Palkansaajien ja palkkalaskelmien käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDEsimerkki
Palkansaajien noutoGETgetemployees.nv

Yksittäisen palkansaajan noutoGETgetemployee.nv

Palkansaajan tuonti    POSTemployee.nvemployee.dtdLataa
Palkansaajan palkkaperusteiden noutoGETgetemployeesalaryparameters.nv Lataa
Palkansaajan palkkaperusteiden tuontiPOSTemployeesalaryparameters.nvemployeesalaryparameters.xsdLataa
Palkkalajien noutoGETpayrollratiolist.nv Lataa
Palkkalaskelman tuontiPOSTpayrollpaycheckbatch.nvpayrollpaycheckbatch.dtdLataa
Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin tuontiPOSTpayrollperiodcollector.nvpayrollperiodcollector.dtdLataa
Palkkaennakon tuontiPOSTpayrolladvance.nvpayrolladvance.dtdLataa
Ulkoisen palkanmaksuaineiston tuontiPOSTpayrollexternalsalarypayment.nvpayrollexternalsalarypayment.dtdLataa

Huomaathan artikkelin HRM-integraatioiden suositelluista toimintamalleista.

Palkansaajien nouto

Resurssi: getemployees.nv

Resurssi palauttaa listauksen palkansaajista ja heidän tunnistetietonsa. 

Kutsussa käytettävät parametrit: 

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
includeendedemployments0...11Haetaanko  myös palkansaajat joiden työsuhde on päättynyt, 1 kyllä 0 ei

Vastaus: 

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employeesAggregaatti1

2employeeAggregaatti1

3employeenumberMerkkijono1Palkansaajan numero100
3netvisorkeyMerkkijono1Palkansaajan netvisorkey10
3personalidMerkkijono1Palkansaajan hetu, y-tunnus010277-xxxp
Attr.typeMerkkijono1PersonalId:n tyyppifinnishidentifier
3firstnameMerkkijono1Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono1Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3realnameMerkkijono1Palkansaajan kokonimiAnna Ammattilainen
3employmentstatusMerkkijono1Työsuhteen tila1
3payrollserviceMerkkijono1Palkat palvelu1
3resourcemanagementMerkkijono1Matkat palvelu0

Yksittäisen palkansaajan nouto

Resurssi: getemployee.nv

Resurssi palauttaa yhden palkansaajan 

Kutsussa käytettävät parametrit: 

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
netvisorkey0...11Palkansaajan netvisorkey, jos annettu älä anna parametria employeenumber
employeenumber
0...1100Palkansaajan numero, jos annettu älä anna parametria netvisorkey
employmentperiods
0...1
1 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan työsuhteet. Ei haeta jos ei ole määritelty. 
employeepayrollinformation0...1
1 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan palkanlaskennan tiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty.
educationalinformation
0...1
1 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan koulutustiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty.
additionalinformationfields
0...1
1 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan lisätietokentät. Ei haeta jos ei ole määritelty.
employee
0...1
1 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan tilityspisteet. Ei haeta jos ei ole määritelty.

Vastaus: 

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employeeAggregaatti1

2employeebaseinformation Aggregaatti1...n

3netvisorkey Kokonaisluku 1Palkansaajan netvisorkey 8
3employeenumber Kokonaisluku 1Palkansaajan numero 123
3employeeidentifier Merkkijono1Palkansaajan tunnisteen tyyppi: finnishidentifier, foreignidentifier, companyidentifier foreignidentifiertype 
Attr.foreignidentifiertype
Merkkijono1Ulkomaalaisen henkilön tunnisteen tyyppi: taxidentificationnumber, foreignpersonalidentifier, other. Mikäli henkilö ei ole ulkomaalainen, ei tyyppiä tuoda. taxidentificationnumber 
3issuingcountry Merkkijono max 21Ulkomaalaisen henkilön maa. 
Attr.
typeMerkkijono1Maatiedon muoto ISO-3166
3firstnameMerkkijono max 501Palkansaajan etunimi Anna
3lastname Merkkijono max 501Palkansaajan sukunimi Ammattilainen
3fullnameMerkkijono1Palkansaajan koko nimi Ammattilainen Anna
3payrollservice
Kokonaisluku1Palkanlaskentapalvelu
1 = kyllä 0 = ei
3resourcemanagement Kokonaisluku1Matkat1 = kyllä 0 = ei
3nationality
Merkkijono, maks. 2
1Palkansaajan kansalaisuus, oletus fi
se
Attr.typeMerkkijono
1MerkkijonoISO-3166
3language
Merkkijono, maks. 2
1Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fi

