Palkansaajien ja palkkalaskelmien käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDEsimerkki
Palkansaajan tuontiPOSTemployee.nvemployee.dtdLataa
Palkansaajan palkkaperusteiden noutoGETgetemployeesalaryparameters.nv Lataa
Palkansaajan palkkaperusteiden tuontiPOSTemployeesalaryparameters.nvemployeesalaryparameters.xsdLataa
Palkkalajien noutoGETpayrollratiolist.nv Lataa
Palkkalaskelman tuontiPOSTpayrollpaycheckbatch.nvpayrollpaycheckbatch.dtdLataa
Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin tuontiPOSTpayrollperiodcollector.nvpayrollperiodcollector.dtdLataa
Palkkaennakon tuontiPOSTpayrolladvance.nvpayrolladvance.dtdLataa
Ulkoisen palkanmaksuaineiston tuontiPOSTpayrollexternalsalarypayment.nvpayrollexternalsalarypayment.dtdLataa

Huomaathan artikkelin HRM-integraatioiden suositelluista toimintamalleista.

Palkansaajan tuonti

Resurssi: employee.nv

Palkansaajan tuonti tai muokkaus. Katso taulukon lopusta ohjeet resurssin käyttöön.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
Method1AddTuonnin tyyppi, Add tai Edit

Palkansaajan tietojen muokkauksessa Method=Edit ja kohdistustietona käytetään XML-sanoman elementtiä employeeidentifier (suomalainen palkansaaja) tai identifier (ulkomainen palkansaaja).
Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmenty-
miä
KuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeeAggregaatti 1  
2employeebaseinformationAggregaatti 1  
3foreignemployeeidentificationAggregaatti0...1Ulkomainen palkansaajaJos elementti annetaan,
ei anneta employeeidentifier tietoa
4identifierMerkkijono1Tunnistustieto23011970
Attr.typeMerkkijono1Tunnistustiedon tyyppi, sallitut arvot:
taxidentificationnumber
foreignpersonalidentifier
other
foreignpersonalidentifier
4issuingcountryMerkkijono1MaaAF
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
4genderMerkkijono1Sukupuoli,
male
female
male
4dateofbirthPäivämäärä1Syntymäaika1970-10-20
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan suomalainen henkilötunnus010277-xxxp
3companyidentifier Merkkijono0...1Yrityksen y-tunnus,
Kun tuodaan yritys palkansaajaksi
0174564-5
3
companynameMerkkijono0...1Yrityksen nimiTesti Yritys
3firstnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3phonenumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan puhelinnumero050 123 456
3emailMerkkijono, maks. 1001Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@yritys.fi
2employeepayrollinformationAggregaatti1  
3streetaddressMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3municipalityMerkkijono, maks. 2550...1Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 20...1Palkansaajan kotimaan koodi, oletus fifi
3nationalityMerkkijono, maks. 20...1Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
3languageMerkkijono, maks. 20...1Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fifi
3employeenumberNumeerinen0...1Palkansaajan yksilöllinen tunnistenumero13
3professionMerkkijono, maks. 2550...1Palkansaajan ammattinimikeTestaaja
3jobbegindateMerkkijono, maks. 100...1Palkansaajan työsuhteen alkamispäivä2017-11-09
Attr.formatMerkkijono1Alkamispäivän muoto, aina ansiansi
3payrollrulegroupnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkkalaiset
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 340...1Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero. Jos tuot
 pankkitilinumeron, tulee tuoda myös BIC-koodi (bankidentificationcode).
FI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 200...1Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3accountingaccountnumberNumeerinen0...1Palkansaajan velkatilinumero1751
3hierarchyMerkkijono0...1HierarkiatasoOy Yritys Ab
Attr.typeMerkkijono1Hierarkian linkitystyyppi
netvisor - Netvisorin tunniste
tai
customer - Jos yksilöidään nimellä,
täytyy olla uniikki
Lue yrityshierarkiasta
3dimensionAggregaatti0...n Oletuslaskentakohteet
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
Attr.fatheridNumeerinen0...1Laskentakohteen "vanhemman" (parent)
tunnus. ID:t voi noutaa tällä resurssilla
1
3payslipdeliverymethodMerkkijono0...1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
Attr.typeMerkkijono1Toimitustavan linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointownerNumeerinen0...1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteNumeerinen 0...1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistNumeerinen0...1Esiintyvä taitelija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeNumeerinen0...1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsNumeerinen0...1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numeerinen0...1Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta1=kyllä
0=ei
1 voidaan antaa vain, mikäli employeeinsurancetype=4
3nosocialsecuritypayment Numeerinen0...1Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
2employmentperiodsAggregaatti0...1Työsuhteet 
3employmentperiodAggregaatti1...nTyösuhde 
4companystartdatePäivämäärä0...1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4probationenddatePäivämäärä0...1Koeajan päättymispäivä2017-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4employmentmodeNumeerinen0...1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4professionMerkkijono, maks. 250
1AmmattinimikeTestaaja
4commentMerkkijono, maks. 5000...1KommenttiUusi osaava tyyppi
4enddatePäivämäärä0...1Päättymispäivä2017-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4endreasonNumeerinen0...1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassificationMerkkijono0...1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
4employmentcontractNumeerinen0...1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Huom: määräaikaiselle
työsuhteelle on
annettava päättymispäivä
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentformNumeerinen0...1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercentNumeerinen0...1Osa-aikaisuuden prosenttiSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100
Huom: employmentform oltava 2,
jotta asetus huomioidaan
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin 
4regularworkinghoursNumeerinen0...1Säännöllinen työaikaSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
4groundsforemploymentNumeerinen 0...1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscodeNumeerinen 0...1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä. 
KEVA tietoja voi antaa vain jos yrityksellä on valittu
palkanlaskennan asetuksista ”Yrityksen työeläkevakuuttaja on Keva”.
Kevan ammattiluokkien koodit:
Keva: Ammattinimikkeiden haku

