Netvisorin käyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa toisen tilitoimiston toimesta. Käytössä oleva aineisto siirtyy sovittuna siirtohetkenä uuden tilitoimiston alle ja tämä samalla myös siirtää laskutuksen kulkemaan kyseisen uuden tilitoimiston alle. Siirtoon tarvitaan valtuutus sekä vanhalta, että uudelta tilitoimistolta.

Tilitoimiston siirrossa jatkossa lomakkeet allekirjoitetaan Netvisorin sisällä käyttäen sähköistä allekirjoitusta yhdellä siirtolomakkeella. Tämä mahdollistaa prosessin läpinäkyvyyden ja voi itse seurata siirron etenemistä ja tuo tähän selkeyttä. Lisäksi siirtolomakkeet jäävät talteen uuden tilitoimiston Netvisoriin. 

SISÄLTÖ

Tilitoimiston vaihtoprosessi

Tilitoimiston vaihto hoidetaan uuden tilitoimiston aloitteesta siten, että he pyytävät allekirjoituksen vanhalta tilitoimistolta Netvisorin sähköisen allekirjoituspalvelun kautta. Kun molemmat siirron osapuolet ovat allekirjoittaneet lomakkeen ja se näkyy allekirjoitettuna vastaanottavan (uuden) tilitoimiston sähköinen allekirjoitus näkymässä lähetetään siirrosta meille tukipyyntö. Tukipyynnön liitteeksi lisätään tämä allekirjoitettu lomake. Tämän jälkeen asiakaspalvelumme suorittaa siirron lomakkeen mukaisesti. 

  1. Kuittaukset siirrolle hankitaan Netvisorista, vastaanottavan (uuden) tilitoimiston Netvisor-ympäristöstä --> sähköinen allekirjoitus toiminnallisuuden kautta tai muun sähköisen allekirjoituspalvelun kautta, joka toimistolla on käytössä.

  2. Vastaanottava (uusi) tilitoimisto täyttää siirtolomakkeen ja laittaa sen mukaan allekirjoituskutsuun.

  3. Vastaanottava (uusi) tilitoimisto lähettää allekirjoituskutsun luovuttavan (vanhan) tilitoimiston TPK- käyttäjälle tai nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle sekä oman tilitoimistonsa TPK-käyttäjälle tai nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle.

  4. Luovuttava (vanha) tilitoimisto kuittaa siirron allekirjoittamalla asiakirjan sähköisesti. 

  5. Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet siirron vastaanottava (uusi) tilitoimisto laittaa siirtoon liittyen kirjallisen tukipyynnön Netvisorin asiakaspalveluun ja laittaa allekirjoitetun asiakirjan liitteeksi. 

Tässä siirtolomake Valtuutus tilitoimistosiirtoon

Siirtokuukausi: Tilitoimistosiirrot suoritetaan lomakkeella määritellyn kuukauden mukaisesti mahdollisimman pian lomakkeen saavuttua Netvisor tukeen.
Käyttöoikeudet ja sopimuksen hallinta: Luovuttava ja vastaanottava tilitoimisto sopii yhdessä käyttöoikeuksien siirrosta. Netvisor palvelusopimuksen hallinta siirtyy vastaanottavalle tilitoimistolle siirtoajankohdan mukaisesti, jonka jälkeen vastaanottava tilitoimisto hallinnoi sopimusta ja tarvittavia käyttöoikeuksia. Netvisor tuki poistaa joko TPK-oikeudet luovuttavalta tilitoimistolta ja vastaanottava tilitoimisto vastaa vanhojen käyttöoikeuksien koko poistosta tai Netvisor tuki poistaa luovuttavan tilitoimiston käyttäjät kokonaan siirtoajankohdan hetkellä.

Sähköinen allekirjoitus

Asia lähtee liikkeelle kirjautumalla Netvisorissa oman tilitoimiston ympäristöön ja yritysvalikosta valitaan sähköinen allekirjoittaminen. Tänne pääsee, kunhan omaa jonkinlaiset oikeudet tilitoimistoon. Profiili ei saa olla ”ei oikeutta”. Siirtolomakkeen allekirjoittamiseen tarvitaan kuitenkin TPK-oikeus tai tilitoimiston nimenkirjoitusoikeus.

Valitaan uusi allekirjoitettava asiakirja

Annetaan haluttu asiakirjan nimi. Se voi olla esim. yrityksen nimi ja y-tunnus ja tilitoimiston vaihto.

Kuvaus kenttään voi kertoa tästä tarkemmin, mutta sitä ei ole pakko käyttää.

