Jotta Netvisor saadaan välittämään pankkiaineistoja automatisoidusti Netvisorin ja pankkien välillä tarvitaan maksuliikennesopimus kaikkiin pankkeihin, joiden tilejä liitetään Netvisoriin. Maksuliikennesopimukset tulee toimittaa täytettynä omaan pankkikonttoriin, ei Visma Solutions Oy:lle. Danske Bank hyväksyy Visma Signin kautta sähköisesti allekirjoitetun maksuliikennesopimuksen.

Danske Bankin lomakepohja:

https://www.vismasignforms.com/form/5699c163-4654-450f-9851-64c90fe93633 Lomakkeen allekirjoituksesta menee suoraan tieto osoitteeseen yrityspalvelut@danskebank.fi.

Danske Bankin lomakepohjan Allekirjoita-painike ohjaa vahvaan tunnistautumiseen, josta voi valita tunnistautumistavan. Tunnistautumisen jälkeen lähtee allekirjoitettu lomake siihen sähköpostiin, joka on lomakkeella ilmoitettu kohdassa "sähköposti" (Valtuuttaja) sekä pankkiin.  Lomakkeen allekirjoittajaksi muodostuu tunnistautujan tiedot.

Mikäli tilitoimisto haluaa täyttää Danske Bankin lomakkeen asiakkaalle valmiiksi, niin tällöin tulee hyödyntää tämän ohjeen lopussa olevaa lomakepohjaa. Sähköisiä lomakkeita ei pysty esitäyttämään, vaan niiden täyttö ja allekirjoittaminen etenee yhden henkilön toimesta. Ohjeen lopussa oleva lomakepohja tulee toimittaa Danske Bankille osoitteeseen Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Customer Care/Cash Management Support, Finland, PL 1274, FI-00075 DANSKE BANK". Lomake voidaan lähettää myös osoitteeseen yrityspalvelut@danskebank.fi, mutta tässä tapauksessa Danske Bank lähettää vielä erikseen sopimuksen pankilta hyväksyttäväksi ja se tulee tehdä ennen kuin sopimus astuu voimaan.

Nordean maksuliikennesopimuksen täyttö: 

1.4.2021 alkaen Nordean maksuliikennesopimus tulee täyttää Nordean sivuilta löytyvällä digitaalisella valtakirjalla.

Digitaalisen maksuliikevaltakirjan lähettäminen ei edellytä tunnistautumista tai edustusoikeutta valtuuttavassa yrityksessä. Näin ollen esimerkiksi kirjanpitäjä voi käynnistää prosessin lähettämällä valtakirjan suoraan Nordean sivuilta.

Valtakirja löytyy osoitteesta: https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/verkko-mobiilipalvelut/valtakirja.html ja kohdasta Digitaalinen valtakirja maksuliikepalveluiden avaamiseen ja muutoksiin Nordeassa

Huomioittehan, että kun kyseessä on yhdistys, Säätiö tai Taloyhtiö täytetään maksuliikennesopimus vielä vanhan pohjan mukaan, johon ohjeet löytyvät tältä sivulta.

Valtuutetun välittäjän nimen kohdalle täytetään Visma Solutions Oy. Alla olevasta kuvasta löytyy kaikki oikeat valtuutetun välittäjän tiedot. 

Valtuutetun välittäjän nimi: Visma Solutions Oy

Y-tunnus: 1967543-8

Yhteyshenkilö: Netvisor asiakaspalvelu

Puhelinnumero: 010 5058 490

Sähköpostiosoite: tuki.netvisor@visma.com

Aineiston välityskanava: Web Services

Netvisorissa sopimusnumero on 32762403 eli 8 merkkiä pitkä.

