SISÄLTÖ


Palvelun käyttöönotto

Ostolaskujen skannauspalvelu mahdollistaa laskujen vastaanoton Netvisorin Ostot-osion Avoimet ostolaskut -osioon sähköisesti silloin, kun laskun toimittajalla ei ole mahdollisuutta verkkolaskun lähetykseen. Laskuja on mahdollista toimittaa skannattavaksi kahdella tavalla:

 • PDF-muodossa sähköpostin välityksellä
 • Paperilaskuna postitse

Skannauspalvelu on käyttövalmis, kun:

 • yritys on ottanut käyttöönsä Netvisorin Osto-osion
 • skannattuja aineistoja välittävä Maventa-yhteys on kytketty

Hinnoittelu

Skannauksesta ja laskun tietojen tunnistamisesta veloitetaan laskukohtainen tapahtumamaksu. Mikäli laskusta skannataan useita sivuja, lisäsivut veloitetaan kappalemäärän mukaan. Aineisto, jota ei tunnisteta ostolaskuksi, skannataan myös ja siitä veloitetaan normaali tapahtumamaksu. Skannattujen laskujen hinnoittelun perustana käytetään volyymiluokkaa, joka perustuu myynti- ja ostolaskujen määriin. Tapahtumamaksut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskujen vastaanotto sähköpostitse

Jokaisella Netvisorin asiakasyrityksellä on oma yksilöllinen ostolaskujen vastaanotto-osoite ja se on muotoa yrityksen y-tunnus ilman lopun väliviivaa@scan.netvisor.fi, esim. 76543212@scan.netvisor.fi. Osoite löytyy yrityksen laskutusosoitesivulta.

Ostolaskuja voidaan lähettää Netvisoria käyttävälle yritykselle seuraavin edellytyksin:

 • Yrityksellä, jolle lasku lähetetään, on oltava Netvisorin ostoreskontra käytössä
 • Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku liitteineen on sähköpostissa erillisenä PDF-tiedostona.
 • Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi.
 • Yhden sähköpostin maksimikoko on 10Mb.
 • PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
 • PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
 • Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
 • Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9 ja ala-/väliviivat. Ethän käytä muita erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen. Jos käytät, niin lasku ei tule perille.  
 • Yksi sähköpostiviesti voi sisältää useita laskutiedostoja, kuitenkin maksimissaan sata (100) tiedostoa
 • Sähköpostin viestikenttä voi olla tyhjä, sitä ei liitetä laskulle mukaan
 • Tyhjät tiedostot (0kt) poistetaan
 • Laskut tulee lähettää osoitteesta, johon voi lähettää vastausviestinä mahdolliset virheilmoitukset
 • Skannauspalveluun saapuvan sähköpostiviestin on saavuttava skannauspalveluun uusina viesteinä eli käytännössä sähköpostien automaattiohjaus omasta sähköpostista skannauspalveluun ei toimi
 • Skannaus tapahtuu sinä arkipäivänä, kun sähköposti saapuu skannauspalveluun, ja palvelulupauksen mukaisesti aineiston tulee olla Netvisorissa kahden arkipäivän eli 48 tunnin kuluessa skannauksesta.
 • Jos skannaukseen lähetetyssä viestissä on mukana ei sallittuja liitteitä, näitä ei skannata. Mutta jos mukana on validi PDF -tiedosto, niin tämä skannataan.
 • Skannaus sähköpostiin voi lähettää vaan laskun liitteen pdf muodossa. Tähän osoitteeseen ei voi lähettää ns. sähköpostin vahvistusviestiä. Jos jokin sähköpostin lähettäjä vaatii osoitteen vahvistuksen ennen viestin lähetystä, niin tämä ei toimi.

