Netvisoriin voidaan tuoda muista järjestelmistä Finvoice -laskuaineistoja XML-muodossa. Laskuaineiston siirtämiseksi käytetään "Tietojen tuonti" -toimintoa. Toiminto on käytössä kaikilla yrityksillä ja käyttäjällä tulee olla Accounting-osion toimintokohtaisissa oikeuksissa muokkausoikeudet "Perustietojen hallintaan" sekä "Perustietojen tuontiin". Tietojen tuonti -toiminnon löydät Netvisor-käyttöliittymän yritysvalikossa sijaitsevasta näkymästä: Yritysvalikko > Tietojen tuonti ja vienti > Tietojen tuonti.

Tuodaksesi laskuaineistoa tarvitset valmiin Finvoice-standardin mukaisen laskuaineiston. Vanhin tuettu versio Finvoicesta on versio 1.2, mutta tätä uudempia Finvoice aineistoversioita on myös mahdollista käyttää.

Tuontia varten tulee seuraavat stepit olla tehtynä Netvisorissa:

  1. Tuonti edellyttää ohjelmistorajapintapalvelun päälle kytkemistä. Avaa Yritysvalikko > Ohjelmistorajapinta > Rajapintaresurssien oikeudet -sivu ja kirjoita Rajapintaresurssien oikeudet -sivulla "Valmiit intergaatiot" -hakukenttään "Netvisor laskutietojen tuonti (Finvoice)". Valitse Netvisor laskutietojen tuonti (Finvoice) -integraatio ja salli integraatio, jolloin laskujen tuontia varten tarvittavat resurssit kytkeytyvät päälle.
  2. Lisäksi tuonti edellyttää, että "Ohjelmistorajapintapalvelun veloitus" on kytketty päälle. Kytkentä tapahtuu Netvisorissa Yritysvalikko > Ohjelmistorajapinta >"Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet" -sivun takaa.
  3. Aineistoja siirtävän henkilön tulee käydä luomassa itselleen ohjelmistorajapintatunnukset avaamalla Yritysvalikko > Ohjelmistorajapinta >"Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet" -sivu ja painaa "Luo uusi rajapintatunnus" -painiketta. Huomioithan, että jokaisen aineistoa tuovan käyttäjän tulee luoda omat ohjelmistorajapintatunnukset, jotta laskuaineiston tuonti toimii. Tunnukset eivät ole maksullisia. Ohjelmistorajapintatunnukset tulee vain olla luotuna, eikä näitä tunnuksia tarvitse syöttää mihinkään. 

Netvisorin laskuaineiston tuonti -toiminnon käyttö kuuluu kaikkiin paketteihin. 

Finvoice-muotoista laskuaineistoa voidaan käyttöliittymästä tehtävän tuonnin lisäksi siirtää myös erillisen Windows-sovelluksen kautta. Tämä työkalu sopii erityisesti asiakkaille, jotka käsittelevät suuria massoja laskuaineistoa ja sillä voi tuoda useita yksittäisiä laskutiedostoja yhdellä kertaa. Mikäli olet kiinnostunut erillisestä sovelluksesta, ota yhteys Netvisor asiakaspalveluun. Molemmat tuontitavat edellyttävät ohjelmistorajapintapalvelun päälle kytkemisen.

Laskutustietojen tuonti (Finvoice) tarvitsee toimiakseen seuraavat resurssit:

ResurssiKuvaus
Customer.nvAsiakastietojen tuonti Netvisoriin
Customerlist.nvAsiakaslistan nouto Netvisorista
Product.nvTuotetietojen tuonti Netvisoriin
Productlist.nvTuotelistan nouto Netvisorista
Salesinvoice.nvMyyntilaskun/myyntitilauksen tuonti Netvisoriin

Laskutietojen tuonnissa käytettävät tiedot

Alla olevasta vastaavuustaulukossa on esitelty Finvoice-aineistolta poimittava tieto ja mihin kenttään Netvisorissa tieto kohdistetaan. Toissijaista tietoa käytetään mikäli ensisijaista arvoa ei ole annettu laskuaineistolla.

