesalesinvoice.nv   -
Myyntilaskun tilan päivitysPOSTupdatesalesinvoicestatus.nv   -
Myyntitilauksen laskuttaminen ja toimittaminenPOSTsalesorderinvoicing.nvLataa

Myyntilasku- tai tilauslistan nouto

Resurssi: salesinvoicelist.nv

Tällä resurssilla voidaan hakea parametrin ListType arvoa vaihtamalla joko myyntilaskulista tai tilauslista.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
listtype0...1Ei arvoa kun haetaan myyntilaskulistaa ja preinvoice kun haetaan tilauslistaa 
invoicesabovenetvisorkey0...1Rajaa kaikki laskut/tilaukset jälkeen annetun tietokannan id:n165
begininvoicedate0...1Laskut/tilaukset, joissa päivämäärä suurempi tai yhtäsuuri2012-01-01
endinvoicedate0...1Laskut/tilaukset, joissa päivämäärä pienempi tai yhtäsuuri2012-12-31
invoicenumber0...1Rajaa listan lasku-/tilausnumerolla 
invoicestatus0...1Rajaa listan laskun tilalla (ei käytetä tilauksiin), ks. taulukko. Hakee sekä InvoiceStatus kentästä että SubStatus attribuutista.open
lastmodifiedstart0...1Hakee myyntilaskut, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen2012-10-23
lastmodifiedend0...1Hakee myyntilaskut, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää2012-10-24
salesinvoicebatchid0...1Rajaa myyntilaskuerässä tuodut myyntilaskut annetun erä ID:n mukaisesti. Katso myyntilaskuerän käsittelyn kuvaukset. 
customercode0...1Rajaa listan asiakaskoodilla1234567
customernetvisorkey0...1Rajaa listan asiakkaan Netvisor ID :llä11
secondname0...1Rajaa listaan myyntilaskut aputoiminimen nimelläAputoiminimi Oy
secondnamenetvisorkey0...1Rajaa listaan myyntilaskut aputoiminimen Netvisor ID:llä2
invoicingcustomercontrycode0...1Rajaa listaan myyntilaskut asiakkaan laskutusmaan mukaanDE
replyoption
0...1Palauttaa laskun sisäisen kommentin. Arvo on aina 1.
1

InvoiceStatus -parametrillä voi olla seuraavat arvot:

InvoiceStatusListaa laskut joiden tila onVastaavuudet suomeksi Netvisorin käyttöliittymässä
openOPEN, OVERDUE, REMINDED, REQUESTED, COLLECTEDAvoin, Erääntynyt, Muistutettu, Huomautettu, Perinnässä
overdueOVERDUE, REMINDED, REQUESTED, COLLECTED 
paidPAIDMaksettu
unsentUNSENTLähettämätön
creditlossCREDITLOSSLuottotappio
rejectedREJECTEDHylätty

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1SalesInvoiceListAggregaatti1  
2SalesInvoiceAggregaatti0...nmax. 500 laskua 
3NetvisorKeyNumeerinen1Laskun tunniste Netvisorissa165
InvoiceNumberMerkkijonoLaskun numero54122
InvoiceDatePäivämääräLaskun päiväys2013-11-09
Attr.formatMerkkijonoLaskun päiväyksen muoto, aina ansiansi
InvoiceStatusMerkkijonoLaskun tai tilauksen tila, palauttaa myyntilaskun maksutilan.ks. taulukko
Attr.substatusMerkkijono0...1 Laskun alistatus, palauttaa myyntilaskun saatavien tilan: open, overdue, reminded, requested tai collected. Ei käytetä tilaukselleopen
Attr.isincollectionNumeerinenKertoo onko lasku ulkopuolisessa perinnässä vai ei (Intrum/Duetto). Ei käytetä tilaukselle
0 tai 1
CustomerCodeMerkkijono1Laskutusasiakkaan asiakaskoodi 
CustomerNameMerkkijonoLaskutusasiakkaan nimi 
ReferenceNumberViitenumeroViitenumero 
InvoiceSumNumeerinenLaskun summa kahdella desimaalilla123,45
OpenSumNumeerinenLaskun avoin summa kahdella desimaalilla, verollinen hinta45,67
UriMerkkijonoLaskun tai tilauksen täydelliset tiedotks. taulukko
3AdditionalInformation
Aggregaatti0...1Lisätään vastaukseen, jos kutsuun on lisätty parametri replyoption.

4PrivateComment
Merkkijono1Laskun sisäinen kommentti

Paluuarvojen erot laskujen ja tilausten listausten välillä:

 InvoiceStatusURI
Laskuopen, creditloss, paid, unsent, rejected /getsalesinvoice.nv?netvisorkey=165
Tilausarchived, undelivered, delivered, billed /getorder.nv?netvisorkey=165

Myyntilaskun tai tilauksen nouto

Resurssi: getsalesinvoice.nv tai getorder.nv

Myyntilaskun tietojen noutoa ennen on noudettava myyntilaskulista, josta poimitaan myyntilaskun tunniste. Tunnisteen avulla voidaan noutaa tarkemmat tiedot yhdestä myyntilaskusta kerrallaan. Jos lasku- tai kommenttirivien järjestystä on muokattu Netvisorin käyttöliittymästä, rajapinta säilyttää käyttäjän asettaman järjestyksen.

Samaa resurssia voidaan käyttää myyntitilauksen noutamiseen. Noudattaa samaa rakennetta ja käytettävissä on samat parametrit.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Haettavan laskun Netvisor tunnus (Huom. ei pakollinen jos annetaan parametrille netvisorkeylist arvo; vaihtoehtoinen parametri netvisorkeylist:in kanssa)165
pdfimage0...1Jos ei anneta parametria, tekee saman kuin jos antaa pdfimage=lastsentprintservice
lastsentprintservice
palauttaa mahdollisen tulostuspalveluun lähetetyn pdf:n LastSentInvoicePDFBase64Data-kentässä
pdf
palauttaa laskun kuvan pdf-muodossa LastSentInvoicePDFBase64Data-kentässä
nopdf
ei palauta mitään
pdf
showprocesshistory0...1Palauttaa myyntilaskullakin näkyvän tulostus/lähetyshistoriatiedon ProcessHistory-elementissä1
includeattachments0...1Palauttaa kaikki laskun liitteet Base64-enkoodattuna1
showcommentlines0...1Palauttaa InvoiceLine aggregaatin sisään laskun kommenttirivit1
netvisorkeylist0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista laskuista, max. 500 ID:tä (Huom. vaihtoehtoinen parametrin netvisorkey kanssa, vain toinen annetaan) 1,2,3
includedocuments0...1Palauttaa myyntilaskua noudettaessa laskulle liittyvät tilaukset. Palauttaa myyntitilausta noudettaessa tilaukselle liittyvät laskut1

