Palkansaajien ja palkkalaskelmien käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDEsimerkki
Palkansaajien noutoGETgetemployees.nv

Yksittäisen palkansaajan noutoGETgetemployee.nv

Palkansaajan tuonti    POSTemployee.nvemployee.dtdLataa
Palkansaajan perustietojen muokkausPOSTpatchemployee.nv
Lataa
Palkansaajan palkkaperusteiden noutoGETgetemployeesalaryparameters.nv Lataa
Palkansaajan palkkaperusteiden tuontiPOSTemployeesalaryparameters.nvemployeesalaryparameters.xsdLataa
Palkkalajien noutoGETpayrollratiolist.nv Lataa
Palkkalaskelman tuontiPOSTpayrollpaycheckbatch.nvpayrollpaycheckbatch.dtdLataa
Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin tuontiPOSTpayrollperiodcollector.nvpayrollperiodcollector.dtdLataa
Palkkaennakon tuontiPOSTpayrolladvance.nvpayrolladvance.dtdLataa
Ulkoisen palkanmaksuaineiston tuontiPOSTpayrollexternalsalarypayment.nvpayrollexternalsalarypayment.dtdLataa
Palkkalaskelmalistauksen noutoGETgetpayrollpaycheckbatchlist.nv

Yksittäisen palkkalaskelman noutoGETgetpayrollpaycheckbatch.nv

Palkansaajan työsuhteen lisäysPOSTaddjobperiod.nv
Lataa
Palkansaajan työsuhteen muokkausPOSTeditjobperiod.nv
Lataa
Palkansaajan työsuhteen poistoGETdeletejobperiod.nv

Tilityspisteiden noutoGETgetpayrollparties.nv

Palkansaajan liittäminen tilityspisteellePOSTattachemployeetosettlementpoint.nv

Huomaathan artikkelin HRM-integraatioiden suositelluista toimintamalleista.

Palkansaajien nouto

Resurssi: getemployees.nv

Resurssi palauttaa listauksen palkansaajista ja heidän tunnistetietonsa. 

Kutsussa käytettävät parametrit: 

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
includeendedemployments0...11Haetaanko  myös palkansaajat joiden työsuhde on päättynyt, 1 kyllä 0 ei

Vastaus: 

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employeesAggregaatti1

2employeeAggregaatti1

3employeenumberMerkkijono1Palkansaajan numero100
3netvisorkeyMerkkijono1Palkansaajan netvisorkey10
3personalidMerkkijono1Palkansaajan hetu, y-tunnus010277-xxxp
Attr.typeMerkkijono1PersonalId:n tyyppifinnishidentifier
3firstnameMerkkijono1Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono1Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3realnameMerkkijono1Palkansaajan kokonimiAnna Ammattilainen
3employmentstatusMerkkijono1Työsuhteen tila1
3payrollserviceMerkkijono1Palkat palvelu1
3resourcemanagementMerkkijono1Matkat palvelu0

Yksittäisen palkansaajan nouto

Resurssi: getemployee.nv

Resurssi palauttaa yhden palkansaajan 

Kutsussa käytettävät parametrit: 

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
netvisorkey0...11Palkansaajan netvisorkey, jos annettu älä anna parametria employeenumber
employeenumber0...1100Palkansaajan numero, jos annettu älä anna parametria netvisorkey
employmentperiods0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan työsuhteet. Ei haeta jos ei ole määritelty. 
employeepayrollinformation0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan palkanlaskennan tiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty.
educationalinformation0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan koulutustiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty.
additionalinformationfields0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan lisätietokentät. Ei haeta jos ei ole määritelty.
employeesettlementpoints0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan tilityspisteet. Ei haeta jos ei ole määritelty.

Vastaus: 

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employeeAggregaatti1

2employeebaseinformation Aggregaatti1...n

3netvisorkey Kokonaisluku 1Palkansaajan netvisorkey 8
3employeenumber Kokonaisluku 1Palkansaajan numero 123
3employeeidentifier Merkkijono1Palkansaajan tunnisteen tyyppi: finnishidentifier, foreignidentifier, companyidentifier foreignidentifiertype 
Attr.foreignidentifiertypeMerkkijono1Ulkomaalaisen henkilön tunnisteen tyyppi: taxidentificationnumber, foreignpersonalidentifier, other. Mikäli henkilö ei ole ulkomaalainen, ei tyyppiä tuoda. taxidentificationnumber 
3issuingcountry Merkkijono max 21Ulkomaalaisen henkilön maa. 
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muoto ISO-3166
3firstnameMerkkijono max 501Palkansaajan etunimi Anna
3lastname Merkkijono max 501Palkansaajan sukunimi Ammattilainen
3fullnameMerkkijono1Palkansaajan koko nimi Ammattilainen Anna
3payrollserviceKokonaisluku1Palkanlaskentapalvelu1 = kyllä 0 = ei
3resourcemanagement Kokonaisluku1Matkat1 = kyllä 0 = ei
3nationalityMerkkijono, maks. 21Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
Attr.typeMerkkijono1MerkkijonoISO-3166
3languageMerkkijono, maks. 21Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fi
Attr.typeMerkkijono
Kielitiedon muotoISO-3166
3municipalityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3genderMerkkijono1Sukupuoli: male, femalemale
3dateofbirthPäivämäärä1Syntymäaika1970-10-20
3streetaddressMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 21Palkansaajan kotimaan koodifi
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
3phonenumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan puhelinnumero050 123 456
3emailMerkkijono, maks. 1001Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@yritys.fi
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 341Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumeroFI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 201Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3activityKokonaisluku
Palkansaajan aktiivisuus. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että onko palkansaajalla tällä hetkellä aktiivisista työsuhdetta.1 = kyllä
0 = ei
2employmentperiodsAggregaatti0...1Työsuhteet
3employmentperiodAggregaatti0...nTyösuhde
4netvisorkeyKokonaisluku1Työsuhteen tunniste3
4companystartdatePäivämäärä1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi

startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4probationenddatePäivämäärä1Koeajan päättymispäivä2017-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4employmentmodeKokonaisluku1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4professionMerkkijono, maks. 2501AmmattinimikeTestaaja
4commentMerkkijono, maks. 5001KommenttiUusi osaava tyyppi
4enddatePäivämäärä1Päättymispäivä2017-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4endreasonKokonaisluku1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassificationMerkkijono1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
4employmentcontractKokonaisluku1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentformKokonaisluku1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercentOsa-aikaisuuden prosentti1Osa-aikaisuuden prosenttiDesimaaliluku väliltä 0-100
4regularworkinghoursKokonaisluku1Säännöllinen työaikaDesimaaliluku väliltä 0-168
4groundsforemploymentKokonaisluku1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscodeKokonaisluku1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiäKeva: Ammattinimikkeiden haku
4kevaemploymentregistrationKokonaisluku1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä.Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.typeMerkkijono1aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeKokonaisluku1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi.Keva: Tulorekisterin koodisto
4ispaymenttypemonthlywageKokonaisluku1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywageKokonaisluku1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewageKokonaisluku1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
4collectiveagreementKokonaisluku1TyöehtosopimusTulorekisteri: Koodistot
Attr.pensionprovidercodeMerkkijono1aina cbacodecbacode
4stateemploymentfundKokonaisluku1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
4carbenefityearKokonaisluku1Autoetuauton käyttöönottovuosi2012
4isabroadcarbenefitKokonaisluku1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei
4caremissionvalueKokonaisluku1Auton päästöarvoArvo väliltä 0-100
2employeepayrollinformationAggregaatti0...1Palkanlaskennan tiedot
3payrollrulegroupAggregaatti1Palkkamalli
4netvisorkeyKokonaisluku1Palkkamallin netvisorkey2
4nameMerkkijono1Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkkalaiset
3taxnumberKokonaisluku1Veronumero123456789101
3foreclosureKokonaisluku1Ulosotto1=kyllä
0=ei
3foreclosuremaintenancepersonsKokonaisluku1Ulosotossa elatuksen varassa olevien henkilöiden määrä3
3nosocialsecuritypaymentKokonaisluku1Työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
3accountingaccountAggregaatti1Ennakon velkatili
4netvisorkeyKokonaisluku1Ennakon velkatilin tunniste
4nameMerkkijono1Ennakon velkatilin nimiSaamiset työntekijöiltä
4numberKokonaisluku1Ennakon velkatilin numero1751
3hierarchyAggregaatti1Hierarkiataso
4netvisorkeyKokonaisluku1Hierarkiatason tunniste4
4nameMerkkijono1Hierarkiatason nimiOy Yritys Ab
3placeofbusinessMerkkijono1Toimipaikka tulorekisteriinPääkonttori
3defaultdimensionsAggregaatti0...1Oletuslaskentakohteet
4defaultdimensionAggregaatti0...nOletuslaskentakohde
5dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
5dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
3payslipdeliverymethodMerkkijono1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
3typeMerkkijono1Toimitustavan linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointownerKokonaisluku1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteKokonaisluku1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistKokonaisluku1Esiintyvä taitelija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeKokonaisluku1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsKokonaisluku1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyelKokonaisluku1Yrittäjä1=kyllä
0=ei
2employeeeducationalinformationAggregaatti0...1Tutkinnot
3degreeAggregaatti0...nTutkinto
4nameMerkkijono1Tutkinnon nimiMerkonomi
4schoolKokonaisluku1OppilaitosKauppaoppilaitos
4graduationyearKokonaisluku1Valmistumisvuosi2021
4isprimarydegreeKokonaisluku1Päätutkinto1=kyllä
0=ei
2employeeadditionalinformationfieldsAggregaatti0...1Lisätietokentät
3additionalinformationfieldAggregaatti0...nLisätietokenttä
4netvisorkeyKokonaisluku1Kokonaisluku1
4nameMerkkijono1Lisätietokentän nimiRuoka-aine allergiat
4valueMerkkijono1Lisätietokentän arvokala
Attr.typeMerkkijono1text, datetimetext
4groupMerkkijono11=Perustiedot
2=Yhteystiedot
3=Koulutustiedot
1
Attr.typeMerkkijono1Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunnistenetvisor
2employeesettlementpointsAggregaatti0...1Tilityspisteet
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0...nTyöttömyysvakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste1
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyautomatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteTyöttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0...nTapaturmavakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste2
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteVakuutuskohtainen tilityspiste
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0...nRyhmähenkivakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste3
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteRyhmähenkivakuutus
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0...nAmmattiliiton jäsenmaksu
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste4
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteAmmattiliiton jäsenmaksu
3employeeotherinsuranceAggregaatti0...nMuu vakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste5
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteMuu vakuutus
3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti0...nTyöeläkevakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyautomatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to52yearsold=17-52 vuotias
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteTyEL
3employeeforeclosureAggregaatti0...nUlosotto
4netvisorkeyKokonaisluku1Kokonaisluku6
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteUlosotto

Palkansaajan tuonti

Resurssi: employee.nv

Palkansaajan tuonti tai muokkaus. Katso taulukon lopusta ohjeet resurssin käyttöön.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
Method1AddTuonnin tyyppi, Add tai Edit

Palkansaajan tietojen muokkauksessa Method=Edit ja kohdistustietona käytetään XML-sanoman elementtiä employeeidentifier (suomalainen palkansaaja) tai identifier (ulkomainen palkansaaja).
Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmenty-
miä
Kuvaus
Esimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeeAggregaatti 1  
2employeebaseinformationAggregaatti 1  
3foreignemployeeidentificationAggregaatti0..1Ulkomainen palkansaajaJos elementti annetaan,
ei anneta employeeidentifier tietoa
4identifierMerkkijono1Tunnistustieto23011970
Attr.typeMerkkijono1Tunnistustiedon tyyppi, sallitut arvot:
taxidentificationnumber
foreignpersonalidentifier
other
foreignpersonalidentifier
4issuingcountryMerkkijono1MaaAF
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
4genderMerkkijono1Sukupuoli,
male
female
male
4dateofbirthPäivämäärä1Syntymäaika1970-10-20
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan suomalainen henkilötunnus010277-xxxp
3companyidentifier Merkkijono0..1Yrityksen y-tunnus,
Kun tuodaan yritys palkansaajaksi
0174564-5
3
companynameMerkkijono0..1Yrityksen nimiTesti Yritys
3firstnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3phonenumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan puhelinnumero050 123 456
3emailMerkkijono, maks. 1001Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@yritys.fi
2employeepayrollinformationAggregaatti1  
3streetaddressMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3municipalityMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan kotimaan koodi, oletus fifi
3nationalityMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
3languageMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fifi
3employeenumberNumeerinen, maks. 100..1Palkansaajan yksilöllinen tunnistenumero13
3professionMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan ammattinimikeTestaaja
3jobbegindateMerkkijono, maks. 100..1Palkansaajan työsuhteen alkamispäivä2017-11-09
Attr.formatMerkkijono
Alkamispäivän muoto, aina ansiansi
3payrollrulegroupnameMerkkijono, maks. 501Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkkalaiset
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 340..1Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero. Jos tuot pelkästään pankkitilinumeron, lasketaan BIC-koodi tilinumeron perusteella FI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 200..1Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3accountingaccountnumberNumeerinen0..1Palkansaajan velkatilinumero1751
3hierarchyMerkkijono0..1HierarkiatasoOy Yritys Ab
Attr.typeMerkkijono1Hierarkian linkitystyyppi
netvisor - Netvisorin tunniste
tai
customer - Jos yksilöidään nimellä,
täytyy olla uniikki
Lue yrityshierarkiasta
3dimensionAggregaatti0..n Oletuslaskentakohteet
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
Attr.fatheridNumeerinen0..1Laskentakohteen "vanhemman" (parent)
tunnus. ID:t voi noutaa tällä resurssilla
1
3payslipdeliverymethodMerkkijono0..1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
Attr.typeMerkkijono1Toimitustavan linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointownerNumeerinen0..1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteNumeerinen 0..1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistNumeerinen0..1Esiintyvä taitelija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeNumeerinen0..1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsNumeerinen0..1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numeerinen0..1Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta1=kyllä
0=ei
1 voidaan antaa vain, mikäli employeeinsurancetype=4
3nosocialsecuritypayment Numeerinen0..1Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
3activityNumeerinen0..1Aktiivisuus1=kyllä
0=ei
Oletuksena 1
3foreclosureNumeerinen0..1Ulosotto1=kyllä
0=ei
Oletuksena 0
3foreclosuremaitenancepersonsNumeerinen0..1Ulosotossa elatuksen varassa olevat henkilötAnnettava, jos foreclosure = 1
3taxnumberMerkkijono0..1Palkansaajan veronumero123456798912
3placeofbusinessMerkkijono0..1Toimipaikka tulorekisteriin (nimi)Pääkonttori
2employmentperiodsAggregaatti0..1Työsuhteet 
3employmentperiodAggregaatti1..nTyösuhde 
4companystartdatePäivämäärä0..1Yhtymään tulopäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4probationenddatePäivämäärä0..1Koeajan päättymispäivä2017-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4employmentmodeNumeerinen0..1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4professionMerkkijono, maks. 250
1AmmattinimikeTestaaja
4commentMerkkijono, maks. 5000..1KommenttiUusi osaava tyyppi
4enddatePäivämäärä0..1Päättymispäivä2017-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4endreasonNumeerinen0..1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppi
Attribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassificationMerkkijono0..1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
4employmentcontractNumeerinen0..1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Huom: määräaikaiselle
työsuhteelle on
annettava päättymispäivä
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentformNumeerinen0..1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen

3 = tietoa ei saatavilla
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercentNumeerinen0..1Osa-aikaisuuden prosenttiSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100
Huom: employmentform oltava 2,
jotta asetus huomioidaan
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin 
4regularworkinghoursNumeerinen0..1Säännöllinen työaikaSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
4groundsforemploymentNumeerinen 0..1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscodeNumeerinen 0..1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä. 
KEVA tietoja voi antaa vain jos yrityksellä on valittu
palkanlaskennan asetuksista ”Yrityksen työeläkevakuuttaja on Keva”.
Kevan ammattiluokkien koodit:
Keva: Ammattinimikkeiden haku

 

4kevaemploymentregistrationNumeerinen 0..1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä. Kevan Palvelussuhteen rekisteröintikoodit:
Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.typeMerkkijono 1aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumeerinen0..1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena
arvoa ”20”.
Määrää mitä arvoja hyväksytään kenttään
kevaemploymentregistration. 
Arvo löytyy KEVA:n koodistosta
Keva: Tulorekisterin koodisto
Virheellisellä arvolla listataan sallitut arvot.
4ispaymenttypemonthlywageNumeerinen 0..1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywageNumeerinen 0..1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
4collectiveagreementNumeerinen0..1TyöehtosopimusTulorekisterin työehtosopimuksen koodit:
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.typeMerkkijono1aina cbacodecbacode
4stateemploymentfundNumeerinen0..1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
4carbenefityearNumeerinen0..1Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä 2012
4isabroadcarbenefitNumeerinen0..1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei
4caremissionsvalueNumeerinen0..1Auton päästöarvo, kokonaisluku väliltä 0-10085
2employeesettingsAggregaatti0..1Palkansaajan asetukset 
3payrollserviceMerkkijono0..1Palkanlaskentapalveluenabled tai disabled
3resourcemanagementMerkkijono0..1Resurssinhallintaenabled tai disabled
2employeesettlementpointsAggregaatti0..1Tilityspisteet 
3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti0..1Työeläkevakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias 
17to52yearsold=17-52 vuotias 
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*TyEL
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0..1Työttömyysvakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Työttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0..1Tapaturmavakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*
Tapaturmavakuutus
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0..1Ryhmähenkivakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ryhmähenkivakuutus
3employeeotherinsuranceAggregaatti0..1Muu vakuutus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Muu vakuutus
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0..1Ammattiliiton jäsenmaksu 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ammattiliiton jäsenmaksu
3employeeforeclosureAggregaatti0..1Ulosmittaus 
4typeMerkkijono0..1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (*Ulosotto
2employeeeducationalinformationAggregaatti0..1Palkansaajan koulutustiedot
3degreeAggregaatti0..nTutkinto
4nameMerkkijono1Tutkinnon nimiYlioppilas
4schoolMerkkijono1Koulun nimiLyseon lukio
4graduationyearNumeerinen1Valmistumisvuosi2022
4primarydegreeNumeerinen1Päätutkinto1=kyllä
0=ei
2employeeadditionalinformationAggregaatti0..1Palkansaajan lisätietokentät
3additionalinformationfieldAggregaatti0..nPalkansaajan lisätietokenttä
4nameMerkkijono1Lisätietokentän nimiAllergiat
4valueMerkkijono1Lisätietokentän arvoKala

*) Tilityspisteet:  Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset

Huomioitavaa resurssin käytössä:

 • Palkansaajan muokkaaminen on mahdollistettu silloinkin kun ko. palkansaajan työsuhde ei ole voimassa
 • Resurssi ei aseta palkansaajalle lomapäivien kertymiä. Tämä asetetaan käyttöliittymässä.
  • Yksittäisen palkansaajan osalta tiedon voi päivittää palkansaajan tietojen sivulla
  • Useammalle palkansaajalle tieto voidaan asettaa massana lomaoikeuden hallinnasta, Palkat - Lomalaskennan asetukset, jossa valitaan käsiltävät palkansaajat ja "Käsittele valittuja" valikosta valitaan "Aseta lomapäivien kertymäsääntö" sekä haluttu kertymäsääntö
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, vähintään yksi työsuhde on tuotava
  • startdate- ja profession-elementit ovat aina pakollisia
  • Jos enddate on määritelty, myös endreason on pakollinen
 • Jos employmentperiods-elementti on määritelty, työsuhdetiedot yliajavat employeepayrollinformation-määritykset
 • Jos employmentperiods-elementtiä ei ole määritelty, palkansaajan työsuhde määritetään employeepayrollinformation > profession ja jobbegindate
 • Jos työsuhteita tuodaan rajapinnan kautta, palkansaajan mahdolliset olemassaolevat työsuhteet poistetaan
 • Jos yritys tuodaan palkansaajaksi niin tällöin ei anneta tavallisen palkansaajan yksilöiviä tietoja kuten:
  • employeeidentifier
  • firstname
  • lastname
  • foreignemployeeidentification -elementti

Palkansaajan perustietojen muokkaus

Resurssi: patchemployee.nv

Resurssilla voi muokata palkansaajan perustietoja. Sanomalla tarvitsee tuoda vain muuttuneet tiedot.

