Yleistä
Perustoiminnot lomakkeella
Tilinumeroiden muuntamistyökalu

Yleistä

Kirjanpitotietojen tuontilomakkeella voi Netvisoriin tuoda kirjanpidon tositteita. Lomake on suunniteltu käytettäväksi tietojen siirtämiseen esimerkiksi ulkoisesta järjestelmästä Netvisoriin silloin, kun tuotavassa aineistossa on laskentakohtetietoja tai ALV-tunnus. Lomakkeen käyttöperiaate on se, että lomakkeelle joko syötetään tai kopioidaan tositteiden tiedot, tarkastetaan tiedot ennen lähetystä ja lähetyksen jälkeen tiedot tarkistetaan vielä esimerkiksi Netvisorin tositeselailun kautta (Taloushallinto > Tositelistaus). Lomakkeelle on toteutettu myös tilinumeroiden muuntamistyökalu, jolla voidaan muuntaa tuotavan aineiston tilinumerot silloin, kun toisessa järjestelmässä on ollut erilainen tililuettelo kuin Netvisorissa. 

Ennen älykkään lomakkeen käyttämistä tulee käytön valmistelu olla tehtynä. Käythän aluksi läpi yleiset ohjeet älykkäisiin lomakkeisiin liittyen, jotka löytyvät täältä: Älykkäät Excel-lomakkeet.

Kirjanpitotietojen tuonnin älykäs lomake tarvitsee toimiakseen resurssin accounting.nv, jolla tuodaan kirjanpitoaineistoa Netvisoriin (tositteet). Muista lisätä lomakkeelle käyttöoikeus. Rajapintaresurssien käyttöoikeuksia voi hallita Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -sivulta.

Perustoiminnot lomakkeella

Kirjanpitotietojen tuontilomake koostuu kahdesta osasta: "Tositteen perustiedot" (katso kuva alla, kohta 1) ja "Tositerivin tiedot"(2) -kentistä, lomakkeen pakolliset kentät on merkattu punaisella tähdellä. Tositteen vaihtuminen on värikoodattu lomakkeelle, eli peräkkäiset tositteet ovat merkitty eri väreillä.2016-12-02_kirjanpitoaineiston_tuonti_tositerivit.png

Tositteen vaihtumiseen vaikuttaa se, että joku tositteen perustiedoista: Tositenumero, Tositteen päiväys, Tositelaji tai ALV-peruste on muuttunut. Tositteen perustiedot voidaan syöttää joko vain tositteen ensimmäiselle riville tai jokaiselle tositeriville. Jos tiedot syötetään jokaiselle riville, tulee perustietojen olla identtisiä, jotta rivit tulevat samalle tositteelle. Alla olevasta taulukosta löytyy "Tositteen perustiedot" -kentät ja niiden lisätiedot:

KenttäLisätiedotEsimerkki
TositenumeroEi pakollinen tieto. Netvisor antaa automaattisesti järjestelmästä seuraavan vapaan tositenumeron, jos tietoa ei anneta lomakkeella. Tositenumeron maksimipituus 9 numeroa.12345
Tositteen päiväysEi pakollinen tieto. Käytetään kuluvaa päivää, jos tietoa ei anneta lomakkeella1.2.2016
TositelajiEi pakollinen tieto. Oletuksena käytetään myyntilaskun tositelajia, jos tositelajia ei ole annettu.
Tositelaji täytyy olla olemassa Netvisorissa. Tieto voidaan tuoda joko tositelajin lyhenteellä tai nimellä, mikäli tuodaan Netvisorin oletustositelajeja.
Käyttäjän itse luomien tositelajien osalta on käytettävä tositelajin koko nimeä (esim. Palkkatositteet).
Järjestelmän luomat oletustositelajit (lyhenne suluissa):

- Myyntilasku (ML)
- Myyntisuoritus (MS)
- Pankki (PT)
- Kassa (KT)
- Tuodut tapahtumat (PUMP)
- Automaattiset tilinpäätöskirjaukset (T)
- Järjestelmän muodostamat (AT)
- Muut (MU)
- Ostolasku (OL)
- Ostosuoritus (OS)
- Jaksotukset (JK)

HUOM! Jos tositelaji ei ole järjestelmän luoma, tieto voidaan tuoda vain tositelajin nimellä.
ML tai

Palkkatositteet
ALV-peruste (netto/brutto)Ei pakollinen tieto. Käytetään oletus-ALV-perusteena nettoa, jos tietoa ei ole annettubrutto

Kun halutaan, että Netvisor muodostaa tositteen ALV-kirjaukset automaattisesti tositteiden tuonnin yhteydessä, täytyy tosite tuoda ALV-perusteella brutto. Jos tosite tuodaan ALV-perusteella netto, myös ALV-velkatilille kirjattava tositerivi on tehtävä lomakkeella manuaalisesti tai vaihtoehtoisesti tuonnin jälkeen tosite on korjattava Netvisorin käyttöliittymän kautta.