 

4kevaemploymentregistrationNumeerinen 0...1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä. Kevan Palvelussuhteen rekisteröintikoodit:
Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.typeMerkkijono 1aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumeerinen0...1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena
arvoa ”20”.
Määrää mitä arvoja hyväksytään kenttään
kevaemploymentregistration. 
Arvo löytyy KEVA:n koodistosta
Keva: Tulorekisterin koodisto
Virheellisellä arvolla listataan sallitut arvot.
4ispaymenttypemonthlywageNumeerinen 0...1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywageNumeerinen 0...1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewageNumeerinen0...1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
4collectiveagreementNumeerinen0...1TyöehtosopimusTulorekisterin työehtosopimuksen koodit:
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.typeMerkkijono1aina cbacodecbacode
4stateemploymentfundNumeerinen0...1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
4carbenefityearNumeerinen0...1Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä 2012
4isabroadcarbenefitNumeerinen0...1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei
2employeesettingsAggregaatti0...1Palkansaajan asetukset 
3payrollserviceMerkkijono0...1Palkanlaskentapalveluenabled tai disabled
3resourcemanagementMerkkijono0...1Resurssinhallintaenabled tai disabled
2employeesettlementpointsAggregaatti0...1Tilityspisteet 
3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti0...1Työeläkevakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias 
17to52yearsold=17-52 vuotias 
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*TyEL
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0...1Työttömyysvakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Työttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0...1Tapaturmavakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*
Tapaturmavakuutus
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0...1Ryhmähenkivakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ryhmähenkivakuutus
3employeeotherinsuranceAggregaatti0...1Muu vakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Muu vakuutus
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0...1Ammattiliiton jäsenmaksu 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ammattiliiton jäsenmaksu
3employeeforeclosureAggregaatti0...1Ulosmittaus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ulosotto

*) Tilityspisteet:  Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset

Huomioitavaa resurssin käytössä:

 • Palkansaajan muokkaaminen on mahdollistettu silloinkin kun ko. palkansaajan työsuhde ei ole voimassa
 • Resurssi ei aseta palkansaajalle lomapäivien kertymiä. Tämä asetetaan käyttöliittymässä.
  • Yksittäisen palkansaajan osalta tiedon voi päivittää palkansaajan tietojen sivulla
  • Useammalle palkansaajalle tieto voidaan asettaa massana lomaoikeuden hallinnasta, Palkat - Lomalaskennan asetukset, jossa valitaan käsiltävät palkansaajat ja "Käsittele valittuja" valikosta valitaan "Aseta lomapäivien kertymäsääntö" sekä haluttu kertymäsääntö
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, vähintään yksi työsuhde on tuotava
  • startdate- ja profession-elementit ovat aina pakollisia
  • Jos enddate on määritelty, myös endreason on pakollinen
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, työsuhdetiedot yliajavat employeepayrollinformation-määritykset
 • Jos employmentperiods-elementtiä ei ole määritelty, palkansaajan työsuhde määritetään employeepayrollinformation > profession ja jobbegindate
 • Jos työsuhteita tuodaan rajapinnan kautta, palkansaajan mahdolliset olemassaolevat työsuhteet poistetaan
 • Jos yritys tuodaan palkansaajaksi niin tällöin ei anneta tavallisen palkansaajan yksilöiviä tietoja kuten:
  • employeeidentifier
  • firstname
  • lastname
  • foreignemployeeidentification -elementti

