Yleistä virheistä

Palkanlaskentaprosessissa on mahdollista esikatsella palkkatietoilmoitusta heti kun palkkalaskelma on muodostettu "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheeseen. Näkymällä näytetään palkkalaskelmarivillä oranssi kolmio, mikäli palkkatietoilmoituksella on esikatselussa virheitä. "Esikatselu" -painikkeesta painamalla pääset tarkastelemaan tarkemmin, mitä virheitä esiintyy. Kolmion kohdalla on huomio "Tulorekisteriin toimitettavassa palkkatietoilmoituksessa on virheitä".

On ensiarvoisen tärkeää, että virheet korjataan jo palkkalaskelmien muodostuksen yhteydessä, kun laskelma on vielä "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheessa. Tämä johtuu siitä, että vaikka Netvisor mahdollistaa palkkatietoilmoituksen muokkaamisen myös palkkatietoilmoituksen hylkääntymisen jälkeen, muokkaaminen tapahtuu lomakepohjalle, jossa ei ole vastaavaa tarkistusta ja virheiden tulkintaa kuin palkanlaskentaprosessissa. Kun asetukset ovat oikein jo ohjelmiston perusasetuksissa, ei virheellisiä ilmoituksia muodostu ja palkkatietoilmoitukset saadaan kerralla hyväksytysti toimitettua tulorekisteriin. Virheiden ennaltaehkäisyn vuoksi kannattaa tulorekisteriin olla valmistauduttu hyvin. Tässä aiheeseen liittyviä käyttöohjeita: Tulorekisteriin valmistautuminen ja Palkkalajien kohdistaminen tulolajeihin

Virhetilanteiden tulkinta

Virhetilanteita aiheutuu esimerkiksi silloin, kun jokin pakollinen tieto kuten osoitetieto puuttuu tai esimerkiksi silloin kun vakuutusnumero on virheellinen. Virheen ilmoitus eli virheviesti näkyy palkkatietoilmoituksen esikatselussa punaisella ja sen perässä näkyy useimmissa tapauksissa opastava tieto korjaamiseen. 

Virhetilanteen korjaaminen kannattaa tehdä ennen kuin palkkalaskelmaa viedään eteenpäin palkanlaskentaprosessissa. Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot Netvisorin Palkat -osion eri perusasetuksiin. Esimerkiksi puuttuvat tulolajikohdistukset korjataan yrityskohtaisten palkkalajien asetuksiin. Asetusmuutosten jälkeen tulee tarkistaa, että tehdyt muutokset ovat päivittyneet palkkalaskelmalle ja palkkatietoilmoituksen esikatseluun asti. Apuna voi käyttää esimerkiksi "Palkanlaskijan näkymä" -välilehteä ja "Palkkatietoilmoitus" -välilehteä. Jos jokin tieto jää uupumaan, voit painaa laskelman avattuasi "Palauta palkkalaskelman alkuarvot" -painiketta, jotta muutokset päivittyvät varmasti. Huomaa, että kyseinen toiminto nollaa kaikki aiemmin manuaalisesti tehdyt muutokset laskelmalta. On huomioitavaa, että palkkatietoilmoituksen esikatselu ei pysty tulkitsemaan kaikkia virheitä ennakkoon. Vaikka palkkatietoilmoitukseen jäisi virheitä, ei palkkalaskelmien siirto maksuun esty. Lähetetty virheitä sisältävä palkkatietoilmoitus ei kuitenkaan mene läpi tulorekisteriin, vaan hylkäytyy. Hylkääntyneen palkkatietoilmoituksen voi käsitellä Netvisorista myöhemmin korjaavilla tiedoilla tulorekisteriin.

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu

Palkkatietoilmoitusten tiedot siirtyvät tulorekisteriin sähköisesti pienellä viiveellä. Tietoja pääsee katsomaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Huom! On ensiarvoisen tärkeää, että Netvisorin palkkatietoilmoitusten käsittelyä ja tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun muokkaustoimintoja ei käytetä rinnakkain. Jos siis lähetät palkkatietoilmoituksen Netvisorista ja siihen tulee tehdä korjauksia, tulee korjaaminenkin tehdä Netvisorista. Mikäli ilmoituksen tietoja on käyty muokkaamassa tulorekisterin asiointipalvelussa, katkeaa linkitys. Tämän jälkeen tietoja ei voi enää muokata Netvisorista.