Näin prosessi etenee:

 • Nordea käsittelee valtakirjan viiden pankkipäivän kuluessa.
 • Palvelusopimus ja valtakirja lähetetään digitaalisesti allekirjoitettavaksi Nordean Yrityksen asiakirjat -palveluun.
  • Palveluun voi kirjautua valtuuttavan yrityksen Kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö Nordean kotisivujen kautta.
  • Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tulee jokaisen käydä erikseen allekirjoitus hoitamassa nimenkirjoitustavan mukaisesti.
  • Asiakas saa tekstiviestin, kun valtakirja on allekirjoitettavissa Nordean asiakirjat palvelussa.
 • Kun sopimus ja valtakirja on digitaalisesti allekirjoitettu, Nordea käsittelee sopimusten avaukset ja muutokset tästähetkestä viiden pankkipäivän kuluessa.
 • Kun palvelut ovat käytössä, lähettää pankki vielä erillisen tekstiviesti-ilmoituksen valtakirjalle merkittyyn valtuuttavan yrityksen yhteyshenkilön puhelinnumeroon.
 • Mikäli valtakirjaa ei kuulu, asiakas voi itse soittaa yhteyshenkilölleen tai yritysten maksuliikennepalveluun puh. 0200 2121 ja tiedustella tilannetta.

Osuuspankin maksuliikennesopimuksen täyttö

Jatkossa Osuuspankin sopimuksen voi täyttää suoraan heidän verkkosivuiltaan osoitteesta:

https://www.op.fi/yritykset/maksuliike-ja-kassanhallinta/yrityksen-sahkoiset-palvelut/pankkiyhteysvaltuutus

Osuuspankki kuitenkin hyväksyy vielä oman pankkiyhteys lomakkeen, joka löytyy tämän sivun lopusta esitäytettynä.

Pankkiyhteysvaltuutuksen tekeminen edellyttää tunnistautumista, ja voit tunnistautua OP:n tai muiden

suomalaisten pankkien verkkopalvelutunnuksilla.

Esimerkiksi kirjanpitäjä tai työntekijä voi tehdä valtuutuksen yrityksen puolesta, sillä valtuutuksen

tekemiseen ei tarvita yrityksen edustusoikeutta.

Yrityksen tai yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisen on allekirjoitettava valtuutus. Allekirjoittaja saa

ilmoituksen sähköpostilla, kun se on valmis allekirjoitettavaksi. OP käsittelee valtakirjan viikon kuluessa

allekirjoituksesta.

Sopimuksessa aineistonhoitajaksi valitaan Visma Solutions oy (Netvisor). Sen jälkeen voi valita mitä palveluita otetaan käyttöön. 

Aktian maksuliikennesopimuksen täyttö

Jatkossa Aktian maksuliikennesopimuksen voi täyttää suoraan heidän verkkosivuiltaan osoitteesta:

https://www.aktia.fi/fi/yritysasiakkaat/oma-yritysasiakkuus ja sieltä otsikon "Pankkiyhteysvaltuutus" alta. 

Aktia hyväksyy vielä oman pankkiyhteys lomakkeen, joka löytyy tämän sivun lopusta esitäytettynä. Maksuliikennesopimuksen täyttämiseen vaaditaan seuraavat tiedot:

-Valtuuttavan yrityksen y-tunnuksen ja tilinumeron

-Tilitoimistolta tai isännöitsijältä seuraavat tiedot: y-tunnus, Web Services -sopimusnumero sekä yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

-Nimenkirjoitusoikeutetulta seuraavat tiedot: henkilötunnus ja yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeus on jaettu, tarvitaan molempien nimenkirjoitusoikeutettujen tiedot.

Valtuutetun välittäjän tiedot kohtaan täytetään Visma Solutionin tiedot:

 • Yrityksen tai yhteisön virallinen tai rekisteröity nimi: Visma Solutions Oy
 • Y-tunnus: 1967543-8
 • Web Services- tai yritysverkkopankin käyttäjätunnus: 32762403
 • Yhteystietoihin voidaan täyttää yrityksen yhteyshenkilön tiedot

Seuraavassa vaiheessa valitaan palvelut jota halutaan ottaa käyttöön. Alla olevassa kuvassa näkyy valinnat jotka kyseisille palveluille tulee olla valittuna jotta nämä välittyvät oikeassa muodossa Netvisoriin. Jaksotusväliin tulee itse ottaa kantaa kuinka säännöllisesti viitemaksuja ja tiliotteita halutaan noudettavaksi.


