SISÄLTÖ

Yleiskuvaus ja käyttöoikeudet

Kassavirtaennuste auttaa yrityksen päättäjiä muodostamaan käsityksen yrityksen nykyisestä ja lähitulevaisuuden maksuvalmiudesta. Tietojen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä toimenpiteistä, jotta päästään haluttuun tilanteeseen. Kassavirta kertoo yrityksen maksuvalmiuden, eli paljonko sinulla on rahaa käytettävissäsi juuri nyt laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun. 

Kassavirtaennuste on automaattisesti käytössä kaikilla Ostoreskontraa käyttävillä yrityksillä. Jotta ennuste olisi mahdollisimman ajantasainen, suosittelemme että yrityksissä on käytössä päiväkohtainen tiliote. Kassavirta huomioi reskontran ja tiliotteen saldon, ei tositteita tai tiliotteen tapahtumia. 

Kassavirtaennuste sisältyy seuraaviin paketteihin: Basic, Core, Professional ja Premium. Kassavirtaennuste ei sisälly Light-pakettiin. 

Kassavirtaennusteen käyttöön tarvitaan joko

A) Ostolaskujen maksatusoikeudet + toimintokohtaisista oikeuksista Ostoreskontran perustoiminnot sekä Ostoreskontran näkymät ja luettelot (lukuoikeudet riittää)

B) Yrityskäyttäjä-profiili (pääsee näkemään näkymän, muttei porautumaan tapahtumille).

C) Kirjanpitäjän rooli KP + lisäksi toimintokohtaisista oikeuksista muokkausoikeudet kirjanpito-osioon (eli kaikki oikeudet kirjanpitoon, tämä on valmiina profiilissa "Kaikki oikeudet").


Kassavirtaennusteen grafiikkaa pystyy tarkastelemaan Netvisorin aloitusnäkymästä. Grafiikan alapuolella olevasta "Siirry kassavirtaennusteeseen"-linkistä avautuu kassavirtaennustenäkymä kokonaisuudessaan. Kassavirtaennustenäkymään pääsee myös avaamalla "Taloushallinto > Raportointi ja seuranta > Kassavirtaennuste".

Kassavirtaennusteen sivurakenne koostuu 4 osasta, Asetukset, Grafiikka, Taulukkonäkymä ja Yhteenveto.

Asetukset

Yläosasta löytyy sivun asetuksiin liittyvät toimintopainikkeet. Asetuksissa on mahdollista määrittää, mitkä tiedot graafissa näytetään, päivittää ennusteen tiedot, valita haluttu tarkastelutiheys ja aikajakso. Lisäksi voi asettaa käyttäjän omia asetuksia yrityksen käyttötarkoitukseen sopiviksi.

"Päivitä ennuste" -toiminto päivittää grafiikan ja taulukon viimeisimmillä tiedoilla, joita järjestelmästä on saatavissa, huomioiden käyttäjän tekemät omat merkinnät.

Ennuste päivitetään automaattisesti kerran yössä aina edellisen vuorokauden tapahtumilla. Päivitä ennuste toimintoa tarvitaan, jos halutaan päivittää ennuste heti, kun ennusteeseen vaikuttaviin tapahtumiin on tehty muutoksia.

"Päivä", "Viikko" ja "Kuukausi" -valinnoilla on valittavissa millä tarkkuudella tietoja halutaan tarkastella. Lisäksi tietoja voidaan tarkastella valitsemalla haluttu aikajakso "Päivämäärä" -kenttiin. Asetus vaikuttaa sekä grafiikkaan että taulukkoon.

"Kassavirtaennusteen toiminnot" -valikossa on määriteltävissä seuraavat asiat:

Palauta oletusaikajakso: Mahdollisuus palauttaa ennusteen oletusaikajakso, joka näyttää ennusteen 1 kk taakse- ja 12 kk eteenpäin.

Kassavirtaennusteen asetukset: Mahdollisuus vaikuttaa muutamalla asetuksella siihen, miten järjestelmä käsittelee ja näyttää tietoja.

Perinnässä olevan myyntilaskun kotiutumisen viive tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti uskotaan, että asiakas maksaa perinnässä olevan laskun. Tämä vaikuttaa siihen jos lasku on mennyt perintä tilaan asti, niin miten pitkään tätä näytetään kassavirtaennusteella eräpäivään suhteen. Jos lasku on jossain muussa tilassa kuin perinnässä, tällä vaihtoehdolla ei ole merkitystä laskun näkymiseen kassavirtaennusteella. 