Tieto Finvoice-aineistollaTieto NetvisorissaKuvaus
InvoiceRecipientOrganisationTaxCodeAsiakkaan Y-tunnusAsiakaskorttia luotaessa asiakkaan Y-tunnus. HUOM. Y-tunnuksen tulee olla aineistolla validi suomalainen y-tunnus. Mikäli kenttään halutaan esimerkiksi ulkomaalainen VAT-tunnus, ei sitä lueta aineistolta, vaan se tulee lisätä käsin asiakaskortille jälkikäteen.
BuyerOrganisationTaxCodeAsiakkaan Y-tunnusAsiakaskorttia luotaessa asiakkaan toissijainen Y-tunnus
SellerContactPersonNameMyyjän nimi 
InvoiceRecipientPartyIdentifierAsiakkaan asiakasnumeroAsiakaskorttia luotaessa tai asiakaskorttiin kohdistaessa asiakkaan asiakasnumero (suositeltu).
BuyerPartyIdentifierAsiakkaan asiakasnumeroAsiakaskorttia luotaessa tai asiakaskorttiin kohdistaessa asiakkaan toissijainen asiakasnumero. Tämä tieto ei näy käyttöliittymässä mutta on metadatana asiakkaan takana.
InvoiceRecipientOrganisationNameAsiakkaan nimiAsiakkaan nimi
BuyerOrganisationNameAsiakkaan nimiToissijainen asiakkaan nimi (ei nimen jatkotieto)
InvoiceRecipientStreetNameAsiakkaan osoite 
InvoiceRecipientTownNameAsiakkaan postitoimipaikka 
InvoiceRecipientPostCodeIdentifierAsiakkaan postinumero 
CountryCodeAsiakkaan maakoodi 
DeliveryOrganisationNameToimituspaikan nimi 
DeliveryStreetNameToimituspaikan osoite 
DeliveryTownNameToimituspaikan postitoimipaikka 
DeliveryPostCodeIdentifierToimituspaikan maakoodi 
DeliveryDateToimituspäivämäärä 
DeliveryMethodTextToimitustapa 
DeliveryTermsTextToimitusehto 
InvoiceNumber Laskunumero 
InvoiceDate Laskun päivämäärä 
SellerReferenceIdentifier Viitteemme 
BuyerReferenceIdentifierViitteenne
OrderIdentifierTilausnumeroNäkyy Netvisorissa Laskun lisätiedoissa. 
InvoiceTotalVatIncludedAmountValuuttakoodiValuuttakoodi luetaan sanoman attribuutista
InvoiceFreeTextTeksti ennen laskurivejä 
InvoiceDueDateMaksuehdon päivätMaksuehto muodostetaan vähentämällä eräpäivästä (InvoiceDueDate) laskun päiväys (InvoiceDate)
ArticleIdentifierTuotekoodiTuotekorttia luotaessa tai tuotekorttiin kohdistaessa tuotteen tuotekoodi
ArticleNameTuotenimike 
DeliveredQuantityTuotteiden määrä 
RowNormalProposedAccountIdentifierTiliöintiehdotus 
RowFreeTextRiviselite 
RowDiscountPercentAlennusprosentti 
RowVatRatePercentALV-prosentti 
RowAmountYksikköhinta (verollinen) 
EpiRemittanceInfoIdentifierViitenumero 
EpiReferenceViitenumeroToissijainen viitenumero


Jotta saat skandinaaviset kirjaimet (å,ä,ö) näkymään oikein, aineiston tulee olla ISO/IEC 8859-15 -enkoodatussa muodossa.

Finvoice -muotoisella laskuaineistolla on mahdollista tuoda myös laskentakohdeotsikoita ja laskentakohteita RowDefinitionHeaderText ja RowDefinitionValue -kentistä. Mikäli laskentakohdeotsikoiden ja laskentakohteiden tuonti halutaan estää, ota yhteyttä Netvisorin asiakaspalveluun. 

Mikäli asiakas luodaan tuonnin yhteydessä, laskuaineistosta luetaan sekä verkkolaskuosoitetiedot että sähköpostilaskuosoite asiakaskortille siinä tapauksessa, jos ne löytyvät aineistosta. Jos asiakas taas löytyy Netvisorista ennen tuontia, verkkolaskutustiedot/sähköpostilaskuosoite on muokattava asiakaskortille manuaalisesti tai tuotava asiakaskortistoon Asiakastietojen tuontia käyttäen.

Yksi siirtotiedosto voi sisältää useita laskuja. Tällöin laskuja ei tarvitse tuoda yksi kerrallaan.

Tietojen tuonnin vaiheet

  1. Avaa Yritysvalikko ja valitse "Tietojen tuonti"
  2. Valitse tietotyypiksi "Lasku/suoritus XML" (katso kuva alla, kohta 1) ja paina "Selaa" (2)
  3. Etsi laskutiedot sisältävä Finvoice-tiedosto ja paina "Tuo tietoja" -painiketta (3). Tämä käynnistää tietojen siirtymisen Netvisoriin.

Mikäli tuonnissa ei esiinny virheitä, tuonnin jälkeen esitetään erittely tuoduista tiedoista ja linkit muodostettuihin aineistoihin. 

Laskuaineiston tuonti perustaa siirron aikana myös laskulla käytetyn asiakkaan sekä käytetyt tuotteet automaattisesti Netvisoriin, mikäli näitä ei löydy valmiiksi. Huomioithan, että asiakkaan verkkolaskutustietoja ei tallenneta tässä yhteydessä asiakaskortille. Jos laskulla käytetty asiakas ja tuotteet löytyvät Netvisorista, kohdistetaan tiedot olemassa olevaan asiakkaaseen ja tuotteisiin.

Mikäli tuotavassa aineistossa on virheitä, näytetään virheilmoitus, jossa kerrotaan, miksi aineistoa ei voida tuoda järjestelmään. Virheilmoituksen alla näytetään editori-ikkuna, jonka kautta käyttäjä ei voi tehdä muutoksia tuotavaan aineistoon vaan muutokset tulee tehdä alkuperäiselle Finvoice-aineistolle. Korjauksen jälkeen aineisto voidaan tuoda uudelleen käsiteltäväksi. Jos aineisto sisältää useampia laskuja, oikeassa muodossa olevat laskut menevät perille suoraan. Ethän muokkaa tuotuja laskuja tuonnin jälkeen käyttöliittymässä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.