Esimerkki: getsalesinvoice.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1
Esimerkki: getsorder.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1SalesInvoiceAggregaatti  
2SalesInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID
1234 
2SalesInvoiceNumberMerkkijonoLaskun numero 
2SalesInvoiceDatePäivämääräLaskun päivämäärä2021-01-27
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceEventDatePäivämäärä1Laskun kirjauspäivä2021-02-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceValueDatePäivämäärä 1 Laskun arvopäivä (palautuu tilaukselle tyhjänä)2021-01-27
Attr.formatMerkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceDeliveryDatePäivämääräLaskun toimituspäivämäärä2021-01-27
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceDueDatePäivämäärä1Laskun eräpäivä2021-01-27
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceReferencenumberMerkkijonoLaskun viitenumero7659221
2SalesInvoiceAmountNumeerinenLaskun loppusumma124,50 
Attr.iso4217currencycodeMerkkijono0...1Loppusumman valuuttaUSD
Attr.currencyrateNumeerinen0...1Valuutan vaihtokurssi0,91 
2SalesInvoiceCollectionCost
Numeerinen
Perintäkulut10,00
2SellerIdentifierMerkkijono1Myyjän tunniste (nimi)Matti Meikäläinen
Attr.typeMerkkijonoMyyjän tunnisteen tyyppi, aina name (myyjän nimi)name
2InvoiceStatusMerkkijono1Laskun/tilauksen tilaMaksettu
Attr.statusMerkkijono1Laskun/tilauksen tilakoodi.
Laskulla: open, paid, unsent, overdue, reminded, requested, collected, creditloss tai rejected. 
Tilauksella: archived, undelivered, delivered tai billed
paid
2InvoiceVoucherMerkkijono0...1Tositenumero.
Jos tositetta ei ole, tietoa ei palaudu lainkaan.
27
Attr.NetvisorKeyMerkkijono1Tositteen Netvisor ID2001
2SalesInvoiceFreeTextBeforeLinesMerkkijonoVapaa teksti ennen laskurivejä 
2SalesInvoiceFreeTextAfterLinesMerkkijonoVapaa teksti laskurivien jälkeen 
2SalesInvoiceOurReferenceMerkkijonoViitteemme 
2SalesInvoiceYourReferenceMerkkijonoViitteenne 
2SalesInvoicePrivateCommentMerkkijonoLaskulla näkymätön kommentti 
2SalesInvoiceAgreementIdentifierMerkkijono1Sopimustunnus 
2InvoicingCustomerCodeMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan asiakaskoodi
12
2InvoicingCustomerNameMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan nimiVisma Solutions Oy
2InvoicingCustomerNameExtensionMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan nimen jatkotieto Netvisor
2InvoicingCustomerNetvisorKeyMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan NetvisorID 123
2InvoicingCustomerOrganizationIdentifierMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan Y-tunnusMikäli asiakas on henkilöasiakas, ei kentän tietoa palauteta.
2InvoicingCustomerAddresslineMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan osoitePL 316
2InvoicingCustomerAdditionalAddressLineMerkkijono1Laskutettavan asiakkaan osoitteen jatkotieto 
2InvoicingCustomerPostnumberMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan postinumero50123 
2InvoicingCustomerTownMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan kaupunkiLappeenranta 
2InvoicingCustomerCountryCodeMerkkijonoLaskutettavan asiakkaan maakoodiFINLAND 
2MatchPartialPaymentsByDefaultMerkkijono1Kyllä tai EiKyllä
2DeliveryAddressNameMerkkijono1Toimitusosoitteen nimi 
2DeliveryAddressLineMerkkijonoToimitusosoitteen osoite 
2DeliveryAddressPostnumberMerkkijonoToimitusosoitteen postinumero 
2DeliveryAddressTownMerkkijonoToimitusosoitteen kaupunki 
2DeliveryAddressCountryCodeMerkkijonoToimitusosoitteen maakoodi 
2DeliveryMethodMerkkijonoToimitustapaViedään 
2DeliveryTermMerkkijonoToimitusehtoVapaasti toimittajalla 
2PaymentTermNetDaysMerkkijonoMaksuehto päivät.
Jos laskun maksuehto on eräpäivä, palautetaan tyhjänä elementtinä
11 
2PaymentTermCashDiscountDaysMerkkijono Käteisale päivät.
Jos laskun maksuehto on eräpäivä, palautetaan tyhjänä elementtinä
2PaymentTermCashDiscountMerkkijono Käteisale määrä.
Jos laskun maksuehto on eräpäivä, palautetaan tyhjänä elementtinä 
10 
Attr.typeMerkkijono1Käteisale määrän tyyppi, aina percentagepercentage
2WaybillidentifierMerkkijono1Rahtikirjan numero033000050143
2DeliveryToCustomerDateMerkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, päivämäärä2021-1-27
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansiansi
2DeliveryToCustomerWeekMerkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, viikko42/2020
2TaxHandlingClauseMerkkijono1Myyntilaskun verotekstiAVL 8 c §, käännetty verovelvollisuus
Attr.NetvisorKeyMerkkijono1Verotekstin NetvisorID14
2DeliveryOfficeIdentifier
1