Attr.typeMerkkijono

Kielitiedon muoto
ISO-3166
3municipality
Merkkijono, maks. 255
1Palkansaajan asuinpaikkakunta
Lappeenranta
3gender
Merkkijono
1Sukupuoli: male, female
male
3dateofbirth
Päivämäärä
1Syntymäaika
1970-10-20
3streetaddress
Merkkijono, maks. 255
1Palkansaajan katuosoite
Keisarinnankatu 1
3postnumber
Merkkijono, maks. 50
1Palkansaajan postinumero
56120
3city
Merkkijono, maks. 255
1Palkansaajan postitoimipaikka
Lappeenranta
3country
Merkkijono, maks. 2
1Palkansaajan kotimaan koodi
fi
Attr.type
Merkkijono
1Maatiedon muoto
ISO-3166
3phonenumber
Merkkijono, maks. 50
1Palkansaajan puhelinnumero
050 123 456
3email
Merkkijono, maks. 100
1Palkansaajan sähköpostiosoite
anna.ammattilainen@yritys.fi
3bankaccountnumber
Merkkijono, maks. 34
1Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero
FI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcode
Merkkijono. maks. 20
1Pankin BIC-koodi
NDEAFIHH
3activity
Kokonaisluku

Palkansaajan aktiivisuus. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että onko palkansaajalla tällä hetkellä aktiivisista työsuhdetta.
1 = kyllä
0 = ei
2employmentperiods
Aggregaatti
0...1
Työsuhteet

3employmentperiod
Aggregaatti
0...n
Työsuhde

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Työsuhteen tunniste
3
4companystartdate
Päivämäärä
1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä
2017-01-01
Attr.format
Merkkijono
1Päivämäärän muoto
ansi

startdate
Päivämäärä
1Alkamispäivä
2017-01-01
Attr.format
Merkkijono
1Päivämäärän muoto
ansi
4probationenddate
Päivämäärä
1Koeajan päättymispäivä
2017-04-01
Attr.format
Merkkijono
1Päivämäärän muoto
ansi
4employmentmode
Kokonaisluku
1Työsuhteen tapa
1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.type
Merkkijono
1Työsuhteen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4profession
Merkkijono, maks. 250
1Ammattinimike
Testaaja
4comment
Merkkijono, maks. 500
1Kommentti
Uusi osaava tyyppi
4enddate
Päivämäärä
1Päättymispäivä
2017-12-31
Attr.format
Merkkijono
1Päivämäärän muoto
ansi
4endreason
Kokonaisluku
1Päättymisen syy
2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.type
Merkkijono
1Päättymisen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassification
Merkkijono
1Ammattiluokka
Ammattiluokan TK10-koodi
Attr.type
Merkkijono
1Linkitystyyppi
Attribuutti type on aina isco
4employmentcontract
Kokonaisluku
1Työsuhteen voimassaolo
1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Attr.type
Merkkijono
1Linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentform
Kokonaisluku
1Työsuhteen tyyppi
1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen
Attr.type
Merkkijono
1Linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercent
Osa-aikaisuuden prosentti
1Osa-aikaisuuden prosentti
Desimaaliluku väliltä 0-100
4regularworkinghours
Kokonaisluku
1Säännöllinen työaika
Desimaaliluku väliltä 0-168
4groundsforemployment
Kokonaisluku
1Työsuhteen peruste
0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscode
Kokonaisluku
1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä
Keva: Ammattinimikkeiden haku
4kevaemploymentregistration
Kokonaisluku
1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä.
Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.type
Merkkijono
1aina keva
keva
Attr.pensionprovidercode
Kokonaisluku
1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi.
Keva: Tulorekisterin koodisto
4ispaymenttypemonthlywage
Kokonaisluku
1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka
1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywage
Kokonaisluku
1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka
1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewage
Kokonaisluku
1Palkkauksen muoto: Urakka
1=kyllä
0=ei
4collectiveagreement
Kokonaisluku
1Työehtosopimus
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.pensionprovidercode
Merkkijono
1aina cbacode
cbacode
4stateemploymentfund
Kokonaisluku
1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty
1=kyllä
0=ei
4carbenefityear
Kokonaisluku
1Autoetuauton käyttöönottovuosi
2012
4isabroadcarbenefit
Kokonaisluku
1Autoetu on saatu ulkomailla
1=kyllä
0=ei
4caremissionvalue
Kokonaisluku
1Auton päästöarvo
Arvo väliltä 0-100
2employeepayrollinformation
Aggregaatti
0...1
Palkanlaskennan tiedot