Sähköpostin lähettäjä saa onnistuneesta vastaanotosta automaattisen kuittauksen. Sähköpostin lähettäjää informoidaan virheviestillä seuraavissa tapauksissa:

 • Vastaanotto-osoite on virheellinen
 • Sähköpostilaskulla on useampi kuin yksi vastaanotto-osoite
 • Sähköpostin lopussa on automaattinen allekirjoituksen kuvatiedosto, kuten yrityksen logo .bmp-kuvana tai vastaavana muotona (ei täsmää pdf- tai tif-vaatimukseen)
 • Sähköpostilaskun liite on virheellinen:
  • Tiedostomuoto on väärä
  • Tiedosto on liian suuri
  • Liite on salasanasuojattu
  • Liite on korruptoitunut (liite ei aukea)

Mikäli laskun lähettäjä on skannannut useampia laskuja virheellisesti samaan tiedostoon, ei laskuja pystytä skannausprosessin edetessä erottamaan toisistaan. Näissä tilanteissa laskut saapuvat ostoreskontraan laskunipun ensimmäisen laskun tiedoilla.

Jos täsmälleen sama lasku lähetetään useampaan kertaan skannausosoitteeseen, saattaa lasku jäädä saapumatta Netvisoriin skannauspalvelun sähköpostissa käytössä olevan duplikaattitarkastuksen vuoksi. Duplikaattitarkastuksen tarkoitus on poistaa tuplalaskut saapuvista sähköpostilaskuista. Mikäli kuitenkin sama lasku lähetetään useampaan kertaan ja lasku läpäisee duplikaattifiltterin, muodostuu kaikista lähetyskerroista lasku ja jokaisesta laskusta syntyy tapahtumamaksu. Yleisimmin duplikaattifiltteriin jäävät kuukausittaiset vuokralaskut, jotka ovat täsmälleen identtisiä keskenään eikä laskulla ole selkeää eräpäivää vaan lista eräpäivistä. Ainoa tapa saada tällaiset laskut perille, olisi lähettää ne yksilöllisinä laskuina, joissa mainitaan tarkka eräpäivä, jolloin ne eivät olisi identtisiä. Tai vaihtoehtoisesti voi vuokralaskut lähettää paperisina skannauspalveluun, jolloin ne eivät jäisi duplikaattifiltteriin.

Kaikki skannaus-sähköpostiosoitteeseen lähetetyt PDF-tiedostot reititetään yrityksen ostoreskontraan. Mikäli tiedostot eivät ole laskuja, ne käsitellään skannaukseen kuulumattomana materiaalina. Myös skannaukseen kuulumattomista aineistoista syntyy tapahtumamaksu.

Laskujen vastaanotto postitse

Skannauspalvelua käyttävän yrityksen skannausosoite löytyy yrityksen laskutusosoitesivulta. Skannausosoitteeseen kannattaa lähettää ainoastaan laskumateriaalia. Mikäli skannauspalveluun lähetettävät aineistot eivät ole laskuja, ne käsitellään skannaukseen kuulumattomana materiaalina. Myös skannaukseen kuulumattomista aineistoista syntyy tapahtumamaksu. Skannauspalveluun lähetettävä materiaali tulee olla minimissään A5-kokoista. Paperilaskut otetaan vastaan ja skannataan Joensuussa. 

Jokaisella skannauspalveluun lähetettävällä laskulla tulee olla skannausosoite: ei riitä, että osoite on laskut sisältävässä kirjekuoressa. Kun laskut poistetaan kuoristaan skannausta varten, ei laskua enää pystytä kohdistamaan oikeaan yritykseen ilman täydellistä skannauspalvelun osoitetta.