2ContactPersonNetvisorKeyNumeerinen0...1
Yhteyshenkilön NetvisorID
123
2ContactPersonFirstName
Merkkijono0...1
Yhteyshenkilön etunimi
Matti
2ContactPersonLastName
Merkkijono0...1
Yhteyshenkilön sukunimi
Meikäläinen
2ContactPersonPhoneNumber
Numeerinen0...1
Yhteyshenkilön puhelinnumero
050-1234567
2ContactPersonEmail
Merkkijono0...1
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
matti.meikali
2LastSentInvoicePDFBase64DataBase640...1Edellisen lähetetyn laskun PDF tieto S89O3Ly1Lr59NB
2InvoiceLinesAggregaatti 1  
3InvoiceLineAggregaatti   
4SalesInvoiceProductLineAggregaatti 0...n  
5NetvisorKeyMerkkijono1Laskurivin ID17536
5ProductIdentifierMerkkijonoTuotekoodiTEMP1
Attr.typeMerkkijonoTuotteen tunnisteen tyyppi, aina customercustomer
5ProductNameMerkkijonoTuotteen nimiEsimerkkituote
5ProductNetvisorKeyMerkkijono1Tuotteen Netvisor ID 
5ProductUnitPriceNumeerinenTuotteen yksikköhinta7,00
5ProductPurchasePriceNumeerinen1Tuotteen hankitahinta 
5ProductVatPercentageMerkkijonoTuotteen veroprosentti24
Attr.VatCodeMerkkijonoVerokoodiKOMY 
5ProductPrimaryEanCodeMerkkijono1Ensisijainen EAN-koodi
5ProductSecondaryEanCodeMerkkijono1Toissijainen EAN-koodi
5SalesInvoiceProductLineQuantityNumeerinenTuotteen määrä
5SalesInvoiceProductLineDeliveryDatePäivämäärä0...1Myyntitilausrivin toimituspäivä2021-04-16
5SalesInvoiceProductLineDiscountPercentageNumeerinen Alennusprosentti
5SalesInvoiceProductLineFreeTextMerkkijonoVapaateksti tuoterivillä (riviselite) 
5SalesInvoiceProductLineVatSumNumeerinenRivin verosumma kahdella desimaalilla1,68 
5SalesInvoiceProductLineLinesumNumeerinenRivin summa kahdella desimaalilla8,68 
5SalesInvoiceProductLineInventoryIDNumeerinen0...1Tuotteen varaston ID1
5SalesInvoiceProductLineInventoryNameMerkkijono0...1Tuotteen varaston nimiEsimerkkivarasto
5AccountingAccountSuggestionMerkkijonoTiliöintiehdotus551 
5dimensionMerkkijono0..n  
6dimensionnameMerkkijono1Laskentakohde otsikko
Kustannuspaikka
6dimensionitemMerkkijono1LaskentakohdeHelsinki
5ProvisionPercentageNumeerinen1Laskurivin provisioprosentti12
4
SalesInvoiceCommentLineAggregaatti0...n  
5CommentMerkkijono1KommenttitekstiLaskun kommentti
3
SalesInvoiceAttachmentsAggregaatti0...1  
4
SalesinvoiceAttachmentAggregaatti1...n  
5mimetypeMerkkijono1Sisällön tiedostomuotoimage/jpeg
5attachmentdescriptionMerkkijono1Liitteen kuvaus 
5filenameMerkkijono1Tiedoston nimiEsimerkki_kuva.jpg
5documentdataBase641Liite Base64-enkoodattunaS89O3Ly1Lr59NBS89
3documentsAggregaatti1Laskuun/tilaukseen liittyvät tilaukset/laskut 
4
salesorderAggregaatti1...nHuom. jos noudetaan tilausta, on elementin nimi salesinvoice 
5netvisorkeyNumeerinen1Laskuun liittyvän tilauksen Netvisor ID /
Tilaukseen liittyvän laskun Netvisor ID
12345
4ordernumberNumeerinen1Laskuun liittyvän tilauksen tilausnumero /
Tilaukseen liittyvän laskun laskunumero

Huom. jos noudetaan tilausta, on elementin nimi invoicenumber
1001

Myyntilaskun, -tilauksen tai hyvityslaskun tuonti

Resurssi: salesinvoice.nv

Rajapinta mahdollistaa myyntilaskun, sen tuote- ja kommenttirivien, liitteiden, laskun tositerivien sekä laskun asiakaskohtaisten kenttien tuonnin tai päivityksen Netvisoriin.

Tässä resurssissa pakolliset kentät ovat:

 • Laskun/tilauksen päiväys
 • Laskun/tilauksen loppusumma
 • Laskun/tilauksen tila
 • Laskuasiakkaan linkitystieto
 • Maksuehdon nettopäivät tai eräpäivä
 • Ainakin yksi laskurivi, jolla on seuraavat tiedot:
  • Tuotteen linkitystieto
  • Tuotteen nimi
  • Tuotteen yksikköhinta
  • Tuotteen alv-prosentti ja -koodi
  • Kappalemäärä

Lasku on mahdollista tuoda myös tilassa "Luonnos" (invoicedraft). Luonnokselle ei anneta laskunumeroa eikä luonnokselle voi tuoda tositetietoja. Luonnos voidaan päivittää laskuksi metodilla 

Hyvityslasku tuodaan rajapinnan yli myyntilaskun sanomarakennetta noudattaen. Sanoma poikkeaa vain siltä osin, että kappalemäärä (SalesInvoiceProductlineQuantity) ja loppusumma (SalesInvoiceAmount) asetetaan sanomalle negatiivisin luvuin. Mikäli myyntilaskun sanomalla annetaan ALV:n määrä (salesInvoiceProductLineVatSum) ja rivisumma (salesInvoiceProductLineSum), pitää myös nämä antaa negatiivisin luvuin.
Rajapinnan yli tuotu hyvityslasku ei kohdistu automaattisesti olemassa olevaan myyntilaskuun. Kohdistus tulee tehdän aina käsin, ohje toimintoon: Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun

Netvisor pyöristää nettorivisumman ja laskun summan rajapinnan läpi tuotaessa kahden desimaalin tarkkuuteen. Tämä voi joissain tapauksissa aiheuttaa pyöristyseroja, jotka tulee täsmäyttää tositteella. Jos pyöristyseroja ei haluta, voi  yksikkö-, rivi- ja ALV-summan tuoda valmiina pyöristettynä kahdella desimaalilla

Laskutus– ja toimitusasiakkaat kohdistetaan myyntilaskuun joko Netvisor- tai asiakaskohtaisen avaimen perusteella. Netvisor-avain on tietokannan ID Netvisorissa ja asiakaskohtainen avain on käyttäjän asiakkaalle antama asiakaskoodi. Avaimet saa tietoon hakemalla asiakkaan tiedot rajapinnan tarjoamalla asiakaslista –pyynnöllä.