3payrollrulegroup
Aggregaatti
1Palkkamalli

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Palkkamallin netvisorkey
2
4name
Merkkijono
1Palkansaajan palkkamallin nimi
Kuukausipalkkalaiset
3taxnumber
Kokonaisluku
1Veronumero
123456789101
3foreclosure
Kokonaisluku
1Ulosotto
1=kyllä
0=ei
3foreclosuremaintenancepersons
Kokonaisluku
1Ulosotossa elatuksen varassa olevien henkilöiden määrä
3
3nosocialsecuritypayment
Kokonaisluku
1Työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen
1=kyllä
0=ei
3accountingaccount
Aggregaatti
1Ennakon velkatili

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Ennakon velkatilin tunniste

4name
Merkkijono
1Ennakon velkatilin nimi
Saamiset työntekijöiltä
4number
Kokonaisluku
1Ennakon velkatilin numero
1751
3hierarchy
Aggregaatti
1Hierarkiataso

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Hierarkiatason tunniste
4
4name
Merkkijono
1Hierarkiatason nimi
Oy Yritys Ab
3placeofbusiness
Merkkijono
1Toimipaikka tulorekisteriin
Pääkonttori
3defaultdimensions
Aggregaatti
0...1
Oletuslaskentakohteet

4defaultdimension
Aggregaatti
0...n
Oletuslaskentakohde

5dimensionname
Merkkijono
1
Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
5dimensionitem
Merkkijono
1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
3payslipdeliverymethod
Merkkijono
1Palkkalaskelman toimitustapa
1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
3type
Merkkijono
1Toimitustavan linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointowner
Kokonaisluku
1Osakasasemassa maksajaan
1=kyllä
0=ei
3isathlete
Kokonaisluku
1Urheilija
1=kyllä
0=ei
3isperformingartist
Kokonaisluku
1Esiintyvä taitelija
1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetype
Kokonaisluku
1Työeläkevakuutuksen tyyppi
1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislands
Kokonaisluku
1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö
1=kyllä
0=ei
3
isentrepreneurwithoptionalyelormyel
Kokonaisluku
1Yrittäjä
1=kyllä
0=ei
2employeeeducationalinformation
Aggregaatti
0...1
Tutkinnot

3degree
Aggregaatti
0...n
Tutkinto

4name
Merkkijono
1Tutkinnon nimi
Merkonomi
4school
Kokonaisluku
1Oppilaitos
Kauppaoppilaitos
4graduationyear
Kokonaisluku
1Valmistumisvuosi
2021
4isprimarydegree
Kokonaisluku
1Päätutkinto
1=kyllä
0=ei
2employeeadditionalinformationfields
Aggregaatti
0...1
Lisätietokentät

3additionalinformationfield
Aggregaatti
0...n
Lisätietokenttä

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Kokonaisluku
1
4name
Merkkijono
1Lisätietokentän nimi
Ruoka-aine allergiat
4value
Merkkijono
1Lisätietokentän arvo
kala
Attr.type
Merkkijono
1text, datetime
text
4group
Merkkijono
11=Perustiedot
2=Yhteystiedot
3=Koulutustiedot
1
Attr.type
Merkkijono
1Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunniste
netvisor
2employeesettlementpoints
Aggregaatti
0...1
Tilityspisteet

3employeeunemploymentinsurance
Aggregaatti
0...n
Työttömyysvakuutus

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Tilityspisteen tunniste
1
4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
Työttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsurance
Aggregaatti
0...n
Tapaturmavakuutus

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Tilityspisteen tunniste
2
4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
attachedtosettlementpoint
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
Vakuutuskohtainen tilityspiste
3employeegrouplifeinsurance
Aggregaatti
0...n
Ryhmähenkivakuutus

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Tilityspisteen tunniste
3
4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
attachedtosettlementpoint
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
Ryhmähenkivakuutus
3employeeunionmembershipfee
Aggregaatti
0...n
Ammattiliiton jäsenmaksu

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Tilityspisteen tunniste
4
4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
attachedtosettlementpoint
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
Ammattiliiton jäsenmaksu
3employeeotherinsurance
Aggregaatti
0...nMuu vakuutus