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
identifiertype1Palkansaajan tunnisteen tyyppi: netvisorkey, number tai personalidentificationnumbernetvisorkey
identifier1Palkansaajan tunniste1

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1

1patchemployeeAggregaatti1

2employeebaseinformationAggregaatti1

3companynameMerkkijono0..1Yrityksen nimiTest Company Oy
3firstnameMerkkijono, maks. 500..1Palkansaajan etunimiAnna
3lastnameMerkkijono, maks. 500..1Palkansaajan sukunimiAmmattilainen
3phonenumberMerkkijono, maks. 500..1Palkansaajan puhelinnumero0501234567
3emailMerkkijono, maks.1000..1Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@test-company.fi
2employeepayrollinformationAggregaatti0..1

3streetaddressMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 500..1Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3municipalityMerkkijono, maks. 2550..1Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan kotimaan koodi, oletus fifi
3nationalityMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
3languageMerkkijono, maks. 20..1Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fifi
3employeenumberNumeerinen0..1Palkansaajan yksilöllinen tunnistenumero12
3payrollrulegroupnameMerkkijono, maks. 500..1Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkka, perusmalli
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 340..1Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumero. Jos tuot pankkitilinumeron, tulee tuoda myös BIC-koodi (bankidentificationcode).FI7179979580007335
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 200..1Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3accountingaccountnumberNumeerinen0..1Palkansaajan velkatilinumero1751
3hierarchyMerkkijono0..1HierarkiatasoTest Company Oy
Attr.typeMerkkijono0..1Hierarkian linkitystyyppinetvisor - Netvisorin tunniste (netvisorkey) tai customer - Jos yksilöidään nimellä, täytyy olla uniikki. Lue yrityshierarkiasta
3payslipdeliverymethodMerkkijono0..1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
Attr.typeMerkkijono0..1Toimitustavan linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste (netvisorkey)
3isjointownerNumeerinen0..1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteNumeerinen0..1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistNumeerinen0..1Esiintyvä taiteilija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeNumeerinen0..1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsNumeerinen0..1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyelNumeerinen0..1Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta1=kyllä
0=ei
1 voidaan antaa vain, mikäli employeeinsurancetype=4
3ispersonreceivingeppoinsurancesalaryKokonaisluku0..1EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saaja henkilö1=kyllä
0=ei
3nosocialsecuritypaymentNumeerinen0..1Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
3receivessalaryfromdiplomaticembassyNumeerinen0..1Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö1=kyllä
0=ei
3activityNumeerinen0..1Aktiivisuus1=kyllä
0=ei
3foreclosureNumeerinen0..1Ulosotto1=kyllä
0=ei
3foreclosuremaintenancepersonsNumeerinen0..1Ulosotossa elatuksen varassa olevat henkilötAnnettava jos tieto ulosotta annetaan arvolla 1
3taxnumberMerkkijono0..1Palkansaajan veronumero12345678912
3placeofbusinessMerkkijono0..1Toimipaikka tulorekisteriin (nimi)Pääkonttori
2employeesettingsAggregaatti0..1Palkansaajan asetukset
3payrollserviceMerkkijono0..1Palkanlaskentapalveluenabled tai disabled
3resourcemanagementMerkkijono0..1Resurssinhallintaenabled tai disabled

Palkansaajan palkkaperusteiden nouto

Resurssi: getemployeesalaryparameters.nv

Jos palkkaperusteella ei ole arvoa, palautuu value-elementti tyhjänä elementtinä (), kun taas nolla-arvo palautuu normaalina arvona (0,0).

Resurssin kautta voi hakea halutun palkansaajan palkkaperusteet. Kutsussa käytettävät parametrit (GET):

ParametriIlmentymiäKuvaus
identifiertype 1 Tunnisteen tyyppi: pinnumber tai netvisorkey
identifier 1 Tyypin mukainen tunniste: palkansaajan HETU tai palkansaajan numero

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1employeesalaryparametersAggregaatti1  
2parametersAggregaatti1  
3parameterAggregaatti0..n  
4rationumberNumero1Palkkaperusteen palkkalajin numero (yrityskohtaiset palkkalajit)123
 4  value Desimaaliluku1Palkkaperusteen arvo12,34

Palkansaajan palkkaperusteiden tuonti

Resurssi: employeesalaryparameters.nv

Sanomalla voi tuoda osan palkkaperusteista (1-24 kpl kerralla) ja toisella sanomalla eri osan palkkaperusteista. Palkkaperusteisiin joita sanomalla ei ole määritettynä ei tehdä muutoksia.

Jos palkkaperuste halutaan asettaa nollaksi tai sen arvoa halutaan päivittää, annetaan value-elementissä uusi arvo. Mikäli olemassaolevan palkkaperusteen arvo halutaan poistaa kokonaan, value-elementtiä ei anneta sanomalla.

Tämä resurssi vaatii toimiakseen rajapintatunnuskäyttäjältä palkanlaskijan roolin (P-rooli).

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1employeesalaryparametersAggregaatti 1  
2employeeidentificationTeksti1Palkansaajan tunniste123456-123A
Attr.TypeTeksti1Linkitystyyppi, employeenumber,finnishpersonalidentifier tai netvisorkeypin
2salaryparametersAggregaatti1  
3salaryparameterAggregaatti1..24  
4rationumberNumero1Palkkaperusteen palkkalajin numero (yrityskohtaiset palkkalajit). Palkkalajin lähde tulee olla Netvisorissa "Palkansaajan perustiedot"123
4valueDesimaaliluku0..1Palkkaperusteen arvo12,30

Palkkalajien nouto

Resurssi: payrollratiolist.nv

Resurssilla voi hakea yrityskohtaiset palkkalajit. Palkkalajeja käytetään matkalaskun ja palkkalaskelman tuonnissa Netvisoriin.