Skannauspalvelun postiosoite on muodoltaan:

Yritys Oy Ab [Yrityksen nimi]
76543212 [yrityksen y-tunnus ilman lopun väliviivaa]
PL 100
80020 Kollektor Scan

Netvisorissa aiemmin käytetyt skannauspalvelun osoitteet (PL 72, 00521 Helsinki ja PL 10, 57090 VISMA SCAN) toimivat edelleen, mutta logistisista syistä uuteen osoitteeseen lähetetyt ostolaskut saapuvat nopeammin perille asiakkaan ostoreskontraan. Vanhan muotoista skannauspalvelun osoitetta PL 72, 00521 Helsinki käytettäessä on erityisen tärkeää huomioida, kuinka osoite sijoittuu kuoren osoiteikkunaan. Postilokero-tieto pitää olla omalla rivillään ja sen pitää näkyä kuoren ikkunasta. Jos tietoa ei näy, menee lasku osoiteselvittelyyn postin toimesta, ja laskun matka-aika skannauspalveluun pitenee muutamalla päivällä.

Alkuperäisen aineiston käsittely

Kaikki skannattu aineisto arkistoidaan 3 kuukauden ajan ja aineisto tuhotaan sen jälkeen. Mainoslehdet ja vastaavat toimitetaan paperinkeräykseen. Skannauspalveluun lähetettävä materiaali tulee olla minimissään A5-kokoista. Tätä pienemmät materiaalit, sekä ne, jotka eivät sovellu skannattavaksi tietoturvasyistä tai fyysisiltä ominaisuuksiltaan, lähetetään kerran viikossa edelleen ja tämä on maksullista. Skannauspalvelun osoitteeseen saapuvia pakettilähetyksiä ei oteta vastaan lainkaan, vaan Posti jakaa ne lähettäjälle takaisin.

Skannauksessa laskulta tunnistettavat tiedot

Skannauksessa tulkitaan laskuiksi ne aineistot, joiden otsikko on:

 • Lasku
 • Maksuaikalasku
 • Tullauksen jaksoerittely
 • Ajoneuvoverolippu
 • Maksulomake
 • Tilisiirto 
 • Koontilasku
 • Välitystiliin saatava
 • Maksusuunnitelma
 • Kulutosite
 • Kulutuslasku
 • Hautausavustus
 • Maksuerittely
 • Kululasku
 • Maksuerälasku
 • Maksu
 • Maksut
 • Infrastruktuurimaksu
 • Ruuhkavero
 • Proforma lasku
 • Invoice
 • Commercial Invoice
 • Arve
 • Rechnung
 • Räkning
 • Debit memo
 • TAX Invoice
 • Proforma Invoice
 • Travel Expense
 • Expense


Hyvityslaskuiksi tunnistetaan laskut, joiden otsikko on

 • Hyvityslasku
 • Takuuhyvityslasku
 • Hyvitysmuistio
 • Credit note
 • Credit memo
 • Kreditnota
 • Kredit note
 • Kredit nota
 • Gutschrift
 • Kreeditaviis


Hyvityslaskuksi tunnistetun laskun summa skannataan negatiiviseksi, vaikka se laskulla olisi esitetty positiivisena.

Laskuilta tunnistetaan seuraavat tiedot:

 • toimittaja
 • toimittajan y-tunnus
 • pankkitilinumero
 • laskun numero
 • laskun päiväys
 • eräpäivä
 • pankkiviitenumero
 • loppusumma
 • valuutta

Tiedot tunnistetaan suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan- ja vironkielisiltä laskuilta.

Maksuehdon käsittely skannauksessa

Skannatulta laskulta ei tunnisteta maksuehtoa. Mikäli laskulla on merkittynä maksuehto ilman eräpäivää, muodostuu laskulle eräpäiväksi päiväys, jolloin lasku on tuotu Netvisoriin.

Pankkitilin muut tiedot

Skannauspalvelussa ei poimita laskulta Swift/Bic -koodia (tai muuta vastaavaa, esim. clearing-koodia), vaan käyttäjän on se aina itse lisättävä toimittajan pankkitilitietoihin.