Perinnässä olevan myyntilaskun ajankohta ennusteeseen lasketaan seuraavasti:
Myyntilaskun alkuperäinen (Eräpäivä TAI laskun päiväys) + Perinnässä olevan myyntilaskun kotiutumisen viive.
Eräpäivä TAI laskun päiväys tarkoittaa että käytetään laskun eräpäivää, jos sellainen on asetettu, muuten oletuksena pohjana käytetään laskun päiväystä.
Eli, laskun eräpäivä + oletuksena 14pv (Perinnässä olevan myyntilaskun kotiutumisen viive)
 Ja jos tämä laskettu päivämäärä ajautuu meneisyyteen, tämä tulee pysymään kuluvana päivänä kunnes lasku on maksettu (ei mene koskaan menneisyyteen, joko kuluva päivä tai tulevaisuus)

Jos jättää Perinnässä olevan myyntilaskun kotiutumisen viive nollalle, perinnässä olevan laskun ajankohta ennusteessa on sama kuin alkuperäinen eräpäivä tai päiväys.


Näytä historiatietoja ja Ennusteen pituus valinnat ovat tärkeitä, mikäli tapahtuma asettuu näiden ajanjaksojen ulkopuolelle, niin tapahtuma ei näy ennusteessa. Valinnat vaikuttavat myös tarkasteltavaan ajanjaksoon, sillä kassavirtaennusteen Palauta oletusaikajakso hakee tiedot näistä kentistä.

Asetettujen poikkeavien päiväyksien hallinta: Niiden päivämäärien hallinta, joita käyttäjä on muokannut maksuille ja/tai suorituksille ennusteen kautta (vaikuttavat vain kassavirtaennusteen laskentaan, ei tapahtumalle itselleen). Asetuksia voi tehdä, muokata ja poistaa tämän toiminnon kautta. Mikäli tapahtuman ennustetun päivän muokkaaminen ei ole itse kassavirtaennusteen tapahtumalla aktiivisena, vaan toiminto näkyy harmaana, tulee muokkaus tai poisto tehdä Laskennan poikkeukset näkymästä:

Omien tapahtumien hallinta: Käyttäjän omien merkintöjen hallinta. Merkintöjä voi tehdä, muokata ja poistaa joko tämän toiminnon kautta sekä suoraan taulukosta / grafiikasta. Kun kassavirtaennusteeseen lisätään omia tapahtumia, on itse määriteltävä summa negatiiviseksi tai positiiviseksi riippuen siitä, onko tapahtuma kulu vai tulo. Tapahtuma poistuu kassavirtaennusteelta, kun on ruksattu kohta poista tapahtuma maksupäivän jälkeen ja annettu haluttu tapahtuman päivämäärä. Vaihtoehtoisesti oma tapahtuma tulee poistaa manuaalisesti haluttuna ajankohtana. Ohjelma ei osaa yhdistää omaa tapahtumaa oikeasti ohjelmaan saapuneeseen tapahtumaan. 

Pankkitilien hallinta: Näyttää mitkä pankkitilit otetaan ennusteen laskennassa huomioon ja millä saldolla. Saldo katsotaan aina uusimmalta tiliotteelta tai jos saldo tieto on erikseen päivitetty, niin silloin käytetään viimeisintä päivitettyä saldotietoa. Lisäksi saldo voidaan päivittää suoraan kassavirtaennusteeseen. Näkymä näyttää myös tilillä käytettävissä olevan saldon.

Grafiikka

Ennusteessa näkyvin osio on graafinen esitystapa tiedolle, joka muodostuu järjestelmästä saatavasta tiedosta sekä käyttäjän omista merkinnöistä.

Grafiikan toiminnallisuudet:

 • Yläreunassa mahdollisuus valita pylväissä näytettävät tiedot, valinnat eivät kuitenkaan vaikuta maksuvalmiuden ja operatiivisen kassavirran kuvaajiin.
 • Pylväistä sekä kuvaajista mahdollisuus porautua tapahtumille josta kyseisen ajankohdan tiedot on muodostettu (HRM porautumista on rajoitettu tietoturvasyistä).
 • Porautumisen yhteydessä mahdollisuus muokata kassavirtaennusteessa näytettäviä tietoja (ei vaikuta tapahtumalle, eli esim. myyntilaskun "Muokkaa tapahtuman ennustettua päivämäärää" toiminnon kautta päivämäärän muokkaaminen ei tee muutoksia myyntilaskulle). Poikkeuksen muodostaa ostolasku, jossa ennustettu päivämäärä näytetään (ei vaikuta eräpäivään) sekä ostolaskulla että ostoreskontranäkymässä. Tämä siksi, että yritys voi halutessaan suunnitella paremmin omia maksujaan. Lisää ennustetusta eräpäivästä myöhemmin artikkelista.
 • Aikajakson muuttaminen grafiikan alareunassa olevalla valitsimella sekä maalaamalla suoraan taulukosta haluttu alue.