Virheitä sisältävän lähettämättömän palkkatietoilmoituksen käsitteleminen

Palkkalaskelman maksamisen yhteydessä on mahdollista olla lähettämättä muodostuva palkkatietoilmoitus tulorekisteriin. Vaikka ilmoitusta ei lähetetä, se kuitenkin muodostuu. Ilmoituksen löydät kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset. Ilmoituksen tietoja ei ole mahdollista muokata enää ennen kuin ilmoitus on kertaalleen lähetetty tulorekisteriin. Lähetys tapahtuu klikkaamalla ilmoituksen päältä "Näytä ilmoitus" > Lähetä ilmoitus. Ilmoituksen tila vaihtuu viiveellä joko "hylätty" tai "tulorekisterissä" tilaiseksi. Tämän jälkeen korjaaminen on mahdollista. Se tehdään klikkaamalla Näytä ilmoitus > Tee ilmoitukselle > muodosta korjaava/korvaava ilmoitus > muokkaa tiedot > lähetä. Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi merkitä myös toimitetuksi tulorekisteriin, mikäli tiedot on toimitettu sinne muuta kautta. Tämä tapahtuu kohdasta Näytä ilmoitus > Merkitse toimitetuksi.

Hylätyn palkkatietoilmoituksen korjaaminen

Palkkatietoilmoitukset löytyvät kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset.  Näkymällä on eriteltynä palkkatietoilmoitukset riveittäin ja niiden sen hetkiset tilat. Jos lähetetty ilmoitus ei mene tulorekisterin tarkistuksesta läpi, palautuu se tilaan "Hylätty". "Toimenpiteitä vaativat ilmoitukset" -otsikon alta näkee käsittelyä vaativat palkkatietoilmoitukset. "Hylätty" tilassa olevat ilmoitukset tulee käsitellä asianmukaisesti. Ilmoituksen korjaamisen voi tehdä kahdella eri tavalla.

Muodosta korjaava/korvaava ilmoitus

Korjaavan ilmoituksen tekeminen tapahtuu kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset > Näytä ilmoitus > Tee ilmoitukselle > Muodosta korjaava ilmoitus. Ilmoituksesta avautuu korjaavan ilmoituksen luonnos, johon halutut tiedot voi muokata manuaalisesti. Kun muutokset on tehty ja tallennettu, voi ilmoituksen lähettää tulorekisteriin.

Korjaa/korvaa nykyarvoilla

Korjaavan ilmoituksen tekeminen nykyarvoilla tapahtuu kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset > Näytä ilmoitus > Tee ilmoitukselle > Korjaa nykyarvoilla. Toiminnallisuus poimii Netvisorin perusasetuksista erilaisia tietoja ja korvaa aiemmalla ilmoituksella olleet tiedot uusilla. Generoituvia tietoja ovat mm. tulolajikohdistukset ja työsuhteen tiedot. Tätä toiminnallisuutta käytettäessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota ilmoituksen sisältöön ennen sen lähettämistä.

Palkkatietoilmoitusten listausnäkymä

Palkkatietoilmoitusten listausnäkymä -ohjeessa on kerrottu tarkemmin ilmoituksille tehtävistä toiminnoista. Pääset siihen tästä.

Mitätöinnin vaativat tilanteet

Tulorekisteri edellyttää, että tietyissä tilanteissa palkkatietoilmoituksen tilalle ei riitä korvaava ilmoitus, vaan edellinen ilmoitusversio tulee ensin saada perille tulorekisteriin onnistuneesti ja mitätöidä perään, jonka jälkeen pääsee muodostamaan uuden "alkuperäisen" ilmoituksen. Mitätöinnin vaativia tietoja ovat mm.

