Netvisorin käyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa toisen tilitoimiston toimesta. Käytössä oleva aineisto siirtyy sovittuna siirtohetkenä uuden tilitoimiston alle ja tämä samalla myös siirtää laskutuksen kulkemaan kyseisen uuden tilitoimiston alle. Siirtoon tarvitaan valtuutus sekä vanhalta, että uudelta tilitoimistolta.

Siirtoajankohta

Siirtohetki tulee määritellä yhteystyössä asiakkaan sekä molempien tilitoimistojen kanssa, jotta tilitoimiston vaihto etenee sujuvasti ja valtuutuksiin määritellään sama siirtoajankohta. Vanhan tilitoimiston tulee allekirjoittaa sähköisesti lomake "Valtuutus aineistojen käyttöoikeuksien siirtoon" ja uuden tilitoimiston lomake "Valtuutus tilitoimistolinkityksen muodostamiseen".

Käyttöoikeudet

Tilitoimistolinkityksen siirtyessä Netvisor tuki siirtää yhdelle uuden tilitoimiston käyttäjälle käyttöoikeudet TPK-roolilla. Tämä käyttäjä voi tarvittaessa kopioida käyttöoikeuksia muille käyttäjille käyttöoikeuksien kopiointityökalulla Käyttöoikeuksien kopiointi. Lomakkeen Lisätietoja-kenttään tulee määritellä sen uuden tilitoimiston käyttäjän tiedot, kenelle TPK-rooli lisätään. Mikäli lomakkeella ei ole määritelty käyttäjää, niin tuesta lisätään jollekin käyttäjälle oikeudet, kenellä on TPK-rooli uuden tilitoimiston alla.

Vanha tilitoimisto voi ottaa myös kantaa poistetaanko vanhan tilitoimiston käyttäjät siirtohetken yhteydessä, vai annetaanko niiden olla vielä päällä haluttuun hetkeen saakka. Mikäli sopimus siirretään uuden tilitoimiston alle jo aiemmin ja vanhan tilitoimiston käyttäjiä jätetään ympäristöön, on uudella tilitoimistolla kuitenkin päätösvalta siihen, annetaanko vanhan tilitoimiston käyttäjien olla edelleen ympäristössä. Tämän takia käyttöoikeuksista on hyvä keskustella myös etukäteen ja sopia tämä yhteystyössa kaikkien osapuolien kanssa.

Visma Sign -lomakkeen palauttaminen:

Siirto tehdään Netvisor tuen toimesta, kun molempien osapuolien lomakkeet on toimitettu tukeen kyseisen yrityksen osalta. Vanhan tilitoimiston tulee allekirjoittaa sähköisesti lomake "Valtuutus aineistojen käyttöoikeuksien siirtoon" ja uuden tilitoimiston lomake "Valtuutus tilitoimistolinkityksen muodostamiseen".

1. Täytä lomakkeella pyydetyt tiedot
2. Lähetä lomake painamalla "allekirjoita" painiketta

Mikäli olette kyseisen yrityksen vanha tilitoimisto ja yritys on siirtymässä pois toiselle tilitoimistolle, kertokaa uuden tilitoimiston nimi, mikäli tämä on tiedossa. Tämä nopeuttaa siirron tekoa.  

Valtuutus tilitoimistolinkityksen muodostamiseen

Valtuutus aineistojen käyttöoikeuksien siirtoon

FAQ

Asiakas on siirtynyt tilitoimistomme alle, miksi minulle ei ole lisätty käyttöoikeuksia?

Netvisor tuki lisää yhdelle uuden tilitoimiston käyttäjälle käyttöoikeudet TPK-roolilla. Tämä käyttäjä voi lisätä muille käyttäjille oikeudet käyttöoikeuksien kopiointityökalulla.

Olen toimittanut valtuutuksen Netvisor tukeen. Miksi asiakkuutta ei ole siirretty?

Tilitoimiston siirtoon tarvitsemme lomakkeet sekä vanhalta että uudelta tilitoimistolta. Mikäli asiakasta ei ole siirretty, niin lomake toisesta tilitoimistosta puuttuu, tai lomakkeella mainitut siirtoajankohdat eivät ole yhtenevät. Mikäli siirtoajankohdassa on eroa, niin suoritamme siirron myöhäisemmän päivämäärän mukaisesti, jotta siirtohetkellä molempien valtuutuslomakkeiden allekirjoitus on pätevä. Tässä tilanteessa kannattaa olla yhteydessä toiseen tilitoimistoon ja pyytää toimittamaan lomake tai mahdollisesti päivittämään siirtoajankohta. Emme voi suorittaa siirtoa, mikäli toinen tilitoimisto on määritellyt siirtohetken myöhemmäksi.

Asiakas on siirtynyt uuteen tilitoimistoon, mutta tarvitsisin vielä käyttöoikeuden ympäristöön. Voitteko lisätä minulle käyttöoikeuden?

Mikäli sopimus on siirretty uuteen tilitoimistoon, on uusi tilitoimisto Netvisor ympäristön hallinnoija. Olettehan tässä tilanteessa yhteydessä uuteen tilitoimistoon ja pyydätte uutta tilitoimistoa lisäämän käyttöoikeudet.

Tilitoimiston siirrolla on kiire, voitteko vauhdittaa siirtoa?

Netvisor tuki kontaktoi lomakkeen saavuttua toisen tilitoimiston ja pyytää valtuutusta siirtoon. Tilitoimiston vaihto on kuitenkin asiakkaan vastuulla ja asiakkaan tulee kontaktoida molemmat tilitoimistot, jotta siirto etenee sujuvasti. Netvisor tuella ei ole valtuuksia vauhdittaa siirtoa, vaan asiakkaan tulee määritellä siirtoajankohta yhdessä molempien tilitoimistojen kanssa ja pyytää valtuutuslomakkeiden toimitusta Netvisor tukeen.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.