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
source1..ncollectorratiolinesRajataan palkkalajin tyypillä joka on oltava yksi tai useampi seuraavista:
- tripexpensecustomlines = matkalasku, kulurivit
- taxingrules = verokortti
- collectorratiolines = palkkajaksokohtainen kirjaus
- userparameters = palkansaajan perustiedot
- companyparameters = yrityksen perustiedot
- userformula = käyttäjän kaava
- tabledata = taulukkodata
- foreclosure = ulosotto
 - lowsalarysupport = matalapalkkatuki

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1PayrollRatiosAggregaatti1  
2PayrollRatioAggregaatti0..n  
3NamesAggregaatti0..n

4NameTeksti1-3Palkkalajin nimiUlkomaan päiväraha
Attr.ISO639-1CodeTeksti1Palkkalajin nimen kielitieto: fi,se, enfi

IdentifierNumero1Palkkalajin ID 1
4SourceTeksti1Palkkalajin tyyppiMatkalasku, kulurivit
4RatioNumberNumero1Palkkalajin numero123
4DefaultDebitAccountNumberNumero1Kirjanpidon debet-tili7890
4DefaultCreditAccountNumberNumero1Kirjanpidon kredit-tili2961

Palkkalaskelman tuonti

Resurssi: payrollpaycheckbatch.nv

Valmiin palkkalaskelman tuonti Netvisoriin. Sanomalla voi tuoda valmiita palkkalaskelmia Netvisoriin. Jos laskelmalla tuotuja palkkatietoja on tarkoitus täydentää tai muuten muokata vielä Netvisorissa, on suositeltavaa käyttää yksittäisiä resursseja palkkatietojen tuontiin. Voit lukea tarkemmin palkkalaskelman tuonnin rajoitteista täältä.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti 1  
1payrollcheckbatchAggregaatti 1  
2employeeidentifierMerkkijono1Tieto, jolla työntekijä linkitetään *1)140785-xxxx
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkeyfinnishpersonalidentifier
2rulegroupperiodstartPäivämäärä1Palkkajakson alkupäivämäärä *1)2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto aina ansiansi
2rulegroupperiodendPäivämäärä1Palkkajakson loppupäivämäärä *2)2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2freetextbeforelinesMerkkijono0..1Vapaa teksti ennen palkkalaskelman rivejä 
2freetextafterlinesMerkkijono0..1Vapaa teksti rivien jälkeen 
2duedatePäivämäärä0..1Eräpäivä2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2valuedatePäivämäärä0..1 2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2payrollpaycheckbatchlineAggregaatti 1..n  
3payrollratioidentifierMerkkijono1Tieto, jolla palkkalaji linkitetään riviin. *3)1
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, toistaiseksi vain rationumberrationumber
3unitsNumeerinen1Rivin kappalemäärä2
3unitamountNumeerinen1Yksikköhinta1500
3linesumNumeerinen1Rivisumma, ei lasketa automaattisesti. Suositeltava tuoda max 2 desimaalin tarkkuudella.3000,00
3linedescriptionMerkkijono0..1Rivikuvaus  
3earningperiodstartdatePäivämäärä0..1Ansaintakauden alkupäivämäärä. Jos alku- ja loppupäivä jätetään pois, muodostuu Ansaintakaudeksi palkkajakson päivämäärät.2022-12-01
Attr.typeMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3earningperiodenddatePäivämäärä0..1Ansaintakauden loppupäivämäärä2022-12-31
Attr.typeMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3dimensionAggregaatti0..n  
4dimensionnameMerkkijono 1LaskentakohdeotsikkoProjekti
4dimensionitemMerkkijono 1Laskentakohde Palkanmaksu 

*1) Palkansaaja pitää olla perustettuna Netvisoriin ja palkaasaajalla täytyy olla määritetty palkkamalli.

*2) Jos jaksoa ei löydy järjestelmästä, se perustetaan, jos kyseessä on palkkamallin ensimmäinen jakso tai se alkaa heti edellisen jakson jälkeen.

*3) Nämä palkkalajit löytyvät Netvisorissa näkymästä: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Palkkajaksokohtainen kirjausrivin tuonti

Resurssi: payrollperiodcollector.nv

Hakee palkansaajan palkkamallin mukaisen avoimen palkkajakson annetun päivämäärän perusteella ja lisää palkkajaksokohtaiset kirjausrivit. Asettaa laskentakohteet ja luo ne tarvittaessa.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrollperiodcollectorAggregaatti1  
2datePäivämäärä1Päivämäärä, jolle palkansaajan palkkamallin mukainen avoin palkkajakso osuu 
Attr.formatMerkkijono1Aina ansi 
2employeeidentifierMerkkijono1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorkey 
Attr.typeMerkkijono1Joko number tai personalidentificationnumber, eli palkansaajan numero tai henkilötunnus 
2payrollratiolineAggregaatti1..n  
3amountNumeerinen1Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin määrä/summa 
3payrollratioNumeerinen1Palkkalajin numero. Numero on oltava syötettynä palkkalajilla 
Attr.typeMerkkijono0..1Aina number 
3dimensionAggregaatti0..n  
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi. Luodaan tarvittaessa 
4dimensionitemMekkijono1Laskentakohteen nimi. Luodaan tarvittaessa 
Attr.fatheridNumeerinen 0..1Laskentakohteen "vanhemman" (parent) tunnus 

Palkkaennakon tuonti

Resurssi: payrolladvance.nv

Palkkaennakkoa maksettaessa ei lasketa palkan sivukuluja, jotka käsitellään vasta ennakkoa vähennettäessä palkkalaskelmalla. Laskenta ei näin ollen tapahdu verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas on vastuussa mahdollisista selvityspyynnöistä ja seuraamuksista.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrolladvanceAggregaatti1  
2descriptionMerkkijono0..1Tapahtuman kuvaus. Vapaamuotoinen selite ennakon maksamisesta 
2employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan tunnus, kenelle ennakkoa maksetaan 
Attr.typeMerkkijono0..1Linkitystyyppi, employeenumber, finnishpersonalidentifier tai netvisorke 
2paymentdatePäivämäärä1Päivämäärä, jolloin ennakko lähtee maksuun. Ei voi olla kuluvaa päivää aikaisempi 
Attr.formatMerkkijono0Aina ansi (Huom! DTDssä virhe, jos attribuutti lisätään, aiheuttaa virheen) 
2advancesumNumeerinen1Palkkaennakon määrä 
Attr.paymentstatusMerkkijono0...1ispaid tai notpaid
Palkkaennakko, joka on maksettu/merkitty maksetuksi päivittyy automaattisesti ao. palkansaajan seuraavalle palkkalaskelmalle ja vähentää maksettavaa summaa. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia palkkaennakon vähentämisestä palkkalaskelmalta.
Matkaennakko, joka on maksettu/merkitty maksetuksi päivittyy automaattisesti maksatusnäkymään (HRM > Työaika ja matkalaskut > Maksatus) ao. palkansaajan tietoihin. Maksatusnäkymässä matkaennakko voidaan kohdistaa tulevalle tai tuleville matkalaskuille.
 