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Tilityspisteen tunniste
5
4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
attachedtosettlementpoint
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
Muu vakuutus
3employeeworkpensioninsurance
Aggregaatti
0...n
Työeläkevakuutus

4
netvisorkey
Kokonaisluku
1Tilityspisteen tunniste

4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to52yearsold=17-52 vuotias
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
TyEL
3employeeforeclosure
Aggregaatti
0...n
Ulosotto

4netvisorkey
Kokonaisluku
1Kokonaisluku
6
4type
Merkkijono
1Tilityspisteen käsittely
attachedtosettlementpoint
4name
Merkkijono
1Vakuutuskohtainen tilityspiste
Ulosotto

Palkansaajan tuonti

Resurssi: employee.nv

Palkansaajan tuonti tai muokkaus. Katso taulukon lopusta ohjeet resurssin käyttöön.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
Method1AddTuonnin tyyppi, Add tai Edit

Palkansaajan tietojen muokkauksessa Method=Edit ja kohdistustietona käytetään XML-sanoman elementtiä employeeidentifier (suomalainen palkansaaja) tai identifier (ulkomainen palkansaaja).
Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmenty-
miä
Kuvaus
Esimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeeAggregaatti 1  
2employeebaseinformationAggregaatti 1  
3foreignemployeeidentificationAggregaatti0...1Ulkomainen palkansaajaJos elementti annetaan,
ei anneta employeeidentifier tietoa
4identifierMerkkijono1Tunnistustieto23011970
Attr.typeMerkkijono1Tunnistustiedon tyyppi, sallitut arvot:
taxidentificationnumber
foreignpersonalidentifier
other
foreignpersonalidentifier
4issuingcountryMerkkijono1MaaAF
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
4genderMerkkijono1Sukupuoli,
male
female
male
4dateofbirthPäivämäärä1Syntymäaika1970-10-20
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan suomalainen henkilötunnus010277-xxxp
3companyidentifier Merkkijono0...1Yrityksen y-tunnus,
Kun tuodaan yritys palkansaajaksi
0174564-5
3
companynameMerkkijono0...1Yrityksen nimiTesti Yritys
3firstnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3phonenumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan puhelinnumero050 123 456
3emailMerkkijono, maks. 1001Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@yritys.fi
2employeepayrollinformationAggregaatti1  
3streetaddressMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3municipalityMerkkijono, maks. 2550...1Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 20...1Palkansaajan kotimaan koodi, oletus fifi
3nationalityMerkkijono, maks. 20...1Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
3languageMerkkijono, maks. 20...1Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fifi
3employeenumberNumeerinen, maks. 100...1Palkansaajan yksilöllinen tunnistenumero13
3professionMerkkijono, maks. 2550...1Palkansaajan ammattinimikeTestaaja
3jobbegindateMerkkijono, maks. 100...1Palkansaajan työsuhteen alkamispäivä2017-11-09
Attr.formatMerkkijono1Alkamispäivän muoto, aina ansiansi
3payrollrulegroupnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkkalaiset
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 340...1Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero. Jos tuot pelkästään pankkitilinumeron, lasketaan BIC-koodi tilinumeron perusteella FI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 200...1Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3accountingaccountnumberNumeerinen0...1Palkansaajan velkatilinumero1751
3hierarchyMerkkijono0...1HierarkiatasoOy Yritys Ab
Attr.typeMerkkijono1Hierarkian linkitystyyppi
netvisor - Netvisorin tunniste
tai
customer - Jos yksilöidään nimellä,
täytyy olla uniikki
Lue yrityshierarkiasta
3dimensionAggregaatti0...n Oletuslaskentakohteet
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
Attr.fatheridNumeerinen0...1Laskentakohteen "vanhemman" (parent)
tunnus. ID:t voi noutaa tällä resurssilla
1
3payslipdeliverymethodMerkkijono0...1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
Attr.typeMerkkijono1Toimitustavan linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointownerNumeerinen0...1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteNumeerinen 0...1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistNumeerinen0...1Esiintyvä taitelija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeNumeerinen0...1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsNumeerinen0...1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numeerinen0...1Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta1=kyllä
0=ei
1 voidaan antaa vain, mikäli employeeinsurancetype=4
3nosocialsecuritypayment Numeerinen0...1Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
3activityNumeerinen0...1
Aktiivisuus1=kyllä
0=ei
Oletuksena 1
3foreclosureNumeerinen0...1
Ulosotto1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
3foreclosuremaitenancepersonsNumeerinen0...1
Ulosotossa elatuksen varassa olevat henkilötAnnettava, jos foreclosure = 1
3taxnumberMerkkijono
0...1
Palkansaajan veronumero
123456798912
3placeofbusinessMerkkijono0...1
Toimipaikka tulorekisteriin (nimi)Pääkonttori
2employmentperiodsAggregaatti0...1Työsuhteet 
3employmentperiodAggregaatti1...nTyösuhde 
4companystartdatePäivämäärä0...1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4probationenddatePäivämäärä0...1Koeajan päättymispäivä2017-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4employmentmodeNumeerinen0...1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4professionMerkkijono, maks. 250
1AmmattinimikeTestaaja
4commentMerkkijono, maks. 5000...1KommenttiUusi osaava tyyppi
4enddatePäivämäärä0...1Päättymispäivä2017-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4endreasonNumeerinen0...1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassificationMerkkijono0...1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
4employmentcontractNumeerinen0...1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Huom: määräaikaiselle
työsuhteelle on
annettava päättymispäivä
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentformNumeerinen0...1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen

3 = tietoa ei saatavilla
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercentNumeerinen0...1Osa-aikaisuuden prosenttiSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100
Huom: employmentform oltava 2,
jotta asetus huomioidaan
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin 
4regularworkinghoursNumeerinen0...1Säännöllinen työaikaSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
4groundsforemploymentNumeerinen 0...1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscodeNumeerinen 0...1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä. 
KEVA tietoja voi antaa vain jos yrityksellä on valittu
palkanlaskennan asetuksista ”Yrityksen työeläkevakuuttaja on Keva”.
Kevan ammattiluokkien koodit:
Keva: Ammattinimikkeiden haku

 

4kevaemploymentregistrationNumeerinen 0...1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä. Kevan Palvelussuhteen rekisteröintikoodit:
Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.typeMerkkijono 1aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumeerinen0...1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena
arvoa ”20”.
Määrää mitä arvoja hyväksytään kenttään
kevaemploymentregistration. 
Arvo löytyy KEVA:n koodistosta
Keva: Tulorekisterin koodisto
Virheellisellä arvolla listataan sallitut arvot.
4ispaymenttypemonthlywageNumeerinen 0...1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywageNumeerinen 0...1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewageNumeerinen0...1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
4collectiveagreementNumeerinen0...1TyöehtosopimusTulorekisterin työehtosopimuksen koodit:
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.typeMerkkijono1aina cbacodecbacode
4stateemploymentfundNumeerinen0...1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
4carbenefityearNumeerinen0...1Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä 2012
4isabroadcarbenefitNumeerinen0...1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei
4caremissionsvalueNumeerinen0...1Auton päästöarvo, kokonaisluku väliltä 0-10085
2employeesettingsAggregaatti0...1Palkansaajan asetukset 
3payrollserviceMerkkijono0...1Palkanlaskentapalveluenabled tai disabled
3resourcemanagementMerkkijono0...1Resurssinhallintaenabled tai disabled
2employeesettlementpointsAggregaatti0...1Tilityspisteet 
3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti0...1Työeläkevakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias 
17to52yearsold=17-52 vuotias 
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*TyEL
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0...1Työttömyysvakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Työttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0...1Tapaturmavakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*
Tapaturmavakuutus
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0...1Ryhmähenkivakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ryhmähenkivakuutus
3employeeotherinsuranceAggregaatti0...1Muu vakuutus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Muu vakuutus
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0...1Ammattiliiton jäsenmaksu 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ammattiliiton jäsenmaksu
3employeeforeclosureAggregaatti0...1Ulosmittaus 
4typeMerkkijono0...1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0...1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ulosotto

*) Tilityspisteet:  Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset

Huomioitavaa resurssin käytössä:

