Rekisterit

Ennen Rackbeatin käyttöönottoa perustettavia rekistereitä on:
Tuoterekisterit
Asiakasrekisterit 
Toimittajarekisterit
Alkuinventointi

Rekisterit voi lisätä 3 eri tavalla: 
1) Rekisterin siirto Netvisorista Rackbeatiin. Ohje löytyy täältä.
Rajapinta yhteys saadaan avattua Netvisorin ja Rackbeatin välillä Netvisor tuen toimesta. Tähän tarvitaan Netvisorin puolelta Käyttäjätunniste ja avain. Tässä tapauksessa rekisteriä ei saa luoda uutena rackbeatiin, koska rekisterien tulee olla täysin vastaavat sekä Netvisorissa että Rackbeatissa. Netvisorissa HUOM! vaatii KH roolin. 
2) Jos rekisteri löytyy jostain muualta, niin rekisterin voi tuoda csv- tuonnilla. Tietojen tuontiin tarvitaan Excel pohja, jonka mallipohja löytyy kyseisen rekisterin alta. 
a. Asiakasrekisteri. Mallipohja löytyy täältä 
b. Toimittajarekisteri. Mallipohja löytyy täältä
c. Tuoterekisteri. Mallipohja löytyy täältä
3) Uuden asiakkaan, toimittajan ja tuotteen perustaminen suoraan Rackbeatiin 
a. Asiakasrekisteri
b. Toimittajarekisteri
c. Tuoterekisteri
Rekisterin siirto Netvisorista Rackbeatiin
Jos asiakkaat tai toimittajat ovat jo Netvisorissa, niin ne on numeroitava ennen siirtoa 
Rackbeatiin. Asiakas ja toimittajanumero toimii linkittävänä tekijänä. 

ASIAKKAIDEN PERUSTAMINEN 

Ennen tietojen tuontia tulee asiakasryhmät olla valmiina Rackbeatissa,  vähintään yksi ryhmä tulee olla luotuna. Jos et käytä asiakasryhmiä muuhun (kuten myyntien selaukseen, alennuksiin kts ohje Rackbeat asiakasryhmät), niin perusta  esimerkiksi vain “1 Asiakasryhmä”. Ryhmän pääset perustamaan kohdasta: Myynnit  -asiakasryhmät.
Asiakastietojen tuonti csv-tiedostona. 
Myynnit – asiakkaat - Tuo tietoja / Lataa tiedot – Tuo tietoja - Mallitiedosto

Asiakastietojen osalta pakollisia kenttiä on Nimi, ryhmän numero, alv-käsittely, maksuehdot, valuutta, sijainti ja asettelu. 
Kun tiedosto on täydennetty tallenna csv-muotoon ja valitse Valitse tiedosto tai raahaa se kohtaan valitse tiedosto:

Asiakkaan perustaminen suoraan Rackbeatiin
Myynnit – asiakkaat – luo uusi
Voit määritellä millä numerolla toimittajien numerointi aloitetaan, sen jälkeen asiakkaat perustuvat juoksevan numeroinnin mukaan. 


TOIMITTAJATIETOJIEN PERUSTAMINEN

Ennen tietojen tuontia tulee toimittajaryhmät olla valmiina Rackbeatissa, vähintään yksi ryhmä tulee olla luotuna. Jos et käytä toimittajaryhmiä muuhun (kuten ostojen selaukseen), niin perusta esimerkiksi vain “1 Toimittajaryhmä”. Ryhmän pääset perustamaan kohdasta: Ostot -toimittajaryhmät.
Toimittajatietojen tuonti csv-tiedostona:

Ostot – Toimittajat - Tuo tietoja / Lataa tiedot – Tuo tietoja


Toimittajatietojen osalta pakollisia kenttiä on Nimi, ryhmän numero, alv-käsittely, maksuehdot, valuutta, sijainti ja asettelu. 
Kun tiedosto on täydennetty tallenna csv-muotoon ja valitse Valitse tiedosto tai raahaa se kohtaan valitse tiedosto:

Toimittajan perustaminen suoraan Rackbeatiin
Ostot – toimittajat – Luo uusi
Voit määritellä millä numerolla toimittajien numerointi aloitetaan, sen jälkeen 
 
toimittajat perustuvat juoksevan numeroinnin mukaan. 

TUOTTEET
Ennen tuotetietojen perustamista tulee Rackbeatiin perustaa valmiiksi:
·Tuoteryhmät
oTuoteryhmät - tulee olla Alv-prosentti kannoittain
oTuoteryhmä määrittää onko tuote myytävä ja varastoitava: esim. 
Palvelut tulee olla omassa tuoteryhmässään
·Yksiköt
·Sijainnit, eli varastopaikat sekä hyllypaikat
Tuotetietojen tuonti csv-tuonnilla:
Varasto – tuotteet – Tuo tietoja / Lataa tiedot – Tuo tietoja


Tuotteiden osalta pakollisia kenttiä on Tuote, tuoteryhmä, Suositeltu hankintahinta ja Perushinta

Tuotteen perustaminen suoraan Rackbeatiin
Varasto - tuotteet - Luo uusi. 
Voit määritellä millä numeroinnilla tuotteet perustetaan, tämän jäkeen numerointi jatkuu juoksevan numeroinnin mukaan. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.