Tuetut pankit Netvisorissa:

Nordea Pankki
Handelsbanken
Säästöpankit (sisältää Oma Säästöpankin)
Osuuspankit ja OKO
Ålandsbanken
Danske Bank Oyj
DnB NOR Bank ASA - ei pysty toimittamaan LMP-palautteita eli nämä laskut pitää käsitellä manuaalisesti. Uusi reskontran maksu https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466580-tiliotteiden-k%C3%A4sittely
Aktia Pankki
POP Pankki

Yhteyksien ja aineistojen saaminen Netvisoriin nopeasti edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

 1. Varmista, että kaikkien pankkitilien tiedot on syötetty Netvisoriin. Syötä tiedot kohdassa: Yrityksen nimi (vasemmassa ylälaidassa) > Yrityksen perustiedot ja asetukset > Pankkitilit
 2. Tee maksuliikennesopimukset kaikissa pankeissa, joiden tilejä liitetään Netvisoriin.

Mikäli pankkitiliä ei ole perustettu järjestelmään ennen kuin maksuliikennesopimus on voimassa, on mahdollista, että kaikkia noudettavaksi asetettuja aineistoja ei saada Netvisoriin.

Palvelu aktivoituu, kun pankki on päivittänyt sopimukset omiin järjestelmiinsä. Käytännössä palvelu saadaan käyttöön 1-2 pv:n kuluessa. Mikäli pankki tekee poikkeavan palvelu/maksatustunnuksen (oletuksena se on 0 + yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa), tulee maksatustunnus päivittää Netvisoriin lisätyn pankkitilin tietoihin Yritysvalikko > Pankkitilit > avaa pankkitili muokkaustilaan. Mikäli Maksatustunnus-valikosta ei löydy oikeaa maksatustunnusta, olethan yhteydessä asiakaspalveluun tuki.netvisor@visma.com.

Yritysverkkolaskujen lähetys on automaattisesti kytketty Netvisorissa päälle jokaiselle asiakasyritykselle, eikä yritysverkkolaskujen lähetyksestä tarvita yrityskohtaista sopimusta. Kuluttajaverkkolaskujen lähetyksestä kuitenkin tulee sopia erikseen maksuliikennesopimuksella.

Valuuttakurssien noutamisesta ei tarvitse huolehtia omassa maksuliikennesopimuksessa. Valuuttakurssi on EKP:n edellisen päivän kurssi, ja se haetaan järjestelmään automaattisesti.

Mikäli maksuliikennesopimukseen halutaan tehdä muutoksia, niistä ilmoitetaan pankkiin.

Maksuliikennesopimuksen täyttäminen

Maksuliikennesopimuksessa sovitaan seuraavista asioista:

Tiliotteiden saapuminen

 • Maksuliikennesopimuksen kohta eräsiirtotiliote, elektroninen tiliote, konekielinen tiliote
 • Kuinka usein tiliote saapuu pankista Netvisoriin. Tiliotteiden toimituksen aikavälin voi valita yhden päivän ja kuukauden väliltä.
 • Tiliote tulee olla KTO tai TITO muodossa. Tiliotteita ei lueta Netvisoriin xml-muodossa.
 • Mikäli pankkitilillä on paljon tapahtumia per päivä, kannattaa yritykseen valita päivätiliote. Tällöin tiliote tulee joka pankkipäivä.
 • Automaattisesti tiliotteen perusteella käsitellään:
  • Suoritukset myyntilaskuille
  • Maksut ostolaskuille
  • Palkat ja matkalaskut
 • Tiliotteiden saapuminen vaikuttaa maksujen kuittaantumiseen. Jotta maksut kuittaantuisivat Netvisorin kautta maksetuille ostolaskuille/tilisiirroille mahdollisimman reaaliaikaisesti, suosittelemme päivätiliotetta.