 • Palkansaajan muokkaaminen on mahdollistettu silloinkin kun ko. palkansaajan työsuhde ei ole voimassa
 • Resurssi ei aseta palkansaajalle lomapäivien kertymiä. Tämä asetetaan käyttöliittymässä.
  • Yksittäisen palkansaajan osalta tiedon voi päivittää palkansaajan tietojen sivulla
  • Useammalle palkansaajalle tieto voidaan asettaa massana lomaoikeuden hallinnasta, Palkat - Lomalaskennan asetukset, jossa valitaan käsiltävät palkansaajat ja "Käsittele valittuja" valikosta valitaan "Aseta lomapäivien kertymäsääntö" sekä haluttu kertymäsääntö
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, vähintään yksi työsuhde on tuotava
  • startdate- ja profession-elementit ovat aina pakollisia
  • Jos enddate on määritelty, myös endreason on pakollinen
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, työsuhdetiedot yliajavat employeepayrollinformation-määritykset
 • Jos employmentperiods-elementtiä ei ole määritelty, palkansaajan työsuhde määritetään employeepayrollinformation > profession ja jobbegindate
 • Jos työsuhteita tuodaan rajapinnan kautta, palkansaajan mahdolliset olemassaolevat työsuhteet poistetaan
 • Jos yritys tuodaan palkansaajaksi niin tällöin ei anneta tavallisen palkansaajan yksilöiviä tietoja kuten:
  • employeeidentifier
  • firstname
  • lastname
  • foreignemployeeidentification -elementti

Palkansaajan palkkaperusteiden nouto

Resurssi: getemployeesalaryparameters.nv

Jos palkkaperusteella ei ole arvoa, palautuu value-elementti tyhjänä elementtinä (), kun taas nolla-arvo palautuu normaalina arvona (0,0).

Resurssin kautta voi hakea halutun palkansaajan palkkaperusteet. Kutsussa käytettävät parametrit (GET):

ParametriIlmentymiäKuvaus
identifiertype 1 Tunnisteen tyyppi: pinnumber tai netvisorkey
identifier 1 Tyypin mukainen tunniste: palkansaajan HETU tai palkansaajan numero

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1employeesalaryparametersAggregaatti1  
2parametersAggregaatti1  
3parameterAggregaatti0...n  
4rationumberNumero1Palkkaperusteen palkkalajin numero (yrityskohtaiset palkkalajit)123
 4  value Desimaaliluku1Palkkaperusteen arvo12,34

Palkansaajan palkkaperusteiden tuonti

Resurssi: employeesalaryparameters.nv

Sanomalla voi tuoda osan palkkaperusteista (1-24 kpl kerralla) ja toisella sanomalla eri osan palkkaperusteista. Palkkaperusteisiin joita sanomalla ei ole määritettynä ei tehdä muutoksia.

Jos palkkaperuste halutaan asettaa nollaksi tai sen arvoa halutaan päivittää, annetaan value-elementissä uusi arvo. Mikäli olemassaolevan palkkaperusteen arvo halutaan poistaa kokonaan, value-elementtiä ei anneta sanomalla.

Tämä resurssi vaatii toimiakseen rajapintatunnuskäyttäjältä palkanlaskijan roolin (P-rooli).

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeesalaryparametersAggregaatti 1  
2employeeidentificationTeksti1Palkansaajan tunniste123456-123A
Attr.TypeTeksti1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkeypin
2salaryparametersAggregaatti1  
3salaryparameterAggregaatti1...24  
4rationumberNumero1Palkkaperusteen palkkalajin numero (yrityskohtaiset palkkalajit). Palkkalajin lähde tulee olla Netvisorissa "Palkansaajan perustiedot"123
4valueDesimaaliluku0...1Palkkaperusteen arvo12,30

Palkkalajien nouto

Resurssi: payrollratiolist.nv

Resurssilla voi hakea yrityskohtaiset palkkalajit. Palkkalajeja käytetään matkalaskun ja palkkalaskelman tuonnissa Netvisoriin.

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
source1...ncollectorratiolinesRajataan palkkalajin tyypillä joka on oltava yksi tai useampi seuraavista:
- tripexpensecustomlines = matkalasku, kulurivit
- taxingrules = verokortti
- collectorratiolines = palkkajaksokohtainen kirjaus
- userparameters = palkansaajan perustiedot
- companyparameters = yrityksen perustiedot
- userformula = käyttäjän kaava
- tabledata = taulukkodata
- foreclosure = ulosotto
 - lowsalarysupport = matalapalkkatuki

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1PayrollRatiosAggregaatti1  
2PayrollRatioAggregaatti0...n  
3NamesAggregaatti0...n

4NameTeksti1-3Palkkalajin nimiUlkomaan päiväraha
Attr.ISO639-1CodeTeksti1Palkkalajin nimen kielitieto: fi,se, enfi

IdentifierNumero1Palkkalajin ID 1
4SourceTeksti1Palkkalajin tyyppiMatkalasku, kulurivit
4RatioNumberNumero1Palkkalajin numero123
4DefaultDebitAccountNumberNumero1Kirjanpidon debet-tili7890
4DefaultCreditAccountNumberNumero1Kirjanpidon kredit-tili2961