Sanomalla voidaan tuoda ainoastaan invoicingcustomeridentifier tieto, jolloin Netvisorin laskulle haetaan asiakkaan laskutusosoite ja toimitusosoite Netvisorin asiakaskortin takaa. Jos aineistolla on annettu mikä tahansa muu laskutusasiakkaan tieto (esim. postiosoite), niin tietoja ei enää haeta asiakaskortilta laskulle.

Laskun kielenä käytetään Netvisorin asiakkaan taakse määriteltyä laskun kieltä (suomi, ruotsi tai englanti).

Netvisorissa myyntilasku lähetetään asiakkaalle aina oletuksena "sähköisintä" kanavaa pitkin, riippuen siitä mitä laskutustietoja Netvisorin asiakaskortille on annettu. Myyntilaskua yritetään lähettää ensisijaisesti verkkolaskuna, toisena sähköpostilaskuna ja viimeisenä paperilaskuna. Myyntilaskun lähetyskanavaa on mahdollista vaihtaa laskun lähetysnäkymässä, eikä tätä tietoa voi tuoda sanomalla. Verkkolasku- ja sähköpostilaskuosoitteet haetaan myyntilaskun lähetystä varten aina Netvisorin asiakaskortin tiedoista.

Jos kohdeasiakkaalle on määritetty vaihtoehtoinen laskutusasiakas, rajapinta hakee tuotavalle laskulle laskutusosoitetiedot automaattisesti vaihtoehtoisen laskutusasiakkaan takaa. Tässä tapauksessa aineistossa olleita laskutusosoitetietoja ei käytetä.

Myyntilaskun jaksotuksen voi tehdä joko lasku- tai laskurivitasolla sekä tasajaolla tai jakokäyrällä. Myyntilaskulle voi tuoda jaksotustiedot lähettämättömälle tai avoimelle laskulle. Jaksotustositteet muodostetaan sanomalla tuotujen tietojen pohjalta laskun lähetyksen jälkeen tai avoimen laskun tositteet muodostetaan tuonnin yhteydessä automaattisesti järjestelmän toimesta. Kun tuot myyntilaskulle jaksotuksen käyttäen accrualrule -rakennetta, ei myyntilaskulle ole mahdollista tuoda rajapinnassa tositerivejä (invoicevoucherlines). Huomioithan, että Yhden kuukauden jaksottaminen onnistuu ainoastaan, kun laskun jaksotusta ei tehdä samalle kuukaudelle kuin laskun päiväyskuukausi on. Esim. Jos laskun päiväyskuukausi on huhtikuu, niin jaksotuksen voi tehdä tulevaisuuteen eli toukokuulle tai siitä eteenpäin. Menneisyyteen jaksotusta ei voi enää tehdä.

Seuraavassa on kuvattuna sanomarakenne myyntilaskun tuontiin Netvisoriin:

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
Method1add tai edit. Kun käytetään metodia edit, kaikki tilauksen/laskun alkuperäiset tiedot tulee antaa sanomalla.edit
Id0...1Päivitettävän laskun id, vaaditaan jos method on edit165

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data). Huomioi, että kuvaus on jaettu useampaan taulukkoon:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1salesinvoiceAggregaatti1  
2salesinvoicenumberKokonaisluku, max. 18 merkkiä0...1 Laskunumero, jos ei anneta, Netvisor hakee uuden automaattisesti. Ei anneta luonnokselle.123456
2salesinvoicedatePäivämäärä1Laskun päiväys (myös arvopäivä)
2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Laskun päivämäärän muoto, aina ansiansi
2salesinvoiceeventdatePäivämäärä0...1Laskun kirjauspäivä. Tälle päivälle muodostetaan kirjanpidon tosite.2021-01-01
Attr.formatMerkkijono1Laskun kirjauspäivän muoto, aina ansiansi
2salesinvoiceduedatePäivämäärä0...1Laskun eräpäivä, pakollinen tieto, jos ei ole annettu maksuehtoa. Sanomalla ei saa olla sekä eräpäivää että maksuehtoa, vain toinen elementti annetaan.2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Laskun eräpäivän muotoansi
2salesinvoicevaluedatePäivämäärä0...1Laskun arvopäivä.  
Jos annettu, arvopäivään sovelletaan maksuehdon nettopäivät
2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Laskun arvopäivän muotoansi
2salesinvoicedeliverydatePäivämäärä0...1Laskun toimitus- /saapumispäivä2020-12-31
Attr.formatMerkkijono1Toimituspäivän muotoansi
2salesinvoicedeliverytocustomerdatePäivämäärä tai viikkonumero0...1Toimitusaika asiakkaalla
Päivämäärä tai viikkonumero
Vain myyntitilaukselle
2020-W12
Attr.formatMerkkijono1Toimitusaika asiakkaalla, muotoansi
Attr.typeMerkkijono1Toimitusaika asiakkaalla
date tai weeknumber
weeknumber
2salesinvoicewaybillidentifierMerkkijono, max. 35 merkkiä
0...1Rahtikirjan numero
Vain myyntitilaukselle
033000050143
2salesinvoiceproductpackagepalletKokonaisluku0...1Vain myyntitilaukselle! Myyntitilauksen pakkaus11
Attr.typeMerkkijono1Pakkauslavakoodiston tyyppi, GS1GS1
Attr.amountMerkkijono0...1Pakkauslavojen määrä2
salesinvoicereferencenumberViitenumero0...1 Laskun viitenumero, oikeassa muodossa tarkisteineen.
Jos ei anneta, Netvisor muodostaa viitenumeron laskulle.
1070
salesinvoiceamountNumeerinenLaskun loppusumma, joka sisältää mahdolliset verot.
Jos annetaan Netvisor ei laske loppusummaa laskurivien perusteella.

Voidaan antaa tyhjänä <salesinvoiceamount />, jolloin loppusumma lasketaan laskuriveistä.

Huom. jos tuot lähetettyjä laskuja suositellaan loppusumman tuontia.
100,99
Attr.iso4217currencycodeMerkkijono0...1 Laskun valuutta ISO 4217 muodossa. Oletuksena yrityksen kotivaluutta.USD
Attr.currencyrateMerkkijono0...1 Valuuttakurssi. Mikäli ei annettu, käytetään Euroopan Keskuspankin päivän kurssia. Jos kurssia ei löydy, järjestelmä käyttää automaattisesti arvoa 1.1,33
Attr.pricetypeMerkkijono0...1Hintatyyppi.
netvisor tai customer. Customer ei tee mitään, jos arvo on netvisor, laskuriveille huomioidaan Netvisorin hintakertoimet ja asiakashinnat. SalesInvoiceAmount-arvo pitää olla 0, että laskun loppusumma lasketaan oikein rivisummista.
 netvisor
2selleridentifierMerkkijono0...1Myyjälinkitys laskulle.
Jos myyjätieto halutaan linkittää Netvisorista löytyvään myyjään, tulee sanomalla antaa sekä myyjän linkitystieto, että myyjän nimi (sellername -elementti).