Taulukkonäkymä

Taulukkomuotoinen esitystapa tiedolle, joka muodostuu järjestelmästä saatavasta tiedosta sekä käyttäjän omista merkinnöistä.

Taulukon toiminnallisuudet:

 • Porautuminen tapahtumille
 • Uusien tapahtumien ja käyttäjän omien merkintöjen luonti, muokkaus ja poisto
 • Omat tapahtumat näkyvät ennusteessa siinä tapahtumaluokassa mihin käyttäjä on tapahtuman laittanut.

Taulukossa näkyvät summat koostuvat seuraavien periaatteiden mukaan:

Myynti

Myyntilaskut: Myyntilaskuissa näkyy reskontrassa kyseisellä viikolla avoimena olevat erääntyvät laskut sekä erääntyneet, muistutetut, huomautetut, perinnässä ja Visma Duetossa olevat laskut. Myyntilasku tulee näkyviin, kun lasku luodaan. Myös lähettämättömät laskut näkyvät, mutta luonnos-tilassa olevat laskut eivät näy. Ennustettu päivämäärä on laskun eräpäivä + 2 pankkipäivää. Kun eräpäivä on mennyt, käytetään eräpäivänä kuluvaa päivää. Poikkeuksena on factoring laskut, joissa ennusteen oletus on, että summa saadaan 3 pankkipäivää laskupäivästä. Hyvityslaskut eivät näy kassavirtaennusteella mikäli niitä ei ole kohdistettu hyvitettävään myyntilaskuun. Kun hyvityslasku kohdistetaan myyntilaskuun, kassavirtaennusteella ei näytetä enää kyseistä myyntilaskua eikä hyvityslaskua. Jos kyseessä on osahyvitys, niin kohdistuksen jälkeen veloituslasku näytetään ennusteella avoimen summan mukaan.

Myyntitilaukset: Myyntitilaukset näkyvät tilauksen eräpäivän mukaan. (Myyntitarjouksia ei huomioida kassavirrassa). Kun tilaus laskutetaan, tilaus poistuu ja tilalle kassavirtaennusteeseen jää myyntilasku. Mikäli tilaus osalaskutetaan, niin myyntitilaus näkyy kassavirtaennusteella niin pitkään kunnes tilaus on laskutettu kokonaan. 

Suoritukset: Suoritukset koostuvat kuluvalla viikolla tulleista suorituksista. Suorituksen tulee olla positiivinen, luottotappioita ei huomioida. Kassavirtennuste näyttää manuaalisesti laskulle tehdyt suoritukset. 

Sopimuslaskutus: Näyttää sopimuslaskutuksen palvelukorien kautta muodostuvat laskut, joiden eräpäivä tai ennustettu eräpäivä on kyseisellä viikolla.  Näkymä näyttää korin summan myös tulevaisuudessa, vaikka korin laskutusta ei ole vielä alkanut ja kori on odottaa tilassa. Kun sopimuslaskutuksesta on muodostettu laskut, näkyvät ne sitten jatkossa kassavirtaennusteella myyntilaskut -kohdassa.

Toistuvaislaskutus: Toistuvaislaskutus näyttää toistuvaislaskutuksen kautta muodostuvat laskut, joiden eräpäivä tai ennustettu eräpäivä on kyseisellä viikolla. Kassavirtaennuste ottaa myös huomioon ne laskut, jotka eivät ole vielä muodostuneet toistuvaislaskutuksesta, mutta ovat tulossa automaation avulla järjestelmään.

Ostot

Ostotilaukset: Ostotilaukset näyttävät toimittamattomat ostotilaukset, jotka ovat avoinna kyseisellä viikolla. Päivämääräksi ennusteelle lasketaan ostotilauksen ostotilausriveiltä katsottu kauimpana tulevaisuudessa oleva toimituspäivä + maksuehdon nettopäivät. Ostotilaus käsitellään yhtenä tilauksena ja jos ostotilauksella on toimittamattomia rivejä, niin ostotilaus näytetään kassavirtaennusteella viimeisimmän toimituspäivä rivin perusteella + toimittajan maksuehto. Kun ostotilaus kohdistetaan ostolaskuun, niin se poistuu ennusteelta. Myös ostotilauksen arkistointi poistaa ostotilauksen kassavirtaennusteelta.