2paymenttypeMerkkijono1payroll tai tripexpence, eli palkkaennakko tai matkaennakko 

Ulkoisen palkanmaksuaineiston tuonti

Resurssi: payrollexternalsalarypayment.nv

Käytetään ulkoisen palkanmaksuaineiston tuontiin. Ei tarvitse tuoda koko palkkalaskelmaa, vaan ainoastaan maksuaineisto. Aineiston ei tarvitse linkittyä Netvisorista löytyvään palkansaajaan. Maksu tapahtuu Netvisorista, resurssi siis hyvin vastaava kuin tilisiirron tuonti.

Ulkoisen palkanmaksuaineistolla annetaan jompi kumpi tieto paymentdate tai duedate. Elementtien (paymentdate, duedate) terminologia on SEPA-tilisiirtostandardin mukainen: SEPA Palkat Tiedote Tammikuu 2009

 • Maksupäivä (paymentdate) = palkkapäivä, palkanmaksu on silloin palkansaajan tilillä.
  Ei tehdä pankkipäivien tulkintaa tässä vaiheessa, vaan tulkitaan maksatuksessa.
 • Eräpäivänä (duedate) = palkka veloitetaan yrityksen tililtä. Eräpäivään lisätään yksi pankkipäivä, jotta saadaan maksupäivä = palkkapäivä. Jos eräpäivä esim. perjantai lisätään 3 päivää jolloin eräpäiväksi tulee maanantai.
  • Eräpäivän tulee olla pankkipäivä ja sen on oltavan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä, jos maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä eli eräpäivä. Tämän perusteella pankit huolehtivat, että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. 
TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1payrollexternalsalarypaymentAggregaatti1  
2descriptionMerkkijono0...1Tapahtuman kuvaus. Vapaamuotoinen selite. Palkansaajalla palkkatapahtuman selite on aina "Palkka".
Ulkoinen maksu
2paymentdatePäivämäärä1Maksupäivä = palkkapäivä, palkanmaksu on silloin palkansaajan tilillä (vaihtoehtoinen elementti duedate, käytä vain toista näistä)2022-09-01
Attr.formatMerkkijono ansiansi
2duedatePäivämäärä1Eräpäivä, palkka veloitetaan yrityksen tililtä (vaihtoehtoinen elementti paymentdate, käytä vain toista näistä)2022-01-01
Attr.formatMerkkijono ansiansi
2externalpaymentsumDesimaaliluku1Maksun määrä (0.01 < sum < 10000000.0)100,0
2ibanMerkkijono1Palkansaajan pankkiyhteys eli pankkitilinumeroFI21 1234 xxxx xxxx xx
2bicMerkkijono1Pankin tunnisteNDEAFIHH
2hetuMerkkijono0...1
Suomalainen henkilötunnus
140785-xxyy
2realnameMerkkijono1Palkansaajan nimi
Erkki Esimerkki


Palkkalaskelmalistauksen nouto

Resurssi: getpayrollpaycheckbatchlist.nv

Resurssi palauttaa yrityksen palkkalaskelmat halutulta päivämääräväliltä, maksimissaan 30 päivän ajalta.

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
startdate1Pakollinen, alkupäivämäärä2023-01-01
enddate0..1Vapaaehtoinen, loppupäivämäärä. Jos tätä ei anneta, noudetaan vain yhden (startdate) maksupäivän tiedot2023-01-31

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1PayrollPaycheckBatchesAggregaatti1

2PayrollPaycheckBatchAggregaatti0..n

3NetvisorkeyNumero1Palkkalaskelman netvisorkey1
3PaymentDatePäivämäärä1Palkkalaskelman maksupäivä2023-01-31
3PayrollRuleGroupPeriodAggregaatti1Palkkajakson tiedot
4NetvisorkeyNumero1Palkkajakson netvisorkey3
4StartDatePäivämäärä1Palkkajakson alkupäivämäärä2023-01-01
4EndDatePäivämäärä1Palkkajakson loppupäivämäärä2023-01-31
3PayrollRuleGroupAggregaatti1Palkkamallin tiedot
4NetvisorkeyNumero1Palkkamallin netvisorkey15
4NameTeksti1Palkkamallin nimiKuukausipalkka, perusmalli
3EmployeeAggregaatti1Palkansaajan tiedot
4NameTeksti1Palkansaajan nimiMatti Meikäläinen
4EmployeeNumberNumero1Palkansaajan numero111 / tyhjä
4NetvisorkeyNumero1Palkansaajan netvisorkey12
3StatusNumero1Palkkalaskelman tila1=Avoin, 2=Kuitattu/Hyväksytty, 3= Maksettu
3StatusDescriptionTeksti1Palkkalaskelman tila tekstimuodossaMaksettu


Palkkalaskelman nouto

Resurssi: getpayrollpaycheckbatch.nv

Resurssi palauttaa yksittäisen palkkalaskelman tiedot. Noudettavan palkkalaskelman netvisorkeyn (tunnisteen) saa noudettua resurssilla palkkalaskelmalistauksen nouto (getpayrollpaycheckbatchlist.nv).

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Pakollinen, palkkalaskelman tunniste23

Vastaus:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1payrollpaycheckbatchAggregaatti1

2paymentdatePäivämäärä1Palkanmaksupäivä2023-03-31
2payrollrulegroupperiodAggregaatti1Palkkajakso
3netvisorkeyNumero1Palkkajakson tunniste123
3startdatePäivämäärä1Palkkajakson aloituspäivämäärä2023-03-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän formaattiansi
3enddatePäivämäärä1Palkkajakson lopetuspäivämäärä2023-03-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän formaattiansi
2payrollrulegroupAggregaatti1Palkkamalli
3netvisorkeyNumero1Palkkamallin tunniste123
3nameMerkkijono1Palkkamallin nimiKuukausipalkka
2employeeAggregaatti1Palkansaaja
3netvisorkeyNumero1Palkansaajan tunniste123
3nameMerkkijono1Palkansaajan nimiMalli Maisa
3employeenumberNumero1Palkansaajan numero123 / tyhjä
2statusNumero1Palkkalaskelman tilaPalkkalaskelman tila:
1=Avoin
2=Kuitattu/Hyväksytty
3= Maksettu
2vouherAggregaatti0..1Tosite
3netvisorkeyNumero1Tositteen tunniste123
3classMerkkijono1TositelajiPA Palkka
3numberNumero1Tositenumero123
3datePäivämäärä1Tositteen päiväys2023-03-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän formaattiansi
2allocationcurvesAggregaatti0..1Palkkalaskelman jakokäyrä
3allocationcurveAggregaatti1..nJakokäyrän prosenttijakauma
Attr.percentNumero1Jakauman prosentti61
4dimensionsAggregaatti1Laskentakohteet
5dimensionAggregaatti1..nLaskentakohde
6dimensionnameMerkkijono1Laskentakohteen otsikkoToimipiste
Attr.netvisorkeyNumero1Tunniste123
6dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimiLappeenranta
2freetextbeforelinesMerkkijono1Teksti ennen palkkalaskelmarivejäMuista toimittaa verokortti / tyhjä
2freetextafterlinesMerkkijono1Teksti palkkalaskelmarivien jälkeenHyvää pääsiäistä / tyhjä
2holidayrecordsAggregaatti1Lomapäivät noutohetkellä
3availableholidaysNumero1Kirjattavissa olevat lomapäivät noutohetkellä25
3newaccrualofholidaysDesimaaliluku1Uusi lomakertymä noutohetkellä7,5
2payrollpaycheckbatchlinesAggregaatti1Palkkalaskelmarivit
3payrollpaycheckbatchlineAggregaatti1..nPalkkalaskelmarivi
4payrollratioAggregaatti1Palkkalaji
5netvisorkeyNumero1Tunniste123
5numberNumero0..1Palkkalajin numero123
5nameMerkkijono1Palkkalajin nimiKuukausipalkka
5isvisibleNumero1Palkkalajin näkyvyys palkkalaskelmalla1=yes, 0=no
5costobjectsourceMerkkijono1Palkkalajin laskentakohteiden lähdeDimensionCurve = Jakokäyrä,
PaycheckBatchLine = Palkkalaskelmarivi,
EmployeeDimensions = Palkansaajan oletuslaskentakohteet,
None = Ei kirjausta,
SelectedDimensions = Valitut laskentakohteet