Netvisorin myyjätiedot voi noutaa resurssilla: Myyjälistan noutolista palauttaa myyjän linkityksessä käytettävän netvisorkeyn.
1
Attr.typeMerkkijonoMyyjälinkityksen tyyppi,
netvisor (netvisorkey) tai customer (nimi)

Linkityksen voi tehdä myyjän netvisorkeyllä (ensisijainen) tai myyjän nimellä. Kun sanomalla tuodaan linkitystieto sekä myyjän nimi, tulee laskulle myyjäksi Netvisorissa ID:tä vastaavan myyjän nimi. Jos linkitys tehdään nimellä, niin annettua merkkijonoa verrataan etu- ja takaperin Netvisorin myyjälistaan. Jos myyjää ei löydy netvisorkeyllä Netvisorista, ilmoittaa rajapinta puutteellisista tiedoista.
netvisor
sellernameMerkkijono, maks. 500...1Myyjän nimi. Jos myyjälinkitystä ei tuoda sanomalla ja myyntilaskua muokataan tuonnin jälkeen Netvisorissa, myyjätieto häviää myyntilaskulta.
Matti Mallikas
invoicetypeMerkkijono0...1Tuotavan tiedon tyyppi, invoice (myyntilasku) tai order (tilaus) tai invoicedraft (luonnos). Oletuksena invoiceinvoice
salesinvoicestatusMerkkijono1Laskun tai tilauksen tila. 
Luonnokselle ei anneta tilaa.
Laskulle open tai unsent.
Tilaukselle delivered tai undelivered.
open
Attr.typeMerkkijonoTilan muotonetvisor
2salesinvoicefreetextbeforelinesMerkkijono, maks. 5000...1Vapaa teksti ennen laskurivejä 
salesinvoicefreetextafterlinesMerkkijono, maks. 5000...1Vapaateksti laskurivien jälkeen 
salesinvoiceourreferenceMerkkijono, maks. 2000...1Viitteemme -kentän tieto 
salesinvoiceyourreferenceMerkkijono, maks. 2000...1Viitteenne -kentän tieto 
salesinvoiceprivatecommentMerkkijono, maks. 5000...1Yksityinen kommentti, ei tulostu laskulle 
2invoicingcustomeridentifierMerkkijono1Laskutusasiakkaan linkitys, asiakkaan täytyy löytyä Netvisorista. Laskulle haetaan asiakkaan nimi, laskutusosoite ja toimitusosoite Netvisorin asiakaskortin takaa, jos aineistolla ei anneta mitään muita laskutusasiakkaan tietoja (esim. postiosoitetta).MM
Attr.typeMerkkijono1Linkitystiedon tyyppi: customer (=asiakaskoodi), netvisor (=Netvisorin kanta-id), tai organizationunitnumber (=OVT-tunnus)
customer
Attr.contactpersonidMerkkijono0...1Asiakkaan yhteyshenkilön NetvisorID. Saadaan hakemalla asiakkaan tiedot.4012
2invoicingcustomernameMerkkijono, maks 2500...1Laskutusasiakkaan nimi. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Matti
invoicingcustomernameextensionMerkkijono, maks. 2500...1Laskutusasiakkaan nimen jatkotieto. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Meikäläinen
invoicingcustomeraddresslineMerkkijono, maks. 1000...1Laskutusasiakkaan osoite. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Pajukuja 1
invoicingcustomeradditionaladdresslineMerkkijono, maks. 1000...1 Laskutusasiakkaan osoite. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja. 
invoicingcustomerpostnumberMerkkijono, maks. 500...1Laskutusasiakkaan postinumero. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.53100
invoicingcustomertownMerkkijono, maks. 500...1Laskutusasiakkaan postitoimipaikka. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.Lappeenranta
invoicingcustomercountrycodeMerkkijono0...1Laskutusasiakkaan maatieto. Haetaan asiakaskortilta, jos annetaan vain invoicingcustomeridentifier eikä muita asiakkaan tietoja.FI
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
2officeidentifierMerkkijono0...1Toimipaikkatunnus, Netvisorissa Toimipaikka tiedoissa oleva tunnus, HUOM! tämä ei ole toimipaikan Netvisorkey. Toimipaikkatunnus voidaan antaa sanomalla, jolloin etsitään asiakkaan kyseinen toimipaikka (tai ensimmäinen osuva) tai luodaan tarvittaessa uusi (type=automatic)
HUOM! Sanomalla tulee tällöin antaa toimipaikan nimi sekä kaikki osoitetiedot

Attr.typeMerkkijono0...1automatic, kun halutaan, että toimipaikka perustetaan myyntilaskusanomalla annettujen tietojen mukaan. HUOM! Sanomalla tulee tällöin antaa toimipaikan nimi sekä kaikki osoitetiedot
2deliveryofficeMerkkijono0...1Toimipaikan kohdistus, kohdistetaan Netvisorin asiakaskortin toimipaikka.
HUOM! Sanomalla tulee antaa toimipaikan nimi sekä kaikki osoitetiedot

Attr.typeMerkkijono1Linkitystiedon tyyppi:
Customer = Toimipaikan nimi
Netvisor = Toimipaikan Netvisorin kanta-ID 

2deliveryaddressnameMerkkijono, maks. 2500...1Toimitusasiakkaan nimi, ei haeta Netvisorista. Annettava, jos halutaan toimitusosoite näkyviin laskulle.Maija
deliveryaddresslineMerkkijono, maks. 1000...1Toimitusosoite, ei haeta NetvisoristaPajukuja 2
deliveryaddresspostnumberMerkkijono, maks. 500...1Toimitusosoitteen postinumero55100
deliveryaddresstownMerkkijono, maks. 500...1Toimitusosoitteen postitoimipaikka, ei haeta NetvisoristaImatra
deliveryaddresscountrycodeMerkkijono0...1 Toimitusosoitteen maakoodi, ei haeta NetvisoristaFI
Attr.typeMerkkijonoMaatiedon muotoISO-3166
2deliverymethodMerkkijono, maks. 500...1Toimitustapa. Mikäli toimitustapaa ei löydy, se lisätään.Asennettuna
deliverytermMerkkijono, maks 500...1Toimitusehto. Mikäli toimitusehtoa ei löydy, ne lisätään.Sopimuksen mukaan
salesinvoicetaxhandlingtypeMerkkijono0...1 Verokäsittelytapa. countrygroup, forcedomestic, domesticconstructionservice tai notaxhandling *2
Jos ei anneta, haetaan asiakkaan tiedoista
countrygroup
paymenttermnetdaysNumeerinenMaksuehdon nettopäivät, pakollinen, jos ei ole annettu eräpäivää.
Laskun päivämäärää + maksuehdon nettopäivät = laskun eräpäivä.
Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan: "14 päivää netto / 14 dagar netto / 14 days net".