Palkansaajan palkkaperusteiden nouto

Resurssi: getemployeesalaryparameters.nv

Jos palkkaperusteella ei ole arvoa, palautuu value-elementti tyhjänä elementtinä (), kun taas nolla-arvo palautuu normaalina arvona (0,0).

Resurssin kautta voi hakea halutun palkansaajan palkkaperusteet. Kutsussa käytettävät parametrit (GET):

ParametriIlmentymiäKuvaus
identifiertype 1 Arvo: pin palkansaajan HETU tai number palkansaajan numero
identifier 1 Tyypin mukainen tunniste: palkansaajan HETU tai palkansaajan numero

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1employeesalaryparametersAggregaatti1  
2parametersAggregaatti1  
3parameterAggregaatti0...n  
4rationumberNumero1Palkkaperusteen palkkalajin numero (yrityskohtaiset palkkalajit)123
 4  value Desimaaliluku1Palkkaperusteen arvo12,34

Palkansaajan palkkaperusteiden tuonti

Resurssi: employeesalaryparameters.nv

Sanomalla voi tuoda osan palkkaperusteista (1-24 kpl kerralla) ja toisella sanomalla eri osan palkkaperusteista. Palkkaperusteisiin joita sanomalla ei ole määritettynä ei tehdä muutoksia.

Jos palkkaperuste halutaan asettaa nollaksi tai sen arvoa halutaan päivittää, annetaan value-elementissä uusi arvo. Mikäli olemassaolevan palkkaperusteen arvo halutaan poistaa kokonaan, value-elementtiä ei anneta sanomalla.

Tämä resurssi vaatii toimiakseen rajapintatunnuskäyttäjältä palkanlaskijan roolin (P-rooli).

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeesalaryparametersAggregaatti 1  
2employeeidentificationTeksti1Palkansaajan tunniste123456-123A
Attr.TypeTeksti1Palkansaajan tunnisteen tyyppi:
pin tai number 
pin
2salaryparametersAggregaatti1  
3salaryparameterAggregaatti1...24  
4rationumberNumero1Palkkaperusteen palkkalajin numero (yrityskohtaiset palkkalajit). Palkkalajin lähde tulee olla Netvisorissa "Palkansaajan perustiedot"123
4valueDesimaaliluku0...1Palkkaperusteen arvo12,30

Palkkalajien nouto

Resurssi: payrollratiolist.nv

Resurssilla voi hakea yrityskohtaiset palkkalajit. Palkkalajeja käytetään matkalaskun ja palkkalaskelman tuonnissa Netvisoriin.

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
source1...ncollectorratiolinesRajataan palkkalajin tyypillä joka on oltava yksi tai useampi seuraavista:
- tripexpensecustomlines = matkalasku, kulurivit
- taxingrules = verokortti
- collectorratiolines = palkkajaksokohtainen kirjaus
- userparameters = palkansaajan perustiedot
- companyparameters = yrityksen perustiedot
- userformula = käyttäjän kaava
- tabledata = taulukkodata
- foreclosure = ulosotto
 - lowsalarysupport = matalapalkkatuki

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1PayrollRatiosAggregaatti1  
2PayrollRatioAggregaatti0...n  
3NamesAggregaatti0...n

4NameTeksti1-3Palkkalajin nimiUlkomaan päiväraha
Attr.ISO639-1CodeTeksti1Palkkalajin nimen kielitieto: fi,se, enfi

IdentifierNumero1Palkkalajin ID 1
4SourceTeksti1Palkkalajin tyyppiMatkalasku, kulurivit
4RatioNumberNumero1Palkkalajin numero123
4DefaultDebitAccountNumberNumero1Kirjanpidon debet-tili7890
4DefaultCreditAccountNumberNumero1Kirjanpidon kredit-tili2961