Konekieliset viitesuoritukset

 • Maksuliikennesopimuksen kohta saapuvat viitemaksut
 • Saapuvat viitemaksut eli konekieliset viitesuoritukset tulee tulla Netvisoriin KTL/SVM-muodossa. 
 • Saapuvat viitemaksut tarkoittavat sitä, että konekieliset viitesuoritusaineistot saadaan pankista Netvisoriin
 • Tämän avulla myyntilaskut kuittaantuvat automaattisesti, mikäli asiakas maksaa ne laskun viitteellä ja oikealla summalla
 • Jos yrityksellä on myyntireskontra käytössä kannattaa myös valita konekieliset viitteet -mukaan maksuliikennesopimukseen. Mikäli myyntireskontra ei ole käytössä ei saapuvia viitesuorituksia tarvita.

Lähtevät maksut

 • Maksuliikennesopimuksen kohta lähtevät maksut, aineistojen lähetys xml-muodossa
 • OmaSp:n maksuliikennesopimuksella lähtevien maksujen erittely tulee valita sen mukaan, miten maksujen tiedot halutaan näkyvän missäkin
  • Mikäli Netvisorissa olevalla tiliotteella halutaan näkyvän lähtevien maksujen erittely, valitaan "Eräsiirtotiliotteelle"
  • Mikäli lähtevien maksujen erittely halutaan myös yrityksen verkkopankissa näkyvälle tiliotteelle, valitaan "Eräsiirto- ja paperi/verkkotiliotteelle"
  • Mikäli erittelyä ei tarvita, valitaan "Ei erittelyä"
 • Mahdollistaa maksujen ja tilisiirtojen maksamisen Netvisorista
 • Maksuliikennesopimuksessa voidaan sopia maksujen peruuttamisesta Nordean ja Osuuspankin tilien osalta. Peruuttamisesta kannattaa sopia, jotta maksuja voidaan perua sähköisesti Netvisorin kautta.
 • Maksuliikennesopimuksessa voi olla eriteltynä euro, valuutta ja palkat. Mikäli Netvisorin kautta halutaan maksaa ostolaskuja ja tilisiirtoja laitetaan ruksi kohtaan maksut. Mikäli Netvisorin kautta halutaan maksaa valuuttamääräisiä ostolaskuja, laitetaan ruksi kohtaan valuuttamaksut. Jos Netvisorin kautta halutaan maksaa palkkoja toistuvaissuorituksina, tulee ruksi laittaa kohtaan palkat.

Maksupalautteet, palaute maksuista

 • Maksupalautteiden avulla Netvisorin kautta tehdyt maksut käsitellään automaattisesti tiliotteelta.
 • Suositeltavaa tilata maksupalautteet, jotta maksut voidaan käsitellä mahdollisimman automaattisesti.

Verkkolaskun vastaanotto

 • Maksuliikennesopimuksen kohta verkkolaskujen vastaanotto IBAN-osoitteeseen
 • Mahdollistaa verkkolaskujen vastaanoton pankin verkkolaskutusosoiteella Netvisoriin
 • Tämä ei ole välttämätöntä, koska kaikille reskontria käyttäville yrityksille avataan Maventa-yhteys verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Kuluttajaverkkolaskujen lähetys

 • Mahdollistaa kuluttajaverkkolaskujen (e-lasku, suoramaksulasku) lähettämisen, joten valitaan, jos niitä halutaan lähettää 
 • Osuuspankin maksuliikennesopimuksella e-laskujen vastaanottokohta tarkoittaa pankkiverkon kautta vastaanotettavia verkkolaskuja E-laskujen verkkolaskuosoite kohdan voi jättää tyhjäksi. Tähän tulee automaattisesti OVT-tunnus mikäli tämä on vapaana. Ko. 