Sanomalla ei saa olla sekä eräpäivää että maksuehtoa.

Maksuehdon ei tarvitse löytyä Netvisorista, tarvittaessa se perustetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä. 
14
paymenttermcashdiscountdaysNumeerinen0...1Maksuehtoon tulevat kassa-alennuspäivät. Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan, asiakkaan laskutuskielen mukaan, esim: "14 päivää netto, 5 päivää". Vain laskukohtainen.5
paymenttermcashdiscountNumeerinen0...1 Maksuehtoon tuleva kassa-alennus. Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan, esim: "14 päivää netto, 5 päivää -10%". Vain laskukohtainen.10
Attr.typeMerkkijono1Maksuehdon tyyppi, aina percentagepercentage
2expectpartialpaymentsNumeerinen0...1Osasuoritukset. 1 = kyllä, 0 = ei, oletuksena 0. Mikäli lasku ottaa vastaan osasuorituksia, laskuun kohdistetaan myös suoritukset, jotka ovat kassa-alennustoleranssien ulkopuolella.1
overridevouchersalesreceivablesaccountnumberNumeerinen0...1 Kirjanpidon tili, jolla voidaan halutessa yliajaa Netvisorin oletusmyyntisaamistili  1703
2salesinvoiceagreementidentifierMerkkijono,
max 35
0...1Sopimustunnus, ei haeta asiakaskortin takaa 
printchannelformatMerkkijono 0...1Laskun tulostusmuoto
netvisor: 1 tai 2
customer: Lasku + tilisiirto 
tai Lasku

Jos ei anneta, käytetään asiakkaan tiedoissa olevaa tulostusmuotoa.
 1
Attr.typeMerkkijono1netvisor tai customer netvisor
secondnameMerkkijono 0...1 AputoiminimiTestiaputoiminimi
Attr.typeMerkkijono 1netvisor (aputoiminimen NetvisorKey eli Netvisorin tietokantaID) tai customer (aputoiminimen nimi)
customer
2overriderateofoverdueNumeerinen0...1Viivästyskorkoprosentti, yliajaa Netvisorin oletuksen5,5
2ordernumberNumeerinen0...1Tilausnumero258741
2proposedaccount

0...1asiakkaan kirjanpitotili
1011
Attr.typeMerkkijono1customer
invoicelinesAggregaatti1  

Laskurivit voivat olla joko tuote- tai kommenttirivejä. Tuoterivin tuotteen on oltava perustettuna Netvisoriin ja se linkitetään rivitietoon joko Netvisor-avaimella tai asiakaskohtaisella avaimella. Tuotteen nimen, hinnan ja muut tiedot voi kuitenkin vaihtaa.

ALV-koodin valinta laskun tuoteriville on pakollinen. Katso lista sallituista ALV-koodeista ohjeesta Arvonlisäveron käsittely ja järjestelmän ALV-tunnisteet  tai alla olevasta ALV-tunniste -taulukosta. ALV-tunnistetta käytetään tositetta muodostettaessa laskurivillä annetun mukaisesti kun lasku tuodaan tilassa Avoin Netvisoriin. Jos lasku tuodaan Lähettämätön-tilassa, tallennetaan tositteelle Netvisorin kirjanpidon tilin mukainen ALV-tunnus.

Mikäli laskuriveissä on sekä tuote että kommenttirivejä, tulee laskurivien järjestykseksi järjestelmään se, mikä tuodussa aineistossakin. 

Jaksotukset voidaan antaa laskurivikohtaisesti joko tasajaolla tai jakokäyrällä. Tasajaolla jaksotettaessa annetaan endmonth ja endyear -elementit, mutta jakokäyrällä jaksotettaessa näitä ei anneta. Jaksotettaessa jakokäyrällä annetaan divisioncurvename -elementti. Kun tuot myyntilaskulle jaksotuksen käyttäen accrualrule -rakennetta, ei myyntilaskulle ole mahdollista tuoda rajapinnassa tositerivejä (invoicevoucherlines). Huomioithan, että Yhden kuukauden jaksottaminen onnistuu ainoastaan, kun laskun jaksotusta ei tehdä samalle kuukaudelle kuin laskun päiväyskuukausi on. Esim. Jos laskun päiväyskuukausi on huhtikuu, niin jaksotuksen voi tehdä tulevaisuuteen eli toukokuulle tai siitä eteenpäin. Menneisyyteen jaksotusta ei voi enää tehdä.

InvoiceLine -aggregaatin rakenne on seuraava, jos halutaan tuoda tuoterivi:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoiceproductlineAggregaatti1  
5productidentifierMerkkijono1Tuotteen linkitystieto. Tuotteen tulee olla perustettuna Netvisoriin.
Voi olla joko tuotekoodi tai netvisorkey eli tuotteen tietokanta ID.
 