Ostolaskut: Ostolaskuissa näkyy kaikki kuluvalla viikolla erääntyvät laskut sekä aikaisemmin erääntyneet laskut. Ostolaskut näkyvät, vaikka ne olisivat käsittelemättä tai tiliöimättä. Käyttäjä voi kassavirtaennusteen asetuksista valita huomioidaanko kassa-alennukset summissa. Lisäksi ostolaskuilla on erikoistapauksia, miten ne huomioidaan ennusteessa:

 • Kassa-alennuspäivää käytetään siihen päivään asti, kun laskulla on kassa-alennusta olemassa.
 • Eräpäivää käytetään normaalisti niin pitkään, kunnes eräpäivä on mennyt. Kun eräpäivä on mennyt, käytetään eräpäivänä kuluvaa päivää.
 • Ennustettua eräpäivää käytetään, mikäli käyttäjä on itse vaihtanut laskulle ennustetun eräpäivän. Kyseinen muutos korvaa laskun alkuperäiset eräpäivät kassavirtaennusteen osalta - ei kuitenkaan ikinä varsinaiselta laskulta.
 • Kun avoin lasku on erääntynyt, ennustetuksi eräpäiväksi tulee automaattisesti kuluva päivä. Tällöin ostolaskut tulevat kassavirtaennusteelle niiden ennustetun eräpäivän mukaan. Laskun avoimena oleva summa päivittyy, kun maksut tulevat tiliotteelta. Tällöin ne päivittyvät myös kassavirtaennusteeseen.

Maksut: Näytetään kuluvan viikon maksut. Näkymä näyttää ostolaskuille tehdyt manuaaliset maksut.

Kulut

Tilisiirrot: Tilisiirrot näytetään eräpäivän mukaisesti sekä jos eräpäivä on mennyt niin vanhat tilisiirrot näkyvät kuluvalla viikolla. Mikäli maksettu tilisiirto linkitetään olemassa olevalle laskulle, niin tilisiirto siirtyy maksuihin. Mikäli laskua ei ole, tilisiirto jää "Tilisiirrot"-otsikon alle.

Verotilimaksut: Verotilimaksut näkyvät "Verotilimaksut" -otsikon alla. 

Palkat: Näyttää kuluvan kuukauden aikana erääntyvät palkat yhteensä. Heti kun palkkalaskelma on muodostettu palkanlaskentaprosessiin (mutta voi olla vielä "käsittelemättömät palkkalaskelmat tilassa") laskeutuu sen eurot kassavirtaennusteeseen mukaan.  Valitsemalla kuvaajan hiirellä, saa näkyviin erittelyn palkansaajista, maksupäivän ja maksettavan summan. Maksupäivä tarkoittaa päivää, milloin palkka on palkansaajan tilillä. Palkkatietojen selailuun vaaditaan palkanlaskija -rooli.

Matkalaskut: Näyttää maksettavat matkalaskut ja ennustettavan maksupäivämäärän. Maksupäivämäärä ennustetaan sen mukaan, milloin edelliset matkalaskut on maksettu. Otsikosta pääsee porautumaan suoraan matkalaskun tietoihin, josta näkee matkalaskun osallistujat.

Palkka- ja matkaennakot: Näytetään maksupäivämäärä ja maksettava summa.

Tilitykset: Näytetään tilityspiste, tyyppi, viitenumero, pankkitili, tila ja ennustettu maksupäivämäärä sekä maksettava summa.

Rahoituksen tulot

Rahoitustulot: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun tulo on merkitty tapahtuvaksi.

Lainan otto: Näkyy ennusteessa sillä viikolla, kun otto on merkitty tapahtuvaksi.

Muut rahoituksen tulot: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun tulo on merkitty tapahtuvaksi.

Rahoituksen kulut

Lainan lyhennykset: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun lyhennykset ovat merkitty tapahtuvaksi.

Osingot: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun osingot on merkitty maksettavaksi.

Muut rahoituksen kulut: Näkyvät ennusteessa sillä viikolla, kun kulut ovat merkitty tapahtuvaksi.