Palkkalaskelman tuonti

Resurssi: payrollpaycheckbatch.nv

Valmiin palkkalaskelman tuonti Netvisoriin. Sanomalla voi tuoda valmiita palkkalaskelmia Netvisoriin. Jos laskelmalla tuotuja palkkatietoja on tarkoitus täydentää tai muuten muokata vielä Netvisorissa, on suositeltavaa käyttää yksittäisiä resursseja palkkatietojen tuontiin. Voit lukea tarkemmin palkkalaskelman tuonnin rajoitteista täältä.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1payrollcheckbatchAggregaatti 1  
2employeeidentifierMerkkijono1Tieto, jolla työntekijä linkitetään *1)140785-xxxx
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkeyfinnishpersonalidentifier
2rulegroupperiodstartPäivämäärä1Palkkajakson alkupäivämäärä *1)2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto aina ansiansi
2rulegroupperiodendPäivämäärä1Palkkajakson loppupäivämäärä *2)2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2freetextbeforelinesMerkkijono0...1Vapaa teksti ennen palkkalaskelman rivejä 
2freetextafterlinesMerkkijono0...1Vapaa teksti rivien jälkeen 
2duedatePäivämäärä0...1Eräpäivä2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2valuedatePäivämäärä0...1 2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2payrollpaycheckbatchlineAggregaatti 1...n  
3payrollratioidentifierMerkkijono1Tieto, jolla palkkalaji linkitetään riviin. *3)1
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, toistaiseksi vain rationumberrationumber
3unitsNumeerinen1Rivin kappalemäärä2
3unitamountNumeerinen1Yksikköhinta1500
3linesumNumeerinen1Rivisumma, ei lasketa automaattisesti. Suositeltava tuoda max 2 desimaalin tarkkuudella.3000,00
3linedescriptionMerkkijono0...1Rivikuvaus  
3earningperiodstartdate
Päivämäärä0...1Ansaintakauden alkupäivämäärä. Jos alku- ja loppupäivä jätetään pois, muodostuu Ansaintakaudeksi palkkajakson päivämäärät.2022-12-01
Attr.
type
Merkkijono
1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3earningperiodenddate
Päivämäärä0...1Ansaintakauden loppupäivämäärä2022-12-31
Attr.
typeMerkkijono
1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono 1LaskentakohdeotsikkoProjekti
4dimensionitemMerkkijono 1Laskentakohde Palkanmaksu 

*1) Palkansaaja pitää olla perustettuna Netvisoriin ja palkaasaajalla täytyy olla määritetty palkkamalli.

*2) Jos jaksoa ei löydy järjestelmästä, se perustetaan, jos kyseessä on palkkamallin ensimmäinen jakso tai se alkaa heti edellisen jakson jälkeen.

*3) Nämä palkkalajit löytyvät Netvisorissa näkymästä: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Palkkajaksokohtainen kirjausrivin tuonti

Resurssi: payrollperiodcollector.nv

Hakee palkansaajan palkkamallin mukaisen avoimen palkkajakson annetun päivämäärän perusteella ja lisää palkkajaksokohtaiset kirjausrivit. Asettaa laskentakohteet ja luo ne tarvittaessa.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrollperiodcollectorAggregaatti1  
2datePäivämäärä1Päivämäärä, jolle palkansaajan palkkamallin mukainen avoin palkkajakso osuu 
Attr.formatMerkkijono1Aina ansi 
2employeeidentifierMerkkijono1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkey 
Attr.typeMerkkijono1Joko number tai personalidentificationnumber, eli palkansaajan numero tai henkilötunnus 
2payrollratiolineAggregaatti1...n  
3amountNumeerinen1Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin määrä/summa 
3payrollratioNumeerinen1Palkkalajin numero. Numero on oltava syötettynä palkkalajilla 
Attr.typeMerkkijono0...1Aina number 
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi. Luodaan tarvittaessa 
4dimensionitemMekkijono1Laskentakohteen nimi. Luodaan tarvittaessa 
Attr.fatheridNumeerinen 0...1Laskentakohteen "vanhemman" (parent) tunnus 