Asiakirjan mukana lähetettävä viesti kenttään kannattaa vastaanottajalle antaa tästä lisää informaatiota. 

Lisää allekirjoitettava asiakirja lisätään varsinainen asiakirja tätä varten. 

Allekirjoittajat

Lisätään ensiksi vanhan tilitoimiston allekirjoittaja, kenellä on nimenkirjoitusoikeus tai hän on tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) ja perään lisätään uuden tilitoimiston nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot tai tilitoimiston pääkäyttäjän (TPK) tiedot. Nimi ja sähköposti on pakollisia tietoja, jos halutaan käyttää myös tekstiviestiä kutsusta, niin sitten puhelinnumero on myös pakollinen tieto. Ruksataan pakota allekirjoitusjärjestys yllä olevan mukaisesti. 

Vanhan tilitoimiston pääkäyttäjä tai nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö allekirjoittaa tämän ensin. Jos hän kokee, että lomaketta on muokattava esim. siirtoajankohdan suhteen, niin sitten tämä lomake jää lopulta hylätyksi, kunhan kutsun voimassaoloaika umpeutuu. Mutta tässä tapauksessa kutsu pitää tehdä kokonaan uudestaan korjatun lomakkeen kera. Siirtoon osallistuvien osapuolten kannattaakin sopia siirron yksityiskohdista etukäteen, jolloin siirto sujuu ongelmitta.

Määrittele kutsuun sopiva voimassaoloaika, jonka sisällä tämä on allekirjoitettava. Tämä voi olla esim. 1 kk, mutta on siis keskenään sovittavissa. Voimassaoloaika pitää kuitenkin päättää ennen kutsun lähettämistä. 

Määrittele kutsu julkiseksi, jolloin myös muut voivat nähdä tämän kutsun tilitoimistosta. 

Kutsun tietoihin tulee lähettäjän nimi, tämä voi olla muukin henkilö kuin tilitoimiston pääkäyttäjäoikeuden tai nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Allekirjoitukset tulee kuitenkin aina olla tilitoimiston pääkäyttäjän tai nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön toteuttamia. Lähettäjä saa sähköpostiin kuittauksen, kun kutsun henkilö on käynyt allekirjoittamassa lomakkeen. 

Kutsun saaja saa tästä viestin omaan sähköpostiin ja kutsun mukana tulee salasana, joka pitää syöttää asiakirjan allekirjoittamiseksi. 

Kutsu pitää allekirjoittaa tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huom. tämä ei vielä allekirjoita kutsua vaan pitää muistaa vielä klikata allekirjoita asiakirja -painiketta. Allekirjoituksesta veloitetaan vastaanottavaa tilitoimistoa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Sähköisestä allekirjoituksesta löydät tarkemmat ohjeet ohjesivuiltamme.

Valtuutuksen toimitus Netvisor tukeen

Kun kutsu on kokonaan allekirjoitettu, kirjaudutaan Netvisor tukeen ja lähetetään tästä kirjallinen tukipyyntö. Tukipyynnön voi myös laittaa suoraan osoitteeseen tuki.netvisor@visma.com. Liitteeksi tulee lisätä allekirjoitettu lomake, joka on siis sekä vanhan ja uuden tilitoimiston allekirjoittama. 

Tämän jälkeen siirto tehdään tuesta sovittuna ajankohtana ja ilmoitus tulee takaisin tukipyynnön lähettäjälle. Uuden tilitoimiston TPK -oikeudelliset käyttäjät saavat oikeuden siirron yhteydessä ja loput käyttäjät voidaan lisätä tilitoimiston toimesta. 


FAQ

Asiakas on siirtynyt tilitoimistomme alle, miksi minulle ei ole lisätty käyttöoikeuksia?

Netvisor tuki lisää yhdelle uuden tilitoimiston käyttäjälle käyttöoikeudet TPK-roolilla. Tämä käyttäjä voi lisätä muille käyttäjille oikeudet käyttöoikeuksien kopiointityökalulla.


Asiakas on siirtynyt uuteen tilitoimistoon, mutta tarvitsisin vielä käyttöoikeuden ympäristöön. Voitteko lisätä minulle käyttöoikeuden?

Mikäli sopimus on siirretty uuteen tilitoimistoon, on uusi tilitoimisto Netvisor ympäristön hallinnoija. Olettehan tässä tilanteessa yhteydessä uuteen tilitoimistoon ja pyydätte uutta tilitoimistoa lisäämän käyttöoikeudet.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.