Viitenumero

Mikäli laskulla on tekstimuotoinen viitenumero laskun viitenumero -kentässä, tätä ei skannata. Laskulle skannataan vain numeromuotoinen viitenumero. Laskun viestikentässä olevaa viestiä ei myöskään skannata, vaan käyttäjän tulee itse lisätä tämä laskulle.

Laskun loppusumma

Laskun loppusummasta muodostetaan yksi laskurivi, jonka verokannaksi tulee toimittajan oletusverokanta (uuden toimittajan tapauksessa 24%). Kaikki muut tiedot välittyvät vain laskun skannatussa kuvassa.

Viitteemme ja Viitteenne kenttä

Skannauspalvelussa luetaan viitteenne kentän arvo. Viitteemme kenttää ei lueta. 

Ulkomaanmaksujen tietojen tunnistaminen

Ulkomaanmaksuista jätetään lukematta y-tunnus ja viitenumero. Skannauspalvelussa ei poimita laskulta Swift/Bic -koodia (tai muuta vastaavaa, esim. clearing-koodia), vaan käyttäjän on se aina itse lisättävä toimittajan pankkitilitietoihin. Myöskään viitenumeron kohdalla olevaa viestiä ei skannata laskulle. Valuutta määritellään laskun tilinumeron perusteella, mikäli laskulla-aineistolla ei ole mainittu valuuttaa.

Skannaukseen kuulumattoman materiaalin käsittely

Mikäli skannaukseen lähetettävää aineistoa ei tunnisteta laskuksi, luetaan se ostoreskontraan ns. skannaukseen kuulumattomana materiaalina. Skannaukseen kuulumattomaksi materiaaliksi tulkitaan

 • Tilaukset
 • Sopimukset
 • Maksumuistutukset
 • Maksukehotukset
 • Maksuhuomautukset
 • Perintäkirjeet
 • Tiliote-nimellä tulevat laskut
 • Suoramaksulaskut ja suoramaksun ennakkoilmoitukset

Skannaukseen kuulumattomaksi materiaaliksi luokiteltu aineisto reititetään yrityksen ostoreskontran lisäksi myös Laskutusosoitteet-sivun skannauspalvelun palautusosoitteisin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Skannauspalvelun palautusosoitteeksi tulee asettaa sähköposti, jota joku pääsee lukemaan. Älä aseta yrityksen skannauspalvelun osoitetta skannauspalvelun palautusosoitteeksi, sillä näin luodaan loputon kierto skannauspalveluun kuulumattomalle materiaalille. Skannaukseen kuulumattomasta materiaalista veloitetaan ostolaskun skannauspalvelun tapahtumamaksu.

Skannaukseen kuulumattomasta materiaalista yritetään tunnistaa:

 • Toimittajan y-tunnus
 • toimittajan tilinumero
 • laskun valuutta

Laskun päiväykseksi ja eräpäiväksi asetetaan laskun saapumispäivä ja lasku tuodaan reskontraan nollasummaisena. Laskun numeroksi kirjataan NOT_FOUND, ja mikäli y-tunnusta eikä tilinumeroa ei ole voitu tunnistaa, kirjataan toimittajaksi UNKNOWN_VENDOR. Mikäli taas y-tunnus/tilinumero on tunnistettu, mutta ko. tiedoilla ei löydy toimittajaa toimittajarekisteristä, luodaan näillä tiedoilla toimittaja nimellä "Ei toimittajaa". Mikäli skannaukseen kuulumaton materiaali todetaan aiheelliseksi, laskun käsittelijän on tarkastettava laskun kuvasta muut tiedot ja lisättävä ne laskulle manuaalisesti.

Matka- ja kululaskut sekä kulutositteet

Matka- ja kululaskujen tuomiseen ja näiden tositteiden luomiseen Netvisorissa suosittelemme Visma Scanner -mobiilisovellusta.

Käyttöohje: Visma Scanner -mobiilisovellus

Visma Scannerista voidaan muodostaa automaattisesti matka- ja kululaskuja sekä niiden tositteet kirjanpitoon. Matkalaskuista saa lähetettyä palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin.