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi:
- customer (tuotekoodi)
- netvisor (netvisorkey)
- primaryeancode 
(tuotteen ensisijainen EAN-koodi)
secondaryeancode 
(tuotteen toissijainen EAN-koodi)
netvisor
5productnameMerkkijono, max 2000...1Tuotteen nimi. Jos ei anneta, haetaan tuotteen takaa.Testituote
5productunitpriceNumeerinen, maks. 12 desimaaliaTuotteen yksikköhinta, ei haeta tuotteen takaa.10,05
Attr.typeMerkkijono1Yksikköhinnan tyyppi, net (veroton) tai gross (verollinen) net
5productunitpurchasepriceNumeerinen0...1Tuotteen ostohinta, pyöristettynä kahteen desimaaliin1,05
Attr.typeMerkkijono1Ostohinnan tyyppi, aina net net
5productvatpercentageNumeerinenTuotteen ALV-prosentti, ei saa olla ristiriidassa ALV-koodin kanssa. Netvisorissa ALV -prosentteja hallitaan: Taloushallinto > Asetukset> Kirjanpidon asetukset > Kirjanpidon ja velvotteiden asetukset > Verokantojen hallinta *124
Attr.vatcodeMerkkijono1ALV-koodiKOMY
5salesinvoiceproductlinequantityNumeerinenKappalemäärä. Voi olla kokonais- tai desimaaliluku. Max. kahdeksan desimaalia (esim. 3,55555555).5
5salesinvoiceproductlinediscountpercentageNumeerinen0...1Alennusprosentti. Mikäli annetaan attribuutti netvisor, haetaan alennusprosentti Netvisorin asiakaskortilta10
Attr.typeMerkkijono
netvisor, mikäli attribuutti annetaa, jätetään elementin arvo tyhjäksinetvisor
5salesinvoiceproductlinefreetextMerkkijono, maks. 2550...1Vapaateksti tuoteriville (riviselite)Vapaata tekstiä
5salesinvoiceproductlinevatsumNumeerinen0...1Rivin veronmäärä. Annetaan jos halutaan korvata Netvisorin laskema veron määrä.11,00
5salesinvoiceproductlinesumNumeerinen0...1 Rivin verollinen loppusumma. Annetaan jos halutaan korvata Netvisorin laskema rivisumma.50,00
 Huom! salesinvoiceproductlinesum ja salesinvoiceproductlinevatsum elementit vaaditaan, jotta annettuja summia käytetään.
5salesinvoiceproductlineinventoryidNumeerinen0...1Rivin tuotteen varaston tietokanta-ID.1
5accountingaccountsuggestionNumeerinen0...1 Tiliöintiehdotus. Tili täytyy löytyä järjestelmästä.3000
dimensionAggregaatti0...n   
dimensionnameMerkkijono, max 501Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy, järjestelmä perustaa senProjekti
6dimensionitemMerkkijono max 2001LaskentakohdePalkanlaskenta
5provisionpercentageNumeerinen0...1Laskurivin provisioprosentti12
accrualruleAggregaatti0...1 Rivikohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää.
 
6startmonthNumeerinen1Aloituskuukausi9
6startyearNumeerinen1Aloitusvuosi2020
6endmonthNumeerinen0...1Lopetuskuukausi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)12
6endyearNumeerinen0...1Lopetusvuosi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)2020
6divisioncurvenameMerkkijono0...1Jakokäyrä (käytä vain jakokäyrä jaksotuksessa)
Jakokäyrän tulee löytyä Netvisorista. Hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'
neljännesvuosi
5productunitnameMerkkijono, max 140...1Tuotteen yksikkötieto. Jos ei anneta, käytetään Netvisorin tuotekortilla olevaa yksikköä. Ei koske Laajennettua tuotehallintaa käyttäviä yrityksiä. kpl
5deliverydateNumeerinen0...1Tilausrivin toimituspäivä. 2021-06-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansi.ansi
5ordernumberNumeerinen0...1Tuoterivin tilausnumero.1232
5proposedaccount
0...1Asiakkaan kirjanpitotili1011
Attr.typeMerkkijono1customer

Valinnaisesti voidaan tuoda kommenttirivi, jolloin InvoiceLine -aggregaatin rakenne on seuraava:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoicecommentlineAggregaatti  
5commentMerkkijono1Kommentti laskulle 

Valitun rakenteen jälkeen jatketaan seuraavasti:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
2invoicevoucherlinesAggregaatti0...1*3 
3voucherlineAggregaatti1...n  
linesumNumeerinen1Summa. Positiivinen luku kirjataan debit puolelle, ja negatiivinen credit puolelle100
Attr.typeMerkkijono Summan tyyppi, net (veroton) gross (verollinen)net
4descriptionMerkkijono, maks. 2550...1SeliteSelite
accountnumberMerkkijonoTilinumero. Tulee löytyä järjestelmästä3000
vatpercentNumeerinenVeroprosentti, ei saa olla ristiriidassa ALV-koodin kanssa.24
Attr.vatcodeNumeerinen1ALV-koodiKOMY
5dimensionAggregaatti0...n  
6dimensionnameMerkkijonoLaskentakohdeotsikko, jos ei löydy, järjestelmä luo senProjekti
dimensionitemMerkkijonoLaskentakohteen nimiPalkanlaskenta
2accrualruleAggregaatti0...1Laskukohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää.
 
3startmonthNumeerinen1Aloituskuukausi9
3startyearNumeerinen1Aloitusvuosi2020
3endmonthNumeerinen0...1Lopetuskuukausi (käytä vain tasajako-jaksotuksessa)12
3endyearNumeerinen0...1Lopetusvuosi (käytä vain tasajako-jaksotuksessa)2020
3divisioncurvenameMerkkijono0...1Jakokäyrä (käytä vain jakokäyrä-jaksotuksessa)
Jakokäyrän tulee löytyä Netvisorista. Hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'
neljännesvuosi
2salesinvoiceattachmentsAggregaatti0...1  
salesinvoiceattachmentAggregaatti 1...n  
mimetypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppiApplication/pdf
attachmentdescriptionMerkkijono, maks.1001Liitteen kuvauskuvaus
filenameMerkkijono, maks.2551Liitteen tiedostonimiattachment.pdf
documentdataMerkkijono1Liitetiedosto base64-enkoodattuna 
Attr.typeMerkkijono0...1Huom! Tämän elementin käyttö on muuttunut myyntilasku-uudistuksen myötä, käytännössä jatkossa ei ole väliä liitteen tyypillä, vaan kaikki liitteet toimivat sekä verkko-, sähköposti- että paperilaskujen kanssa. Voidaan jättää antamatta. Vanha ohjeistus alla suluissa.
(Lähetetäänkö liite verkkolaskun mukana vai esim. tulostuspalvelun kautta. Oletuksena käytetään pdf, jos attribuuttia ei anneta.
 Arvot:
finvoice
Verkkolaskun mukana välitettävät liitetiedostot

pdf
Tulostuspalvelun, paikallisen tulostuksen tai sähköpostilaskutuksen kautta välitettävät liitteet)
pdf
4printbydefaultKokonaisluku0...1Merkitäänkö liitteet automaattisesti tulostukseen; 1= true, 0=false
Koskee vain paperisena lähetettäviä laskuja.