 Saldokysely

 • Mahdollistaa pankkitilin saldon päivittämisen manuaalisesti Netvisorin etusivun Pankkitilit-widgetin kautta
 • Muutoin pankkitilin saldo päivittyy aina automaattisesti viimeisimmäksi saapuneen tiliotteen ilmoitettuun loppusaldoon
 • Maksuliikennesopimuksella saldokysely tai saldo- ja tapahtumaote

Muita huomioita:

 • Nordean sopimuksessa olevia "Vastuu- ja vakuuserittely eräsiirrosta" ja "E-saldotodistus eräsiirrosta" ei saa Netvisoriin
 • Nordean sopimuksessa vanhan välittäjän tiedot täytetään, jos yritys haluaa purkaa jonkin voimassa olevan sopimuksen samalla. Muutoin kohdan voi jättää tyhjäksi.
 • Nordean uudella digivaltakirjalla ei ole enää suoraan mahdollista valita valuuttamaksuja, vaan nämä tulee lisätä jälkikäteen sopimukselle olemalla yhteydessä suoraan pankkiin. Tämä koskee nimenomaan SEPA-alueen ulkopuolisia maksuja. 
 • Nordean uudella digivaltakirjalla on mahdollista tehdä samalla lomakkeella useamman pankkitilin sopimus koskien samaa yritystä.
 • Maksuliikennesopimuksiin ei tarvita Visma Solutions Oy:n allekirjoitusta. Sopimuksen voi toimittaa ilman Visma Solutions Oy:n allekirjoitusta.
 • Osuuspankin sopimuksella "Nippuveloitus käytössä" tarkoittaa, että veloituserä veloitetaan yhtenä eränä ja katteen puuttuessa koko erä hylätään. Mikäli nippuveloitus ei ole käytössä, lähtee jokainen maksu yksittäisenä veloituksena tililtä.
 • Osuuspankin sopimuksella "Veloitettujen maksujen erittely tiliotteella" kannattaa valita, jotta tiliotteella näkyy jokainen maksu eriteltynä nippuveloituksen alla.
 • Sopimusta ei voi tehdä henkilökohtaiselle pankkitilille, ainoastaan yritystilille. 
 • S-Pankki ei avaa enää uusia pienyritys tai yhdistystilejä, joten jos halutaan käyttää S-pankkia, pitää ensin selvittää pankin kanssa avaavatko he maksuliikennepalvelut haluttuun yritykseen. S-pankin webservice kanavan numero Netvisorin osalta on 1967543-8. Pankille ei ole omaa maksuliikennesopimuspohjaa.  

DnB Bank

Den Norske bank. Tämän pankin osalta ei ole erillistä maksuliikennesopimuspohjaa, mutta alla tietoa sopimusta varten.

Webservice kanavan tunnus on 19675438

Alla pankin yhteystiedot

CM Services Finland Branch
Phone +358 10 548 2100
E-mail: finland.cm@dnb.no 

Pankin vaihtaminen

Mikäli yrityksen pankki vaihtuu, tulee ko. pankin kanssa tehdä maksuliikennesopimus halutuista palveluista ja lisätä ko. pankkitili Netvisoriin (Yritysvalikko > Pankkitilien hallinta > Uusi pankkitili). Jos yritys lähettää asiakkailleen kuluttajaverkkolaskuja ja suoramaksulaskuja, tulee laskuttajailmoituksen muutosilmoitus tehdä silloin kun vanha pankkitili ja maksuliikennesopimus ovat vielä voimassa. Mikäli tili ei enää ole voimassa, ei muutossanomaa pystytä lähettämään ja vääriä tietoja sisältävät laskuttajailmoitukset jäävät verkkopankkeihin. 


docx
docx
docx
docx
docx
docx
docx
docx

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.