Skannauspalvelu osaa jossain muodossa tunnistaa matkalaskuntapaisia tietoja, mutta Visma Scannerin -mobiilisovelluksen avulla saa varmasti matka- ja kululaskut muodostumaan Netvisorin Matkat -osioon, kun kululle annetaan esikäsittelyssä kaikki tarvittavat lisätiedot.

 • Matkakulu
 • Kulutosite
 • Matkalasku
 • Matka- ja kululasku

Matkalaskujen käsittelemistä varten yrityksessä on oltava valittuna lisäpalveluna Matka- ja kululaskut. 

Käyttöohje: Netvisor Store

Näin palkansaajaa ei tarvitse perustaa toimittajaksi. 

Laskun kohdistuminen toimittajalle

Laskun kohdistus tapahtuu y-tunnuksen, nimen ja toimittajakoodin avulla. Tämä on kerrottu tarkemmin omalla ohjesivulla.

Jotta kohdistuminen tapahtuu oikealle toimittajalle ja olemassa olevaa toimittajaa ei luoda uudelleen, suosittelemme lisäämään jokaisen toimittajan tietoihin kaikki ko. toimittajan ilmoittamat tiedot, sekä pankkitilit, ja täyttämään toimittajan tiedot muutenkin mahdollisimman kattavasti.

Skannauksen aikataulutus

Materiaalin kuljetuksen ja käsittelyn aikataulutus on seuraava:

1.päivä: Asiakas postittaa kirjeen. Mikäli kirje ehtii saman päivän kuljetukseen, on se perillä skannauspalvelussa seuraavana arkipäivänä. Mikäli ei ehdi, lisätään aikatauluun yksi arkipäivä.

2.- 3.päivä: Kirje saapuu suurpostiosoitteeseen ”80020 Kollektor Scan”.

2.- 4.päivä: Kirje kuljetetaan skannauspalveluun, jossa ostolaskut puretaan kuoristaan, skannataan ja tulkitaan. Skannaus tapahtuu sinä arkipäivänä, kun kirje saapuu skannauspalveluun, ja palvelulupauksen mukaisesti aineiston tulee olla Netvisorissa kahden arkipäivän eli 48 tunnin kuluessa skannauksesta.

4.- 5.päivä: Laskut siirretään Netvisoriin. Mikäli vastaanottaja on saatu tunnistettua automaattisesti, siirtyy aineisto suoraan vastaanottajan ostoreskontraan. Muussa tapauksessa lasku jää Netvisorissa manuaalikohdistukseen, joka tapahtuu seuraavana arkipäivänä.

Kaiken sujuessa normaalisti, lasku on skannattuna asiakkaalla viimeistään viidentenä arkipäivänä laskun lähettämisestä. Huomioithan, että laskun päiväys ei ole välttämättä se, jolloin lasku on konkreettisesti lähetetty. Lasku on voitu päivätä menneisyyteen tai tulevaisuuteen.

Käsittelyaikaan vaikuttavat tekijät:

 • Viikonloput ja muut pyhäpäivät, jolloin posti ei kulje
 • Osoitemerkintöjen oikeellisuus ja selkeys sekä kirjeissä että varsinaisissa laskuissa 
 • Jokaisessa laskussa tulee olla täydellinen skannausosoite, ei pelkästään kuoressa.
 • Vanhaa osoitetta (PL 72, 00521 Helsinki) käytettäessä käsittelyaika on pidempi logistisista syistä johtuen.

Skannausvirheistä ilmoittaminen ja niiden käsittely

Mikäli kyseessä on suomalainen toimittaja tai ulkomaalainen toimittaja, jolla on mahdollisuus hyödyntää Peppol-verkkoa, suosittelemme tilaamaan jatkossa toimittajalta laskun verkkolaskuna. Peppol verkoston käyttäminen vaatii, että yritykseen on otettu Maventan kautta valmius vastaanottaa verkkolaskuja. 