Palkkaennakon tuonti

Resurssi: payrolladvance.nv

Palkkaennakkoa maksettaessa ei lasketa palkan sivukuluja, jotka käsitellään vasta ennakkoa vähennettäessä palkkalaskelmalla. Laskenta ei näin ollen tapahdu verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas on vastuussa mahdollisista selvityspyynnöistä ja seuraamuksista.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrolladvanceAggregaatti1  
2descriptionMerkkijono0...1Tapahtuman kuvaus. Vapaamuotoinen selite ennakon maksamisesta 
2employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan tunnus, kenelle ennakkoa maksetaan 
Attr.typeMerkkijono0...1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkey 
2paymentdatePäivämäärä1Päivämäärä, jolloin ennakko lähtee maksuun. Ei voi olla kuluvaa päivää aikaisempi 
Attr.formatMerkkijono0Aina ansi (Huom! DTDssä virhe, jos attribuutti lisätään, aiheuttaa virheen) 
2advancesumNumeerinen1Palkkaennakon määrä 
Attr.paymentstatusMerkkijono0...1ispaid tai notpaid
Palkkaennakko, joka on maksettu/merkitty maksetuksi päivittyy automaattisesti ao. palkansaajan seuraavalle palkkalaskelmalle ja vähentää maksettavaa summaa. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia palkkaennakon vähentämisestä palkkalaskelmalta.
Matkaennakko, joka on maksettu/merkitty maksetuksi päivittyy automaattisesti maksatusnäkymään (HRM > Työaika ja matkalaskut > Maksatus) ao. palkansaajan tietoihin. Maksatusnäkymässä matkaennakko voidaan kohdistaa tulevalle tai tuleville matkalaskuille.
 
2paymenttypeMerkkijono1payroll tai tripexpence, eli palkkaennakko tai matkaennakko 

Ulkoisen palkanmaksuaineiston tuonti

Resurssi: payrollexternalsalarypayment.nv

Käytetään ulkoisen palkanmaksuaineiston tuontiin. Ei tarvitse tuoda koko palkkalaskelmaa, vaan ainoastaan maksuaineisto. Aineiston ei tarvitse linkittyä Netvisorista löytyvään palkansaajaan. Maksu tapahtuu Netvisorista, resurssi siis hyvin vastaava kuin tilisiirron tuonti.

Ulkoisen palkanmaksuaineistolla annetaan jompi kumpi tieto paymentdate tai duedate. Elementtien (paymentdate, duedate) terminologia on SEPA-tilisiirtostandardin mukainen: SEPA Palkat Tiedote Tammikuu 2009

 • Maksupäivä (paymentdate) = palkkapäivä, palkanmaksu on silloin palkansaajan tilillä.
  Ei tehdä pankkipäivien tulkintaa tässä vaiheessa, vaan tulkitaan maksatuksessa.
 • Eräpäivänä (duedate) = palkka veloitetaan yrityksen tililtä. Eräpäivään lisätään yksi pankkipäivä, jotta saadaan maksupäivä = palkkapäivä. Jos eräpäivä esim. perjantai lisätään 3 päivää jolloin eräpäiväksi tulee maanantai.
  • Eräpäivän tulee olla pankkipäivä ja sen on oltavan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä, jos maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä eli eräpäivä. Tämän perusteella pankit huolehtivat, että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. 
TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrollexternalsalarypaymentAggregaatti1  
2descriptionMerkkijono0...1Tapahtuman kuvaus. Vapaamuotoinen selite. Palkansaajalla palkkatapahtuman selite on aina "Palkka".
Ulkoinen maksu
2paymentdatePäivämäärä1Maksupäivä = palkkapäivä, palkanmaksu on silloin palkansaajan tilillä (vaihtoehtoinen elementti duedate, käytä vain toista näistä)2022-09-01
Attr.formatMerkkijono ansiansi
2duedatePäivämäärä1Eräpäivä, palkka veloitetaan yrityksen tililtä (vaihtoehtoinen elementti paymentdate, käytä vain toista näistä)2022-01-01
Attr.formatMerkkijono ansiansi
2externalpaymentsumDesimaaliluku1Maksun määrä (0.01 < sum < 10000000.0)100,0
2ibanMerkkijono1Palkansaajan pankkiyhteys eli pankkitilinumeroFI21 1234 xxxx xxxx xx
2bicMerkkijono1Pankin tunnisteNDEAFIHH
2hetuMerkkijono1Suomalainen henkilötunnus
140785-xxyy
2realnameMerkkijono1Palkansaajan nimi
Erkki Esimerkki
xml
xml
(513 Bytes)
xml
(415 Bytes)
xml
(948 Bytes)
xml
(325 Bytes)
xml
(299 Bytes)
xml
(412 Bytes)
xml
(4.64 KB)

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.