Palkkalaskelman tuonti

Resurssi: payrollpaycheckbatch.nv

Valmiin palkkalaskelman tuonti Netvisoriin. Sanomalla voi tuoda valmiita palkkalaskelmia Netvisoriin. Jos laskelmalla tuotuja palkkatietoja on tarkoitus täydentää tai muuten muokata vielä Netvisorissa, on suositeltavaa käyttää yksittäisiä resursseja palkkatietojen tuontiin. Voit lukea tarkemmin palkkalaskelman tuonnin rajoitteista täältä.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1payrollcheckbatchAggregaatti 1  
2employeeidentifierMerkkijono1Tieto, jolla työntekijä linkitetään *1)140785-xxxx
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, employeenumber tai finnishpersonalidentifierfinnishpersonalidentifier
2rulegroupperiodstartPäivämäärä1Palkkajakson alkupäivämäärä *1)2009-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto aina ansiansi
2rulegroupperiodendPäivämäärä1Palkkajakson loppupäivämäärä *2)2009-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2freetextbeforelinesMerkkijono0...1Vapaa teksti ennen palkkalaskelman rivejä 
2freetextafterlinesMerkkijono0...1Vapaa teksti rivien jälkeen 
2duedatePäivämäärä0...1Eräpäivä2009-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2valuedatePäivämäärä0...1 2009-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2payrollpaycheckbatchlineAggregaatti 1...n  
3payrollratioidentifierMerkkijono1Tieto, jolla palkkalaji linkitetään riviin. *3)1
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, toistaiseksi vain rationumberrationumber
3unitsNumeerinen1Rivin kappalemäärä2
3unitamountNumeerinen1Yksikköhinta1500
3linesumNumeerinen1Rivisumma, ei lasketa automaattisesti. Suositeltava tuoda max 2 desimaalin tarkkuudella.3000,00
3linedescriptionMerkkijono0...1Rivikuvaus  
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono 1LaskentakohdeotsikkoProjekti
4dimensionitemMerkkijono 1Laskentakohde Palkanmaksu 

*1) Palkansaaja pitää olla perustettuna Netvisoriin ja palkaasaajalla täytyy olla määritetty palkkamalli.

*2) Jos jaksoa ei löydy järjestelmästä, se perustetaan, jos kyseessä on palkkamallin ensimmäinen jakso tai se alkaa heti edellisen jakson jälkeen.

*3) Nämä palkkalajit löytyvät Netvisorissa näkymästä: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Palkkajaksokohtainen kirjausrivin tuonti

Resurssi: payrollperiodcollector.nv

Hakee palkansaajan palkkamallin mukaisen avoimen palkkajakson annetun päivämäärän perusteella ja lisää palkkajaksokohtaiset kirjausrivit. Asettaa laskentakohteet ja luo ne tarvittaessa.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrollperiodcollectorAggregaatti1  
2datePäivämäärä1Päivämäärä, jolle palkansaajan palkkamallin mukainen avoin palkkajakso osuu 
Attr.formatMerkkijono1Aina ansi 
2employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan tunnus. Palkansaaja, jolle kirjausrivit luodaan 
Attr.typeMerkkijono1Joko number tai personalidentificationnumber, eli palkansaajan numero tai henkilötunnus 
2payrollratiolineAggregaatti1...n  
3amountNumeerinen1Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin määrä/summa 
3payrollratioNumeerinen1Palkkalajin numero. Numero on oltava syötettynä palkkalajilla 
Attr.typeMerkkijono0...1Aina number 
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi. Luodaan tarvittaessa 
4dimensionitemMekkijono1Laskentakohteen nimi. Luodaan tarvittaessa 
Attr.fatheridNumeerinen 0...1Laskentakohteen "vanhemman" (parent) tunnus 