HUOM:

Ei saa antaa, jos annettu liitteen datan tyyppi on finvoice. Tällöin hylkää pyynnön.

Jos type=pdf ja printbydefault=1, tulee Netvisorissa laskun lähetyskanavaksi automaattisesti paperilasku, vaikka asiakaskortilla olisi verkkolaskutiedot
 1
2customtagsAggregaatti0...1
3tagAggregaatti1...n

4tagnameMerkkjono1Asiakkaan lisätietokentän nimi NetvisorissaLisätietokenttä 1
4tagvalueMerkkijono1Lisätietokentän arvoLisätieto
Attr.typeMerkkijono1Lisätietokentän tyyppi: float (valintalista), date (päivämäärä), text (teksti) tai enum (desimaaliluku)text

*1) Ei saa olla ristiriidassa alv-prosentin kanssa. Sallitut alv-koodit: NONE|KOOS|EUOS|EUUO|EUPO|100|KOMY|EUMY|EUUM|EUPM312|EUPM309|MUUL|EVTO|EVPO|RAMY|RAOS|EVRO
Katsothan myös Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteet

ALV-tunnisteALV-koodiALV-prosentti
Ei alv-käsittelyäNONE0
Kotimaan myyntiKOMY0, 10, 14, 24
EU-myyntiEUMY0
EU:n ulkopuolinen myyntiEUUM0
Kotimaan ostoKOOS0, 10, 14, 24
EU-ostoEUOS0, 10, 14, 24
EU-palveluostoEUPO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen ostoEUUO0, 10, 14, 24
100%1000
312 EU-palvelumyyntiEUPM3120
309 EU-palvelumyyntiEUPM3090, 10, 14, 24
Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310)MUUL0, 10, 14, 24
Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVTO0, 10, 14, 24
Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVPO0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen käännetty verovelvollisuus
EVKV
0, 10, 14, 24
Käänteinen verovelvollisuus
KAVE0, 10, 14, 24
Rakentamispalvelun myyntiRAMY0
Rakentamispalvelun ostoRAOS0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun ostoEVRO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV
MAAL0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelp
EVMA0, 10, 14, 24
KOMY 0%
KOMY00

*2) Jos SalesInvoiceTaxHandlingType on eri kuin DomesticConstructionService asetetaan se kuitenkin arvoon domesticconstructionservice jos laskulla on yksikin rivi jonka verokoodi on Construction_Service_Sales. Laskun kaikki rivit pitää olla samalla verokoodilla.

*3) Myyntilaskun tuonnin yhteydessä aineistoon voidaan kirjoittaa lisäksi erilliset tositerivit mikäli laskusta halutaan muodostettavan tosite integraation kautta manuaalisesti. Järjestelmä kunnioittaa aineistossa käyttäjän antamia tositerivejä ja ei muodosta tositetta automaattisesti mikäli nämä rivit on annettu. Laskun tositerivit vastaavat kirjanpitoaineistotuonnin tositerivejä. HUOM! Tilauksille ei voi tuoda tositetta.

*4) Jaksotustositteelle tulee automaattisesti sama laskentakohdetieto, joka on annettu myyntilaskuriveille.

Myyntilaskun poisto

Resurssi: deletesalesinvoice.nv

Resurssilla voidaan poistaa olemassa oleva myyntilasku tai myyntitilaus. Resurssi huolehtii itse laskun tai tilauksen poistosta ja sen liitteiden, dimensiolinkityksien, tositteiden ja yms. poistoista.
Kutsussa käytettävä parametri:

ParametriIlmentymiäKuvaus
invoiceid1Poistettavan laskun NetvisorKey
orderid0...1Poistettavan tilauksen NetvisorKey

Myyntilaskun tilan päivitys

Resurssi: updatesalesinvoicestatus.nv

Resurssi poikkeaa muista tämän sivun resursseista siten, että päivitettävä arvo annetaan suoraa URI:ssa.
Resurssilla voi päivittää yhden tai useamman myyntilaskun haluttuun tilaan. Jos lasku päivitetään "unsent" ("lähettämätön") -tilasta johonkin muuhun tilaan, myyntilaskulle muodostetaan automaattisesti myyntilasku tosite.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
netvisorkey11Laskun NetvisorKey
netvisorkeylist0...11,2,3Laskujen NetvisorKey lista pilkulla eroteltuna
status1openTila mihin lasku/laskut halutaan asettaa
- open
- overdue
- reminded
- requested
- collected
- paid
- creditloss
- unsent

Myyntitilauksen laskuttaminen ja toimittaminen

salesorderinvoicing.nv

Resurssilla voidaan laskuttaa ja/tai toimittaa olemassa oleva tilaus. 

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvaus
method1deliveryonly (vain toimitetaan) tai billanddelivery (toimitetaan ja laskutetaan)
copysublines0...1Kopioi välisummarivit laskulle; true tai false
updatemidprice0...1Päivitä laskuriveille tuotteiden nykyinen keskihinta; true tai false

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data). 

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
1rootAggregaatti1  
2salesorderinvoicingAggregaatti1

3invoicingcustomerAggregaatti1

4netvisorkeyMerkkijono1Laskutusasiakkaan NetvisorID1031
4invoicedatePäivämäärä1Tilauksen päiväys2021-04-16
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansiansi
5invoicingproductlinesAggregaatti1Laskutettavat/toimitettavat rivit
6invoicingproductlineAggregaatti1

7netvisorkeyNumeerinen1Tilausrivin NetvisorID123
7deliverydatePäivämäärä1Tilausrivin toimituspäivä2021-04-16
Attr.formatMerkkijono1Toimituspäivän tyyppi, aina ansiansi
7deliveryamountMerkkijono1Toimitettu määrä1
Attr.ispostdeliveryMerkkijono1Onko kyseessä jälkitoimitus; true tai falsefalse
7inventoryplaceMerkkijono0...1Varastopaikan ID321
Attr.typeMerkkijono1Aina netvisornetvisor

xml
(462 Bytes)
xml
(4.35 KB)
xml
xml
xml
(853 Bytes)
xml
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.