4unitsNumero1Määrä2 / tyhjä
4unitamountNumero1Yksikköhinta200 / tyhjä
4linesumNumero1Summa400
4earningperiodsAggregaatti1Ansaintakaudet
5earningperiodAggregaatti1...nAnsaintakausi
6startdatePäivämäärä1Ansaintakauden alkupäivä2023-03-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän formaattiansi
4enddatePäivämäärä1Ansaintakauden loppupäivä2023-03-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän formaattiansi
4incometypeAggregaatti0...1Tulolaji
5netvisorkeyNumero1Tunniste123
5nameMerkkijono1Tulolajin nimiAikapalkka
4accountingdataAggregaatti1Tiliöinnit
5debetaccountnetvisorkeyNumero1Tunniste123 / tyhjä
5debetaccountnumberNumero1Tiliöinnin debet -tilin numero5000 / tyhjä
5debetaccountnameMerkkijono1Tiliöinnin debet -tilin nimiTyöntekijäpalkat / tyhjä
5kreditaccountnetvisorkeyNumero1Tunniste123 / tyhjä
5kreditaccountnumberNumero1Tiliöinnin kredit -tilin numero2961 / tyhjä
5kreditaccountnameMerkkijono1Tiliöinnin kredit -tilin nimiPalkkamenot(siirtovelat) / tyhjä
4dimensionsAggregaatti0..1Laskentakohteet
5dimensionAggregaatti1..nLaskentakohde
Attr.percentNumero1Laskentakohteen prosentti25
6dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimiToimipiste
Attr.netvisorkeyNumero1Tunniste123
6dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimiLappeenranta
Attr.netvisorkeyNumero1Tunniste123
4linedescriptionMerkkijono1Selite


Palkansaajan työsuhteen lisäys

Resurssi: addjobperiod.nv

Resurssilla voi lisätä palkansaajalle uusia työsuhdetietoja.

Kutsussa käytettävän parametrit:

ParametriIlmentymiä
KuvausEsimerkki
employeeidentifier1Palkansaajan netvisorkey12

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employmentperiods
Aggregaatti1Työsuhteet
2employmentperiodAggregaatti1..nTyösuhde
3companystartdatePäivämäärä0..1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä2022-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2022-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3probationenddatePäivämäärä0..1Koeajan päättymispäivä2022-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3employmentmodeNumeerinen0..1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppi, aina netvisor eli Netvisorin tunnistenetvisor
3professionMerkkijono, maks. 2501AmmattinimikeSpecialist
3commentMerkkijono, maks. 5000..1KommenttiUusi osaava tyyppi
3enddatePäivämäärä0..1Päättymispäivä2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3endreasonNumeerinen0..1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, aina netvisor eli Netvisorin tunnistenetvisor
3occupationclassificationMerkkijono0..1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
3employmentcontractNumeerinen0..1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Huom: määräaikaiselle
työsuhteelle on
annettava päättymispäivä
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, aina netvisor eli Netvisorin tunnistenetvisor
3employmentformNumeerinen0..1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen
Attr.typeMerkkijono1Linkitystyyppi, aina netvisor eli Netvisorin tunnistenetvisor
3parttimepercentNumeerinen0..1Osa-aikaisuuden prosenttiSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100
Huom: employmentform oltava 2,
jotta asetus huomioidaan
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
3regularworkinghoursNumeerinen0..1Säännöllinen työaikaSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
3groundsforemploymentNumeerinen0..1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
3kevaprofessionalclasscodeNumeerinen0..1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä.
KEVA tietoja voi antaa vain jos yrityksellä on valittu
palkanlaskennan asetuksista ”Yrityksen työeläkevakuuttaja on Keva”.
Kevan ammattiluokkien koodit:
Keva: Ammattinimikkeiden haku
Attr.typeMerkkijono1Aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumeerinen0..1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena
arvoa ”20”.
Määrää mitä arvoja hyväksytään kenttään
kevaemploymentregistration.
Arvo löytyy KEVA:n koodistosta.
Keva: Tulorekisterin koodisto
Virheellisellä arvolla listataan sallitut arvot.
3ispaymenttypemonthlywageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
3ispaymenttypehourlywageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
3ispaymenttypepiecewageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
3collectiveagreementNumeerinen0..1TyöehtosopimusTulorekisterin työehtosopimuksen koodit:
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.typeMerkkijono1aina cbacodecbacode
3stateemploymentfundNumeerinen0..1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
3carbenefityearNumeerinen0..1Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä2022
3isabroadcarbenefitNumeerinen0..1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei


Palkansaajan työsuhteen muokkaus

Resurssi: editjobperiod.nv

Resurssilla voi muokata palkansaajan yhtä työsuhdetietoa. Sanomalla tarvitsee tuoda vain muuttuneet tiedot.