Tositerivin tiedot -kentistä pakollisia ovat: Tilinumero, Rivisumma ja ALV-prosentti. Alla olevasta taulukosta löytyy tarkemmat tiedot "Tositerivin tiedot" -kentistä:

KenttäLisätiedotEsimerkki
TilinumeroPakollinen tieto. Kirjanpidon tilinumerotieto. Tilinumeron täytyy löytyä Netvisorista3000
RivisummaPakollinen tieto. Summatieto ilman valuuttamerkkiä, desimaalierottimena pilkku. 
Debet-kirjaus positiivisena summana, kredit negatiivisena
-50,25
ALV-tunnusEi pakollinen tieto. ALV-tunnus täytyy löytyä Netvisorista, jos tieto tuodaan. Jos tietoa ei anneta, tieto noudetaan tositteelle tilinumeron verokäsittelyn perusteella. ALV-tunnus ei saa olla ristiriidassa ALV-prosentin kanssa. Sallitut ALV-tunnukset löytyvät alla olevasta taulukosta. Katso myös ohjeet Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteetKOMY
ALV-prosenttiPakollinen tieto. ALV-prosentin täytyy olla Netvisorissa oleva prosentti24
SeliteEi pakollinen tieto. Vapaa seliteteksti tositeriville, maksimimerkkimäärä 200 merkkiäVapaa teksti tositeriville
Kohdeotsikko 1-5Ei pakollinen tieto. Laskentakohteita tuodessa määritetään ylimmälle riville sarakkeessa käytettävien laskentakohteiden laskentakohdeotsikko. Tositerivin kohdalle lisätään laskentakohde, johon kyseinen rivi kohdistetaan. Mikäli laskentakohdetta ei löydy Netvisorista, perustetaan se automaattisesti tuonnin yhteydessä. 
Kohdetiedot voivat sisältää ns. wildcard-merkin lopussa, esim. projekti 4114* joka täsmää laskentakohdetietoja 4114 -alkuisiin kohdetietoihin. Kohdetietoa ei linkitetä jos tuloksia on useampi annetulla hakuehdolla.
Projekti 123
SeurantakohdeEi pakollinen tieto. Seurantakohde tulee löytyä Netvisorista valmiiksi ja seurantakohteen nimi tulee olla tismalleen samassa muodossa kuin se on Netvisorissa. Tilikauden lisäykset

Sallitut ALV-tunnukset:

ALV-tunnisteALV-koodiALV-prosentti
Ei alv-käsittelyäNONE0
Kotimaan myyntiKOMY0, 10, 14, 24
EU-myyntiEUMY0
EU:n ulkopuolinen myyntiEUUM0
Kotimaan ostoKOOS0, 10, 14, 24
EU-ostoEUOS10, 14, 24
EU-palveluostoEUPO10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen ostoEUUO0
100%1000
312 EU-palvelumyyntiEUPM3120
309 EU-palvelumyyntiEUPM3090
Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310)MUUL0
Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVTO10, 14, 24
Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVPO10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen käännetty verovelvollisuusEVKV0, 10, 14, 24
Käänteinen verovelvollisuusKAVE0, 10, 14, 24
Rakentamispalvelun myyntiRAMY0
Rakentamispalvelun ostoRAOS10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun ostoEVRO10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALVMAAL0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelpEVMA0, 10, 14, 24
KOMY 0%KOMY00

Tositetietojen syöttämisen jälkeen lomakkeen tiedot tuodaan Netvisoriin "Lähetä tositteet" -painikkeella tai jos tuotavan aineiston tilinumerot tulee vielä muuntaa vastaamaan Netvisorin tililuetteloa ennen aineiston lähettämistä, katso alla oleva ohje Tilinumeroiden muuntamistyökalu.

Tietoja tuotaessa lomake ilmoittaa lähetyksen jälkeen onnistuneet tai virheelliset tositerivien siirrot. Onnistuneet siirrot merkitään lomakkeelle vihreällä värillä ja rivit lukitaan muokkaukselta, jotta näitä rivejä ei vahingossa lähetetä uudelleen. Epäonnistuneet siirrot merkitään punaisella värillä ja "Lähetyksen tila" -sarakkeessa ilmoitetaan epäonnistuneen lähetyksen syy. Näiden epäonnistuneiden tositerivien osalta voidaan virheelliset tiedot korjata ja lähettää tiedot uudelleen. Virhe voi johtua esimerkiksi siitä, että lomakkeelta puuttuu jokin pakollinen tieto, Netvisorista tililuettelosta puuttuu tilinumero tai jokin tieto on väärän muotoista. Tositteen kaikkien rivien tiedot tulee olla oikein, jotta tositetietojen lähetys onnistuu Netvisoriin.

Lähetyksen jälkeen käyttäjä voi jatkaa virheellisten siirtojen käsittelyä poistamalla lomakkeelta onnistuneet siirrot lomakkeella olevalla "Tyhjennä OK siirrot" -painikkeella tai tarkastastella vain onnistuneita siirtoja poistamalla virheelliset siirrot "Tyhjennä virheelliset siirrot" -painikkeella.

Tilinumeroiden muuntamistyökalu

Lomakkeen tilinumeroiden muuntamistyökalu löytyy "Korvaa tilinumeroita -asetukset" -välilehdeltä. Työkaluun lisätään toisesta järjestelmästä olevat tilinumerot "Korvattava tilinumero" -sarakkeeseen sekä näiden vastineet Netvisorissa "Korvaava tilinumero" -sarakkeeseen. Kun korvattavat sekä korvaavat tilinumerot on asetettu "Korvaa tilinumeroita -asetukset" -välilehdellä ja tositeaineisto on kopioitu lomakkeen "Kirjanpitoaineiston tuonti" -välilehdelle, voidaan aineiston tilinumerot muuntaa painamalla "Muunna tilinumerot" -painiketta. Ennen aineiston tuontia Netvisoriin, kannattaa aineisto vielä tarkastaa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.