Huomioithan, että hyvitysvaatimukset otetaan käsittelyyn vain, jos vahingosta ilmoitetaan kootusti sähköpostitse 3kk sisällä tapahtuneesta ja niiden yhteissumma nousee yli 50€ suuruiseksi, alta voitte löytää lisätietoja.

Virheellisestä skannauksesta voidaan tehdä ilmoitus Netvisorille käyttämällä järjestelmän sisäänrakennettua toiminnallisuutta. Skannausvirheistä ilmoittaminen tapahtuu laskunäkymässä "Ostolaskun toiminnot > Skannausvirhe" toiminnolla. 

Skannausvirheiden ilmoitusten tiedot laskuaineistosta säilyy virhelogissa ja voitte siis tehdä tarvittavat muokkaukset (toimittajan vaihto tai tietojen korjaus) heti ilmoituksen tekemisen jälkeen. Voitte myös poistaa virheellisesti reititetyt aineistot, kun virheilmoitus on tehty. Huomaattehan, että Netvisor Helpdesk ei tee muokkauksia virheellisesti skannattujen tietojen osalta, vaan käyttäjä tai käyttäjän kirjanpitäjä korjaa aineiston. 

Skannauspalvelussa tapahtuu sekä optisen tunnistuksen että manuaalisen tarkastuksen yhteydessä virheitä, ja lopullinen vastuu aineiston oikeellisuudesta ja sen tarkastamisesta kuuluu ostolaskujen hyväksyjälle.

Johtuen palvelun luonteesta Visma Solutions Oy ei vastaa skannausvirheiden aiheuttamista muista suorista tai epäsuorista kuluista muilta osin kuin korvaten skannauskustannuksen virhetilanteessa. Visma Solutions Oy hyvittää laskutapahtuman, mikäli reklamaatio on aiheellinen ja jos vahingoista ilmoitetaan kootusti sähköpostitse osoitteeseen tuki.netvisor@visma.com 3kk sisällä tapahtuneesta ja niiden yhteissumma nousee yli 50€ suuruiseksi. Sähköpostiviestiin tulee sisällyttää yrityksen nimi ja y-tunnus, sekä mahdollisimman tarkasti virheiden kuvaukset ja laskunumerot.

Huomaattehan, että mikäli puuttuvien tietojen syynä on jokin alla mainituista asioista, emme hyvitä laskutapahtumaa:

 • Skannatulta laskulta ei tunnisteta maksuehtoa. Mikäli laskulla on merkittynä maksuehto ilman eräpäivää, muodostuu laskulle eräpäiväksi päiväys, jolloin lasku on tuotu Netvisoriin.
 • Maksukehoitukset luetaan skannauspalvelussa ns. tyhjinä laskuina, jotka sisältävät ainoastaan
  • Vastaanottajan tiedot
  • Toimittajan tiedot 
  • nimi
  • y-tunnus
  • Laskun tiedot 
  • valuutta
 • Suoraveloituksista ei skannata laskun summaa.
 • Ulkomaanmaksuista ei skannata y-tunnusta tai viitenumeroa
 • Skannauspalvelussa ei poimita laskulta Swift/Bic -koodia (tai muuta vastaavaa, esim. clearing-koodia), vaan käyttäjän on se aina itse lisättävä toimittajan pankkitilitietoihin.
 • Laskun loppusummasta muodostetaan yksi laskurivi, jonka verokannaksi tulee toimittajan oletusverokanta (uuden toimittajan tapauksessa 24%). Kaikki muut tiedot välittyvät vain laskun skannatussa kuvassa.

Skannauspalvelun sulkeminen

Mikäli Netvisorin skannauspalvelu suljetaan, materiaalia lähetetään vielä 60 päivää yritykseen skannitilin sulkemisesta lähtien. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.