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Työsuhteen netvisorkey2

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employmentperiodsAggregaatti1Työsuhteet
2employmentperiodAggregaatti1Työsuhde
3companystartdatePäivämäärä0..1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä2022-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto
3startdatePäivämäärä0..1Alkamispäivä2022-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto
3probationenddatePäivämäärä0..1Koeajan päättymispäivä2022-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto
3employmentmodeNumeerinen0..1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3professionMerkkijono, maks. 2500..1AmmattinimikeSpecialist
3commentMerkkijono, maks. 5000..1KommenttiUusi osaava tyyppi
3enddatePäivämäärä0..1Päättymispäivä2022-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
3endreasonNumeerinen0..1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3occupationclassificationMerkkijono0..1AmmattiluokkaAmmattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
3employmentcontractNumeerinen0..1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Huom: määräaikaiselle
työsuhteelle on
annettava päättymispäivä
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3employmentformNumeerinen0..1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3parttimepercentNumeerinen0..1Osa-aikaisuuden prosenttiSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-100
Huom: employmentform oltava 2,
jotta asetus huomioidaan
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
3regularworkinghoursNumeerinen0..1Säännöllinen työaikaSallittu arvo, desimaaliluku väliltä 0-168
Pyöristys lähimpään kahteen desimaaliin
3groundsforemploymentNumeerinen0..1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
3kevaprofessionalclasscodeNumeerinen0..1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiä.
KEVA tietoja voi antaa vain jos yrityksellä on valittu
palkanlaskennan asetuksista ”Yrityksen työeläkevakuuttaja on Keva”.
Kevan ammattiluokkien koodit:
Keva: Ammattinimikkeiden haku
3kevaemploymentregistrationNumeerinen0..1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä.Kevan Palvelussuhteen rekisteröintikoodit:
Keva: Tulorekisterin koodisto 
Attr.typeMerkkijono1Aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumeerinen0..1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi. Jos ei anneta, käytetään oletuksena
arvoa ”20”.
Määrää mitä arvoja hyväksytään kenttään
kevaemploymentregistration.
Arvo löytyy KEVA:n koodistosta
Keva: Tulorekisterin koodisto
Virheellisellä arvolla listataan sallitut arvot
3ispaymenttypemonthlywageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
3ispaymenttypehourlywageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
3ispaymenttypepiecewageNumeerinen0..1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
3collectiveagreementNumeerinen0..1TyöehtosopimusTulorekisterin työehtosopimuksen koodit:
Tulorekisteri: Koodistot
Attr.typeMerkkijono1aina cbacodecbacode
3stateemploymentfundNumeerinen0..1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
3carbenefityearNumeerinen0..1Autoetuauton käyttöönottovuosi, max 4 merkkiä2022
3isabroadcarbenefitNumeerinen0..1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei

Palkansaajan työsuhteen poisto

Resurssi: deletejobperiod.nv

Resurssilla voi poistaa palkansaajan yksittäisen työsuhteen. Palkansaajan työsuhteen netvisorkeyn saa noudettua palkansaajan nouto resurssilla (getempolyee.nv).

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
netvisorkey1Pakollinen, työsuhteen netvisorkey12

Tilityspisteiden nouto

Resurssi: getpayrollparties.nv

Resurssi palauttaa yrityksen tilityspisteet.

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1payrollpartiesAggregaatti1

2partyAggregaatti0..n

3netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen netvisorkey8
3nameMerkkijono1Tilityspisteen nimiTyEL
3partyinternaltypeMerkkijono1Tilityspisteen sisäinen tyyppi

employeeworkpensioninsurance = Työeläkevakuutus
employeeunemploymentinsurance = Työttömyysvakuutus
employeeaccidentinsurance = Tapaturmavakuutus
employeegrouplifeinsurance = Ryhmähenkivakuutus
employeeunionmembershipfee = Ay-jäsenmaksu
employeeforeclosure = Ulosotto
employeeotherinsurance = Muu vakuutus
employeeworkpensioninsurance
3useonlyinreportingKokonaisluku1Tilityspistettä käytetään vain raportoinnissa1


Palkansaajan liittäminen tilityspisteeseen

Resurssi: attachemployeetosettlementpoint.nv

Resurssilla voi liittää palkansaajan valittuun tilityspisteeseen.

Kutsussa käytettävät parametrit:

Joko netvisorkey, number tai personalidentificationnumber on pakollinen.

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
identifiertype1Sanoma kohdistetaan palkansaajaan joko netvisorkeyllä (netvisorkey), palkansaajanumerolla (number) tai henkilötunnuksella (personalidentificationnumber)netvisorkey
identifier1Tunnisteen arvo, jolla kohdistus palkansaajaan tehdään3

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1attachemployeetosettlementpointAggregaatti1

2employeeinsurancetypeKokonaisluku0..1Työeläkevakuutuksen tyyppi (Tyel, MYEL,YEL, Ei vakuutettu)1 = TyEL
2 = MYEL
3 = YEL
4 = Ei vakuutettu
2employeesettlementpointsAggregaatti1

3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti

0..1Työeläkevakuutus
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelynohandling = Ei käsittelyä
automatichandling = Automaattinen käsittely
under17yearsold = Alle 17-vuotias
17to52yearsold = 17-52 vuotias
53to62yearsold = 53-62 vuotias
63to67yearsold = 63-67 vuotias
over68yearsold = yli 68-vuotias
4nameMerkkijono0..1Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava)TyEL
4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)8
4reporttoincomeregisterKokonaisluku0..1Tilityspiste, joka ilmoitetaan tulorekisteriin (jos palkansaaja kytketty useampaan TyEL-tilityspisteeseen, tulee ilmoittaa, mikä niistä ilmoitetaan tulorekisteriin)1
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0..nTyöttömyysvakuutus
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelynohandling = Ei käsittelyä
automatichandling = Automaattinen käsittely
under17yearsold = Alle 17-vuotias
17to64yearsold = 17-64 vuotias
over65yearsold = yli 65-vuotias
partowner = osaomistaja
4nameMerkkijono0..1Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava)Työttömyysvakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)9
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0..nTapaturmavakuutus
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava)Tapaturmavakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)10
4reporttoincomeregisterKokonaisluku0..1Tilityspiste, joka ilmoitetaan tulorekisteriin (jos palkansaaja kytketty useampaan TyEL-tilityspisteeseen, tulee ilmoittaa, mikä niistä ilmoitetaan tulorekisteriin)
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0..nRyhmähenkivakuutus
4typeMerkkijono1

4nameMerkkijono0..1

4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)11
3employeeotherinsuranceAggregaatti0..nMuu vakuutus
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava)Muu vakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)12
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0..nAmmattiliiton jäsenmaksu
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava)Ammattiliiton jäsenmaksu
4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)13
3employeeforeclosureAggregaatti0..nUlosmittaus
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelynohandling tai attachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono0..1Tilityspisteen nimi (name ja/tai netvisorkey annettava)Ulosotto
4netvisorkeyKokonaisluku0..1Tilityspisteen netvisorkey (name ja/tai netvisorkey annettava)14

xml
xml
(513 Bytes)
xml
(415 Bytes)
xml
(948 Bytes)
xml
(325 Bytes)
xml
(299 Bytes)
xml
(412 Bytes)
xml
(4.64 KB)
xml
xml
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.