Palkkaennakon tuonti

Resurssi: payrolladvance.nv

Palkkaennakkoa maksettaessa ei lasketa palkan sivukuluja, jotka käsitellään vasta ennakkoa vähennettäessä palkkalaskelmalla. Laskenta ei näin ollen tapahdu verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas on vastuussa mahdollisista selvityspyynnöistä ja seuraamuksista.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrolladvanceAggregaatti1  
2descriptionMerkkijono0...1Tapahtuman kuvaus. Vapaamuotoinen selite ennakon maksamisesta 
2employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan tunnus, kenelle ennakkoa maksetaan 
Attr.typeMerkkijono0...1Joko number tai finnishpersonalidentifier, eli palkansaajan numero tai suomalainen hetu 
2paymentdatePäivämäärä1Päivämäärä, jolloin ennakko lähtee maksuun. Ei voi olla kuluvaa päivää aikaisempi 
Attr.formatMerkkijono0Aina ansi (Huom! DTDssä virhe, jos attribuutti lisätään, aiheuttaa virheen) 
2advancesumNumeerinen1Palkkaennakon määrä 
Attr.paymentstatusMerkkijono0...1ispaid tai notpaid
Palkkaennakko, joka on maksettu/merkitty maksetuksi päivittyy automaattisesti ao. palkansaajan seuraavalle palkkalaskelmalle ja vähentää maksettavaa summaa. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia palkkaennakon vähentämisestä palkkalaskelmalta.
Matkaennakko, joka on maksettu/merkitty maksetuksi päivittyy automaattisesti maksatusnäkymään (HRM > Työaika ja matkalaskut > Maksatus) ao. palkansaajan tietoihin. Maksatusnäkymässä matkaennakko voidaan kohdistaa tulevalle tai tuleville matkalaskuille.
 
2paymenttypeMerkkijono1payroll tai tripexpence, eli palkkaennakko tai matkaennakko 

Ulkoisen palkanmaksuaineiston tuonti

Resurssi: payrollexternalsalarypayment.nv

Käytetään ulkoisen palkanmaksuaineiston tuontiin. Ei tarvitse tuoda koko palkkalaskelmaa, vaan ainoastaan maksuaineisto. Aineiston ei tarvitse linkittyä Netvisorista löytyvään palkansaajaan. Maksu tapahtuu Netvisorista, resurssi siis hyvin vastaava kuin tilisiirron tuonti.

Ulkoisen palkanmaksuaineistolla annetaan jompi kumpi tieto paymentdate tai duedate. Elementtien (paymentdate, duedate) terminologia on SEPA-tilisiirtostandardin mukainen: SEPA Palkat Tiedote Tammikuu 2009

 • Maksupäivä (paymentdate) = palkkapäivä, palkanmaksu on silloin palkansaajan tilillä.
  Ei tehdä pankkipäivien tulkintaa tässä vaiheessa, vaan tulkitaan maksatuksessa.
 • Eräpäivänä (duedate) = palkka veloitetaan yrityksen tililtä. Eräpäivään lisätään yksi pankkipäivä, jotta saadaan maksupäivä = palkkapäivä. Jos eräpäivä esim. perjantai lisätään 3 päivää jolloin eräpäiväksi tulee maanantai.
  • Eräpäivän tulee olla pankkipäivä ja sen on oltavan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä, jos maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä eli eräpäivä. Tämän perusteella pankit huolehtivat, että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. 
TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrollexternalsalarypaymentAggregaatti1  
2descriptionMerkkijono0...1Tapahtuman kuvaus. Vapaamuotoinen selite. Palkansaajalla palkkatapahtuman selite on aina "Palkka".
Ulkoinen maksu
2paymentdatePäivämäärä1Maksupäivä = palkkapäivä, palkanmaksu on silloin palkansaajan tilillä (vaihtoehtoinen elementti duedate, käytä vain toista näistä)2022-09-01
Attr.formatMerkkijono ansiansi
2duedatePäivämäärä1Eräpäivä, palkka veloitetaan yrityksen tililtä (vaihtoehtoinen elementti paymentdate, käytä vain toista näistä)2022-01-01
Attr.formatMerkkijono ansiansi
2externalpaymentsumDesimaaliluku1Maksun määrä (0.01 < sum < 10000000.0)100,0
2ibanMerkkijono1Palkansaajan pankkiyhteys eli pankkitilinumeroFI21 1234 xxxx xxxx xx
2bicMerkkijono1Pankin tunnisteNDEAFIHH
2hetuMerkkijono1Suomalainen henkilötunnus
140785-xxyy
2realnameMerkkijono1Palkansaajan nimi
Erkki Esimerkki
xml
xml
(513 Bytes)
xml
(415 Bytes)
xml
(948 Bytes)
xml
(325 Bytes)
xml
(299 Bytes)
xml
(412 Bytes)
xml
(4.56 KB)

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.