Yhteensä

Lasketaan näin: Myynti - Ostot - Kulut + Rahoituksen tulot - Rahoituksen kulut

Käytettävissä

Käytettävissä-summaan lasketaan tämänhetkinen pankkitilin saldo (viimeisin tiliotteelta saatu tieto limiitillä tai ilman, riippuen mitä asetuksissa valittu) ja siihen lisätään odotettavissa olevat tulevat tapahtumat kyseiseltä aikajaksolta. Lasketaan näin: Viimeisin pankkitilin saldo + Myynti - Ostot - Kulut + Rahoituksen tulot - Rahoituksen kulut. Seuraavan viikon käytettävissä oleva kenttä tulee edellisen viikon käytettävissä -kentästä + Myynti - Ostot - Kulut + Rahoituksen tulot - Rahoituksen kulut. Käytettävissä saldoa suositellaan seurattavan päivätasolla, jolloin edellä mainittu kaava toteutuu mahdollisimman tarkasti. Mikäli käytettävissä saraketta katsotaan viikkotasolla voi tästä syntyä eroja, sillä yhteensä sarake ottaa huomioon koko viikon toteutuneet, että tulevat tapahtumat jotka voivat olla huomioitu jo pankkitilin saldossa.

Yhteenveto 

Yhteenvetoon on summattu alla olevat tärkeimmät luvut yrityksen tiedoista. Yhteenveto-osion pankkitileillä käytettävissä, avoimet saatavat, maksamattomat kulut ja avoimet tarjoukset näyttävät kokoajan viimeisimmän tilanteen Netvisorissa, eivätkä noudata aikarajausta.

Pankkitileillä käytettävissä: Näyttää pankkitilien käytettävissä olevat saldot yhteensä. Kassavirtaennusteen asetuksissa voidaan valita, että luottolimiittejä ei huomioida (jos huomioidaan, niin tiedot otetaan tiliotteelta, esim. limiitin muutoksetkin hallinnoidaan tiliotteen tiedoista). Lisäksi, jos käytetään valuuttatilejä, niin ennuste näyttää ne sillä summalla, joka tilillä on eli se ei muuta saldoa euroiksi. Näytettävien tilien valintaa voi muuttaa Pankkitilien hallinnassa.

Avoimet saatavat: Avoimet saatavat koostuu kaikista myyntireskontrassa avoimena olevista tapahtumista.

Maksamattomat kulut: Maksamattomat kulut koostuu taulukossa näkyvistä avoimista kuluista eli siinä ei ole mukana ennustetut kulut. Maksamattomat kulut ei ote huomioon käyttäjän omia tapahtumia, vaan se perustuu todellisiin järjestelmään kirjattuihin tapahtumiin.

Avoimet tarjoukset: Myyntitarjoukset, jonka summaan sisältyy kaikki tarjoukset, jotka eivät ole arkistoitu.

Huomioitavaa

Jos tapahtuma osuu viikonlopulle (ns. ei pankkipäivälle) niin kassavirtaennuste siirtää tapahtuman edelliselle tai seuraavalle pankkipäivälle. Esimerkkinä jos on luotu oma tapahtuma "Maksu" Tammikuun 1. päivälle, joka osuu lauantaille. Silloin tapahtuma on viety edelliselle pankkipäivälle 31.12. joka on perjantai. Tapahtumat siirtyvät ennusteella alla olevan mukaan: 

1. Matkakulut ja palkat per päivä ei siirretä

2. Myyntitapahtumat aina siirretään seuraavaan pankkipäivään

3. Kaikki muut merkinnät siirretään edelliseen pankkipäivään

Kassavirrassa ei ole valuuttamuunninta, kaikki tapahtumat näkyvät euroissa.

Maksuvalmius ja operatiivinen kassavirta

Alla olevasta taulukosta näkyy, mitkä luvut lasketaan kumpaankin kuvaajaan. Huomaa, että vaikka omille tapahtumille laitetaan jokin tietty luokka (palkat, muut rahoituksen tuotot jne.), niin ne eivät vaikuta operatiiviseen kassavirtaan.

FAQ

Miten saan tiliotetapahtuman näkymään kassavirrassa?

Kassavirta huomioi vain tiliotteen saldon. Jos halutaan tiliotetapahtuma näkymään kassavirrassa, voidaan kassavirtaan lisätä tapahtuma omana tapahtumana tai mahdollisuuksien mukaan tehdä siitä manuaalinen suoritus reskontraan. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.