  •     Tulonsaajan perustiedot ja tunnisteisiin liittyvät tiedot
  •     Työeläkevakuuttamiseen ja tapaturmavakuuttamiseen liittyvät tiedot
  •     Vakuuttamisen poikkeustilanteiden tyypit
  •     Tulonsaajan lisätiedoista ”Urheilija” ja ”Yhteisö”

Yrittäjän työeläkevakuutustiedot

Yrittäjän palkansaajan perustietoihin voi antaa "työeläkevakuutus" kohtaan YEL (yrittäjän eläkevakuutus) tiedon ja työttömyysvakuutuksen kohdalle asettaa "ei käsittelyä" sekä henkilö jätetään liittämättä tapaturmavakuutuksen tilityspisteelle: 

Tällöin palkkatietoilmoitukselle tulee seuraavat vakuuttamisen tiedot:

Esimerkkejä virhetilanteista

Palkkatietoilmoitukselle tulee työeläkevakuutusyhtiön tiedot suoraan tilityspisteen asetuksista kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä > kynä/lehtiö -kuvake > Perustiedot. Mikäli eläkejärjestelynumero ei ole validi, hylkääntyy palkkatietoilmoitus. Tarkista eläkejärjestelynumeron oikeellisuus tarvittaessa vakuutusyhtiöltä. Huomaa, että eläkejärjestelynumero annetaan sen tiedon mukaan, jossa sopimus on ollut voimassa palkanmaksupäivänä.

"Palkkatietoilmoituksella varoitettavaa" virhe voi tulla useasta eri syystä, mutta yleisin syy on se, että palkkatietoilmoituksella on käytetty tilapäisen työnantajan vakuutusnumeroa, mutta tilapäisen työnantajan asetus ei ole ollut asetettuna Netvisorissa palkkatietoilmoituksen muodostamis hetkellä. Tilapäisen työnantajan asetus annetaan kohtaan Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > yritys on tilapäinen työnantaja. Virhe voi viitata myös työeläkelaitoksen yhtiötunnukseen, joka on virheellinen tai sopimus ei ole enää voimassa.


Jos palkkalaskelman "Työaika, matka ja poissaolot" -välilehdellä ilmoitetaan tulorekisteriin palkallisia poissaoloja, tulee palkan määrä poissaoloajalta ilmoittaa. Lisää summa välilehdellä näkyvään kenttään.


Virhe tulee, jos palkkalaskelmalla on käytetty autoetua, mutta palkansaajan työsuhteen tietoihin ei ole annettu tietoa auton ikäryhmästä.  Lisää tieto jatkoa varten kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Työsuhteet -välilehti > kynä/lehtiö -kuvake työsuhteen perässä olevasta kuvakkeesta > autoetuauton käyttöönottovuosi

Tarkista palkkalaskelmalta, että perittävän ennakonpidätyksen määräksi jää pienempi summa kuin mitä rahapalkan määrä on.

Palkansaajan tietoihin tulee antaa ammattiluokka kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Työsuhteet -välilehti > ammattiluokka.

Tilapäinen työnantaja

Kun yritys on tilapäinen työnantaja, tulee tilityspisteen asetuksiin antaa tilapäistä työnantajaa varten tarkoitettu yhtiötunnus, jonka saa vakuutusyhtiöltä. Tuon lisäksi tilapäisen työnantajan tieto tulee antaa kohtaan Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Yritys on tilapäinen työnantaja.

Tilapäisen työnantajaan liittyvät asetukset tulee olla oikein jo palkkalaskelman muodostamisvaiheessa. Mikäli tilapäiseen työnantajaan liittyviä tietoja on väärin ilmoituksella, ei ilmoitusta poikkeuksellisesti pysty enää korjaamaan Netvisorista, vaan ilmoitus tulee merkitä toimitetuksi tulorekisteriin ja tiedot viedä tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun manuaalisesti.

Takaisinperintä ja perusteeton etu

Takaisinperintään liittyvä ohjeistus löytyy tästä. Tulorekisterin negatiivisiin lukuihin liittyvä ohjeistus löytyy tästä.

Liikaa perityn työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun korjaaminen

Communityn ohje: Linkki julkaisuun aiheesta

Käyttöoikeudet

Palkkatietoilmoittaminen on velvoite, joten kyseiseen näkymään pääseminen vaatii palkanlaskennan toimintokohtaisten oikeuksien "Muokkausoikeuden" kohtaan "Kuukausivelvoitteet". Tuon lisäksi käyttäjällä tulee olla Palkanlaskija -rooli (P), koska näkymässä käsitellään palkkatietoja.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.